Garaż wolnostojący: drewniany, metalowy, czy garaż murowany?

Garaż wolnostojący
Garaż wolnostojący dwustanowiskowy

Garaż wolnostojący nie bez powodu cieszy się ogromną popularnością wśród posiadaczy samochodów i… własnych posesji. Stosunkowo krótki czas budowy i możliwość zaaranżowania dodatkowej przestrzeni użytkowej sprawiają, że wiele osób wciąż decyduje się na ich budowę.

Niestety, jak to w polskim prawodawstwie bywa, postawienie garażu wolnostojącego, również podlega określonym przepisom i formalnościom.

Garaż wolnostojący – dlaczego warto?

Garaż wolnostojący - dlaczego warto?
Garaż wolnostojący – dlaczego warto?

Postawienie garażu wolnostojącego, wymusza na inwestorze konieczność dopasowania się do określonych kwestii prawnych. Wynikają one przede wszystkim z obowiązku przestrzegania odpowiednich ram przestrzennych, określonych przez prawo budowlane. Dlatego garaże wolnostojące (odseparowane od bryły domu), powinny być budowane na w miarę rozległych działkach. Ich powierzchnia powinna być na tyle wystarczająca, by inwestor mógł spełnić wszystkie te założenia i jednocześnie — by możliwe było zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych, pomiędzy garażem, bramą i domem.

Garaże wolnostojące to też doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie walory architektoniczne swojej posesji. Jedną z najważniejszych zasad, związanych z budową odseparowanego od domu garażu, jest utrzymanie obydwu budynków w tej samej stylistyce. W ten sposób, posesja staje się architektoniczną jednością.

Budowa garażu wolnostojącego wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowej, wolnej przestrzeni użytkowej, którą można wykorzystać w różnych celach. Odseparowanie brył garażu i domu, zwiększa komfort mieszkańców posesji. W ten sposób łatwo ograniczyć np. wpływ hałasu, bądź spalin, które w przypadku połączenia obydwu budynków, wpływałyby niekorzystnie na wygodę mieszkania w domu.

Budowa garażu wolnostojącego od strony formalnej

Budowa garażu wolnostojącego
Budowa garażu wolnostojącego

W 2017 roku, zmianie uległa treść przepisów, określających zasady formalne, niezbędne do wybudowania własnego, wolnostojącego garażu. Zmiany te – na szczęście – wpłynęły na pewne uproszczenia w zakresie czynności formalnych, ale niestety nie wyeliminowały wszystkich problemów. Co zatem trzeba zrobić, by móc rozpocząć budowę własnego garażu?

W myśl obowiązującego prawa, inwestor nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę garażu, jeśli jego maksymalna powierzchnia zabudowy nie jest większa, niż 35 metrów kwadratowych. Co więcej, nie może on rozpocząć budowy (bez pozwolenia), jeśli na każde 500 metrów kwadratowych posesji, znajdują się co najmniej trzy takie budynki, co ma ograniczyć zagęszczenie zabudowy na posesjach prywatnych.

To jednak nie wszystko.

Jeśli garaż ma zostać postawiony na gruntach, co do których ustanowiona została współwłasność, również i inni współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na jego budowę. Na szczęście w przypadku wspólnot mieszkaniowych ta zasada nie obowiązuje. Tutaj wystarczy jedynie zgoda większości członków.

Co, jeśli powierzchnia garażu będzie większa, niż 35 metrów kwadratowych?

Wtedy inwestor będzie musiał ubiegać się o uzyskanie stosownej zgody. Zgodnie z prawem, jeśli jego wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie 21 dni od momentu jego przedstawienia właściwym organom, może on rozpocząć budowę garażu na działce. Ważne jest, by w zgłoszeniu przedstawić nie tylko lokalizację działki, na której określone prace będą wykonywane, ale też zakres prac budowlanych i termin, w którym zostaną one rozpoczęte. Obowiązkowe będzie też dołączenie stosownej mapy!

Założenia i przepisy techniczne

Założenia i przepisy techniczne
Założenia i przepisy techniczne

Budowa garażu wolnostojącego nie może oczywiście przebiegać z pominięciem zasad budowlanych, wymaganych przy tego typu inwestycjach. Co do zasady, inwestor powinien sugerować się zapisami Prawa budowlanego, a także stosownym Rozporządzeniem.

Oznacza to, że w garażu należy:

 • stworzyć odpowiednie warunki przestrzenne, uwzględniające konieczność zapewnienia określonych wymiarów i odległości, wynikających z zasad bezpiecznego przemieszczania się w jego wnętrzu,
 • zaprojektować i stworzyć instalację elektryczną, spełniającą określone zasady, wynikające z bezpiecznego montażu i użytkowania obwodów elektrycznych,
 • stworzyć odpowiednią wentylację (grawitacyjną, bądź mechaniczną),
 • zadbać o odpowiednie odprowadzenie wody (wpusty, przechył gruntu, syfony, osadniki),
 • stworzyć kompleksową instalację przeciwpożarową.

O tym, czy konieczne będzie uzyskanie zgody na budowę własnego garażu, decyduje szereg parametrów miejscowych, mających wpływ np. na położenie garażu na działce.

Przykładowo, garaż nie może znajdować się w odległości mniejszej, niż 3, lub 4 metry od granicy działki. W odległości mniejszej niż 3 metry od granicy działki, mogą znajdować się wyłącznie te garaże, które są w jej stronę zwrócone ścianą (bez otworów okiennych i drzwiowych). Z kolei odległość minimalna 4 metrów, jest przewidziana wyłącznie w sytuacji, gdy garaż będzie posiadał od strony granicy ścianę, w której znajdować się będą otwory okienne, lub drzwiowe.

Co ważne, wyżej wymienione zasady, dotyczą wszystkich rodzajów garaży. Oznacza to, że jedynym czynnikiem umożliwiającym budowę garażu bez stosownego zezwolenia, jest jego powierzchnia. Nie ma znaczenia np. to, w jaki sposób dany garaż został posadowiony na działce, ani też z jakiego materiału został wykonany – czy jest to garaż blaszany, murowany, drewniany, czy garaż z płyt betonowych.

Materiały i koszt budowy garażu

Podejmując decyzję o budowie garażu wolnostojącego, warto zwrócić uwagę na szeroką gamę rozwiązań oferowanych przez rynek. Oferta ta jest bardzo szeroka, głównie ze względu na wyżej wymienione zmiany w przepisach.

Garaż drewniany

Garaż drewniany
Garaż drewniany

Garaże drewniane nie są zbyt popularne w Polsce. Konieczność stosowania odpowiednich środków zabezpieczających i stosunkowo niska wytrzymałość budulca, odstraszają potencjalnych inwestorów.

Z drugiej strony, wolnostojące garaże drewniane czy drewnopodobne charakteryzują się bardzo ciekawym i oryginalnym designem, łączącym w sobie naturalność drewna i oryginalność konstrukcji. Sprawdzą się one zwłaszcza na tych posesjach, na których stawiamy na domy drewniane całoroczne.

Dzięki temu zachowamy ciągłość architektoniczną pomiędzy domem i innymi, znajdującymi się na posesji budynkami, czy elementami małej architektury.

Garaże metalowe

Garaże metalowe
Garaż blaszany

Wielu inwestorów decyduje się właśnie na tą formę garażu. I choć nie wyglądają one zbyt elegancko, to jednak kuszą niską ceną i łatwością montażu. Co więcej, ich własnoręczny montaż jest raczej nieopłacalny, ponieważ firmy oferujące blaszaki, zwykle wliczają koszt tej usługi, do ceny danego produktu.

Ważną cechą garaży metalowych, jest możliwość ich ciągłego rozbudowywania.

Z powodzeniem garaże blaszane mogą być ocieplone i otynkowane. Dzięki temu wygląda on znacznie ciekawiej i – co ważne – może być energooszczędny.

Niestety wadą garaży metalowych jest stosunkowo niewielka odporność na oddziaływania zewnętrzne, a zwłaszcza na włamania. Poza tym nigdy nie będą one tak trwałe, jak ich murowane odpowiedniki.

Garaż murowany i garaż z płyt betonowych

Garaż murowany i garaż z płyt betonowych
Garaż murowany i garaż z płyt betonowych

Wolnostojący garaż murowany czy garaż z płyt betonowych to inwestycja na długie lata.

Jest trwały, odporny na włamania i ma bardzo dobre właściwości izolacyjne (ocieplony wełną mineralną).

Co prawda cena garażu murowanego jest stosunkowo wysoka, lecz budując go mamy gwarancję, że będzie on służył również kolejnym pokoleniom. Ze względu na dużą trwałość, garaż murowany można stale rozbudowywać. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z biegiem czasu zabudować w nim kanał, bądź wprowadzić ogrzewanie garażu.

Jeśli będzie miał odpowiednio dużą powierzchnię, inwestor będzie mógł dokupić wyposażenie garażu, tworząc w nim swój własny warsztat, zainstalować w garażu oświetlenie, bądź podzielić budynek garażowy według własnego uznania na kilka segmentów.

W zależności od zastosowanego materiału zmieni się nie tylko metodologia realizacji inwestycji, ale też jej sumaryczna cena.

Garaże metalowe są na chwilę obecną jedną z najtańszych form inwestycji

Zwykły tzw. blaszak, można kupić już za 2000 złotych (włącznie z montażem).

Za inwestycję obejmującą konstrukcję ocieplaną (i otynkowaną), zapłacimy od 6 000 do nawet 8 000 złotych.

Tyle jeśli chodzi o sam garaż.

Oprócz kosztu samego garażu trzeba będzie również ponieść koszt przygotowania podłoża.

Standardowym rozwiązaniem, stosowanym przez wielu inwestorów, są zwykłe, betonowe wylewki.

Ich szerokość powinna być nieco większa niż wymiary garażu (najlepiej o około 50 cm z każdej strony).

Biorąc pod uwagę aktualne koszty rynkowe, uszczupli to portfel inwestora mniej więcej o 1 000 złotych.

Łączna cena budowy garażu murowanego (betonowego) jest znacznie trudniejsza do oszacowania.

Ma na to wpływ duża ilość zmiennych wynikających, chociażby z bryły budynku (garaż jednostanowiskowy / dwustanowiskowy) i związanego z tym zużycia materiałów, oraz warunków miejscowych (lokalne ceny).

Co więcej, trzeba będzie również sporządzić odpowiedni projekt garażu (można go zamówić w pracowni MG Projekt).

Jeśli chodzi o tzw. koszty techniczne, należy uwzględnić następujące wydatki:

 • Wykonanie ścian i ław fundamentowych, roboty ziemne, a także przygotowanie podłogi, to wydatek rzędu około 7 000 złotych.
 • Doprowadzenie budowy garażu do stanu surowego zamkniętego to wydatek około 15 000 zł (pokrycie dachu dachówką, wykonanie ścian zewnętrznych, założenie rynien).
 • Koszt zbudowania i zainstalowania bramy wjazdowej (przy ręcznie obsługiwanym mechanizmie), to wydatek około 2 000 złotych.
 • Koszt wykończenia wnętrza i doprowadzenia budowy pod klucz to wydatek rzędu 10 000 złotych.
 • Koszt założenia instalacji elektrycznej w garażu wynosi około 1 000 złotych.

Przy uwzględnieniu powyższych szacunków, cena wykonania murowanego garażu będzie oscylowała w granicach 32 000 zł. Wartość ta może się jednak zmienić, ze względu na różne czynniki.

Garaże drewniane to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy szukają stosunkowo tanich, a jednocześnie w miarę trwałych i estetycznych rozwiązań.

Cena małego garażu drewnianego o powierzchni 17 metrów kwadratowych wynosi około 7 000 złotych.

Za taką cenę otrzymamy konstrukcję bez bramy, z zamontowanym, dwuspadowym dachem (wraz z papą).

Koszt bramy garażowej wynosi od około 1 500 zł, do nawet 2 000 złotych.

Oznacza to, że łączna cena garażu drewnianego, będzie oscylowała (wraz z różnymi kosztami dodatkowymi) w okolicach 10 000 zł.

Projekt i budowa garażu – krok po kroku

Projekt i budowa garażu
Projekt i budowa garażu

Projekt garażu

Budowę garażu warto rozpocząć od przygotowania projektu.

Dzięki temu już na etapie planowania inwestycji, przyszły posiadacz garażu będzie znał jego orientacyjne koszty, założenia techniczne i konstrukcję.

Garaż wolnostojący powinien być zaprojektowany tak, by możliwe było zapewnienie komfortowego podjazdu do garażu, odpowiedniego odwodnienia, ochrony przed opadami (a także przed ciążącym śniegiem) i jedności architektonicznej z domem.

Projekt powinien obejmować również usadowienie garażu względem innych budynków. Dzięki temu konstrukcja garażu nie będzie dominować na posesji.

Bardzo ważne jest też to, by już na tym etapie dokładnie określić, czy garaż wolnostojący ma być jednostanowiskowy, czy dwustanowiskowy.

Prace ziemne i fundamenty garażu

Na tym etapie inwestor przygotowuje grunt pod przyszłą inwestycję. Niezależnie od wyboru rodzaju i konstrukcji garażu, warto postawić na dobrej jakości fundament.

Nawet jeśli wybierzemy zwykłego “blaszaka”, umocowanie jego poszczególnych ścian nośnych w fundamencie znacznie zwiększy jego wytrzymałość i odporność np. na podmuchy wiatru.

Na tym etapie warto pomyśleć o przygotowaniu odpowiedniego wjazdu do garażu a także o pozostawieniu miejsca na instalacje odpływowe, takie jak odwodnienie liniowe.

Budowa garażu

Poszczególne prace budowlane będą miały różny przebieg, w zależności od rodzaju wybranego przez inwestora garażu.

W przypadku garaży metalowych obejmą one wyłącznie położenie wylewki i – ewentualnie – ocieplenie z nałożeniem tynku.

Z kolei budowa garaży murowanych, będzie się wiązać z koniecznością postawienia ścian (doskonale sprawdza się tu beton komórkowy), składających się z warstwy nośnej, izolacyjnej i wykończeniowej, na przykład klinkieru.

Warto też pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu podłoża (płytki mrozoodporne) i dachu.

Jeśli chodzi o zadaszenie, to dobrym pomysłem jest zainwestowanie w dwuspadowy dach, którego zimą nie trzeba będzie odśnieżać.

Dodatkowe instalacje

Po zakończeniu wszystkich wymienionych wyżej prac, konieczne jest stworzenie odpowiednich instalacji, zapewniających dostęp do podstawowych mediów.

O ile bieżąca woda jest zbędnym luksusem, o tyle zadbanie o profesjonalną instalację elektryczną jest podstawą, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania garażu. Na tym etapie warto pomyśleć również o zaplanowaniu instalacji oświetlenia garażu, zabezpieczeniu poszczególnych obwodów i dostępie do napięcia trójfazowego (o ile istnieje taka możliwość).

Całość prac powinna być wykonywana przez profesjonalnego elektryka, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Co uwzględnić przy budowie garażu?

Co uwzględnić przy budowie garażu?
Co uwzględnić przy budowie garażu?

Analizując możliwości budowy garażu, koniecznie należy zwrócić uwagę na jego rozmiar. Pod tym względem bardzo ważne jest, by uwzględniał on nasze prognozowane potrzeby. Minimalna powierzchnia garażu wolno stojącego dla pojedynczego samochodu, powinna oscylować w okolicach 15 – 20 metrów kwadratowych. Dzięki temu, mając nawet stosunkowo duży pojazd, inwestor będzie mógł umieść w garażu narzędzia i akcesoria, niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.

Powierzchnia garaży dwustanowiskowych powinna wynosić co najmniej 30 – 40 m2. Warto tu uwzględnić przepisy, wynikające z konieczności zgłaszania budowy garażu odpowiednim organom.

Już na etapie projektowania i planowania inwestycji, warto przemyśleć realizację instalacji ogrzewania garażu. Doprowadzenie jej bezpośrednio z domu będzie pewnym problemem (duże straty ciepła), ale przy odpowiednio małych odległościach, da możliwość utrzymania wewnątrz garażu temperatury dodatniej przez cały rok. Dzięki temu rozwiązaniu rozruch silnika zimą będzie o wiele łatwiejszy.

Garaż powinien prezentować podobny poziom architektoniczny, co pozostałe budynki, znajdujące się na posesji. Dotyczy to zarówno stylu wykończenia garażu, jak i zastosowanych do jego budowy materiałów.

Architektoniczny kontrast, polegający np. na zabudowie prostego “blaszaka” na posesji, na której znajduje się pięknie wykończony dom, jest bardzo ryzykownym posunięciem.

Garaże wolnostojące – zalety i wady

Garaże wolnostojące – zalety i wady
Garaż wolnostojący – zalety i wady

W ramach podsumowania, spróbujmy jeszcze raz przeanalizować wszystkie wady i zalety garaży wolnostojących.

Garaż wolnostojący zalety

Garaż wolnostojący zalety
Garaż wolnostojący zalety

Posiadanie garażu wolnostojącego ma niewątpliwie wiele zalet. Do najważniejszych należą:

 • Brak spalin we wnętrzu domu, znacznie mniejszy hałas.
 • Architektoniczne urozmaicenie posesji, przy umiejętnym zaprojektowaniu garażu
 • Możliwość doboru garażu na podstawie własnych możliwości i potrzeb.
 • Relatywnie niska cena, przy wyborze konstrukcji blaszanych.
 • Dowolność formy, brak ingerencji w bryłę budynku.
 • Dodatkowa przestrzeń magazynowa i pomieszczenie gospodarcze.
 • Możliwość przechowywania niektórych niebezpiecznych substancji poza obrębem domu.
 • Możliwość ciągłej rozbudowy, na przykład o dodatkowe wiaty garażowe.
 • Krótki czas budowy, zwłaszcza w przypadku konstrukcji blaszanych.

Garaż wolnostojący wady

projekt garazu
Garaż wolnostojący wady

Posiadanie garażu wolnostojącego nie jest jednak pozbawione wad:

 • Brak bezpośredniej komunikacji z domem w przypadku garażu wolnostojącego.
 • Konieczność wyposażenia garażu w instalację elektryczną (opcjonalnie grzewczą).
 • W przypadku dużych garaży wolnostojących, konieczność spełnienia szeregu dodatkowych wymogów o charakterze formalnym.
 • Wymóg znajomości podstawowych przepisów budowlanych.
 • W przypadku garażu o sporych wymiarach konieczność posiadania stosunkowo dużej działki.

Podsumowując, garaże wolnostojące to ciekawa alternatywa dla pomieszczeń zabudowanych w domu.

Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich możliwości konstrukcyjne i aranżacyjne.

Zastanawiasz się, czy garaż wolnostojący jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku Twojej działki? Zachęcamy do przeczytania artykułu “Projekty garaży – garaże wolnostojące, garaż przy domu, czy w piwnicy?“, który pomoże rozwiać te wątpliwości.

Sprawdź projekty garaży wolnostojących z naszej pracowni:

6 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Stokrotka

Chociaż większość chyba projektów ma garaż wbudowany w bryłę – przyznaje że zajmuje to mniej miejsca na działce i ładniej się prezentuje, to mój mąż myśli o postawieniu wolnostojącego albo ewentualnie wiaty. Sąsiad na działce ma właśnie tak garaż usytuowany że moglibyśmy skorzystać z tych odstępstw i postawić go bliżej granicy. Dzięki za artykuł 😉

Andzia

Fajny artykuł, wcześniej nie byłam przekonana co do garaży wolnostojących ale teraz po tym jak przeczytałam, to bardziej przekonuje sie do takiego garażu.

GrażynaNowak

Nie wiedziałam, że można usytuować garaż bliżej granicy niż jest to zapisane prawnie. Dzięki za takie trafne informacje, bo właśnie jak się okazuje mamy możliwość innego usytuowania ( wygodniejszego dla nas) garażu!

ja

My mamy dłuą i wąska działke, wiec chyba zdecydujemy sie na wolnostojący skoro piszecie ze doskonale sie na takiej sprawdzi. Wczesniej jakos nie lubiłam wolnostojących ale po tym artykule widze, ze nawet wiecej ma zalet niz dobudowany garaz

Krak

My też stawiamy na wolnostojący, w sumie tylko z tego powodu, że sporo rzeczy w nim będę robił i nie chce by hałas i brud się niosły po całym mieszkaniu. Nie wiedziałem, że są odstępstwa od wymaganych odległości, muszę zbadać teraz czy mam szansę na którąś się załapać 🙂 dzięki

Łukasz

W Polsce nieczęsto spotykamy wolnostojące garaże. Może dlatego, że wbrew pozorom kraj nie jest taki duży, działki są małe i nie takie tanie. W przeciwieństwie do USA, ogromnego kraju, gdzie średnia działka jest znacznie większa niż u nas, a jeszcze mają miejsce na szerokie drogi.