Piaskowiec na ścianę i elewacyjny: cena, opinie, zalety, wady

Piaskowiec
Piaskowiec

Materiały kamienne, w tym również kamień piaskowiec są jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców naturalnych w budownictwie. Bardziej popularnym od nich budulcem jest tylko drewno.

Początkowo, kilkadziesiąt lat temu miały one jedynie funkcję konstrukcyjną. Ten materiał konstrukcyjny służył głównie do wytwarzania fundamentów oraz ścian. Teraz elementy ze skał pełnią funkcję praktyczną, dekoracyjną oraz ochronną. Wykorzystywane są do ozdabiania elewacji, wytwarzania podłóg czy pokrycia ścian.

Co więcej, kamienie naturalne szeroko wykorzystywane są w ogrodzie i na zewnątrz, gdzie kostka brukowa ułożona w fantazyjne wzory ma szerokie zastosowanie nie tylko praktyczne, ale i ozdobne.

Najczęściej dopasowana jest ona kolorem do elewacji domu i ozdabiających elewację detali. Mówiąc o kamieniach naturalnych, należy podkreślić trwałość skał, która jest dużo wyższa niż kamieni sztucznych lub innych materiałów syntetycznych. Dodatkowo materiał konstrukcyjny ten jest bardzo łatwy w czyszczeniu.

Surowce naturalne w domu tworzą efekt unikalnego wystroju, pełnego elegancji i majestatu. Kreują specyficzny klimat, a kamienie najwyższej jakości to różnorodność przechodzących naturalnie barw, kształtów i faktur, które ostatecznie pozwalają stworzyć niesamowity klimat w domu jawiący się m.in. grą światłocieni w letnie po południa i wieczory.

Warto stosować kamień piaskowiec materiał zarówno wewnątrz użytkowych pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Powoduje, że budynek z zewnątrz wygląda reprezentacyjnie i klasycznie, bez konieczności stosowania zbędnych dodatków. Nawet najprostszy dom wykończony kamieniem naturalnym wygląda elegancko, a każdy ozdobny detal rzuca się w oczy i jest widoczny.

Wewnątrz domu płyty z kamienia naturalnego można położyć na podłodze w salonie, czy kuchni.

Popularnym rozwiązaniem jest wykonanie z piaskowca całej ściany w pokoju dziennym, czy w korytarzu. Jednak nie tylko kwestie estetyczne powinny przesądzać o wyborze kamienia naturalnego w budowie domu, ponieważ przede wszystkim kamień piaskowiec charakteryzuje prosty montaż i duża wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Kamień piaskowiec ma niewysoką cenę i jak wspomniano wcześniej – ten materiał skalny jest łatwy w konserwacji, ponieważ kamień piaskowiec wymaga jedynie czyszczenia.

Najpopularniejsze surowce skalne

Najpopularniejsze surowce skalne

Materiały z kamienia naturalnego stosowane do wykończania domów są różnego rodzaju. Zawsze mają one pochodzenie:

 • wulkaniczne,
 • osadowe,
 • metamorficzne.

Na wstępnie należy zaznaczyć, do jakiej grupy zalicza się piaskowiec i czym charakteryzują się tego typu skały, bowiem każde z nich ma inne właściwości, głównie przez sposób ich wytworzenia i pozyskania. Na etapie projektowania domu, pomieszczeń, czy elementów ozdobnych warto wiedzieć, w jakiej formie występują dane surowce naturalne oraz jak są sprzedawane, choć ogólnie przyjęto, że mają one formę płyt lub bloczków o różnych wielkościach i grubościach. Różne się również sposoby montażu i ostatecznej obróbki materiałów skalnych.

Skały wulkaniczne

Mają one najwyższą gęstość i wytrzymałość na ściskanie, wartości te sięgają nawet kolejno 2800 kg/m³ i 100-150 MPa, a maksymalnie jest to nawet 250 MPa. Co więcej, ten materiał konstrukcyjny charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz ścieralnością.

Skały wulkaniczne uformowały się z zakrzepniętej lub skrystalizowanej magmy wewnątrz skorupy ziemskiej.

Dzisiaj znanych jest około 700 odmian skał magmowych, a w budownictwie najczęściej wykorzystywany jest:

Są one materiałami bardzo twardymi, najczęściej występują pod postacią:

 • bloczków,
 • krawężników,
 • kostki,
 • okładzin dekoracyjnych.

Skały osadowe

Na przestrzeni lat skały osadowe wytworzyły się ze związków wapnia rozpuszczonego w wodzie lub z połączenia rozkruszonych skał pierwotnych, tj. głównie piasku.

Co więcej, dokładniejszy podział skał osadowych uzależniony jest od ich genezy, składu i budowy. Jednak wszystkie one są skałami miękkimi, porowatymi, a dzięki temu plastycznymi.

Piaskowiec to właśnie skała osadowa, jest on materiałem elastycznym, szeroko stosowanym w budownictwie, nie tylko dekoracyjnym, ale i konstrukcyjnym. To głównie miękkie skały osadowe stosowane były do wznoszenia fundamentów domów.

Ponadto w tej kategorii do architektonicznych surowców budowlanych zalicza się:

 • zlepieńce,
 • wapienie,
 • dolomity,
 • opoki,
 • tufy porfirowe.

Skały metamorficzne

Skała metamorficzna to przeobrażona skała osadowa i magmowa.

Skały pod wpływem temperatur i warunków, jakie występowały, np. różne ciśnienie zmieniały swoje właściwości. Ogół tych skał charakteryzuje się niewielką nasiąkliwością, dosyć dobrą wytrzymałością na ściskanie i odpornością na ścieranie.

Zalicza się do nich głównie:

Co to jest piaskowiec?

Co to jest piaskowiec?
Co to jest piaskowiec?

Piaskowiec z naukowego punktu widzenia to kamień naturalny, należący do skał osadowych.

Piaskowiec stanowi zwięzłą skałę okruchową składającą się z drobnych ziaren mineralnych oraz spoiwa. W praktyce piaskowiec to scementowany piasek, a jego głównym składnikiem jest kwarc. Ponadto skałami pobocznymi w nim występującymi są:

 • skalenie,
 • okruchy skalne,
 • łyszczyki,
 • minerały,
 • pozostałości fauny i inne różne materiały okruchowe naturalnego pochodzenia.

Piaskowiec dzielony jest na podgrupy ze względu na ich skład, ajaki ma ta skała osadowa:

 • piaskowiec kwarcowy – piaskowiec kwarcowy ma ponad 80% kwarcu w swoim składzie; piaskowiec kwarcowy ma kolor zazwyczaj biały, a czasami żółty (duże znaczenie ma tutaj rodzaj spoiwa),
 • piaskowiec arkozowy – piaskowiec arkozowy to kamień naturalny o bogatej kolorystyce w którego składzie dominują skalenie; piaskowiec arkozowy występuje zazwyczaj w kolorze szarym, ale spotykane jest też piaskowiec arkozowy w odcieniu różowym lub czerwonawym,
 • piaskowiec szarogłazowy – wykorzystywany w budownictwie piaskowiec szarogłazowy budują w większości okruchy skał magmowych; piaskowiec szarogłazowy o bogatej kolorystyce ma ciemną barwę, wpadająca z zieleń, ciemny niebieski; piaskowiec szarogłazowy może mieć nawet kolor wpadający w czerń.

Są różne spoiwa zlepiające piaskowce, a najczęściej występującymi są:

 • krzemionkowe,
 • węglanowe,
 • ilaste,
 • żelaziste,
 • mogą mieć także charakter mieszany, np. wapienno- żelazisty, piaskowiec wapienny z osadu wapiennego).

Piaskowiec to skała osadowa, która jest materiałem przydatnym do produkcji bloków, płyt okładzinowych, a także mniejszych elementów. Piaskowiec występuje też pod postacią kamienia łupanego, murowego i kruszywa budowlanego.

Charakteryzują się właściwościami fizykomechanicznymi, takimi jak:

 • nasiąkliwość,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • mrozoodporność,
 • ścieralność.

Występowanie piaskowca

Rodzaj i występowanie piaskowca

Piaskowiec występuje w Polsce we wszystkich formacjach geologicznych i jest podstawowym, często wykorzystywanym rodzajem kamienia budowlanego. Swoją sławę piaskowiec zawdzięcza powszechnemu występowaniu skał, łatwości eksploatacji oraz plastyczności skał – dzięki temu piaskowiec jest łatwy i tani w obróbce.

W naszym kraju obecnie najważniejsze rodzaje piaskowców budowlanych to:

 • dolnośląski piaskowiec ciosowy kredowy o kolorze jasnoszarym i żółtawym,
 • dolnośląski piaskowiec permski o kolorze czerwonym,
 • piaskowiec z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich o kolorze czerwonym i jasnoszarym (w zależności od okresu powstania),
 • piaskowiec karpacki kredowy i paleogeński o kolorze szarym i zielonym.

Główne obszary, gdzie piaskowiec występuje to:

 • teren sudecki (niecka śródsudecka i północnosudecka),
 • teren świętokrzyski (tereny Gór Świętokrzyskich),
 • teren karpacki (głównie Karpaty fliszowe).
Złoża piaskowca obszaru sudeckiegoNa tym terenie występuje głównie piaskowiec dolnego permu o kolorze czerwonym (na obszarze niecki śródsudeckiej), a na terenach niecki północnosudeckiej udokumentowanych jest kilkadziesiąt złóż piaskowców głównie o kolorach białych i żółtych.
Złoża piaskowca obszaru świętokrzyskiegoNa tym terenie jest wydobywanych najwięcej piaskowców o przeznaczeniu dekoracyjnym i budowlanym. W województwie świętokrzyskim udokumentowanych jest 65 złóż materiałów budowlanych o korzystnych parametrach fizykochemicznych. Występujące tam piaskowce triasowe mają charakterystyczną wiśniową lub różową barwę. Teren występowania jasnoszarych, białych i żółtych piaskowców rozprzestrzenia się głównie na województwo mazowieckie i łódzkie. Co więcej, w województwie łódzkim wydobywane są piaskowce o zróżnicowanej barwie, tj. białe, żółte i rdzawobrunatne.
Złoża skał obszaru karpackiegoObszar ten obejmuje województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie, na jego terenie udokumentowane było 107 złóż, ale niestety niewiele z nich jest wykorzystywane w celu dekoracyjnym lub budowlanym ze względu na trudno dostępne miejsca występowania piaskowca oraz złe parametry fizykochemiczne. Na tym terenie eksploatowane są szarozielone piaskowce godulskie i szaroniebieskie piaskowce krośnieńskie, jednak są one eksploatowane w niewielkich ilościach. Nie mają więc one rozpowszechnionego znaczenia budowlanego i dekoracyjnego. Najstarszymi wydobywanymi na ziemiach polskich surowcami są piaskowce bolesławickie. W literaturze pierwsze wzmianki o nich pojawiały się już w XII wieku. Wówczas wykorzystywane były głównie na budownictwo sakralne, cokoły mostów, czy fundamenty domów.

Najpopularniejsze przykłady wykorzystania polskiego piaskowca to:

 • Muzeum Steiglitza w Sankt Petersburgu (od 1896),
 • zamek cesarski w Poznaniu (od 1910) – rzeźbione elewacje zewnętrzne na pałacu w Wilanowie (data XVII wiek).

Są to jedne z najpiękniejszych budowli z piaskowca w całej Europie. Piaskowiec to materiał szeroko wykorzystywany jest również w Krakowie.

Piaskowiec arkozowy, piaskowiec kwarcowy, czy piaskowiec szarogłazowy coraz częściej znajdują zastosowanie w nieruchomościach. Dotyczy to zarówno budynków użyteczności publicznej, komercyjnej, jak i całych osiedli domków jednorodzinnych. Wewnątrz domów znacznie częściej znajduje zastosowanie piaskowiec szlifowany, który dużo łatwiej utrzymać w czystości, a na zewnątrz znajduje zastosowanie głównie na surowy, porowaty piaskowiec.

Materiały kamienne kolejno dostępne w sklepach mają różnorodne gabaryty, formy i kształty. Piaskowiec w surowych blokach skalnych jest pozyskiwany w kamieniołomach przy pomocy ładunków wybuchowych, zostaje odspajany liniami lub diamentowymi tarczami. Ściany skalne rozłupywane są również urządzeniami hydraulicznymi.

Wielkość bloków zależna jest od miąższości i struktury złoża, a także późniejszego jego wykorzystania. Materiał skalny pozyskiwany w kopalniach jest produktem wyjściowym do dalszej obróbki odbywającej się w zakładach kamieniarskich.

Piaskowce zostają kolejno przycinane, rozkruszane, bądź rzeźbione, wszystko uzależnione jest od charakteru zamówienie i ich przeznaczenia.

Najczęściej piaskowiec występuje w formie płyt i małych bloków, jest podstawowym półwyrobem kamieniarskim, który powstaje w specjalnych zakładach, a następnie jest przeznaczany do dalszej, bardziej szczegółowej obróbki tworzącej już wyrób końcowy. Są to zazwyczaj produkty o dużych wymiarach, mają zróżnicowane grubości, co więcej, często są szlifowane lub polerowane.

Aby kamień naturalny miał odpowiednie formy i wielkości, piaskowiec kolejno jest rozcinany. Zazwyczaj do tego wykorzystywane są piły z tarczami lub liny z nasypem diamentowym. W zależności od wielkości i zapotrzebowania części kamiennych są one wytwarzane na indywidualne zamówienia lub masowo na liniach produkcyjnych.

Kiedy piaskowiec jest już pocięty na stosowne elementy, następnie jest poddawany zabiegom powierzchniowym, a gotowe produkty na samym końcu są impregnowane.

Podstawowymi elementami obróbki powierzchniowej jest szlifowanie piaskowca, szczególnie gdy mowa o płytach przeznaczonych do wewnątrz domu. Na zewnątrz piaskowiec pozostawiany jest zazwyczaj w surowej formie.

Proces szlifowania pozwala na wyrównanie powierzchni kamienia naturalnego, a poprzez jego ścieranie, można uzyskać piaskowiec o różnej gładkości powierzchni.

W piaskowcu niemożliwym jest uzyskanie lustrzanego połysku. Delikatny połysk można jedynie otrzymać w gatunku piaskowca z dużą zawartością kwarcu w składzie, a do pełnego efektu konieczne jest żywicowanie powierzchni.

Piaskowiec obrabiany celem pokrycia podłogowego winien być uszorstkowiony, zazwyczaj zabieg taki polega na promieniowaniu lub piaskowaniu powierzchni. Takie płyty służą do wykonania z nich posadzek, parapetów, elewacji i okładzin.

Na elewacje domów i obudowy kominków stosuje się płytki z piaskowca łupanego. Jedna ich strona jest profilowane i chropowata, a ta przeznaczona do mocowania jest gładka. Tego typu płytki mogą być boniowane, oznacza to, że w ich centralnej części są grubsze, a dużo cieńsze przy krawędziach, Po ułożeniu ich na ścianie powstaje okładzina w formie płytek o nieregularnym kształcie, która naśladuje boniowanie.

Na zewnętrzne części całej nieruchomości, tj. elewacje, ściany, cokoły domów, kominki czy ogrodzenia stosuje się płytki piaskowca o nieregularnym kształcie. Powszechnie nazywane są one łupankami, których celem jest wyglądać naturalnie.

Na rynku dostępne są również płyty o nieregularnych kształtach, klasyfikuje się je jako kamień murowany piaskowiec łupany lub cięto łupany. Grubsze części wykorzystuje się do robienia murków, przęseł ogrodowych, czy dekoracyjnych obrzeży w ogrodzie.

Piaskowca nie wykorzystuje się tylko jak elementy dekoracyjne, ale także z niego wykonuje się kostki brukowe łupane lub otaczane. W ogrodzie piaskowiec wykorzystuje się też na ścieżki.

Rodzaje piaskowca

Rodzaje piaskowca

Sprzedający dzielą piaskowiec zazwyczaj na trzy rodzaje, a mianowicie:

 • piaskowiec dzikówka,
 • piaskowiec łupek,
 • piaskowiec kamień cięty.

Dzikówka

Najczęściej spotykane piaskowce w Polsce o różnorodnym składzie mineralnym.

Są one sprzedawane w różnej postaci, jednak zazwyczaj są to małe bryły lub elementy zbliżone wyglądem do płytek. Jej cechą charakterystyczną jest to, że bryła z żadnej strony nie jest obrobiona.

Ta wersja piaskowca często stanowi produkt uboczny wydobycia rudy w wielu kopalniach, dlatego cena jest dosyć niska, a najwięcej wynosi koszt jego dostawy.

Zazwyczaj sprzedawana w tonach lub metrach sześciennych. Pomimo swojej niskiej ceny, generuje dosyć wysokie koszty montażu ze względu na swój nieregularny kształt.

Łupki

Najpowszechniejsza postać kamienia elewacyjnego, przeznaczona na chodniki oraz podjazdy.

Zazwyczaj piaskowiec występuje pod innymi nazwami, m.in.:

 • kamień płaski nieobrobiony,
 • płytki kamienne,
 • płyty poligonalne.

Nazwa pochodzi od sposobu pozyskiwania piaskowca – po prostu w procesie wydobywania jest odłupywany.

Podobnie do dzikówki, piaskowiec w bloczkach ma wszystkie strony nieobrobione, jednak na późniejszych etapie jest segregowany według grubości i wielkości, co wstępnie określa jego przeznaczenie.

Zastosowanie łupków w budownictwie jest bardzo popularne ze względu na ich kształt. Mogą być one stosowane zarówno pionowo, np. na ścianach elewacyjnych, jak i poziomo, czyli na podjazdy i chodniki.

Co więcej, znajduje zastosowanie jako elementy ogrodzeń, obudowy kominów, czy różne elementy drobnej architektury przydomowej. Ich ceny są mocno zróżnicowane i jak zawsze w przypadku piaskowca, uzależnione są od jego składu mineralnego, później wielkości płyt i grubości.

Należy wiedzieć, że im mniej płyt przypada na metr kwadratowy, tym cena surowca jest wyższa.

Równie ważnym elementem jest tolerancja grubości, co w praktyce oznacza różnice w grubości sprzedawanych płyt. Kupując piaskowiec z dobrego źródła, różnice te winny być znikome, tj. około 0,5 cm. Im większe różnice w wymiarach, tym więcej zużytego kleju na etapie montażu, a co za tym idzie, generuje to dużo większe koszty całości.

Kolejną ważną rzeczą jest oczywiście skład mineralny, tutaj najważniejsze jest to, aby piaskowiec miał w swojej budowie dużą ilość kwarcytów, ponieważ to wpływa na jego twardość i szybkość zużycia. Jest to materiał, który opiera się czynnikom atmosferycznym i może być eksploatowany przez kilkadziesiąt lat bez większych szkód w elewacji.

Kamień cięty

To kolejny, powszechnie dostępna odmiana tego rodzaju kamienia naturalnego. Piaskowiec w postaci kamienia ciętego stanowi bez wątpienia najbardziej różnorodną grupą, a jego podział uzależniony jest od ścian kamienia.

Płyty formatowane to półprodukty o obciętych krawędziach, które mają konkretne wymiary. Wszystko uzależnione jest od modelu, ponieważ strona licowa może być naturalna, jak i cięta z bloku skalnego.

W tym przypadku obróbka kamienia wpływa na jego efekt wizualny i możliwości zastosowania. Można je poddać procesom:

 • płomieniowania,
 • groszkowania,
 • szlifowania,
 • polerowania.

Właściwości piaskowca

Właściwości kamienia
Właściwości kamienia

Piaskowiec zdobył uznanie głównie przez łatwą dostępność, wysoką plastyczność i niewygórowaną cenę.

Na jego zużycie ma również wpływ jednolita barwa i tekstura. Piaskowiec w zależności od składu ma wiele kolorów, a ich przejścia są naturalne, co jeszcze bardziej wpływa na jego szerokie zastosowanie.

Co więcej, można z piaskowca produkować pełne elementy budowlane oraz służy on do ostatecznego wykończenia budynków.

Dzięki swojej plastyczności i łatwości w obróbce bardzo często po piaskowiec sięgają rzeźbiarze, a gotowe, dekoracyjne elementy wykonane z piaskowca stojące w ogrodach już nikogo nie dziwią.

Do głównych cech kamienia należy łatwość obróbki – piaskowiec uzyskują twardość później, w trakcie wysychania. Po wydobyciu są bardzo miękkie i mokre.

Koleją istotną kwestią jest porowatość piaskowców. Jest ona różna, ponieważ ta właściwość fizyczna uzależniona jest od składu piaskowca. Mają one różnorakiej wielkości pory, w stanie surowym łatwo przepuszczają wodę, zazwyczaj ciecz zatrzymuje się w porach i ulega zamarzaniu w niskich temperaturach, co może wpływać na parametry produktu. Dlatego piaskowiec wymaga impregnacji lub żywicowania, działanie to zapobiega wchłanianiu wody przez materiał i chroni przed jego zniszczeniem.

Jego cechą charakterystyczną jest również to, że piaskowiec to lekka skała osadowa. Gęstość piaskowca wynosi 1800-2700 kg/m3.

Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie jest zróżnicowana, w dużej mierze uzależniona od składu danego piaskowca. Zazwyczaj jest to wartość z zakresu 10-150 MPa.

Twardość oceniana jest wg skali Mosha i wynosi pomiędzy 4-7, twardość uzależniona jest od procentowej zawartości kwarcu w materiale. Piaskowiec elastyczny bardzo łatwo poddaje się obróbce, poprzez swoją plastyczność i strukturę piaskowca.

Ścieralność wyrażana jest w skali Boehmego i wynosi 0,09-2,50, na nią również duży wpływ ma gatunek i skład kamienia naturalnego. Materiał łatwo wchłania wodę, a wpływ na to ma jego pochodzenie oraz ziarnista budowa połączona spoiwem. Piaskowiec charakteryzuje się nasiąkliwością rzędu 0,5-15% w zależności od składu i gatunku.

Powierzchnia surowego piaskowca jest odporna na działanie kwaśnych związków chemicznych, a gatunki twarde, zbite, bez widocznych porów można wypolerować do nieznacznego połysku.

Powierzchnie surowe, od razu po cięciu lub przeszlifowaniu są antypoślizgowe. Warto wiedzieć, że piaskowiec po żywicowaniu lub impregnowaniu jest mrozoodporny oraz wodoodporny, co bez wątpienia jest konieczne, a także jest dużym atutem tego rozwiązania.

Najczęściej stosowane kolory piaskowca

Kolory piaskowca
Kolory piaskowca

Kolor kamienia to bardzo ważna cecha, która jest warunkiem wyboru takiego, a nie innego materiału do realizacji danego projektu czy dekoracji wnętrza.

Piaskowiec ma wiele odmian kolorystycznych, które z łatwością można dobrać do dekoracji wnętrza budynku bądź jego elewacji. Zazwyczaj piaskowiec występuje w barwach ziemi – są to beże, jasne i ciemne brązy, szarości, a w zależności od odmiany surowca, można również spotkać piaskowiec o zabarwieniu lekko różowym.

Jednoznaczne stwierdzenie koloru danego piaskowca, pomimo wszystko, jest nie lada wyzwaniem. Kamienie naturalne mają to do siebie, że inaczej wyglądają w świetle sztucznym, inaczej w naturalnym, a kolor poszczególnych elementów i tak może się między sobą różnić.

Przed wyborem barwy budulca, należy wcześniej prosić o jego próbki. Pozwoli to zorientować się, jakie przejścia kolorów znajdują się na danym modelu oraz ostatecznie stwierdzić, czy pasują one do projektu domu, salonu czy kuchni.

Ponadto piaskowiec ma to do siebie, że jego struktura oraz układ słoi może się nieznacznie zmieniać, co też należy wziąć pod uwagę wybierając ten materiał. Najczęściej piaskowiec ma porowatą strukturę i występuje w kolorach:

 • biało-szary,
 • biało-żółty,
 • miedziany (ten rodzaj piaskowca jest charakterystyczny, jego kolor bardzo mocno się zmienia, w zależności od oświetlenia),
 • różowy,
 • szaro-zielony,
 • żółty (blok skalny może być w jednym miejscu zarówno bardzo mocno nasycony kolorem, a w drugim bardzo delikatnie, tak że jego odcień bardziej przypomina beż niż mocną żółć),
 • łososiowy,
 • szary (w zależności od obróbki przybiera on inny odcień, piaskowiec może być płomieniowany, polerowany i groszkowany. Te działania znacząco wpływają na jego odcień).

Piaskowiec w kolorach ziemi, tj. beż, brąz najczęściej stosowany jest na zewnątrz domów jednorodzinnych. Wykorzystywany jest głównie elewacji oraz kostki brukowanej.

Szare łupki stosowane są zazwyczaj w ogrodzie jako ozdoba podnosząca walory estetyczne. Polerowane szarości szeroko spotykane są wewnątrz domów, jednak należy pamiętać, że nie każdy rodzaj piaskowca można wypolerować na pół-połysk.

Do podłóg stosuje się piaskowiec jasnobrązowy lub piaskowiec szary. Taki piaskowiec zazwyczaj można zobaczyć w budynkach użyteczności publicznej bądź firmach, bowiem dodaje on klasy i elegancji pomieszczeniom.

Zalety i wady piaskowca

Zalety i wady piaskowca

Tak jak każdy materiał, piaskowiec ma zarówno wady, jak i zalety Wszystko uzależnione jest od sposobu wykorzystania surowca oraz funkcji, jaką ma pełnić. Inaczej będzie pracował kamień elewacyjny, a inaczej piaskowiec dekoracyjny.

Zalety piaskowca

A więc do podstawowych zalet naturalnego surowca można zaliczyć przede wszystkim jego cenę.

W porównaniu do innych kamieni dekoracyjnych jest ona niewygórowana, co więcej, kupując materiał z wyższej półki, można się cieszyć jego pięknem przez kilkanaście kolejnych lat.

To stanowi kolejną dużą zaletę surowców naturalnych. Nie niszczą się tak szybko, jak płytki ze sztucznych materiałów, imitujące kamień naturalne.

Kolejną pozytywną cechą jest to, że ten efektowny materiał wykończeniowy jest unikalny. Nie da się przewidzieć, jak będą wyglądać przejścia na bloczkach, ponieważ w piaskowcu wybiera się kolor dominujący, a pozostałość jest tworem natury i nie da się tego przewidzieć. Głównie dlatego piaskowiec jest coraz częściej wybierany, ponieważ elewacje zewnętrzne czy detale ozdobne z niego wykonane są oryginalne, a zarazem eleganckie.

Plastyczność kruszcu jest również dużą zaletą, z tego względu, że można z niego wykonać właściwie wszystko. Elementy ogrodzenia mogą być w takim samym kolorze jak elewacja, czy kostka brukowana. Korzystając z piaskowca na zewnątrz, jak i we wnętrzach budynku można dzięki temu stworzyć spójną, estetyczną całość nieruchomości.

Wady piaskowca

Do wad piaskowca można przede wszystkim zaliczyć jego porowatość. Surowiec niezaimpregnowany będzie chłonął wodę, która kolejno może zamarzać i niszczyć kamień naturalny od środka, poprzez intensywne “pracowanie”, dlatego jest to tak ważny i niezbędny zabieg.

Zaimpregnowany piaskowiec z kolei jest wodoodporny i mrozoodporny, jednak proces ten trzeba co kilka lat powtarzać.

Kolejną wadą jest jego podatność na uszkodzenia mechaniczne. Niestety kupując piaskowiec z niższej półki, można się spodziewać, że będzie się szybko niszczył, z tego względu, że w jego składzie mineralnym jest za dużo składników ilastych, a za mało kwarcytów.

Ważne, aby na tego typu materiale nie oszczędzać.

Kładąc kamień naturalny wykorzystywany we wnętrzach, trzeba mieć na uwadze, że będzie wychładzał pomieszczenia. Jednak są to materiały, które nie przepuszczają ciepła, a zazwyczaj po prostu pozostają zimne, szczególnie gdy są położone na podłodze.

Wykorzystanie piaskowca

Gdzie warto stosować ten kamień?
Wykorzystanie piaskowca

Piaskowiec to polski materiał, który przez wiele ostatnich lat był niedoceniany. Teraz wraca do łask i bardzo dobrze, ponieważ ma wiele zastosowań, zarówno w domu, jak i ogrodzie.

Żywotność piaskowca jest mierzona na co najmniej kilkadziesiąt lat, więc jego urokiem i trwałością można się cieszyć przez bardzo długi czas. Dzięki różnorodnym kolorom piaskowca można z niego stworzyć wiele kompozycji, które będą nawiązywały do detali ogrodu i elewacji domu.

Piaskowiec elewacyjny

Ten rodzaj materiału wykorzystywany jest nie tylko na elewacje, ale również na tarasy, schody, parapety i elementy architektury ogrodowej. W sklepach dostępne jest wiele rodzajów piaskowca elewacyjne, są to m.in:

 • Piaskowiec ryska o kształcie podłużnych, małych bloczków. Ich struktura to zazwyczaj lico łupane, dół i góra są cięte, a tył gładki. Zazwyczaj występuje w kolorach:
  • biało-beżowym,
  • biało-szarym,
  • biało-żółtym.
 • Piaskowiec kamień rzędowy łupany – piaskowiec łupany to materiał, który wykorzystywany jest na elewacje, ogrodzenie, grille, a także mury i murki do altany. Są to nieregularne małe bloki łupane ze wszystkich stron. Zazwyczaj występują w kolorze:
  • biało-beżowym,
  • biało-żółtym,
  • miedzianym,
  • żółtym,
  • a nawet zielono-szarym.
 • Kamień elewacyjny łupany formatowany-łamany. Kluczowym słowem jest “łamany”. Bloki skalne są łamane, a nie cięte, centralna część bloczków jest łupana, a tył ścięty. Materiał ten zazwyczaj występuje na zmówienie, ponieważ proces jego wytwarzania jest bardzo skomplikowany. Większość czynności w jego obróbce musi zostać wykonane ręcznie, dlatego jego cena jest wygórowana. Płytka łupana, a następnie łamana służy do elewacji, a także innych rozwiązań pionowych, tj. obłożenie muru ogrodowego, ogrodzenie czy ułożenie ich na ścianie w domu. Piaskowiec kwarcowy równą, zwartą powierzchnię kamienia z możliwością stosowania fugi (układ warstwowy) lub bez niej (układ rzędowy). Po ułożeniu daje efekt surowego, naturalnego muru.
 • Kamień elewacyjny łupany formatowany cięty. Ten piaskowiec łupany jest jednym z najłatwiejszych materiałów do położenia, choć sam materiał ma wyższą cenę, to prosty montaż równoważy koszty wydane na elewację domu.
 • Piaskowiec dzikówka. W sklepach występują dwa rodzaje tego materiału: niesortowany (piaskowiec kwarcowy o grubości około 3-7 cm) oraz sortowany (materiał podzielony na grubości płyt). Ilość i koszty materiału uzależnione są od sposobu układania płyt i zazwyczaj przez swe nieregularne kształty potrzeba go więcej. Należy w tym przypadku liczyć zapas o wartości 15-20% w stosunku do powierzchni elewacji.

Piaskowiec do ogrodu

Piaskowiec do ogrodu

Wykańczając dom, warto zadbać o jego otoczenie, a zastosowanie piaskowców daje taką możliwość.

Jest to przede wszystkim piaskowiec murowany. Można z niego wykonać ogrodzenia, jak i elementy małej architektury, tj. murki oporowe, schodki w ogrodzie, obrzeża tarasów czy oczek wodnych.

Są one bardzo trwałe, solidne, wodo- i mrozoodporne.

Płyty kamienne z piaskowca

Płyty kamienne z piaskowca

Ten rodzaj surowca jest zdecydowanie większej grubości od pozostałych. Znajduje szerokie zastosowanie w płytach na podjazdy, chodnikach, ścieżkach ogrodowych oraz jako posadzka w domu.

Powyżej przedstawiono najczęstsze zastosowanie piaskowców w budownictwie. Niemniej jednak są one szeroko stosowane przy elementach ozdobnych, tj. grille ogrodowe, obudowy i portale kominkowe, czy schody tarasowe.

Wewnątrz domów jednorodzinnych wykorzystywane są jako okładziny ścian wewnętrznych, a także z nich budowane są schody. Co więcej, ten popularny materiał dzięki swej plastyczności świetnie nadaje się do rzeźbienia, więc to głównie z niego zrobione są:

 • cokoły,
 • postumenty,
 • obeliski,
 • filary,
 • pojedyncze rzeźby.

Ile kosztuje piaskowiec?

Ile kosztuje piaskowiec?
Ile kosztuje piaskowiec?

Przede wszystkim kupując kamień naturalny, trzeba zwrócić uwagę na szereg parametrów, ponieważ jak wspomniano w artykule – piaskowiec piaskowcowi nierówny.

Występują surowce o różnych cechach, odporności na czynniki mechaniczne, nasiąkliwości, a nawet istotny jest stopień obróbki. Do wyboru jest piaskowiec polerowany, płomieniowany, w formie łupków czy dekoracyjnych płyt.

W momencie, gdy wybrane zostają płytki, ważna jest ich ilość w opakowaniu. Nie każdy kupujący wie, że 1m2 płytek dekoracyjnych, w praktyce nie musi tyle wynosić. Czasami producenci w wymiarze płytek uwzględniają również szerokość fugi (zazwyczaj wynosi ona 1 – 1,5 cm), przez co rozmiar elementów nierówna się rozmiarowi podanemu na opakowaniu. Nie jest to wielką przeszkodą w przypadku dużych płytek, jednak klienci kupujący mniejsze rozmiary, mogą być niemile zaskoczeni.

Kolejna ważna kwestia – wielkość płytek. Im mniejsze są płytki ze skał, tym większy będzie koszt ich ułożenia. Należy wziąć pod uwagę, że kamień lepszej jakości to wydatek rzędu 150-250 zł/m2, ceny te dotyczą produktów z najwyższej półki cenowej. Mają one bardzo dobre parametry fizykochemiczne, pochodzą z Polski i są dużo bardziej odporne na czynniki mechaniczne niż ich tańsze odpowiedniki.

Co więcej, cena płytek z piaskowca wzrasta, gdy są one specjalnie wybarwiane lub sprowadzane z dalekich krajów. Wtedy ceny te plasują się powyżej 300 zł/m2.

Dzisiaj najtańszy piaskowiec naturalny mieści się w przedziale cenowym 100-120 zł/m2. Mowa tutaj o standardowej wielkości płytek 30 x 30 lub 30 x 60 cm o grubości 1,5 – 2 cm.

Należy pamiętać, że są to często gorszej jakości materiały, mające nieregularne kształty i wątpliwą jakość, a decydując się na piaskowiec, należy zwracać na to uwagę. Jednak złej jakości surowiec to większe ryzyko chłonięcia przez niego wody, podatności skał na uszkodzenia mechaniczne i braku odpowiedniego przygotowania.

Czasami płytki strukturalne ze średniej półki są lepszym wyborem niż kamień dekoracyjny z najniższej. Oprócz kosztów zakupu piaskowca trzeba wziąć pod uwagę również koszt jego ułożenia.

Uśredniona kwota ułożenia płyt to 50 zł/m2. Należy jednak pamiętać, że ta cena to tylko koszt ułożenia kamienia, a należy pamiętać również o fugach i impregnowaniu piaskowca.

Nałożenia kamienia dekoracyjnego wraz z wysokiej jakości fugowaniem to wydatek rzędu 70-85 zł/m2. Dodając do tego jeszcze dobry impregnat, który winien być wykonany na bazie silikonu z dodatkiem żywic epoksydowych, koszt wykonania idzie dodatkowo do góry.

Czym zaimpregnować piaskowiec? Warto zainwestować w dobry impregnat, ponieważ jest to zabezpieczenie piaskowca na kilka, jak nie kilkanaście lat. Koszt wykonania impregnacji to około 15-35 zł/m2. W tej cenie zawarta jest robocizna wraz z kupnem preparatu impregnującego.

Piaskowiec w domu

Piaskowiec w domu

Ten rodzaj kamienia naturalnego jest na pewno najłatwiejszy w dopasowaniu kolorystycznym, montażu i utrzymaniu. Ze względu na uniwersalność skał, piaskowiec można zastosowań na szereg sposobów tworząc w ten sposób spójną kompozycję, zarówno wewnątrz domu, jak i z zewnątrz.

Ze skał wykonać można elementy ogrodzenia, które będą dopasowane do kostki brukowej i elewacji, a w środku domu położyć podłogi z piaskowca, gdzieniegdzie umieszczając delikatne detale nawiązujące do kamienia.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że piaskowiec należy co kilka lat impregnować i dbać o wygląd zewnętrzny skał. Jest to także rozwiązanie dosyć drogie w porównaniu do płytek strukturalnych, dlatego należy tę decyzję dokładnie przemyśleć.

W miejscach publicznych kamienia naturalne świetnie się sprawdzają, ponieważ wnętrza nie są tam tak często wymieniane. W przypadku domów jednorodzinnych sytuacja ma się inaczej, szczególnie gdy mowa o chwilowej modzie. Dlatego też wszystko uzależnione jest od potrzeb użytkownika i charakteru aranżacji, co nie zmienia faktu, że chcąc mieć trwałe i wysokiej jakości wykończenie domu – warto w tym celu wybrać piaskowiec z najwyższej półki i cieszyć się wystrojem przez długie lata.

4 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Maba

Artykuł obudowany dość szeroką wiedzą z zakresu geografii, dotyczącą kamieni naturalnych. Nie brakuje cennych informacji naukowych, ale również historycznych obejmujących dziedzinę piaskowców. Za pewne wszyscy czytelnicy za wartościowe uznają wymienione, a następnie omówione ważne wady typu: podatność na uszkodzenia oraz jego porowatość; ale również zalety to jest na przykład: cena, plastyczność, unikalność, łatwość w doborze odpowiedniego koloru. Nie powinniśmy też zapominać, o tym, że piaskowiec nie ma możliwości ogrzania nam pomieszczenia, a wręcz przeciwnie.
Mimo wszystko uważam, że artykuł stawia piaskowiec w bardzo pozytywnym świetle i jest godzien zainteresowania, uwagi każdego budującego, chociażby w celu porównania go z własnym materiałem budowlanym.

Marta96

Piaskowiec to rozwiązanie, na które zdecydowaliśmy się w salonie w naszym mieszkaniu. Mamy całą ścianę zagospodarowaną w ten sposób już od paru lat. Sam montaż był bardzo prosty, ścisna powstała w jeden dzień. Od paru lat nic się z nią nie dzieje, jest w nie maruszobym stanie, więc potwierdzam jego wytrzymałość. Co ważne i zaznaczone w artykule warto poprosić o próbki by mieć pewność co do koloru i odcieniu. Jest to kamień naturalny, więc cena też jest adekwatna do tego, ale w miarę przystępna, dlatego tak często spotykamy go w domach. Zastosowanie piaskowca w domu gwarantuje elegancki i oryginalny wygląd, urozmaicenie zwykłego koloruna ścianie. Zdecydowanie robią przyjemny klimat w domu.

Idalia

To opracowanie jest niezwykle wnikliwe i pełne głębokich spostrzeżeń.

Vad

Czy piaskowiec nie zaczyna kruszyć się po pewnym czasie?