Wymiana dachu: remont pokrycia dachowego zgodnie z przepisami

Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana starego pokrycia dachowego na nowe w świetle przepisów zalicza się do robót remontowych.

Z artykułu opracowanego przez architektów z MGProjekt dowiesz się jakie kroki należy podjąć, aby wymiana dachu odbyła się ona zgodnie z przepisami.

Wymiana dachu

Wymianę starego pokrycia dachu należy zgłosić do wydziału architektoniczno-budowlanego.

Należy zrobić to przynajmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia przewidywanych robót budowlanych.

W tym celu, Inwestor na właściwym formularzu zgłoszenia opisuje:

  • zakres i rodzaj prac,
  • zastosowane materiały,
  • sposób przeprowadzenia planowanych prac remontowych, związanych z wymianą istniejącego pokrycia dachowego.

Dodatkowo w formularzu należy określić termin rozpoczęcia tych prac, a jako załącznik przedkłada się także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeżeli w okresie do 30 dni, organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej, czy postanowienia o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu, można rozpocząć remont dachu.

Trzeba pamiętać, że zgłoszone prace należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od podanej w zgłoszeniu daty rozpoczęcia prac, bowiem po upływie tego terminu zgłoszenie wygaśnie i straci swoją ważność.

Do zgłoszenia nie jest wymagane przedłożenie projektu.

Ważnym czynnikiem jest to, czy po zdjęciu warstwy starego pokrycia dachu, elementy konstrukcji więźby dachowej są w dobrym stanie, czyli czy można bez problemu wykonać wymianę i ułożyć nowe pokrycie.

Często niestety zdarza się, że właśnie po rozebraniu starego pokrycia dachowego więźba jest w niedostatecznym stanie i najpierw należy wykonać wymianę części elementów, czy nawet wymienić całą konstrukcję dachu.

W tym przypadku niestety trzeba wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę.

Wymiana dachu
Wymiana dachu

Pozwolenie na budowę dotyczy także przypadku, gdy Inwestor będzie chciał zmienić kształt dachu, podnieść lub obniżyć poziom dachu, wstawić okna połaciowe, zrobić nadbudowę z nowymi pomieszczeniami użytkowymi, czy zaadaptować stary nieużytkowy strych na pomieszczenia mieszkalne.

Tutaj przeprowadza się tak zwaną zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe.

Szerzej piszemy o tym w artykule “Adaptacja poddasza“.

Prace te ogólnie wychodzą poza zakres prac remontowych i są już zakwalifikowane jako przebudowa, czy wspomniana już zmiana sposobu użytkowania.

Po zdjęciu pokrycia na więźbie mogą pojawić się wcześniej zakryte i niewidoczne naloty z grzybów, czy pleśni.

W przypadku pleśni nie jest to tak niebezpieczne dla drewna, bowiem pleśń choć szkodliwa dla ludzi nie osłabia jego właściwości nośnych.

Przy grzybach, które podobnie jak pleśń są wynikiem zawilgocenia więźby, powstaje ogromny problem, gdyż grzyby znacząco niszczą drewno oraz jego strukturę komórkową.

W efekcie wieloletniej destrukcyjnej działalności grzyba, drewno po prostu butwieje.

Jeśli stan elementów nośnych jest bardzo zły, trzeba niestety je wymienić.

Przy niewielkim zagrzybieniu można próbować te elementy oczyścić, a następnie poddać odgrzybieniu i odpowiednio zaimpregnować.

Takich prac jednak nie należy wykonywać we własnym zakresie i najlepiej jest to zlecić fachowej firmie, specjalizującej się w takich pracach.

Innym zagrożeniem dla drewna na więźbie są owady, które przez lata na niekonserwowanym i nieimpregnowanym odpowiednio drewnie, a i w nim “toczą kanały”, co osłabia jego konstrukcyjne właściwości.

Na drewnie, ale i w środku po jego miejscowym nacięciu widać charakterystycznie wydrążone ścieżki i tunele.

Potocznie mówi się, iż to korniki i stąd często używana jest nazwa wzór kornika (np. przy tynkach elewacyjnych), ale w naszym klimacie są to owady z rodziny kołatek, czy spuszczeli.

Jeśli zniszczenia nie są zbyt zaawansowane, to wówczas podobnie jak przy zagrzybieniu, czy pleśni wzywa się specjalistyczna firmę, która wstrzykuje w drewno i jego powierzchnię maluje specjalistycznymi środkami chemicznymi a elementy belek, czy słupów obwija się następnie folią.

Pozostawia się ją do około dwóch tygodni, w zależności od rodzaju zastosowanych preparatów chemicznych, a następnie folię się odwija i jeśli są nadal spore ślady szkodników, proces się ponawia, aż do ostatecznego ich wytępienia.

W przypadku kiedy zniszczenia są zbyt duże, to część “chorych” elementów wymienia się.

Jeśli wymiana więźby okaże się konieczna, Inwestor niestety musi wystąpić wraz z projektem na pozwolenie na budowę.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu

Do pozwolenia, oprócz wymaganych dokumentów i projektu w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzeba również dołączyć:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy (jeśli planu w gminie nie ma) dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu.

Takie prace jak wymiana rynien, docieplenie dachu, czy ogólna naprawa więźby podlegają zgłoszeniu.

Przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, na wszelkie roboty budowlane zawsze wymagane jest pozwolenie na budowę.

Nowe pokrycie należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną, ale przede wszystkim wedle podanych w zapisach z planu zagospodarowania przestrzennego, czy warunków zabudowy wytycznych.

Dotyczy to w szczególności rodzaju dachów, materiałów na pokrycia, czy kolorystyki.

Dlatego też przed wyborem, czy zakupem pokrycia dachowego dobrze jest najpierw sprawdzić warunki zabudowy.

Nie stosowanie się do tych zaleceń i wytycznych może spowodować odmowną decyzję, czy nie przyjęcie przez organ zgłoszenia.

Dlatego też w przypadku, gdy w gminie jest plan zagospodarowania przestrzennego, przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę np. przy zmianie konstrukcji dachu, czy innych podobnych pracach wychodzących poza zakres remontu, warto wystąpić z odrębnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności zapisów planu zagospodarowania przestrzennego z przewidywaną inwestycją.

Ciekawą pod względem finansowym propozycją jest kwestia wymiany starego dachu z azbestu.

Do 2032 roku, wszyscy Inwestorzy są zobowiązani do wymiany takich szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska i ludzi pokryć, a gminy na te cele przeznaczają spore środki z dofinansowań unijnych.

Warto w swojej gminie zorientować się czy taki program dofinansowania działa lub czy jest w planach.

Można w ten sposób otrzymać dofinansowanie na wywóz z działki płyt azbestowych z dachu, nawet do 100% kosztów wywozu i ich utylizacji, które wahają się na poziomie kilku tysięcy złotych.

Płyty azbestowe trzeba we własnym zakresie usunąć z dachu, w sposób taki, aby nie uległy zniszczeniu i je fachowo za foliować oraz właściwie składować w celu przygotowania do wywozu przez firmę specjalizującą się w utylizacji materiałów azbestowych, pracującą na zlecenie gminy.

Inne, nieszkodliwe pokrycia dachowe, przeznaczone do wymiany wywożą odpowiednie firmy komunalne na koszt Inwestora.

2 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Andrzej

przepisy przepisami – pod tym kątem artykuł merytoryczny. ja sam siebie caluje po rękach, że sie obudziłem z wymianą poszycia zanim ceny poszybowały w górę

Gość

Czy to oznacza, że wymieniając pokrycie dachowe np. z blachodachówki na dachówkę bez ingerencji w konstrukcję dachową wymaga uzyskania ZGŁOSZENIA ?