Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym: zasady montażu i elementy

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 11 marca 2021

Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym

Dobre zabezpieczenie domu to podstawa bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia domowników.

Dobre zamki, okna, rolety przeciwwłamaniowe to jedno, jednak warto zastanowić się czy nie zabezpieczyć się dodatkowo, montując w swoim domu czy mieszkaniu system alarmowy.

Statystyki pokazują, że odpowiedniej klasy domowy system alarmowy jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia domu przed ewentualnym włamaniem.

Po pierwsze alarm, a w szczególności sygnalizator zewnętrzny skutecznie odstrasza włamywaczy.

Po drugie, jeśli już ktoś niepowołany wtargnie do chronionego domu – uruchomi sygnalizację alarmu.

O ile została wcześniej podpisana umowa z firmą zajmującą się ochroną mienia spowoduje to również automatyczne wysłanie powiadomienia do centrali monitoringu i wizytę patrolu.

Alarm w domu jednorodzinnym

Najbardziej rozpowszechnionym i kojarzonym tego typu systemem jest instalacja alarmowa składająca się czujników ruchu w pomieszczeniach, klawiaturą przy drzwiach i z sygnalizatorem alarmowym na ścianie.

Sama konstrukcja systemu alarmowego jest nieco bardziej skomplikowana.

Jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, które wykrywają włamanie i sygnalizują je, najczęściej sygnalizacją świetlną i ostrym dźwiękiem.

System ma za zadanie reagować na zdarzenia alarmowe, takie jak otwieranie drzwi i okien, ruch osób w polu ich widzenia, rozbijanie szyb, niszczenie drzwi i powiadamiać o zdarzeniu powołaną jednostkę, czyli właściciela poprzez linię telefoniczną, sieć komórkową czy Internet, lub ochronę obiektu.

System alarmowy

Każdy system alarmowy składa się z:

  • centrali alarmowej,
  • manipulatora,
  • czujek,
  • sygnalizatora alarmowego,
  • dodatkowych przycisków napadowych.

Centrala alarmowa

Centrala alarmowa to najważniejsze urządzenie całego systemu alarmowego, którą montuje się ją zazwyczaj w centralnej części domu.

Jeśli zamontujemy centralę tuż obok drzwi wejściowych, to może to spowodować jej łatwe zniszczenie, lub uszkodzenie mechaniczne, zanim zostanie wysłany sygnał alarmu.

Jej montaż w kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym, łazience czy garażu, narazi ją na uszkodzenia przez wilgoć lub pyły, często znajdujące się w tych pomieszczeniach.

Większość central alarmowych obecnie stosowanych w domach jednorodzinnych, to urządzenia cyfrowe.

Centrale analogowe są już rzadziej montowane.

Manipulator

Inaczej szyfrator – to element za pomocą którego programuje się i zarządza pracą systemu alarmowego.

Najprostsze w obsłudze i najbardziej popularne są manipulatory z wyświetlaczem LCD.

Na ekranie nie tylko odczytuje się pełną informację o stanie systemu, ale zmienia się również jego poszczególne ustawienia wedle indywidualnych wymagań.

Na rynku mniej popularne są manipulatory z wyświetlaczem LED, w których informacje o parametrach systemu wyświetlane są za pomocą diod, zaś w systemach alarmowych ICON informacje wyświetlane są za pomocą symboli, które przypisane są określonemu wcześniej zdarzeniu.

Manipulatory mocuje się blisko drzwi wejściowych i garażowych, dzięki czemu w dość krótkim czasie można rozbroić, lub uzbroić alarm.

Dobrym rozwiązaniem jest również montaż manipulatora na piętrze domu, co pozwoli na łatwiejsze uzbrojenie alarmu porą nocną.

Sygnalizator alarmowy

Sygnalizator alarmowy służy do informacji o włamaniu lub jego ewentualnej próbie.

Działa poprzez emisję dźwięku o niskiej częstotliwości, który rozprasza działania włamywaczy, oraz przeszkadza w ich szybkim działaniu.

Sygnalizatory powinno się rozmieszczać w różnych punktach domu i jego otoczenia.

Najlepiej jeśli znajdują się na frontowej elewacji od ulicy, lub od strony sąsiadów.

Kamery są częścią systemu alarmowego w domu
Kamery są częścią systemu alarmowego w domu

Czujki wykrywające ruch

Kolejnym istotnym elementem systemu alarmowego są czujki wykrywające ruch, które montuje się w ilości około czterdziestu.

Powinny być to czujniki różnego rodzaju, różniące się zasadą działania.

Oznacza to konieczność ich odpowiedniego doboru, w zależności od rodzajów agresji, typu i charakteru zastosowanych zabezpieczeń mechanicznych, zakresu temperatur i wilgotności, oraz zakłóceń i wielu innych czynników, które mają zasadniczy wpływ na prawidłowe działanie detektorów.

Dobór odpowiedniej do danego miejsca i warunków czujki, decyduje o właściwym bezpieczeństwie.

Czujki ruchu PIR

Czujki ruchu PIR, czyli pasywnej podczerwieni, sprawdzają się zarówno w systemach alarmowych montowanych wewnątrz domu jak i jego otoczeniu na zewnątrz.

Działanie czujek PIR, polega na analizowaniu temperatury w widzianym przez nie obszarze i reagowaniu na wszelkie zmiany tej temperatury.

Pojawienie się intruza w obszarze działania pola czujki, odebrane zostanie przez nią jako zagrożenie i spowoduje uruchomienie alarmu.

Należy pamiętać, że temperaturę inną niż otoczenie mają też zwierzęta domowe jak psy i koty.

Dlatego też jeśli mamy w domu zwierzaki warto zmontować droższe detektory, które ignorują obecność zwierząt, gdyż zastosowanie standardowych czujek PIR może przyczynić się do częstych fałszywych alarmów.

Czujki mikrofalowe

Czujki mikrofalowe, czyli MW działają podobnie jak radar policyjny i emitują fale radiowe o wysokiej częstotliwości (1-10 GHz), które odbijają się od przedmiotów, zwierząt oraz ludzi i powracają z powrotem do czujki.

Czujka wówczas porównuje falę odebraną z tą wysłaną i jeśli mają inną częstotliwość, wysyłany jest sygnał o zagrożeniu.

Czujki dualne

Czujki dualne, są to czujniki mikrofalowe wyposażone w dodatkową czujkę ruchu i uruchamiają alarm dopiero wtedy, kiedy spełnione zostaną warunki uruchamiające dwa detektory jednocześnie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się skuteczność wykrywania intruzów i jednocześnie zmniejsza się ryzyko wywoływania niepotrzebnych fałszywych alarmów.

Pamiętajmy, że system alarmowy będzie efektywniejszy, jeśli wewnętrzna instalacja, oparta na czujnikach ruchu, zostanie uzupełniona o ochronę zewnętrzną.

Nowoczesne domowe systemy alarmowe

alarm dom jednorodzinnyWażną zaletą współczesnych instalacji alarmowych jest wydzielenie stref alarmowych, np. w porze nocnej można załączyć czuwanie obejmujące ogród i część dzienną domu, zazwyczaj usytuowaną na parterze budynku, lub sam ogród, tak aby uzyskać system wczesnego ostrzegania, w którym intruz zostanie spłoszony zanim jeszcze zdoła dotrzeć do domu.

Nowoczesne alarmy dają także możliwość zdalnego kontrolowania pracy urządzeniami domowymi po przez telefon, smartfon, lub internet z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.

Powszechnym staje się stosowanie central alarmowych np. systemów Satel Integra, do automatycznego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, czy innymi urządzeniami elektrycznymi.

Jednocześnie urządzenia alarmowe są coraz prostsze w montażu, programowaniu, czy użytkowaniu.

Przy instalacji systemu alarmowego w niewielkim obiekcie, jakim jest dom jednorodzinny, nie są wymagane koncesje, czy dodatkowe pozwolenia, ale montaż powinno się zlecić specjalistycznej firmie od systemów alarmowych.

Pomimo wszystkich ułatwień, jakie niesie nam rozwój technologiczny, należy pamiętać, że są to tylko urządzenia, którymi steruje człowiek.

Żadna czujka nie jest w stanie odróżnić intruza od domownika, w związku z czym same czujki nie są w stanie stworzyć prawidłowo działającego systemu alarmowego.

Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na instalację systemów alarmowych, czy nie, nadal to głównie na nas ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo posesji.

Pamiętajmy, aby przed wyjściem z domu zamknąć wszystkie okna, drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, oraz właściwie uzbroić instalację alarmową.

Nie podawajmy też kodów deazaktywujących osobom postronnym.

Komentarz