Projekty domów stylowych

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Znaleziono 95 projektów

   

loader

Projekty domów stylowych

Projekty domów stylowych

Chyba każdy w pewnym momencie swojego życia marzy o tym, by znaleźć swoje miejsce na ziemi. Zbudować coś trwałego, co będzie można też przekazać następnemu pokoleniu. Własnie dlatego projektując dom, architekci MG Projekt starają się nadać mu indywidualny charakter. Domy stylowe są pod względem estetycznym nawiązaniem do klasycznych projektów architektonicznych łączących w sobie cechy wiejskich dworków i podmiejskich willi z początków ubiegłego stulecia – a wszystko to w odświeżonym wydaniu.

Oryginalne projekty domów - czym się charakteryzują?

Przede wszystkim warto wyjaśnić sobie, czym właściwie są domy stylowe. Słowo to, jak podają słowniki języka polskiego, odnosi się do trzech różnych rzeczy. Po pierwsze stylowe jest to, w czym realizuje się jakiś konkretny, jednolity styl – w tym przypadku architektoniczny. Są takie też przedmioty, które odnoszą się do określonego i rozpoznawalnego stylu, albo stylów, naśladując je, lub czerpiąc z nich w twórczy sposób inspiracje. Po trzecie – to obecnie najbardziej powszechne rozumienie tego pojęcia – to również rzeczy gustowne, estetyczne, utrzymane w dobrym stylu.

Czym są zatem projekty domów stylowych? Według nas łączą one w sobie wszystkie te znaczenia. W warstwie inspiracji projekty domów stylowych czerpią pełnymi garściami z architektury różnych epok, które jednak wyraźnie łączy pewien schemat. Domy stylowe nawiązują do późnego, dziewiętnastowiecznego stylu polskich dworków – domów mieszkalnych najczęściej lokalizowanych w terenach wiejskich, budowanych nieraz z myślą o zamieszkaniu przez kolejne pokolenia tych samych rodzin. Jednocześnie budownictwo tego typu czerpie inspiracje z architektury podmiejskich willi z przełomu wieków, na które wpływ miały zarówno tradycje lokalne, jak i inspiracje klasycystyczne. Wyraźny jest też tu wpływ budownictwa modernistycznego, a zwłaszcza projektów jednorodzinnych domów z dwudziestolecia międzywojennego.

Co łączy te trzy style? Wbrew pozorom bardzo dużo. Przede wszystkim nawiązywanie do wzorców tradycyjnych i dążenie do stworzenia przestrzeni, która będzie czymś więcej niż tylko zwykłym budynkiem, ale przede wszystkim zaprojektowanym na długie lata miejscem, które połączy przeszłość z przyszłością.

Z połączenia tych nurtów powstaje całkowicie współczesny, oryginalny i trwale związany z geograficzną lokalizacją styl architektoniczny, który nie tylko odtwarza wzorce z przeszłości, ale również odpowiada na potrzeby ludzi żyjących obecnie. Jego zasadniczymi cechami są: elegancja i wysoka jakość wyrażona w architekturze – jakość, która pozwala odciąć się od szarzyzny i pospolitości i zbudować wokół siebie lepszą, bardziej przyjazną przestrzeń życiową. Wszystko to oczywiście spojone jest w całość przy użyciu nowoczesnych technik i rozwiązań budowlanych.

Charakterystyczne elementy stylowych projektów domów

Charakterystyczne elementy stylowych budynków

Architekturę stylową cechuje zazwyczaj prostota. Można powiedzieć, że nurt ten sięga do klasycznej, książkowej wręcz definicji elegancji. Prostota założeń nie przekłada się więc koniecznie na skromną formę, ale raczej na wyjątkowe wysublimowanie i wyrafinowanie koncepcji architektonicznej. Bryły projektów domów stylowych cechują się bardzo wysokim poziomem estetyki. Ich cechą charakterystyczną jest coś, co można by było nazwać adekwatnością. Budynki są idealnie wkomponowane w otoczenie i tworzą z nim spójną całość.

Projekty domów stylowych jednak nie opierają się wyłącznie na dobrej kompozycji domu i otaczającej go przestrzeni, choć oczywiście i to jest tu bardzo ważną kwestią. Niezwykle ważną cechą projektów domów stylowych jest idealne połączenie warstwy estetycznej z praktyczną. Dom stylowy musi przede wszystkim realizować potrzeby zamieszkujących w nim osób, z tym że przestrzenie tego typu nie są i nie powinny być projektowane z uwzględnieniem wyłącznie tu i teraz. Stylowe domy projektowane są w tak, by ludzie, którzy w nich zamieszkali mogli stworzyć swoje miejsce na długie lata, a być może nawet przekazać je później dzieciom.

Pod względem rozplanowania przestrzeni projekty domów stylowych charakteryzują się przede wszystkim rozsądnym wykorzystaniem miejsca. Z jednej strony domy tego rodzaju to zazwyczaj projekty o sporym metrażu, w których architekci nie stronią od przestronnych, otwartych pomieszczeń. Wszystko jednak powinno być zaplanowane w taki sposób, by nie służyć tylko ozdobie, ale maksymalnie zwiększać komfort życia domowników. Każda przestrzeń pełni więc określone, praktyczne funkcje. Nie musi się to oczywiście sprowadzać do nadmiernej oszczędności miejsca i najczęściej nie sprowadza się. W projektowaniu domów stylowych myśli się raczej o tym, jak dostępne miejsce będzie wpływać na życie ludzi i jak można wykorzystać je jak najlepiej – co niekoniecznie znaczy tyle samo, co oszczędnie.

Nawiązanie do klasycznych, sprawdzonych tradycji architektonicznych nakłada na projektanta domu stylowego również pewne zobowiązania pod kątem wykorzystania materiałów budowlanych. Jeżeli stylowy dom ma być faktycznie domem na lata, to musi być zbudowany z użyciem materiałów wysokiej jakości, które zapewnią mu trwałość. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie musi oznaczać to wcale użycia drogich i pod wieloma względami problematycznych materiałów tradycyjnych. Częścią nawiązania do architektury willowej, czy stylistyki modernistycznej jest również umiejętne wykorzystanie rozwiązań nowoczesnych. Dom powinien być zatem zbudowany z materiałów, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii pozwalają na uzyskanie jak największej trwałości, ale również możliwie najlepszych warunków mieszkaniowych.

Stylowy projekt domu a nowoczesne rozwiązania budowlane

Częścią koncepcji projektu domu stylowego jest wykorzystanie zdobyczy techniki budowlanej w taki sposób, by stworzyć miejsce jak najbardziej przyjazne dla domowników. Nic więc dziwnego, że współcześnie wielu architektów sięga przy tworzeniu projektów domów stylowych do technik budownictwa energooszczędnego i pasywnego, które w budownictwie rodzinnym są obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych i coraz częściej wykorzystywanych sposobów budowania.

Ma to też zastosowania praktyczne. Duża powierzchnia domu, a tak właśnie najczęściej buduje się domy stylowe – oznacza nieraz niemałe koszty utrzymania, a zwłaszcza ogrzewania zimą i utrzymania właściwej temperatury latem. Wydaje się, że wśród różnych sposobów myślenia o budownictwie stylowym najbardziej wyróżnia się podejście proekologiczne. Współcześnie w projektach domów stylowych wykorzystuje się przede wszystkim materiały i techniki zapewniające domowi maksymalny poziom energooszczędności. Z drugiej strony najczęściej mało zwarta bryła domów tego rodzaju znacznie utrudnia stworzenie domu faktycznie pasywnego, choć i w tej dziedzinie podejmuje się nieraz dość udane próby.

Style architektoniczne, do których odwołuje się budownictwo stylowe to przede wszystkim połączenie tradycji z nowoczesnością – tego, co klasyczne, sprawdzone i kojarzące się z wysoką jakością, z tym, co nowe i niosące większe możliwości. To połączenie zawsze realizowane było przez mariaż tradycyjnych form architektonicznych, z nowoczesnymi technikami budowlanymi, pozwalającymi budować domy trwalsze, cieplejsze, odporniejsze na konsekwencje upływu czasu.

Dokładanie tak samo dzieje się w przypadku projektów domów stylowych. Tradycyjna forma architektoniczna, nawiązująca do doskonale znanych i cenionych wzorców, połączona jest w jednym projekcie domu stylowego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. Dzięki temu domy stylowe buduje się szybko, tanio i zapewniając im doskonałe warunki termiczne. Zwłaszcza ten ostatni punkt ma ogromne znaczenie. W dzisiejszych czasach ekologia jest nie tylko modna. Troska o stan środowiska naturalnego jest dla wielu ludzi wyjątkowo istotna. Osoby te kierują się nią w codziennych wyborach, dbając o to, by w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do postępujących w coraz szybszym tempie zmian klimatycznych.

W projektach domów stylowych postawa proekologiczna wyraża się na dwa główne sposoby. Po pierwsze jest to wybieranie takich rozwiązań, które w maksymalnym, możliwym dla danego projektu domu stylowego stopniu ograniczają zużycie energii. Dlatego też w budownictwie tym bardzo popularne są rozwiązanie powszechnie stosowane w domach energooszczędnych, jak nowoczesne materiały izolacyjne, efektywne systemy ogrzewania i odzyskiwania ciepła, wykorzystanie zapewniających dużą izolację termiczną okien i drzwi, dostosowanie rozplanowania domu do jak najbardziej efektywnego wykorzystania wygenerowanej energii cieplnej.

Drugim sposobem jest zapewnienie budynkom jak największej trwałości. Jest to aspekt budownictwa proekologicznego, o którym niezbyt często mówi się w obecnych realiach politycznych. Nie sztuką jest kupić i wdrożyć w domu więcej rozwiązań gwarantujących mniejsze zużycie energii – w dzisiejszych czasach to naprawdę łatwe zadanie, choć oczywiście bywa kosztowne. Prawdziwą sztuką jest zbudować dom w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu takich udogodnień potrzebował i by był jak najtrwalszy. W tym ujęciu to właśnie trwałość, a nie konsumpcja coraz nowszych "ekologicznych" rozwiązań jest najistotniejsza.

Najważniejsze zalety projektów domów stylowych

Najważniejsze zalety projektów domów stylowych

Wszystkie wyżej wspomniane kwestie rysują spójny obraz projektów domów stylowych i pozwalają zrozumieć, na czym polegają najważniejsze zalety takiego stylu budownictwa jednorodzinnego. Zasadniczo można podzielić je na cztery główne kategorie: zalety w warstwie estetycznej, technologicznej, praktycznej i zalety związane z wpływem domu na środowisko.

W pierwszej kategorii należy wymienić przede wszystkim estetykę domów stylowych, przy czym w tym przypadku estetykę należy rozumieć właściwie. Nie chodzi tu wyłącznie o to, co podoba się projektantowi, czy przyszłym mieszkańcom domu, ale w jaki sposób to coś zakorzenione jest w danym miejscu, historii i drodze, jaką przez wieki przeszła architektura i budownictwo. Na co dzień nie myśli się o tym, że pewne przyzwyczajenia estetyczne są zasadniczo wspólne dla ludzi z tego samego kręgu kulturowego. Jasno pokazuje to, że zmysł estetyczny jest niczym więcej niż głęboko zinternalizowaną (i często nieświadomą) wiedzą na temat tego, co w danej kulturze uważane jest za estetyczne. Wiedzy tej można używać nieświadomie, ale można podejść do niej w sposób jak najbardziej świadomy i systematyczny. Każdy architekt wie doskonale, że stylistyka żadnej epoki nie wzięła się z próżni i nie jest oderwana od stylistyk poprzednich epok. Najczęściej w jakiś sposób z nią koresponduje – albo przez naśladownictwo, albo przez przeciwstawienie się. Jak doskonale wiadomo z historii, nawet próby przeciwstawienia się obowiązującej w poprzedniej epoce stylistyce najczęściej szły w parze z nawiązaniami do stylów dawniejszych. Tak na przykład budownictwo renesansowe przeciwstawiało się w dużej mierze założeniom gotyckim, ale czerpało pełnymi garściami z kultury antycznej – a przynajmniej ówczesnych wyobrażeń na jej temat. Z kolei architekci epoki romantyzmu nierzadko sięgali właśnie po wzorce średniowieczne i naśladowali je w swoich projektach. Budownictwo modernistyczne odcina się od stylistyki wcześniejszych lat i powraca do klasycystycznych wzorców.

W rozwoju architektury – tak samo, jak w rozwoju innych dziedzin sztuki, czy mówiąc ogólniej, ludzkiej wytwórczości – ważny jest ciąg przyczynowo – skutkowy. Każda kolejna epoka buduje na tym, co stworzyła poprzednio. Często odrzuca pewne jej elementy, ale najczęściej w twórczy sposób przetwarza dawniejsze wzorce, by pod względem estetycznym tworzyć coraz lepsze koncepcje architektoniczne. Budownictwo stylowe jest również częścią tego procesu. Świadomy architekt wie dokładnie, skąd wzięły się poszczególne pomysły konstrukcyjne, czy detale i w jaki sposób nawiązują one do dawniejszych osiągnięć sztuki architektonicznej. Zdaje sobie też sprawę ze znaczenia stylistyki projektowanego domu i jej umiejscowienia w obrębie danej kultury. Mówiąc inaczej – wie dokładnie, dlaczego ludziom podobają się właśnie takie, a nie inne rzeczy i w jaki sposób można je łączyć, by uzyskać atrakcyjny pod względem estetyki rezultat.

Analogiczne procesy zachodziły i zachodzą również w obszarze technologicznych możliwości stosowanych w architekturze. Kolejne wieki dokładały pod tym względem coś od siebie. Powstawały nowe wynalazki i nowe techniki budowlane, które pozwalały tworzyć większe, trwalsze i bezpieczniejsze konstrukcje. W każdej epoce najlepsi architekci stosowali przede wszystkim nowoczesne rozwiązania budowlane, a kiedy nie pozwalały one osiągnąć zamierzonego celu, szukali wśród rozwiązań starych i sprawdzonych. Dokładnie tak samo dzieje się i dzisiaj. Koncept architektoniczny realizowany jest przy założeniu możliwości, jakie dają współczesne, nowoczesne technologie. W tym ujęciu można powiedzieć, że jest to właśnie tradycyjne podejście do architektury. Wykorzystanie najlepszych dostępnych w danym czasie materiałów i technik ich obróbki i stworzenie z nich budynku, który w warstwie estetycznej nawiązuje w jakimś stopniu do całego dotychczasowego dorobku sztuki architektonicznej, jest właściwą, ponadczasową istotą budownictwa. Użycie dawniej stosowanych technik, czy materiałów bez uwzględnienia faktycznego czasu, w jakim powstaje budynek, należy bardziej do kategorii rekonstrukcji, niż architektury.

Projekty domów stylowych realizują właśnie te założenia. Tradycyjna forma spotyka się w nich z użyciem nowoczesnych materiałów budowlanych, które dają zupełnie inne możliwości niż materiały stosowane dawniej. Trzeba powiedzieć więcej – współczesne techniki budowlane (jak techniki każdej epoki) mają też swoje ograniczenia i w dużej mierze odbijają swoje piętno na dzisiejszej architekturze. Projekt domu stylowego jest więc umiejętnym połączeniem możliwości, jakie daje dzisiejsza technika i rozwijanych przez wieki, wzajemnie przenikających się koncepcji architektonicznych. Z tej perspektywy architekturę rozumieć można nie jako coś statycznego, co w danym punkcie historii posiada konkretne, jasno sprecyzowane cechy, ale jako nieustający proces, w którym poszczególne elementy ewoluują w różnym tempie i wzajemnie wpływają na swój aktualny kształt. Właśnie w ten sposób we współczesnym budownictwie stylowym spotykają się ciągle rozwijane technologie budowlane, wspomagane komputerowo techniki projektowania i zakorzeniona w tradycji, ale jednak współczesna estetyka.

Praktyczne zalety architektury stylowej to przede wszystkim nastawienie na komfort życia ludzi, którzy w danym budynku zamieszkają – nieraz na długie lata. Najlepsi projektanci w swojej pracy myślą nie o konkretnych osobach (choć ich klienci to zawsze konkretni inwestorzy), ala również o szerszym kontekście. Kim ci ludzie będą za dziesięć, dwadzieścia, albo trzydzieści lat? Kto będzie w projektowanym domy mieszkał za lat sto? Zasadniczo podstawowe potrzeby człowieka związane z bezpieczeństwem, dostępem do odpowiedniej przestrzeni i światła dziennego, nie zmieniają się z upływem czasu. Budownictwo stylowe jest więc z założenia ponadczasowe. Bardzo łatwo można przeciwstawić je na przykład nowoczesnemu budownictwu zbiorowemu w dużych miastach. Mieszkania są tam projektowane w taki sposób, by zapewnić komfort przede wszystkim zamieszkującym je przez kilka lat młodym ludziom o nie do końca ustabilizowanej sytuacji życiowej. Niewielkie przestrzenie i absolutny brak intymności sprawiają, że raczej nikt w takich mieszkaniach nie chce zostać na zawsze i mają one charakter wybitnie tymczasowy. Zupełnie inaczej przestawiają się domy realizujące założenia budownictwa stylowego – projektuje się je tak, by mogły być docelowym miejscem życia dla swoich mieszkańców.

Ostatnią z ważnych zalet domów stylowych jest ich niski poziom wpływu na środowisko naturalne. Jak już wspomniano, realizuje się ten cel na dwa, różne sposoby. Pierwszym z nich jest stosowanie rozwiązań zwiększających stopień energooszczędności gotowego budynku, takich jak specjalne drzwi i okna, nowoczesne, wydajne materiały izolacyjne, czy odpowiednio zaprojektowane, niskoenergetyczne systemy ogrzewania i odzyskiwania ciepła. Drugim sposobem jest zapewnienie domowi jak największej trwałości, co sprawia, że może być on zamieszkany ponadprzeciętnie długo.

Warto zwrócić uwagę również na to, jak zalety budownictwa stylowego przenikają się wzajemnie. Tak na przykład ostatnia wspomniana – kwestia środowiskowa, wynika w dużej mierze z trzech poprzednich. Potrzeby estetyczne są ściśle związane z kulturą i czasem, a troska o stan środowiska naturalnego jest właśnie coraz istotniejszą częścią zachodniej kultury. Można nawet powiedzieć, że są w pewnym sensie częścią jej estetyki. To, co jest ekologiczne, coraz częściej przedstawia się jako piękne, a to, co szkodzi środowisku, jako brzydkie. Tak samo jest z technologią. W samej naturze nowoczesnych materiałów budowlanych leży to, że zapewniają one domowi lepszą izolację termiczną. Lepsze właściwości termiczne domu przekładają się na mniejsze wydatki jego mieszkańców na ogrzewanie i zapewnienie właściwej temperatury podczas letnich upałów, a to przekłada się w dużej mierze na komfort domowników.

Wydaje się oczywiste, że dom spełniający założenia budownictwa stylowego potrzebuje też właściwej oprawy. We wnętrzu powinny znaleźć się więc wysokiej jakości stylowe wykończenia. Ważną kwestią jest zakup odpowiedniej działki. Dobrze zaprojektowany projekt domu stylowego potrzebuje estetycznego otoczenia. Trudno wyobrazić sobie taki dom wciśnięty na niewielką działkę miejską.

Na co zwrócić uwagę przed wyborem projektu domu stylowego?

Przede wszystkim warto zastanowić się nad swoimi własnymi potrzebami. Dom jest dla ludzi, a nie ludzie dla domu – to również jedno z założeń budownictwa stylowego. Należy zatem w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące tego, jak duża ilość przestrzeni jest faktycznie potrzebna. Czy dom będą zamieszkiwać dzieci? A może pojawią się w rodzinie w przyszłości? Jakie są pod względem ilości przestrzeni potrzeby przyszłych domowników? Czy dom będzie tylko sypialnią, podczas gdy prawdziwe życie będzie odbywać się gdzie indziej? A może są prawdziwymi domatorami, dla których własna przestrzeń jest centrum wszechświata? Czy będą wykonywać pracę w domu? Jak dużej przestrzeni do tego potrzebują? To tylko niektóre z pytań, na jakie warto sobie odpowiedzieć przy wyborze projektu. Warto w tym kontekście rozważyć również kwestię wielkości przyszłego domu. Wbrew temu, co można by sobie wyobrażać, taki dom nie musi wcale być duży. Małe, ale dobrze zaprojektowane budynki o zwartej bryle mają jeszcze tę zaletę, że znacznie efektywniej wykorzystują ciepło pochodzące z ogrzewania.

Dobrze jest zastanowić się również nad kwestią otwartości domu na potencjalnych gości. Tak na przykład duże, otwarte przestrzenie mogą być atrakcyjne dla niewielkiej ilości domowników. Jeżeli natomiast jest ich więcej – na przykład w przypadku rodziny wielopokoleniowej – albo często będą pojawiać się goście, taka przestrzeń może sprawiać wrażenie mało przyjaznej i niezapewniającej wszystkim właściwego poziomu prywatności. Czasem lepiej jest postawić na mniejszy salon, ale za to przewidzieć dodatkową sypialnię gościnną.

Duże znaczenie powinno mieć również usytuowanie domu w topografii okolicy i cechy działki, na której stanie. Dom powinno projektować się pod działkę, a nie kupować działkę pod konkretny projekt. Dlaczego to takie ważne? Odpowiedź jest dość prosta. Nowoczesne budownictwo, zwłaszcza w wersji nastawionej na proekologiczne rozwiązania, kładzie duży nacisk na dostosowanie projektu do uwarunkowań terenu. Można w ten sposób wiele zyskać. Tak na przykład, jeżeli działka nachylona jest pod niewielkim kątem w stronę południa, to odpowiednie rozmieszczenie okien może znacznie poprawić warunki termiczne w domu w zimie, a tym samym zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Poziom wód gruntowych w danym miejscu (wykonuje się w celu jego ustalenia badania geologiczne) przekłada się na to, jakie rozwiązania dla zabezpieczenia fundamentów będzie optymalne. Przykłady oczywiście można by mnożyć. Dobry architekt wie doskonale, w jaki sposób warunki na działce wpływają na budynek i co zrobić, by najefektywniej wykorzystać zalety tereny i jak najskuteczniej zniwelować jego wady.

Kiedy warto zdecydować się na gotowy projekt domu stylowego?

Kiedy warto zdecydować się na gotowy projekt domu stylowego?

Na projekt stylowego domu warto zdecydować się przede wszystkim wtedy, kiedy zależy nam na stworzeniu wyjątkowego miejsca, które będzie domem dla mieszkańców przez długie lata. Taki projekt to również możliwość zbudowania przestrzeni w pewien sposób luksusowej. Luksus nie wyraża się tu jednak przez przeładowanie bogatym wyposażeniem, czy bezsensowną rozrzutność w kwestii rozwiązań architektonicznych i projektowych. Jest raczej związany z bardzo dużym naciskiem jakie w budownictwie stylowym kładzie się na komfort docelowych mieszkańców. Zapewnienie jak najlepszych warunków życiowych i przewidzenie potrzeb domowników w dobrych nawet szczegółach daje mieszkańcom znacznie większe poczucie życiowego luksusu, niż w przypadku projektów, w których efekt ten uzyskuje się w sposób sztuczny.

Aranżacja jednorodzinnych projektów domów stylowych

Aranżacja projektu budowlanego w przypadku domów stylowych ma dwie, zasadnicze funkcje. Po pierwsze związana jest z adaptacją projektu domu stylowego do innych niż przewidziane warunków terenowych. Często konieczność taka zachodzi, kiedy właściciele zdecydują się nie na stworzenie projektu od nowa, ale na zakup gotowego projektu domu stylowego i dostosowanie go do warunków lokalnych. Może to być związane również z koniecznością dopasowania szczegółów projektu do potrzeb przyszłych mieszkańców. Czasem konieczne może być wprowadzenie drobnych zmian w układzie pomieszczeń albo nawet zastosowanie innych, niż przewidziane w projekcie domu materiałów budowlanych. Należy przy tym pamiętać, że najlepszą opcją w przypadku projektu domu stylowego jest adaptacja przeprowadzona przez jego uprawnionego architekta. Dlaczego to takie ważne? Projekt stanowi całość i żaden z jego elementów nie pozostaje bez wpływu na pozostałe. Być może konkretny układ pomieszczeń ma duży wpływ na korzystną cyrkulację powietrza w domu i jego zaburzenie zaprzepaści ten efekt. Być może zastosowanie określonych materiałów budowlanych wpływa na właściwości izolacyjne, co trwale sprzężone jest z bryłą budynku. Dobry architekt zdaje sobie sprawę z tego, jak poszczególne elementy stworzonego przez niego projektu się ze sobą zazębiają i jak nawzajem na siebie wpływają. Nie tylko zdaje sobie z tego sprawę, ale również świadomie wykorzystuje tę wiedzę w pracy nad projektem budynku. Dlatego w wysokiej jakości projektach domów stylowych wszelkie zmiany powinny być wprowadzane wyłącznie przez architektów z odpowiednimi uprawnieniami.

Drugą stroną aranżacji projektu jest jego faktyczna realizacja – nie na etapie budowy, ale już po nim, kiedy budynek zyskuje swój faktyczny kształt, w kontekście otoczenia, wyposażenia wnętrz i ich wykorzystania przez domowników. Tutaj niestety nie wszystko morze być przewidziane. Wyobrażenie projektanta o finalnym efekcie jego pracy kończy się zawsze tam, gdzie pojawiają się inni ludzie, którzy będą przecież domem dowolnie dysponować. Rolą architekta staje się więc na pewnym etapie pozostawienie przestrzeni na inwencje właścicieli domu i przygotowanie takich rozwiązań, by inwencja ta nie była zanadto skrępowana.

Dla kogo przeznaczone są gotowe projekty stylowych domów jednorodzinnych?

Dla kogo przeznaczone są gotowe projekty domów stylowych?

Często pojawiającym pytaniem jest to, dla kogo przeznaczone są projekty domów stylowych. Czy są to przede wszystkim domy dla bogatych albo przynajmniej przedstawicieli wyższej klasy średniej? Niekoniecznie. Czy są przeznaczone dla ludzi o wyjątkowym zmyśle estetycznym, aspirujących do równie wyjątkowego, wysokiego poziomu życia? Również nie zawsze. Dla kogo więc przeznaczone są te projekty?

Przede wszystkim grupą docelową są tu osoby poszukujące życiowej stabilności. Architektura stylowa oferuje rozwiązania dla osób, które wiedzą, czego chcą i jest tym stworzenie swojego miejsca na ziemi, które będzie mogło przetrwać bardzo długo. Są to projekty dla ludzi poszukujących bezpiecznej przystani – dla tych, którzy jeżeli nawet wiele podróżują i rzadko pozostają w jednym miejscu na długo, chcą mieć zawsze dokąd wrócić. Są wreszcie przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w życiu cenią sobie przede wszystkim jakość. Jakość otaczających ich przedmiotów, jakość wykonania domu i jego wyposażenia, jakość idei, które temu wszystkiemu przyświecają. Wbrew pozorom ani zasobność portfela, ani wyobrażenia na temat siebie samego, ani nawet to, jak liczna będzie zamieszkująca dom rodzina, nie mają w tym przypadku wielkiego znaczenia. Są to też projekty dla ludzi, którzy w szybko zmieniającym się dzisiejszym świecie poszukują przede wszystkim równowagi. Projekty domów stylowych stanowią doskonałe wyważenie pomiędzy możliwościami, jakie daje zastosowanie nowoczesnych materiałów i technik budowlanych z architekturą nawiązującą do tradycji i rozwiązaniami przyjaznymi dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Dlaczego projekt domu stylowego to dobre rozwiązanie?

Projekt domu stylowego to dobre rozwiązanie z wielu powodów. Zalety proejktów domów stylowych sprowadzają się do estetyki środowiska życia, zastosowania nowoczesnych materiałów i technik budowlanych, możliwości stworzenia komfortowej przestrzeni życiowej i dbałości o stan środowiska naturalnego, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie istotne. Warto pamiętać, że stylowy dom nie musi mieć wcale wielkiego metrażu, a istotą sprawy jest raczej umiejętne połączenie konkretnych nawiązań architektonicznych i możliwości, jakie daje dzisiejsze budownictwo, aby program funkcjonalny domu był dostosowany do potrzeb domowników. Może to więc być również projekt niewielkiego, ale wybudowanego w najlepszym stylu domu, którego realizacja nie będzie wiązać się z koniecznością wydania fortuny.

Ile kosztuje gotowy projekt domu stylowego?

Ostatnią, wartą omówienia kwestią jest praktyczna strona zagadnienia, czyli to, ile kosztuje projekt domu stylowego oraz jakie są koszty jego realizacji. Zdecydowanie łatwiej jest odpowiedzieć na pierwsze z tych dwóch pytań. Zasadniczo koszty projektowania są niezmienne (niezależnie od stylu) i zależą przede wszystkim od stopnia skomplikowania projektu. Dlatego też średnie ceny projektów domów stylowych nie odbiegają znacznie od przeciętnych cen na rynku projektowym. W przypadku projektów gotowych cena jest oczywiście znacznie niższa, niż kiedy dom od początku projektowany jest przez architekta na potrzeby konkretnej realizacji. 

W kwestii realizacji projektu sprawa jest o tyle bardziej złożona, że dochodzą tu dodatkowe koszty. Jest to przede wszystkim koszt zakupu odpowiedniej działki. Aby taki dom faktycznie miał sens, warto postawić go w miejscu, w którym najlepiej będzie można wykorzystać potencjał projektu domu stylowego. W przypadku większych domów będzie to na pewno działka o sporym areale, na której będzie mógł powstać przydomowy ogród. Warto przy tym zaangażować specjalistów od architektury krajobrazu, którzy podpowiedzą jak najlepiej zagospodarować przestrzeń, by podkreślić urodę domu i jeszcze bardziej zwiększyć komfort jego mieszkańców Kolejnym elementem zwiększającym koszty realizacji, jest wykończenie domu. Najlepiej, jeżeli jego jakość koresponduje ze stylistyką, w jakiej utrzymany jest projekt.