Budowa ogrodzenia krok po kroku: przepisy, warunki techniczne

budowa ogrodzenia
Budowa ogrodzenia

Od czerwca 2015 roku nastąpiła nowelizacja przepisów Ustawy Prawo Budowlane, dzięki której w znaczny sposób uproszczona została procedura i formalności przy stawianiu ogrodzeń oraz prostych i nieskomplikowanych obiektów budowlanych. Miedzy innymi nowelizacja ta pozwala na budowę ogrodzenia, które nie przekracza wysokości 2,2m od poziomu terenu, bez uzyskania pozwolenia.

W tym artykule wyjaśniamy jakie parametry powinno spełniać ogrodzenie przy domu i jakich formalności należy dopełnić, aby budowa ogrodzenia przebiegała zgodnie z przepisami.

Budowa ogrodzenia domu jednorodzinnego

Ogrodzenie jest wizytówką domu, integralną częścią obiektu. Inwestor już analizując dostępne projekty domów powinien dopasować ogrodzenie stylem i wyglądem do budynku.

Inwestorzy mogą stawiać ogrodzenia lub dokonywać remontów już istniejących płotów bez wcześniej wymaganego zgłoszenia dla ogrodzeń, zlokalizowanych od strony granicy działki sąsiada oraz dla ogrodzeń od strony dróg, czy ulic i innych terenów publicznych.

Budowa ogrodzenia przepisy. Czy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia?

Wiele osób zastanawia się czy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia. Wcześniej, aby rozpocząć budowę ogrodzenia pomiędzy działkami sąsiednimi wymagane było zgłoszenie budowy ogrodzenia o wysokości do 2,2 m, a budowa ogrodzenia wyższego czy stawianego od strony ulicy wiązała się z większą liczbą formalności i wystąpieniem o pozwolenie na budowę ogrodzenia. Teraz prawo budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia dla ogrodzeń o wysokości mniejszej niż 2,2 m. Nie mogą ich wieńczyć elementy z tłuczonego szkła, drutu kolczastego, czy innych ostro zakończonych przedmiotów.

Warunkiem stawianym przez prawo budowlane jest, aby planowane ogrodzenie posesji było tradycyjne, nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i przekraczać wysokość ogrodzenia 2,2 m.

W przypadku kiedy ogrodzenie lub jego część będzie stanowiła również funkcję muru oporowego, wówczas nadal wymagane jest pozwolenie na budowę ogrodzenia.

Parkan wokół domu
Parkan wokół domu

Częstą sytuacją jest różnica poziomów między działkami sąsiednimi, gdzie właśnie zapobiegając obsuwaniu się terenu z wyżej położonej działki, trzeba wybudować płot w formie muru oporowego.

W tym przypadku przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia Inwestor musi przygotować projekt ogrodzenia oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę ogrodzenia.

Dodatkowo wpływ na to mają materiały budowlane, jakie zostały wykorzystane przy realizacji ogrodzenia oraz funkcja płotu, czyli co bardziej przeważa: ogrodzenie działki, czy mur oporowy.

Taka sytuacja według prawa budowlanego nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, czy ze zgłoszenia budowy ogrodzenia w urzędzie.

Prawo budowlane mówi, że w przypadku gdy przewidywane ogrodzenie ogólne będzie miało wysokość wyższą niż 2,2 m, to wówczas chęć wykonywania robót budowlanych należy zgłosić.

Zgłoszenie postawienie ogrodzenia powyżej 2.2 m można pobrać klikając w poniższą grafikę:

Zgłoszenie budowy ogrodzenia
Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Reasumując – jeśli wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2 m oraz nie pełni także funkcji muru oporowego, bez względu na lokalizację na działce, to wtedy postawienie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Budowa ogrodzenia przepisy

Warunki techniczne, bramy i furtki
Warunki techniczne, bramy i furtki

Pamiętajmy, że ogrodzenie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i między innymi nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt.

I tak według prawa budowlanego na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie wolno montować ostrych zakończeń takich jak:

  • drut kolczasty,
  • elementy tłuczonego szkła,
  • ostro zakończonych materiałów (żyletek, metalowych fragmentów o ostrych krawędziach, itp.).

Ten przepis nie dotyczy jedynie ogrodzeń zabudowań zakładów karnych, czy dla budynków aresztów śledczych.

Bramy i furtki wejściowe

Innym ważnym wymaganiem technicznych, który należy nadal przestrzegać przy stawianiu płotu to, iż furtka wejściowa, czy brama wjazdowa nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, tylko do wewnątrz. Brama i furtki nie mogą też znajdować się poza terenem działki.

Dotyczy to w szczególności bramy przesuwnej, której mechanizm jak i przestrzeń przejazdu bramy musi być na działce Inwestora.

Niedopuszczalnym jest, aby brama przesuwna wjeżdżała na działki sąsiednie – wówczas Inwestorowi grozi nakaz rozbiórki tak zamontowanej bramy przesuwnej.

W zabudowie jednorodzinnej brama wjazdowa powinna mieć minimalną szerokość 2,4 m, a furtka wejściowa na posesję 0,9 m. Oczywiście szersza brama i furtki będą bardziej ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu.

Ważnym jest, że zjazdu z drogi, czy bramy nie wolno sobie dowolnie lokalizować i przed budową należy to uzgodnić z zarządcą drogi.

Ogrodzenie działki

Nie ma obowiązku ogradzać działki, ale w naszej rzeczywistości jest to powszechnie stosowana przez Inwestorów praktyka, chociażby ze względów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia nieruchomości przed “nieproszonymi gośćmi”.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego Inwestor zobowiązany jest nadal do wykonania ogrodzenia terenu kiedy realizuje budowę ogrodzenia docelowego w celach zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

Gdzie wolno wybudować ogrodzenie?

Każdy Inwestor mający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budując ogrodzenie musi wykonać je na swojej działce, chyba że pomiędzy sąsiadami uda się uzgodnić wspólne ogrodzenie – wówczas budowa ogrodzenia może zostać zrealizowana w osi, która wydziela działki sąsiadów.

W przypadku sporu, nie można podczas budowy ogrodzenia z jego fundamentem wyjść poza własną działkę, gdyż grozi to zaskarżeniem przez sąsiada o naruszenie własności.

Ogrodzenie stawiane od strony ulicy, nie może przekraczać linii rozgraniczających drogę, nawet jeśli są one w granicy działki. Wtedy wymaga się, aby płot od strony drogi był cofnięty do krawędzi aby nie przekraczać linii rozgraniczających drogę.

Dodatkowo, przepisy określają jasno, że przy ogrodzeniach czy urządzeniach znajdujących się przy granicy działki sąsiedniej należy do obustronnego obowiązku dbania, czy przeprowadzania konserwacji bieżących oraz kosztów z tym związanych. Bez wglądu na to czy płot stoi na granicy działki czy też nie nie ma obowiązku do wspólnego przez sąsiadów ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia.

Czyli jeśli jest sytuacja, że zakupiona działka została częściowo przez sąsiada wcześniej ogrodzona, to sąsiad ten nie może żądać zwrotów np. połowy kosztów od nowego sąsiada. Warto oczywiście, aby stosunki sąsiedzkie przebiegały w dobrej atmosferze, podzielić się takimi kosztami.

Postawienie płotu, bez względu czy będzie podlegało zgłoszeniu, czy pozwoleniu lub bez tego obowiązku, wiąże się z uzyskaniem przez Inwestora wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego od urzędu gminy.

W sytuacji gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, najczęściej trzeba postarać się o warunki zabudowy i przeprowadzić budowę ogrodzenia działki zgodnie z wytycznymi, czy wymaganiami w nich zawartymi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub w warunkach zabudowy określane są linie rozgraniczające dla dróg, czy zabudowy oraz podane są parametry charakterystyczne dla rodzaju ogrodzeń np. niekiedy wymaga się, aby ogrodzenie nie było pełne, lub ażurowe.

W niektórych gminach, w których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budowa ogrodzenia betonowego lub ogrodzeń panelowych z elementów prefabrykowanych jest zakazana.

Wymaga się, aby budowa ogrodzenia działki została przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku pozwolenia na budowę pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami, na przykład kierownika budowy.

15 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kasiex22

Ciekawy artykuł, narazie mam działkę którą zabezpieczyłam ogrodzeniem ażurowym, polecam 🙂

Marlena Iwaszkiewicz

Do mojej firmy transportowej potrzebowałem ogrodzenia, które w szybkim tempie może być wybudowane, a później , aby była możliwość rozłożenia i przeniesione w inne miejsce. Tylko System umożliwiał wybudowanie obiektu w taki sposób. Stawiają ogrodzenia z ciężkich klocków betonowy jeden z drugim, jak lego co umożliwia szybką realizację. W tym systemie są niewielkie wymagania związane z podłożem, kolce mają dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Inga Młynarska

Mam pytanie odnośnie ogrodzenia między sąsiadami. W artykule jest mowa o egzekwowaniu kosztów związanych z remontem ogrodzenia a co jeśli ogrodzenie usytuowane jest na mojej posesji ale ja chcę żeby sąsiad pobudował od swojej strony, na swojej posesji ogrodzenie to czy prawnie mogę od niego tego wymagać? Artykuł bardzo pomocny, rozwiał wiele wątpliwości. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.

MrHakInteria
Odpowiedź do  Inga Młynarska

Kto zapłaci za budowę ogrodzenia między działkami?

Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego
pozwala domniemywać, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne
urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do
wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2
korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie
koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów
wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie
stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III
CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do
obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on
zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu
prywatnej własności, dlatego koszt jego budowy obciąża tego, czyja
własność ma być przez nie chroniona.

Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu
ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał
sfinansować inwestycję. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie
domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem
pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu
zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o
budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel
zainteresowany budową.

Dawid Głodek

Mam pytanie czy jeśli moja działka ok 20 arów w części jest na 3 klasie ziemi to czy mogę sobie ja w całości odrodzić czy tylko mogę ogrodzic ta część na której dostałem pozwolenie na budowę czyli tylko na 4 klasie?

Gerard Chomczyński

jak niskie można postawić ogrodzenie zgodne z prawem? Od jakiej wysokości minimalnej ogrodzenie jest ogrodzeniem prawnie?

Jakub Klimek

Czy mógłbym prosić o informację, jakie są graniczne warunki gdy ogrodzenie należy traktować już jako mur oporowy? Przy mojej posesji trwa przebudowa drogi i już widać, że teren będzie obniżony, co spowoduje konieczność przebudowy ogrodzenia. Czy jest gdzieś określona różnica wysokości, przy której będę zmuszony do składania projektu budowlanego?

Anka

A ja mam takie pytanie: jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego narzucono pewne ograniczenia odnośnie ogrodzeń (konkretnie muszą być ażurowe, z co najmniej 50 % prześwitu), czy to również dotyczy bram i furtek w takim ogrodzeniu? (nie zostały wprost wymienione).

Małgosia

Witam!
Kupiłam mieszkanie od dewelopera wraz z przynależnym ogródkiem. Niestety duża jego cześć znajduje się przy drodze wewnętrznej gdzie często spacerują ludzie, nie wspominając już o grupie bawiących się dzieci. Ogrodzenie jest co prawda nieprzezroczyste, ale niskie i z łatwością można je przeskoczyć (co wspomniane dzieci robią) czy są jakieś przepisy regulujące takie ogrodzenie? Chciałabym aby deweloper zabezpieczył jeszcze działkę ponieważ nie czuje się bezpiecznie
Pozdrawiam Małgosia

Darek

Jakie przepisy regulują stosowanie drutu kolczastego skoro DZ. U. z 1999r. poz. 140 został uchylony, co go zastępuje?

Anna

Mam działkę ogrodzoną Jest furtka i jest brama wjazdowa Czy w linii ogrodzenia mogę stworzyć następną furtkę lub bramę wjazdową (chcieliśmy wjazd to garażu blaszaka obok domu)

Michał

Czy wysokość budowli na działce przylegającej do wspólnego płotu również jest ograniczona do omówionych wysokości? Sąsiad wybudował przy płocie domek dla dzieci wysokości prawie 4 metrów.
Obce dzieciaki zaglądają nam na posesję, on nie widzi problemu ale ja nie życzę sobie wiecznego zaglądania do mojego ogrodu, krzyków i bez uzasadnionego wścibstwa, którego niestety sąsiedzi dzieci nie potrafią oduczyć.

Tetyana

Świetny artykuł! Precyzyjnie i klarownie opisane zagadnienia.

Tola

Jest to ciekawa analiza, warto się z nią zapoznać.

Kazimierz

Tekst doskonale uzupełnia moją wiedzę,, polecam