Budowa ogrodzenia: przepisy, dokumenty, warunki techniczne

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 1 października 2021

Jak już powszechnie wiadomo, od czerwca 2015 roku nastąpiła nowelizacja przepisów Ustawy Prawo Budowlane, dzięki której w znaczny sposób uproszczona została procedura i formalności przy stawianiu ogrodzeń oraz prostych i nieskomplikowanych obiektów budowlanych. Miedzy innymi nowelizacja ta pozwala na budowę ogrodzenia, które nie przekracza wysokości 2,2m od poziomu terenu, bez zbędnych formalności.

budowa ogrodzenia
Budowa ogrodzenia

W tym artykule wyjaśniamy jakie parametry powinno spełniać ogrodzenie przy domu i jakich formalności należy dopełnić, aby budowa ogrodzenia przebiegała zgodnie z przepisami.

Budowa ogrodzenia domu jednorodzinnego

Ogrodzenie jest wizytówką domu, integralną częścią obiektu. Inwestor już wybierając projekty domów powinien dopasować ogrodzenie stylem i wyglądem do realizowanego budynku.

Inwestorzy mogą stawiać ogrodzenia lub dokonywać remontów już istniejących płotów bez wcześniej wymaganego zgłoszenia dla ogrodzeń, zlokalizowanych pomiędzy budowlanymi działkami sąsiednimi oraz dla ogrodzeń od strony dróg, czy ulic i innych terenów publicznych.

Wcześniej, aby rozpocząć budowę ogrodzenia pomiędzy działkami sąsiednimi wymagane było zgłoszenie budowy ogrodzenia o wysokości do 2,2 m, a budowa ogrodzenia wyższego czy stawianego od strony ulicy wiązała się z większą liczbą formalności i wystąpieniem o pozwolenie na budowę ogrodzenia. Teraz te formalności nie są już wymagane przez prawo budowlane.

Warunkiem stawianym przez prawo budowlane jest, aby ogrodzenie było tradycyjne, nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i przekraczać wspomnianych 2,2 m wysokości.

W przypadku kiedy ogrodzenie lub jego część będzie stanowiła również funkcję muru oporowego, wówczas nadal wymagane jest pozwolenie na budowę ogrodzenia.

Parkan wokół domu
Parkan wokół domu

Częstą sytuacją jest różnica poziomów między działkami sąsiednimi, gdzie właśnie zapobiegając obsuwaniu się terenu z wyżej położonej działki, trzeba wybudować płot w formie muru oporowego.

W tym przypadku przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia Inwestor musi przygotować projekt ogrodzenia oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę ogrodzenia.

Dodatkowo wpływ na to mają materiały budowlane, jakie zostały wykorzystane przy realizacji ogrodzenia oraz funkcja płotu, czyli co bardziej przeważa: ogrodzenie, czy mur oporowy.

Taka sytuacja według prawa budowlanego nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, czy ze zgłoszenia budowy płotu w urzędzie.

Prawo budowlane mówi, że w przypadku gdy przewidywane ogrodzenie ogólne będzie miało wysokość wyższą niż 2,2 m, to wówczas takie roboty budowlane należy zgłosić.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia powyżej 2.2m można pobrać klikając w poniższą grafikę:

Zgłoszenie budowy ogrodzenia
Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Reasumując – jeśli płot nie przekracza 2,2 m oraz nie pełni także funkcji muru oporowego, bez względu na lokalizację na działce, to wtedy taka budowa nie wymaga żadnych czynności urzędowych.

Budowa ogrodzenia przepisy

Warunki techniczne, bramy i furtki
Warunki techniczne, bramy i furtki

Pamiętajmy, że ogrodzenie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i między innymi nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt.

I tak na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie wolno montować ostrych zakończeń takich jak:

Ten przepis nie dotyczy jedynie ogrodzeń zabudowań zakładów karnych, czy dla budynków aresztów śledczych.

Bramy i furtki wejściowe

Innym ważnym wymaganiem technicznych, który należy nadal przestrzegać przy stawianiu płotu to, iż furtka wejściowa, czy brama wjazdowa nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, tylko do wewnątrz. Brama i furtki nie mogą też znajdować się poza terenem działki.

Dotyczy to w szczególności bramy przesuwnej, której mechanizm jak i przestrzeń przejazdu bramy musi być na działce Inwestora.

Niedopuszczalnym jest, aby brama przesuwna wjeżdżała na działki sąsiednie – wówczas Inwestorowi grozi nakaz rozbiórki tak zamontowanej bramy przesuwnej.

W zabudowie jednorodzinnej brama wjazdowa powinna mieć minimalną szerokość 2,4 m, a furtka wejściowa na posesję 0,9 m. Oczywiście szersza brama i furtki będą bardziej ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu.

Ważnym jest, że zjazdu z drogi, czy bramy nie wolno sobie dowolnie lokalizować i przed budową należy to uzgodnić z zarządcą drogi.

Ogrodzenie działki

Nie ma obowiązku ogradzać działki, ale w naszej rzeczywistości jest to powszechnie stosowana przez Inwestorów praktyka, chociażby ze względów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia nieruchomości przed „nieproszonymi gośćmi”.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego Inwestor zobowiązany jest nadal do wykonania ogrodzenia terenu kiedy realizuje budowę ogrodzenia docelowego w celach zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

Gdzie wolno wybudować ogrodzenie?

Każdy Inwestor mający prawo do dysponowania nieruchomością budując ogrodzenie musi wykonać je na swojej działce, chyba że pomiędzy sąsiadami uda się uzgodnić wspólne ogrodzenie – wówczas budowa ogrodzenia może zostać zrealizowana w osi, która wydziela działki sąsiadów.

W przypadku sporu, nie można podczas budowy ogrodzenia z jego fundamentem wyjść poza własną działkę, gdyż grozi to zaskarżeniem przez sąsiada o naruszenie własności.

Ogrodzenie stawiane od strony ulicy, nie może wychodzić poza linie rozgraniczające drogę, nawet jeśli granica działki przekracza te linie. Wtedy wymaga się, aby płot od strony drogi był cofnięty do krawędzi linii rozgraniczających drogę.

Dodatkowo, przepisy określają jasno, że przy ogrodzeniach czy urządzeniach znajdujących się przy granicach sąsiednich należy do obustronnego obowiązku dbania, czy przeprowadzania konserwacji bieżących oraz kosztów z tym związanych, zaś nie ma obowiązku do wspólnego przez sąsiadów ponoszenia kosztów budowy takiego ogrodzenia.

Czyli jeśli jest sytuacja, że zakupiona działka została częściowo przez sąsiada wcześniej ogrodzona, to sąsiad ten nie może żądać zwrotów np. połowy kosztów od nowego sąsiada. Warto oczywiście, aby stosunki sąsiedzkie przebiegały w dobrej atmosferze, podzielić się takimi kosztami.

Postawienie płotu, bez względu czy będzie podlegało zgłoszeniu, czy pozwoleniu lub bez tego obowiązku, wiąże się z uzyskaniem przez Inwestora wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego od urzędu gminy.

W sytuacji gdy tego planu nie ma, najczęściej trzeba postarać się o warunki zabudowy i przeprowadzić budowę ogrodzenia zgodnie z wytycznymi, czy wymaganiami w nich zawartymi.

W planie zagospodarowania przestrzennego, czy w warunkach zabudowy określane są linie rozgraniczające dla dróg, czy zabudowy oraz podane są parametry charakterystyczne dla rodzaju ogrodzeń np. niekiedy wymaga się, aby ogrodzenie nie było pełne, lub ażurowe.

W niektórych gminach budowa ogrodzenia betonowego lub ogrodzeń panelowych z elementów prefabrykowanych jest zakazana.

Wymaga się, aby budowa ogrodzenia została przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz ze sztuką budowlaną, a w przypadku pozwolenia na budowę pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami, na przykład kierownika budowy.

✓ Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Wcześniej, dla ogrodzeń pomiędzy działkami sąsiednimi wymagane było zgłoszenie budowy ogrodzenia do 2,2 m wysokości, a dla wyższych oraz stawianych od strony dróg trzeba było wystąpić o pozwolenie na budowę. Teraz nie jest to już wymagane.

✓ Jakie warunki techniczne musi spełniać ogrodzenie?

Na wysokości mniejszej niż 1.8m nie wolno montować ostrych zakończeń takich jak: drut kolczasty, elementy szkła tłuczonego, ostro zakończone materiały (żyletki, metalowe fragmenty o ostrych krawędziach, itp.).

✓ Jakie warunki techniczne muszą spełniać furtka i brama wjazdowa?

W zabudowie jednorodzinnej brama wjazdowa powinna mieć minimalną szerokość 2.4m, a furtka wejściowa na posesję 0.9m.

Komentarzy:

 1. Do mojej firmy transportowej potrzebowałem ogrodzenia, które w szybkim tempie może być wybudowane, a później , aby była możliwość rozłożenia i przeniesione w inne miejsce. Tylko System umożliwiał wybudowanie obiektu w taki sposób. Stawiają ogrodzenia z ciężkich klocków betonowy jeden z drugim, jak lego co umożliwia szybką realizację. W tym systemie są niewielkie wymagania związane z podłożem, kolce mają dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

  Odpowiedz
 2. Mam pytanie odnośnie ogrodzenia między sąsiadami. W artykule jest mowa o egzekwowaniu kosztów związanych z remontem ogrodzenia a co jeśli ogrodzenie usytuowane jest na mojej posesji ale ja chcę żeby sąsiad pobudował od swojej strony, na swojej posesji ogrodzenie to czy prawnie mogę od niego tego wymagać? Artykuł bardzo pomocny, rozwiał wiele wątpliwości. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Kto zapłaci za budowę ogrodzenia między działkami?

   Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego
   pozwala domniemywać, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne
   urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do
   wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2
   korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie
   koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów
   wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie
   stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III
   CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do
   obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on
   zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu
   prywatnej własności, dlatego koszt jego budowy obciąża tego, czyja
   własność ma być przez nie chroniona.

   Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu
   ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał
   sfinansować inwestycję. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie
   domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem
   pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu
   zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o
   budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel
   zainteresowany budową.

   Odpowiedz
 3. A ja mam takie pytanie: jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego narzucono pewne ograniczenia odnośnie ogrodzeń (konkretnie muszą być ażurowe, z co najmniej 50 % prześwitu), czy to również dotyczy bram i furtek w takim ogrodzeniu? (nie zostały wprost wymienione).

  Odpowiedz
 4. Witam!
  Kupiłam mieszkanie od dewelopera wraz z przynależnym ogródkiem. Niestety duża jego cześć znajduje się przy drodze wewnętrznej gdzie często spacerują ludzie, nie wspominając już o grupie bawiących się dzieci. Ogrodzenie jest co prawda nieprzezroczyste, ale niskie i z łatwością można je przeskoczyć (co wspomniane dzieci robią) czy są jakieś przepisy regulujące takie ogrodzenie? Chciałabym aby deweloper zabezpieczył jeszcze działkę ponieważ nie czuje się bezpiecznie
  Pozdrawiam Małgosia

  Odpowiedz

Komentarz