Ubezpieczenie domu: ile kosztuje i od czego warto ubezpieczyć dom?

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 23 września 2020

Ubezpieczenie domu
Ubezpieczenie domu

Stare przysłowie mądrze głosi, że przezorny zawsze ubezpieczony.

Śmiało można się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie zdarzenia człowiek jest w stanie przewidzieć.

Nikt nie może zgadnąć, co przyniesie choćby jutrzejszy dzień, nie mówiąc już o dalszej perspektywie.

Na wszelkie nieprzewidziane, nieprzyjemne okoliczności lepiej się ubezpieczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie tak ważne w życiu człowieka, jak jego dom.

Niestety, w Polsce ubezpieczenie domu wciąż nie jest wśród ludzi produktem najbardziej popularnym.

Wpływ mają na to szkodliwe mity krążące na temat ubezpieczeń.

Przyszła pora na ich obalenie i pokazanie ludziom, że ubezpieczenie domu to produkt, który pozwoli im spać spokojnie, bez konieczności martwienia się o przyszłość.

Czym jest ubezpieczenie domu?

Czym jest ubezpieczenie domu?
Czym jest ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu powinno być dla człowieka kwestią tak samo ważną, jak wykupienie obowiązkowej polisy na samochód.

Należy ono do grupy ubezpieczeń majątkowych.

Od razu na wstępie trzeba zaznaczyć, że ubezpieczenie domu nie jest jedną polisą, która obejmuje cały budynek mieszkalny.

W towarzystwach ubezpieczeniowych znaleźć można polisy obejmujące różne elementy ochrony, dzięki czemu klient ma szansę znaleźć ubezpieczenie dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań.

Najbardziej podstawowym wariantem ubezpieczenia jest ten obejmujący ochronę murów i elementów stałych.

Swoim zasięgiem obejmuje mury nieruchomości oraz rzeczy przytwierdzone do nich na stałe, takie jak:

Jeśli chodzi o polisę obejmującą ruchomości domowe, to jest już inny wariant ubezpieczenia.

Bierze on w opiekę całe wyposażenie nieruchomości, takie jak:

 • meble,
 • sprzęt elektroniczny,
 • ubrania,
 • książki.

Jest to bardzo przydatny wariant, bowiem w razie nieszczęścia i utraty całego dobytku, kwota ubezpieczenia pozwoli nie tylko na odbudowę murów posiadłości, ale i na jej wyposażenie od nowa.

Jeśli na terenie działki znajduje się garaż wolnostojący, jego również warto objąć w ubezpieczenie osobną polisą.

Podobnie można ubezpieczyć każdy stojący na działce budynek – szopę, budynek gospodarczy czy stajnię.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują nawet możliwość wykupienia polisy chroniącej ogrodzenie domu.

Od czego można się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu od pożaru
Ubezpieczenie domu od pożaru

Prawda jest taka, że ubezpieczyć się można tak właściwie od wszystkiego.

Różne towarzystwa ubezpieczeniowe prezentują oferty, które różnią się od siebie warunkami umowy, jednak zasadniczo podstawowe elementy ochrony pojawiają się w przypadku każdej polisy.

Taka podstawowa ochrona obejmuje najczęściej przytrafiające się zdarzenia.

Wśród nich są:

 • ubezpieczenie domu od pożaru,
 • ubezpieczenie na wypadek uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • wichura,
 • osunięcie ziemi,
 • upadek drzewa,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek samolotu,
 • uszkodzenia powstałe na skutek działania dymu bądź sadzy.

Oczywiście, zakres ochrony swojej polisy można rozszerzyć o dodatkowe czynniki:

 • powódź,
 • trzęsienie ziemi,
 • włamanie i ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży,
 • dewastacja czy zalanie na skutek silnych opadów.

Każde rozszerzenie ochrony swojej polisy jest w towarzystwie ubezpieczeniowym dodatkowo płatne.

Ubezpieczyciel może także przed nawiązaniem umowy wysnuć własne wymagania, na przykład właściciel ubezpieczający dom przed włamaniem zmuszony może być zamontować odpowiednie drzwi antywłamaniowe, monitoring domu lub alarm.

Ubezpieczyciel może także odmówić nawiązania umowy, jeśli wiąże się ona z silnym ryzykiem:

tzn. ubezpieczenie domu przed powodzią na terenie, na którym często dochodzi do podtopień.

Ubezpieczenie domu pod kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie domu pod kredyt hipoteczny
Ubezpieczenie domu pod kredyt hipoteczny

Zawsze przed przyznaniem kredytu hipotecznego, bank wymaga od potencjalnego kredytobiorcy ubezpieczenia swojej nieruchomości.

Jest to tak zwana polisa ubezpieczenia z cesją na bank.

Na czym dokładnie to polega?

Kredyt hipoteczny wiąże się z dużym ryzykiem dla banku.

Nic więc dziwnego, że stara się on na różne sposoby zabezpieczyć swoje interesy.

W tym celu może żądać dodatkowych zabezpieczeń, takich właśnie jak zakup polisy.

Kredytobiorca musi wiedzieć, że pomimo tego, że to on zobowiązany jest ubezpieczyć swoją nieruchomość, całość praw z polisy będzie przeniesiona na bank.

W ramach ubezpieczenia kredytu na dom wszelkie odszkodowania za szkody objęte polisą będą przekazane do banku, a nie kredytobiorcy.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że konieczności ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt hipoteczny nie da się ominąć.

Nawet jeśli kredytobiorca zaniedba ten etap, może zostać ukarany przez bank grzywną, bądź też bank może sam ubezpieczyć nieruchomość i obciążyć kredytobiorcę kosztami polisy.

Jakie opcje ubezpieczenia domu pod hipotekę ma kredytobiorca?

Każdy kredytobiorca zobowiązany jest do wykupienia przynajmniej opcji podstawowej ubezpieczenia i to właśnie ona jest wymagana przez bank.

Zazwyczaj obejmuje ona ubezpieczenie domu od pożaru i innych losowych zdarzeń.

Wybór firmy ubezpieczeniowej w pełni zależny jest od kredytobiorcy, bank może mu jedynie zasugerować rekomendowanego ubezpieczyciela.

Ważne jest, by nie przegapić terminu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli umowa została zawarta na trzy lata, po tym czasie należy ją odnowić i tak cały czas, aż do momentu spłaty całości kredytu.

Przed nawiązaniem umowy tego typu, koniecznie trzeba się dowiedzieć, jaki zakres szkód obejmuje ubezpieczenie.

Czy są to tylko mury budynku i jego elementy stałe, czy również wyposażenie nieruchomości.

Oczywiście, im szerszy jest zakres polisy, tym lepiej.

Kredytobiorca może zdecydować się również na wybór opcji rozszerzonej ubezpieczenia, czyli pełną ochronę mienia.

Obejmuje ona:

 • ubezpieczenie murów,
 • ubezpieczenie elementów stałych,
 • ubezpieczenie elementów ruchomych.

Do tego dolicza się ubezpieczenie domu od kradzieży z włamaniem czy dewastacji.

Ciekawa jest opcja ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, która chroni własność przed następstwami codziennych, przypadkowych zdarzeń – na przykład zalania łazienki czy wybicia szyby przez dziecko.

Cesja oznacza, że do odebrania każdej kwoty wypłaconej z ubezpieczenia uprawniony jest bank.

Niektóre banki pozostawiają jednak do dyspozycji kredytobiorcy niskie kwoty z ubezpieczenia, takie do kilku tysięcy złotych.

Jeśli kwota ubezpieczenia jest wysoka i osiągnęła wskazany w umowie próg, wtedy oddawana jest ona do dyspozycji banku.

Ten przy jej pomocy albo spłaca nią całość kredytu bądź też przy jej pomocy rozlicza się z kredytobiorcą.

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie
Ubezpieczenie domu w budowie

Ciekawą opcją, oferowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest możliwość ubezpieczenia domu będącego w trakcie budowy lub rozbudowy.

Biorąc pod uwagę, że cena budowy domu w dzisiejszych czasach jest niebywale wysoka, to zdecydowanie warto tę inwestycję ubezpieczyć już od samego początku.

Jeśli budowa jest finansowana z pomocą banku, to wykupienie ubezpieczenia będzie obowiązkowe.

W każdym innym przypadku jest to kwestia dobrowolna, niemniej jednak z pewnością warto zainteresować się tym tematem.

Ubezpieczenie domu będącego na etapie budowy, rozbudowy czy przebudowy jest tańsze, niż ubezpieczenie budynku już zamieszkałego.

Powód jest prozaiczny:

nie wszystkie elementy ochrony są dostępne w wariancie polisy na dom w budowie.

Dom w budowie można ubezpieczyć już od momentu stawiania fundamentów, czyli tak naprawdę od samych początków prac budowlanych.

Jednak na tym etapie nie wszystkie warianty ubezpieczenia są dostępne.

Pełna ochrona domu w budowie możliwa jest dopiero na etapie stanu surowego zamkniętego.

Oznacza to, że dom posiada już okna, drzwi zewnętrzne lub drzwi garażowe i możliwe jest ich zamknięcie na klucz.

W takim przypadku oznacza to, że za szkody spowodowane na przykład kradzieżą z włamaniem, zapłaci już ubezpieczyciel.

Zakres ubezpieczenia domu w budowie obejmuje ubezpieczenie murów lub ścian oraz innych stałych elementów od ognia i zdarzeń losowych.

Jeśli chodzi o zdarzenia losowe, zalicza się do nich:

 • pożar,
 • zalanie,
 • wybuch,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • silny deszcz,
 • upadek drzewa.

Przed podpisaniem umowy koniecznie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które określają, jakie zdarzenia losowe obejmuje zakres ochrony oraz od kiedy ta ochrona właściwie się zaczyna, ponieważ w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym wygląda to nieco inaczej.

Co w sytuacji, kiedy dom jest już gotowy do zamieszkania, a polisa ubezpieczeniowa dalej obowiązuje?

Cóż, ten fakt należy bezzwłocznie zgłosić do ubezpieczyciela.

Możliwa jest bowiem zmiana warunków polisy, przy czym właściciel nieruchomości zmuszony będzie dopłacić różnicę w cenie polisy.

Ewentualnie można rozwiązać polisę na dom w budowie – ubezpieczyciel zwróci w takim przypadku koszt składki za niewykorzystane miesiące.

Nowa umowa będzie obowiązywać przez okres roku.

Ubezpieczenie domu, a przegląd instalacji elektrycznej i przegląd kominiarski

Prawda jest taka, że wielu losowych sytuacji, w wyniku których nieruchomość ulega całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, można by uniknąć, gdyby właściciele dokonywali na czas i regularnie wszystkich wymaganych przeglądów.

Tym, którzy nawiązali umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, powinno zależeć podwójnie.

Pamiętać trzeba, że w przypadku zaistnienia szkody ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia, jeśli właściciel nieruchomości zaniedbał dokonanie niezbędnych przeglądów.

Kwota zostanie wypłacona tylko w przypadku, kiedy brak tych badań nie miał w ogóle wpływu na zaistnienie szkody.

Właściciel nieruchomości powinien pamiętać o dokonywaniu następujących przeglądów:

 • okresowa, przynajmniej raz do roku, kontrola stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych szkodliwych czynników występujących podczas mieszkania w obiekcie,
 • przynajmniej raz do roku dokonywanie przeglądów instalacji służących ochronie środowiska,
 • instalacje gazowe oraz przewody kominowe powinny być także rokrocznie poddawane rzetelnej inspekcji,
 • raz na pięć lat inspekcja dotycząca stanu technicznego nieruchomości oraz jej przydatności do dalszego użytkowania.
  Kontrola ta powinna obejmować również instalację elektryczną oraz instalację odgromową w zakresie jej pełnej sprawności, działania zabezpieczeń i środków ochrony, oporności izolacji oraz uziemień.

Pamiętać trzeba, że wszelkie kontrole należy zlecać podmiotom uprawnionym do dokonywania takowych przeglądów.

Wszystkie dokumenty ich dotyczące należy bezwzględnie przechowywać.

Natomiast powiedzieć trzeba jasno:

regularne przeglądy i badania stanu technicznego budynku nie są tylko kwestią ewentualnych trudności w uzyskaniu odszkodowania.

To także kwestie o wiele  ważniejsze, bo związane z bezpieczeństwem i życiem ludzkim.

Ubezpieczenie domu letniskowego

Ubezpieczenie domu letniskowego
Ubezpieczenie domu letniskowego

Domek letniskowy jest specyficznym budynkiem.

Specyficznym dlatego, że nie korzysta się z niego przez cały rok, ale jedynie w okresie urlopowym.

Przez pozostałe miesiące budynek pozostaje niezamieszkany.

Ubezpieczenie go to prosta droga do tego, by nie musieć się o niego martwić, wracając po wakacyjnych wojażach do swojego domu.

Cena składki za ubezpieczenie domku letniskowego zazwyczaj nie jest wysoka i nie przekracza z reguły kwoty 500 zł za cały rok.

A dom letniskowy warto chronić przez całe dwanaście miesięcy.

Gwarantuje to całoroczną ochronę, nawet wtedy, kiedy nie jest się obecnym.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli domek letniskowy ucierpi na skutek takich zdarzeń losowych jak pożar, uderzenie pioruna, powódź, eksplozja, osunięcie ziemi, zalanie, upadek drzewa, lawina czy trzęsienie ziemi.

Dodatkową opcją ubezpieczenia domku letniskowego jest wykupienie polisy chroniącej przed kradzieżą i dewastacją.

Dzięki temu pieniądze zostaną wypłacone w przypadku kradzieży z włamaniem oraz wtedy, kiedy mienie zostanie zniszczone przez wandali.

Warto pamiętać, że ubezpieczeniem można też objąć wszelkie inne budynki znajdujące się na tej samej działce, co domek, takie jak szopy, drewutnie, domki z narzędziami czy altany.

Chronić warto także wszelkie mienie będące na wyposażeniu domku i przyległych do niego budynków:

 • meble,
 • rowery,
 • narzędzia ogrodowe,
 • ubrania i książki.

Nie każdy domek letniskowy można jednak ubezpieczyć.

Ubezpieczyciele wymagają, by był on budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego.

Musi być więc obiektem, który:

 • trwale związany jest z gruntem,
 • wydzielony jest z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • posiada fundamenty i  dach — ten warunek jest bardzo znaczący w przypadku domku letniskowego osadzonego na palach.
  Nie ma on fundamentów, więc jego ubezpieczenie może być problematyczne.

Dom letniskowy powinien być również odpowiednio zabezpieczony.

Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych otworów w stropie czy ścianach, przez które możliwe jest dostanie się do środka bez użycia narzędzi lub siły przez osoby trzecie.

Równie dobrze powinny być osadzone drzwi czy okna:

ich wyłamanie, czy wyważenie musi pozostawiać ślady będące dowodem na użycie siły lub narzędzi.

Tak jak w przypadku każdego innego budynku, ubezpieczyciel może nie chcieć pokryć szkody, jeśli powstała ona na skutek błędów konstrukcyjnych na etapie projektu domu lub budowy domku letniskowego.

Równie ważne jest to, by pamiętać o dokonywaniu wszelkich niezbędnych przeglądów i kontroli, w przypadku zaniechania tego obowiązku towarzystwo ubezpieczeniowe także może nie być skore do wypłacenia pieniędzy.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, jeśli szkoda w domku letniskowym powstała na skutek zaniedbania, nawet niezamierzonego.

Na przykład, nie można domagać się wypłaty ubezpieczenia za zalanie wnętrza domku, jeśli pozostawiło się otwarte okno, przez które napadał deszcz.

Tak samo, jeśli doszło do włamania, a okaże się, że właściciel nie zamknął drzwi na klucz, dochodzenie do otrzymania odszkodowania może być niemożliwe.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie domku letniskowego od kradzieży, to standardowo ubezpieczyciel wymaga wstawienia minimum dwóch zamków wielozastawkowych lub zamka mechaniczno-elektronicznego.

Czasem wystarcza zamknięcie domu przy pomocy dwóch kłódek.

Często wymagane jest także odpowiednie zabezpieczenie otworów okiennych:

przy pomocy krat lub rolet czy rolet zewnętrznych antywłamaniowych.

Ubezpieczenie domu na co zwrócić uwagę?

Wspomnieć należy coś, co nazywa się dolną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jest to suma, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą kwotę.

Jeśli w dniu ustalenia szkody kwota nie przekracza tej sumy (zazwyczaj od 100 do 300 zł), odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Dlatego warto dokładnie czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których taka informacja zostanie zawarta.

Ubezpieczenie domu drewnianego

Ubezpieczenie domu drewnianego
Ubezpieczenie domu drewnianego

Pomimo tego, że nowoczesne domy drewniane to budynki spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa, będące w pełni bezpieczne, to jednak towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do nich z dużym dystansem.

Niektórzy ubezpieczyciele w ogóle nie chcą się podejmować ochrony takich nieruchomości, inni żądają wyższej kwoty składki.

Trzeba wspomnieć, że dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia, że palność konstrukcji szkieletowej lub z bali drewnianych – jeśli jest prawidłowo postawiona –  zbliżona jest do tej murowanej.

Najpierw trzeba określić, jaki rodzaj konstrukcji określany jest jako palny, czyli drewniany.

W jej przypadku elementy nośne, takie jak ściany, słupy, ramy czy podciągi będą wykonane z drewna, elementów drewnianych, płyt styropianowych oraz zawierających piankę poliuretanową.

Na dachu znaleźć się mogą drewniane gonty, słoma lub trzcina.

Konstrukcja spełniająca powyższe kryteria będzie przez ubezpieczycieli określana jako drewniana.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia najczęściej pojawia się zapis, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku działania grzybów, pleśni, wilgoci, insektów czy roślin.

Dlatego tak ważne jest, by dom drewniany został odpowiednio zaimpregnowany przy pomocy specjalnych lakierów, wosków czy środków ochrony przeciwogniowej i antygrzybicznej.

Wymogi towarzystwa ubezpieczeniowego nie określają co prawda konieczności stosowania tego typu środków, lepiej jednak zrobić to dla własnego świętego spokoju.

Wykupując polisę na ubezpieczenie domku drewnianego, można zyskać ochronę dla takich zdarzeń jak pożar, powódź, dewastacja, stłuczenie, przepięcie, kradzież mienia czy ulewne deszcze.

Ubezpieczenie domu na terenie zalewowym

Ubezpieczenie domu na terenie zalewowym
Ubezpieczenie domu na terenie zalewowym

Już na wstępie należy podkreślić, że decydując się na budowę domu na terenie zalewowym, lepiej zastanowić się dwa razy.

Trzeba liczyć się z tym, że takie miejsce nie do końca jest bezpieczne.

Nawet jeśli powodzie zdarzają się rzadko, ciąż trzeba się liczyć z możliwością ich nadejścia.

Pogoda bywa nieprzewidywalna i nigdy nie da się określić, kiedy nadejdzie żywioł.

Jeśli jest się już właścicielem domu na terenie zalewowym, koniecznie należy go ubezpieczyć.

Wiele osób obawia się, że w takim przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie być skłonne do nawiązania umowy.

Trzeba jasno powiedzieć:

ubezpieczenie domu na terenie zalewowym jest możliwe, trzeba jednak liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może stosować różne metody zabezpieczające jego interes.

Po pierwsze – okres karencji.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w których właściciele domów na terenach zalewowych tłumnie rzucają się je ubezpieczać, kiedy katastrofa wisi już niemal w powietrzu.

Kiedy jasne jest, że dom nie uniknie zalania na skutek powodzi, ubezpieczyciel wprowadza okres, podczas którego odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jeśli na przykład okres karencji wynosi miesiąc, a dom w tym czasie uległ powodzi, jego właściciel nie ma co liczyć na wypłatę pieniędzy z polisy.

Niektórzy ubezpieczyciele odmawiają również podpisania polisy, jeśli dom znajduje się na terenie, na którym w ciągu ostatnich lat wystąpiła powódź.

Zapis taki chroni interesy firmy i zmniejsza ryzyko, że nastąpi konieczność wystąpienia świadczenia.

Trzeba wiedzieć, że pomimo tego, że tereny zalewowe są bardziej narażone na niszczycielskie działanie wody, to ubezpieczenie od powodzi powinien rozważyć każdy właściciel domku jednorodzinnego.

W skali roku jest to koszt kilkuset złotych, ale w razie zalania całego domu zyskuje się pewność, że nie zostanie się samemu z koniecznością dokonania niezbędnych napraw i remontów.

Ubezpieczenia domu cena

Ubezpieczenia domu cena
Ubezpieczenia domu cena

Nie ulega wątpliwości, że nieruchomość jest często najcenniejszą rzeczą, jaką posiada większość ludzi.

Nie ma się więc co dziwić, że każdy chciałby jak najlepiej chronić swoje nieruchomości.

Wiele osób obawia się jednak wykupienia polisy ubezpieczeniowej na swój dom, bojąc się, że wiąże się ona z wysokimi kosztami.

Jak jest w rzeczywistości?

Prawda jest taka, że polisa ubezpieczeniowa to często kwota taka, jaką wielu ludzi płaci za tygodniowe zakupy dla całej rodziny.

Sama suma może wydawać się duża, ale biorąc pod uwagę, że obejmuje ona dwanaście miesięcy ochrony i daje taki komfort psychiczny – cóż, na pewno warto.

Mało kto byłby w stanie pokryć koszty następstw zdarzeń losowych od razu, z własnej kieszeni.

Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, które pozwoli spać spokojnie i mieć pewność, że w razie problemów, nie zostanie się z nimi samemu.

Na to, jak wysoka będzie kwota ubezpieczenia, ma wpływ wiele czynników, takich jak rodzaj domu, rodzaj jego konstrukcji, czy jest on podpiwniczony, ilu nieletnich w nim mieszka, czy jest tu prowadzana działalność gospodarcza.

Pod uwagę bierze się także rok budowy domu, jego lokalizację, powierzchnię i wartość.

Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, koszt ubezpieczenia zależy od tego, czy budynek jest wolnostojący.

Jeśli jest to bliźniak lub szeregowiec, wzrasta ryzyko wyrządzenia szkody na mieniu sąsiada — na przykład zalanie go — co przekłada się na koszty wykupienia polisy.

O rodzaju konstrukcji było już w tym  artykule o ubezpieczeniach wspominane.

Dom wykonany z materiałów niepalnych nie jest tak zagrożony pożarem, jak dom wykonany z bali drewnianych.

W przypadku konstrukcji niepalnych składka będzie więc odpowiednio niższa.

Posiadanie piwnicy również wpływa na wysokość składki.

Wszystko dlatego, że ubezpieczyciel chroni również i ten obszar oraz mienie się w nim znajdujące: narzędzia, rowery czy sprzęt AGD.

Jeśli w domu zamieszkują osoby nieletnie, czy zwierzęta jest to dla ubezpieczyciela argumentem do podwyższenia składki.

Dzieci są bowiem uznawane za dodatkowe zagrożenie dla elementów wyposażenia, zaparkowanego pod domem auta czy elementów szklanych.

Ubezpieczyciela trzeba również powiadomić w przypadku, w którym w domu prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niektóre ubezpieczalnie naliczają wyższą składkę za dodatkową ochronę mienia firmowego, inne z kolei odmawiają zupełnie wypłaty odszkodowania, jeśli to mienie zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Rok budowy budynku również ma znaczenie.

Stare budynki, które mają już za sobą kilka dekad, mogą być poddane oględzinom rzeczoznawcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Lokalizacja jest dla ubezpieczyciela cenną informacją co do tego, na jakim terenie położony jest dom.

Ma to wymierne przełożenie na wysokość składki ubezpieczenia domu.

Jeśli na przykład na danym terenie dochodziło już wcześniej do powodzi, składka może wzrosnąć nawet dwukrotnie!

Powierzchnia użytkowa domu — im jest ona większa, tym bardziej w górę szybuje wysokość składki.

Wydaje się to logiczne, zważywszy na to, że ochrona obejmuje większy obszar.

Wartość domu to suma kosztów jego postawienia oraz elementów stałych i jego ruchomego wyposażenie.

Nie warto podawać zaniżonej wartości, z racji tego, że później wypłacone odszkodowanie może nie być wystarczające do pokrycia pełni szkody.

Ubezpieczenie domu na zbyt dużą kwotę także nie jest najlepszym pomysłem, bowiem składka do zapłaty może okazać się bardzo wysoka, a odszkodowanie i tak będzie wypłacone w takiej kwocie, by pokryła ona rzeczywiste straty.

Na niższą składkę polisy mogą również liczyć osoby, które zastosowały w domu zabezpieczenia własne.

Na kilka procent mniej do zapłaty mogą liczyć właściciele:

Co wpływa na cenę ubezpieczenia domu?
Co wpływa na cenę ubezpieczenia domu?

Ciężko określić średnią cenę za polisę domu jednorodzinnego.

Na jej wysokość wpływa tak wiele czynników, że będzie ona tak naprawdę inna dla każdego domu.

Aby nie przepłacać, nie warto nawiązywać umowy o polisę z pierwszym lepszym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Poszczególne oferty różnych ubezpieczycieli mogą bardzo się od siebie różnić, nie tylko cenowo, ale i pod względem zakresu ochrony.

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego krok po kroku

Wiele osób zastanawia się, od czego zacząć poszukiwania najlepszej oferty ubezpieczeniowej dla swojego domu.

Wiele osób popełnia błąd, wybierając ofertę z najniższą stawką.

Tymczasem punktem wyjścia powinno być dokładne określenie swoich potrzeb i oczekiwań.

Pamiętać trzeba, że dom to nie tylko mury, ale także wszystko to, co one kryją.

Dom należy ubezpieczyć od podstawowych czynników ryzyka takich jak pożar, powódź, eksplozje, osunięcia ziemi, silne wiatry, uderzenia pojazdów, opady gradu czy lawiny.

Niektóre z tych czynników są dodatkowo płatne, jeśli jednak istnieje ryzyko ich wystąpienia, to zdecydowanie warto wziąć je pod uwagę.

Wybierając konkretną ofertę, warto także zdecydować się na ubezpieczenie od włamań, kradzieży i dewastacji.

Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i nie zawsze można się czuć bezpiecznie nawet pod własnym dachem.

Dlatego ubezpieczenie od świadomego działania osób trzecich zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

Przed podpisaniem jakichkolwiek umów, trzeba dokładnie i bardzo wnikliwie zapoznać się z ich brzmieniem.

Na przykład, kwestia wyłączeń w polisie.

Określa ona dokładnie, kiedy właściciel domu nie może ubiegać się o odszkodowanie.

Klasycznym przykładem jest przypadek włamania się do domu przez okno, które właściciel wcześniej zapomniał zamknąć.

Zdarza się, że umowa określa cenne przedmioty, które nie podlegają ochronie z polisy:

 • różnego rodzaju cenne kolekcje,
 • dzieła sztuki o wysokiej wartości,
 • zestawy drogiej biżuterii,
 • pieniądze.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na promocje, jakie okresowo pojawiają się w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Są one szansą na znalezienie naprawdę korzystnej oferty ubezpieczenia domu, dodatkowo w całkiem atrakcyjnej i okazyjnej cenie.

Przed wyborem konkretnej firmy należy zapoznać się również z czasem trwania ochrony.

Zazwyczaj okres ten wynosi rok, jednak można go odpowiednio skrócić lub wydłużyć.

Pamiętać trzeba o tym, że po upłynięciu tego czasu, ubezpieczyciela można zmienić według własnego uznania.

Bardzo miłym gestem ze strony ubezpieczyciela jest informowanie swojego klienta o zbliżającym się końcu jego polisy.

Informacja telefoniczna, sms-owa czy mailowa jest przydatna i cenna zwłaszcza dla zapominalskich.

Poszukując tego jedynego, najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego, warto również zasięgnąć opinii innych ludzi.

Uważać trzeba za to na opinie zamieszczane na różnych stronach internetowych.

Nie zawsze są one miarodajne i zgodne z prawdą, ludzie wciąż uważają, że w sieci można pisać cokolwiek się chce.

Jednak bardzo cenne może okazać się zdanie znajomych lub członków rodziny, którzy z własnych doświadczeń mogą danego ubezpieczyciela polecić lub też odradzić korzystanie z jego usług.

Dokumenty niezbędne do ubezpieczenia domu

Przede wszystkim, co ma na celu zweryfikowanie tożsamości klienta, przy nawiązywaniu umowy ubezpieczenia może być potrzebny dowód osobisty właściciela nieruchomości.

W drugiej kolejności mogą być potrzebne dokumenty dotyczące wartości, wyceny lub metrażu.

Bywa i tak, że nie jest wymagane dostarczenie tych wszystkich dokumentów poza dowodem osobistym.

Chodzi o to, że w razie wystąpienia szkody, ich okazanie i tak będzie wymagane w celu zweryfikowania podanych wcześniej danych.

Klient, który wprowadza ubezpieczyciela w błąd i nie jest w stanie udowodnić podanych danych dokumentami, sam na tym traci.

To, jakie dokumenty są wymagane, określają także wewnętrzne przepisy poszczególnych ubezpieczycieli i właściciel domu na pewno zostanie z nimi zapoznany przed podpisaniem umowy.

Czy warto ubezpieczyć dom?

Czy warto ubezpieczyć dom?
Czy warto ubezpieczyć dom?

Jak widać, praktycznie każdy rodzaj domu da się w dzisiejszych czasach ubezpieczyć od różnych czynników ryzyka.

Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie ma obejmować dom murowany, drewniany, letniskowy, gospodarczy czy ten będący dopiero w trakcie budowy, celem polisy jest przede wszystkim chronić właściciela nieruchomości przed różnymi zdarzeniami losowymi, na które nie ma wpływu.

Takich rzeczy jak pożary, włamania, powodzie czy silne opady deszczu nikt nie jest w stanie przewidzieć, dlatego ubezpieczenie się na okoliczność ich wystąpienia jest objawem zdrowego rozsądku.

Przyszłość zawsze bywa zagadką, nigdy nie można z całą pewnością powiedzieć, że dane zagrożenie nie dotyczy nieruchomości, której jest się właścicielem.

W przypadku braku ubezpieczenia, należy koszt naprawienia powstałych szkód wziąć na własne barki.

Czasem jest to ciężar nie do uniesienia — wie o tym każdy, kto był zmuszony przeprowadzać remonty i naprawy na własną rękę.

Dlaczego by nie zdjąć ze swoich barków, choć części tego ciężaru i zdecydować się na zakup ubezpieczenia?

Wystarczy spojrzeć na to, jak wielu ludzi rokrocznie traci dorobek całego życia w różnych katastrofach i kataklizmach.

Statystyki są nieubłagane:

większość z nich nie jest ubezpieczona, co oznacza, że zostają ze swoim problemem sami, skazani na własną zaradność i pomoc obcych ludzi.

Ludzie nie ubezpieczają swoich domów, obawiając się, że zakup polisy jest kosztownym wydatkiem.

Warto pamiętać, że w skali roku wcale nie jest to kwota, na którą nie mógłby sobie pozwolić przeciętny, pracujący człowiek.

Zresztą, towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozłożenie całej sumy na dogodne raty, dzięki czemu domowy budżet praktycznie w ogóle nie odczuje tego wydatku.

Warto potraktować zakup polisy na dom jako inwestycję w święty spokój.

Zyskuje się pewność, że nawet w razie nieszczęścia nie zostanie się z nim samemu.

Że po jakimś czasie wszystko może wrócić do normy.

Warto pamiętać, że im większy zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej, tym lepiej dla właściciela domu.

Oczywiście, wiąże się to nieuchronnie ze wzrostem składki, ale praktycznie każda możliwa szkoda jest przez ubezpieczyciela finansowana.

Zresztą, w dobie internetu podpisanie umowy ubezpieczeniowej wcale nie wymaga nawet wychodzenia z domu.

Zapewnić ochronę swojej nieruchomości można siedząc wygodnie we własnych czterech ścianach, z kubkiem kawy i przy ekranie komputera.

Dodatkowo, wszechobecne rankingi i wyszukiwarki ofert umożliwiają dokładnie posortowanie polis firm ubezpieczeniowych i znacznie ułatwiają znalezienie tej najbardziej korzystnej.

Nie trzeba już żmudnie przekopywać się przez długie regulaminy i warunki ofert – wystarczy wprowadzić swoje dane w odpowiednie pola wyszukiwarki i chwilę poczekać na wyniki.

Znalezienie oferty, która łączy w sobie doskonałe warunki i przystępną cenę, nigdy nie było łatwiejsze.

Wiele osób skarży się, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie wywiązują się z podpisanych umów i zobowiązań.

Trzeba jednak jasno powiedzieć:

nie wszyscy ludzie poświęcają dostatecznie dużo czasu na to, by dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Często ludzie jednak przeglądają umowę pobieżnie lub decydują się na jej podpisanie bez zagłębiania się w szczegóły.

Wszystko jest w porządku, aż do momentu, kiedy występuje konieczność dochodzenia swoich praw — wtedy okazuje się, że na jaw mogą wyjść te właśnie drobne kruczki, przeoczone w momencie wyboru polisy ubezpieczeniowej.

Dlatego tak bardzo ważne jest, by wiedzieć, na co zwracać uwagę i czym kierować się przy zakupie ubezpieczenia dla swojej nieruchomości.

Ten tekst powstał po to, by nieco przybliżyć Inwestorom temat ubezpieczeń na dom jednorodzinny.

Bardzo często bywa tak, że to właśnie dom jest najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek posiada — dlaczego więc miałby jej nie chronić przy pomocy wszystkich niezbędnych środków?

3 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze