Korozja: co to jest, rodzaje, ochrona przed korozją [krok po kroku]

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 27 września 2021

Korozja
Korozja

Korodowanie to niepożądany proces, który prowadzi do niszczenia materiałów. Chociaż najczęściej kojarzony jest z metalami, to jednak dotyczy także betonu, drewna czy tworzyw sztucznych.

Co powoduje korozję? Jak jej zapobiegać? Co zrobić, gdy już się pojawi? Sprawdź nasz poradnik, w którym znajdziesz najważniejsze informacje na temat korozji!

Co to jest korozja?

Co to jest korozja?
Co to jest korozja?

Proces określany jako korozja (od łacińskiego „corrosio”, co tłumaczone jest jako „zżeranie”) to stopniowe niszczenie się powierzchni metalu, które pojawia się na skutek ich reakcji z otoczeniem.

Korodujące materiały zmieniają swoją strukturę. Początkowo ich powierzchnia ma pierwotny wygląd i właściwości, a następnie dochodzi do uszkodzenia na powierzchni metalu, co jednocześnie może stwarzać duże niebezpieczeństwo.

Korozja jest także określana jako rdzewienie – proces ten dotyczy wtedy materiałów metalowych, na których pojawia się charakterystyczny, rudawy nalot, czyli rdza.

Obecnie korozja metali uznawana jest za jeden z najbardziej szkodliwych czynników zagrażających materiałom.

Aby zapobiegać korozji, stosuje się obecnie szereg technik, które pozwalają na zredukowanie ryzyka pojawiania się jej ognisk. Odpowiednio dobrane zmniejszają ryzyko tworzenia się rdzy i jednocześnie chronią infrastrukturę, produkty czy części przed ich poważnym uszkodzeniem, a przez to zwiększają bezpieczeństwo ich użytkowania.

W tym artykule skoncentrujemy się na procesie rdzewienia metali, ponieważ występuje on najczęściej i to właśnie on jest powodem licznych problemów, z jakimi boryka się zarówno przemysł, jak i osoby indywidualne – właściciele domów, mieszkań, działek, samochodów.

Rodzaje korozji

Rodzaje korozji
Rodzaje korozji

Do pojawienia się korozji dochodzi na skutek wystawienia powierzchni metalu na czynniki zewnętrzne. Rodzaj korozji jest zależny wtedy od tego, z jakimi czynnikami styka się materiał.

Wyróżnia się 4 główne rodzaje korozji:

 • Korozja elektrochemiczna,
 • Korozja chemiczna,
 • Korozja mikrobiologiczna,
 • Korozja fizyczna.

Korozja elektrochemiczna

W przypadku metali główną przyczyną ich niszczenia jest korozja elektrochemiczna. Zachodzi ona głównie na skutek stykania się metalu z wodą, ziemią albo wilgotnymi gazami zawartymi w powietrzu. Dochodzi wtedy do utleniania się powierzchni metali i powstawania na nich rdzy lub innych nalotów.

Korozja chemiczna

Drugą przyczyną uszkadzania metali jest korozja chemiczna, do której dochodzi w warunkach suchych, przy stykaniu się z gazami i cieczami, które nie przewodzą prądu.

Korozja mikrobiologiczna

Dochodzi do niej na skutek działania czynników biologicznych, na przykład stykania się materiału z bakteriami i grzybami. Na korozję mikrobiologiczną najczęściej narażone jest drewno.

Korozja fizyczna

Pojawia się wtedy, gdy materiał jest narażony na czynniki fizyczne, na przykład na wysokie i niskie temperatury, topnienie, promieniowanie, podwyższone pole elektryczne, naprężenia powstające przy nadmiernym obciążeniu, ale też uszkodzenia mechaniczne.

Czynniki fizyczne powodują także przyspieszenie procesów korozji elektrochemicznej, chemicznej oraz mikrobiologicznej.

Co najczęściej powoduje korozję?

Korozja metali może mieć różne rodzaje w zależności od tego, jakie czynniki sprzyjają jej powstawaniu. Jakie z nich najczęściej powodują pojawienie się tego procesu?

Wśród czynników, które najczęściej wywołują korozję metali, znajdują się:

 • Wysoka wilgotność powietrza,
 • Wilgoć powierzchniowa,
 • Opady deszczu, opady śniegu,
 • Sól – także w słonej wodzie morskiej,
 • Kontakt z glebą,
 • Skrajnie niskie i wysokie temperatury – także powstałe podczas spawania,
 • Kwas i zasady,
 • Zakwaszone wody – solne, siarkowe,
 • Kontakt z innymi materiałami, na przykład metalami, betonem,
 • Smary przemysłowe.

Dokładny podział środowisk korozyjnych można znaleźć w normie PN-EN ISO 12944-2 (Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk). Wyróżnia ona 5 różnych środowisk oznaczonych symbolami C1, C2, C3, C4 oraz C5 w zależności od zagrożenia. Środowisko C1 jest najmniej zagrażające, natomiast C5 najbardziej.

Zatem korozja metali może powstać na skutek kontaktu z różnymi czynnikami zewnętrznymi występującymi w wielu środowiskach. Stąd stanowi ona również tak duże ryzyko dla wszelkiego rodzaju konstrukcji, maszyn, urządzeń, części.

Co jest szczególnie narażone na rdzę i dlaczego?

Jakie elementy są szczególnie narażone na rdzę i dlaczego?
Jakie elementy są szczególnie narażone na rdzę?

Proces korozji, chociaż kojarzony jest najczęściej z metalami, w rzeczywistości dotyczy także innych typów materiałów, które są podatne na uszkodzenie na skutek kontaktu z czynnikami zewnętrznymi.

Na korozję narażone są poniższe rodzaje materiałów:

Aby doszło do korozji metali, konieczne jest powstanie sprzyjających jej warunków.

Na korozję najbardziej narażone są te materiały, które:

 • Wystawione są na szereg czynników sprzyjających korozji, na przykład:
  • czynniki pogodowe,
  • naprężenia,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • wysokie i niskie temperatury.
 • Nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami powodującymi korodowanie.
 • Są wystawione na silne działanie czynników – wówczas nawet odpowiednio dobrane zabezpieczenia antykorozyjne z czasem przestają pełnić swoją funkcję, dlatego konieczna jest ich odnowa.

Jak wygląda korozja?

Korozja metali może mieć zróżnicowany wygląd, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób ją rozpoznać, aby można było szybko zareagować i ją usunąć.

W przypadku metali korozji najczęściej towarzyszy rdza, czyli rudawy nalot, który może z czasem zmieniać się w proszek. Powstaje on na skutek procesu utleniania żelaza i jego stopów, na przykład stali. Gdy dojdzie do zaawansowanej korozji, cały przedmiot może ulec przemianie w rdzę i rozpadowi.

Korozja pozostałych typów metali wygląda inaczej. Przykładowo korozja aluminium powstaje na skutek kontaktu tego metalu z innymi metalami, na przykład cynkiem, miedzią, wybranymi rodzajami stali, a także betonem. Na aluminium pojawiają się wtedy jaśniejsze albo brązowawe wykwity.

Wyróżnia się różne rodzaje korozji pod kątem wyglądu zniszczeń:

 • Korozja ogólna – rozwija się na całej powierzchni metalu i ma formę równomiernego nalotu, może powodować powstanie rozwarstwień,
 • Korozja wżerowa – tworzy wąskie i głębokie otwory, które penetrują do wewnątrz materiału, natomiast jego pozostała powierzchnia pozostaje nienaruszona,
 • Korozja szczelinowa – powstaje w szczelinach, w których dochodzi do nadmiernego nagromadzenia czynników sprzyjających korozji, na przykład w narożnikach, kieszeniach.
 • Korozja międzykrystaliczna – pojawia się w miejscach, gdzie stop ma ziarnistą strukturę i wywołuje uszkodzenia punktowe.

Jeżeli na powierzchni metalu można zauważyć ogniska korozji, wtedy jest to znak, że wymaga ona odpowiedniej konserwacji. Brak reakcji spowoduje dalsze postępowanie procesu niszczenia materiału, który może spowodować jego poważne zniszczenie i duże straty.

Dlaczego korozja jest niebezpieczna?

Korodowanie jest procesem niepożądanym, który może spowodować poważne straty bezpośrednie i pośrednie.

Bezpośrednie straty odnoszą się do kosztów zniszczonych przez korozję materiałów oraz kosztów zabezpieczania konstrukcji przed procesami korodowania. Szacuje się, że straty te wynoszą biliony dolarów rocznie – w skali globalnej na rok niszczeje nawet około 25 milionów ton stali. Według przeprowadzonego w 2010 roku badania w Polsce korozja spowodowała straty wynoszące 100 miliardów złotych.

Poza stratami bezpośrednimi korozja powoduje także straty pośrednie, które odnoszą się do zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Rdza była jednym z czynników, który spowodował katastrofę mostu wiszącego Silver Bridge w USA w 1967 roku, w którym zginęło 46 osób. Także przyczyniła się ona do uszkodzenia mostu Kinzua w USA w 2003 roku, który został uszkodzony podczas tornada, ponieważ korozji uległy jego śruby.

Pod kątem zagrożenia dla środowiska naturalnego korozja jest między innymi przyczyną uszkodzeń rurociągów oraz zbiorników przechowujących produkty naftowe oraz inne szkodliwe dla natury substancje.

Czy istnieją metale odporne na rdzę?

Współczesna nauka zna stopy metali, które są w wysokim stopniu odporne na korodowanie. Określane są one jako CRA — corrosion resistant alloys, co tłumaczone jest jako stopy odporne na korozję.

CRA cechują się długotrwałą odpornością na czynniki zewnętrzne powodujące korodowanie i są one używane w tych środowiskach, gdzie do korozji dochodzi szybko i stanowi ona szczególne niebezpieczeństwo. Stosowane są one między innymi w branży gazowej i w produkcji ropy naftowej, a ponadto w branżach gastronomicznej, medycznej, chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, motoryzacyjnej.

Najbardziej popularnym materiałem odpornym na rdzewienie jest stal nierdzewna, która określana jest także jako INOX (od francuskiegoinoxydable”, co tłumaczone jest jako „nieutleniający się”).

Nierdzewność jest wynikiem odpowiednich dodatków stopowych, głównie chromu. W stali nierdzewnej minimalna zawartość chromu to 11%. Najczęściej spotykane stropy mają 18% chromu oraz 10% niklu i określane są jako stal 18/10.

Do stopów odpornych na korozję zaliczane są między innymi poniższe gatunki:

 • Stop 316L – stal nierdzewna austenityczna,
 • Stop Alloy 22 – stop niklowo-chromowo-molibdenowy,
 • Stop Alloy 601 – zawierający nikiel, chrom, żelazo i aluminium,
 • Stop ZERON 100 – stop stali nierdzewnej zawierający chrom, nikiel i molibden.

Warto pamiętać o tym, że stal nierdzewna nie zagwarantuje całkowitej odporności na rdzewienie. Gdy jest wystawiona na działanie silnych czynników wywołujących korozję lub zostanie uszkodzona mechanicznie, może pojawić się na niej rdza.

Czy aluminium jest antykorozyjne?

Bardzo często można spotkać się z przekonaniem, że antykorozyjne właściwości ma aluminium. W tym przypadku rzeczywiście nie dochodzi do korozji w tak wysokim stopniu, ale nie oznacza to całkowitej oporności tego metalu.

Warto zaznaczyć, że aluminium narażone jest na korozję kontaktową, galwaniczną, która wywołana jest przez kontakt z określonymi powierzchniami – betonem, miedzią, cynkiem, wybranymi rodzajami stali. Właśnie dlatego przy montażu elementów aluminiowych duże znaczenie ma ich otoczenie.

Dodatkowo do korozji aluminium może dojść na skutek używania go w mokrym i zasolonym środowisku, na przykład w środowisku morskim, a także na skutek kontaktu z silnymi kwasami i zasadami.

Jak zapobiegać korozji?

Zapobieganie korozji jest bardzo ważne, ponieważ można wtedy znacznie opóźnić jej występowanie lub też całkowicie ją wyeliminować. Aktualnie do dyspozycji jest wiele sposobów zapobiegania korozji i ograniczenia jej występowania. Co zastosować?

Metody zapobiegania korozji metali:

 • Odpowiedni dobór materiałów – zależnie od środowiska, w którym mają się one znajdować.
 • Dopasowanie materiałów – duże znaczenie ma również dobranie materiałów tak, aby wyeliminować ich niekompatybilność, która może spowodować powstanie korozji, na przykład w przypadku aluminium.
 • Stosowanie powłok ochronnych – właściwie dobrane powłoki antykorozyjne pozwalają na zmniejszenie ryzyka korozji. Obecnie stosowane są różne rodzaje powłok, które prezentujemy w dalszej części naszego artykułu.
 • Zarządzanie korozją – systematyczne monitorowanie powierzchni w celu przeciwdziałania i szybkiego wykrywania korozji.
 • Konserwacja – systematyczna konserwacja pozwala na zredukowanie ryzyka związanego z powstaniem korozji. Jej zaniechanie może spowodować pojawienie się ognisk rdzy i nalotów zwłaszcza w środowiskach zewnętrznych.

Techniki antykorozyjne

Najlepszym sposobem zapobiegania korozji są antykorozyjne techniki przemysłowe, które pozwalają na uzyskanie optymalnego stopnia ochrony metali przed czynnikami zewnętrznymi.

Ochrona metali przed korozją jest prowadzona zarówno na etapie projektowania i produkcji, jak i eksploatacji.

Przegląd technik antykorozyjnych:

Cynkowanie

Cynkowanie zaliczane jest do najczęściej prowadzonych metod ochrony metali przed korodowaniem. Podczas procesu cynkowania dochodzi do pokrycia elementów stalowych ściśle przylegającą do nich warstwą cynku, który chroni przed korozją wywołaną na skutek działania wody i powietrza.

Właściwie wykonana powłoka cynkowa chroni przed korodowaniem – elementy cynkowane są nawet kilkanaście razy bardziej odporne od tych nieocynkowanych.

Co ważne, cynkowanie chroni nie tylko wtedy, gdy powłoka powstała z cynku jest szczelna, ale także wtedy, gdy dochodzi do jej naruszenia na bazie zjawiska ochrony katodowej.

Zapobieganie korozji poprzez cynkowanie może być prowadzone kilkoma metodami:

 • Cynkowanie proszkowe – to metoda polegająca na umieszczeniu przedmiotu w sproszkowanym cynku z dodatkiem tlenku cynku i poddaniu go działaniu wysokiej temperatury na poziomie 350–400 °C na kilka godzin.
 • Cynkowanie galwaniczne – jest to metoda elektrolitycznego zabezpieczania metali przed korozją, która wykorzystuje do tego celu prąd elektryczny i substancje pochodzące z elektrolitów. Przedmiot umieszczany jest w kąpieli galwanicznej i poddawany działaniu prądu pomiędzy elektrodami.
 • Cynkowanie ogniowe, inaczej cynkowanie zanurzeniowe, na przykład proces Sendzimira – przedmiot zanurzany jest w kąpieli cynkowej, czyli w płynnym cynku w temperaturze około 440-460 °C. Dochodzi wtedy do wytworzenia warstwy cynku, która ma postać stopu cynku i żelaza.
 • Cynkowanie natryskowe – proces polegający na natryskiwaniu powłoki cynkowej na przedmiot. Używany jest on głównie wtedy, gdy konieczne jest ocynkowanie przedmiotów o dużych gabarytach lub wykonanych z materiałów, które nie mogą być wystawione na działanie wysokich temperatur.

Po wykonaniu cynkowania na przedmiocie pojawia się charakterystyczna, srebrzysta warstwa cynku.

Zapobieganie korozji poprzez cynkowanie jest procesem prowadzonym w firmach nazywanych cynkowniami albo ocynkowniami.

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe, które określane jest jako lakierowanie proszkowe, łączy w sobie dwie korzyści – pozwala na zabezpieczenie przedmiotów przed korozją i nadaje im atrakcyjny wygląd.

Proces malowania proszkowego polega na wykorzystaniu naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej, które mają wielkość 20-100 mikrometrów. Cząsteczki farby nakładane są na metal i utrzymują się na nim z wykorzystaniem sił elektrostatycznych, a następnie poddawane są nagrzewaniu do temperatury 140-200 °C, co prowadzi do ich polimeryzacji i stworzenia trwałej powłoki lakierniczej.

Stosowane są dwie główne techniki malowania proszkowego:

 • Natrysk elektrostatyczny – określany także jako metoda wysokonapięciowa lub „korona”,
 • Natrysk elektrokinetyczny – z wykorzystaniem metody tarciowej triboelektryzacji, w skrócie „tribo”.

Lakierowanie proszkowe bardzo często prowadzone jest na elementach już ocynkowanych, co zapewnia dodatkową ochronę przed korodowaniem.

Technika lakierowania proszkowego związana jest z wieloma zaletami, dlatego dzisiaj używana jest bardzo często. Nie tylko jest wysoce skuteczna w ochronie antykorozyjnej, ale również jest przyjazna dla środowiska naturalnego, umożliwia uzyskanie powłok ochronnych, które pozwalają na zamaskowanie niedokładnej obróbki, a także pozwala na nadanie powierzchniom różnorodnych kolorów.

Procesem malowania (lakierowania) proszkowego zajmują się firmy określane jako lakiernie proszkowe.

Malowanie farbami antykorozyjnymi

Trzecia technika ochrony materiałów przed korozją, która używana jest zarówno przemysłowo, jak i indywidualnie, to malowanie farbami antykorozyjnymi.

Technika malowania farbami antykorozyjnymi wykorzystuje narzędzia ręczne oraz urządzenia do malowania natryskowego.

Na rynku znajduje się szeroka gama farb antykorozyjnych, które pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych efektów w ochronie przed korozją. Duże znaczenie ma jednak prawidłowy dobór farby oraz jej właściwe nałożenie – jakiekolwiek błędy mogą spowodować pojawienie się ryzyka korozji.

Więcej informacji dotyczących farb antykorozyjnych prezentujemy w dalszej części artykułu.

Najlepsze środki zabezpieczające przed rdzą

Korozja i sposoby jej zapobiegania w domu – do samodzielnego zabezpieczenia powierzchni metalowych przed rdzą można wykorzystać różnego rodzaju preparaty. Kiedy je stosować i jaką ochronę wybrać na metal?

W warunkach domowych preparaty zabezpieczające przed rdzą używane są między innymi na:

Wśród dostępnych preparatów znajduje się kilka ich typów, które różnią się pod względem swoich właściwości oraz sposobu stosowania:

Farba antykorozyjna

Najczęściej do użytku domowego stosowane są farby antykorozyjne, które ze względu na swój skład mogą zabezpieczyć powierzchnie metalowe przed rdzewieniem i poprawić ich estetykę.

Rodzaje farb antykorozyjnych stosowanych na metal:

 • Farby akrylowe – zawierają w składzie żywice akrylowe, dlatego są odporne na warunki atmosferyczne. Mają niskie ceny, dlatego są najlepsze do niewymagających zastosowań. Nadają się do stali ocynkowanej, miedzi, aluminium.
 • Farby chlorokauczukowe – sprawdzają się na zewnątrz i wewnątrz, poza środowiskiem agresywnym chemicznie. Stosowane głównie na powierzchnie stalowe i żeliwne.
 • Farby alkidowe – stosowane na zewnątrz i we wnętrzach, w umiarkowanych warunkach sprzyjających korozji.
 • Farby poliuretanowe i uretanowe – wysoce odporne na czynniki chemiczne i na wilgoć. Wyróżniają się elastycznością i odpornością na ścieranie.
 • Farby poliwinylowe – używane do stali ocynkowanej, mogą być używane na zewnątrz.
 • Farby żaroodporne – stosowane do powierzchni nagrzewających się do wysokich temperatur, na przykład grzejników, kominków, grillów.

Dostępne są także farby z mieszanymi składnikami, na przykład alkidowo-akrylowa, alkidowo-uretanowa.

Farby antykorozyjne są sprzedawane w wielu kolorach do wyboru, co powoduje, że mogą one jednocześnie ochronić powierzchnię przed korozją i nadać jej atrakcyjny wygląd. Oferowane są w różnych wariantach wykończenia powierzchni:

 • matowe,
 • połyskowe,
 • z efektem metalicznym,
 • z efektem młotkowym.

Pod względem formy farby antykorozyjne są oferowane w puszkach oraz w sprayach. Mogą być nakładane pędzlem, wałkiem, metodą natryskową.

Odrdzewiacz – neutralizator rdzy

Środki używane do usuwania istniejącej rdzy oraz jako preparaty gruntujące i antykorozyjne. Mogą być używane pod powłoki z farb antykorozyjnych. Zawierają żywice epoksydowe.

Często dostępne są w formie praktycznych sprayów, które pozwalają na naniesienie środka bezpośrednio na metal.

Grunt i podkład antykorozyjny

Preparaty o podobnych właściwościach jak odrdzewiacz i podkład bazują na żywicach epoksydowych. Mają na celu przygotowanie powierzchni pod jej pomalowanie. Polecane są jako dodatkowa ochrona przed korozją.

Gruntowanie i stosowanie podkładu antykorozyjnego na powierzchni polecane jest wtedy, gdy jest ona głęboko skorodowana, była poddana piaskowaniu lub narażona jest na szybkie korodowanie. Podkład poprawia też estetykę powierzchni, ponieważ może ją wygładzić i pomóc w zmianie jej koloru.

Najczęściej podkłady oferowane są w puszkach i przeznaczone są do malowania pędzlami, wałkami, jako natrysk.

Farba wielofunkcyjna na rdzę – 3 w 1

Na szczególną uwagę zasługują farby wielofunkcyjne, na przykład 3 w 1, które łączą w sobie działanie kilku preparatów – gruntu, farby podkładowej oraz nawierzchniowej. Można stosować je bezpośrednio na rdzę, dlatego nie ma potrzeby jej usuwania.

Takie farby są najczęściej używane do prac domowych, ponieważ oszczędzają czas, a także zapewniają skuteczną ochronę przed korozją na lata. Do wyboru jest szeroka gama kolorów farb na metal, więc jednocześnie mogą one spełniać funkcję dekoracyjną.

Stosowanie preparatów zabezpieczających przed rdzą

Samodzielne używanie preparatów na rdzę nie jest skomplikowane i powłoki ochronne można wykonać samodzielnie. O czym trzeba pamiętać przed użyciem preparatów zabezpieczających przed korozją?

Przygotowanie powierzchni

Aby powłoka była trwała i skutecznie chroniła przed rdzą, należy odpowiednią przygotować podłoże, które ma być pomalowane.

Zaleca się, aby podłoże było:

 • Suche,
 • Wolne od zanieczyszczeń – pyłów, kurzu, zatłuszczeń, luźnej rdzy, resztek farby,
 • Zagruntowane i pokryte podkładem – gdy jest to konieczne.

Gdy na powierzchni znajdują się stare powłoki i rdza, należy je usunąć z użyciem szczotki drucianej lub papieru ściennego, a potem odpylić. Powierzchnia powinna być zmatowiona, co powoduje lepsze przyleganie nowych warstw.

Metody malowania

Do malowania powierzchni metalowych w celu ochrony przed rdzą można zastosować poniższe narzędzia:

 • Pędzel,
 • Wałek,
 • Urządzenia natryskowe – natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny.

Najbardziej estetyczny efekt daje malowanie natryskowe. Wałek może natomiast zostawić po sobie charakterystyczną fakturę – aby ją zminimalizować, poleca się rozcieńczyć farbę.

Środki ostrożności

Należy pamiętać o tym, że środki stosowane na metal do ochrony antykorozyjnej mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego przy ich używaniu należy zachować środki ostrożności.

Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej – rękawiczek oraz okularów ochronnych, ponieważ zawarte w preparatach składniki mogą działać drażniąco na skórę i oczy.

Farby są również łatwopalne, dlatego należy używać ich i przechowywać je z dala od źródeł ognia i ciepła.

Warunki malowania

Aby prace malarskie były skuteczne, należy prowadzić je w temperaturze otoczenia od 10 do 25 °C, przy temperaturze podłoża od 5 do 40 °C.

Wilgotność powietrza podczas malowania powinno wynosić do 80%. Nie należy malować podczas deszczu i wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo opadów.

Malowanie w wysokich temperaturach, podczas upałów, przy bezpośrednim nasłonecznieniu prowadzi do szybszego wysychania powłok. Może pogarszać to ich właściwości – jednorodność, trwałość.

Ile kosztują preparaty na rdzę?

Koszt zakupu preparatów na rdzę nie jest wysoki i można kupić je obecnie w wielu sklepach – popularnych marketach i mniejszych sklepach budowlano-wykończeniowych, sklepach metalowych. Dostępne są także przez internet.

Ceny wybranych preparatów na rdzę:

 • Odrdzewiacz do żelaza w płynie (0,5 l) – 10 zł,
 • Neutralizator rdzy w sprayu (0,15 l) – 25 zł,
 • Farba antykorozyjna alkidowo-akrylowa (0,25 l) – 15-20 zł,
 • Farba antykorozyjna alkidowo-akrylowa (2,5 l) – 100-120 zł,
 • Farba antykorozyjna 3 w 1 do stosowania bezpośrednio na rdzę (5 l) – 200-220 zł,
 • Podkład antykorozyjny (0,75 l) – 35 zł,
 • Emalia grzejnikowa antykorozyjna w sprayu (0,4 l) – 25 zł.

Jak usunąć korozję z metalu krok po krok

Aby usunąć korozję z metalu i zabezpieczyć go przed ponownym korodowaniem, konieczne jest zastosowanie kilku następujących po sobie kroków:

 1. Przygotowanie podłoża,
 2. Przygotowanie materiałów,
 3. Gruntowanie i malowanie farbą podkładową,
 4. Malowanie materiałów farbą antykorozyjną.

Dokładne informacje o ich stosowaniu można znaleźć w instrukcjach dołączonych do preparatów.

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób należy prawidłowo usunąć rdzę z różnych zardzewiałych przedmiotów i konstrukcji, a także jak ochronić je przed dalszą korozją:

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża różnych materiałów jest bardzo ważnym etapem i jego brak może zniweczyć efekty ochrony antykorozyjnej.

Jeżeli na podłożu metali znajduje się widoczna rdza, w takim przypadku należy ją usunąć. Do tego celu najczęściej używane są szczotki druciane albo papier ścierny. Dla lepszych efektów można zastosować odrdzewiacz. Jeżeli rdzy towarzyszy także stara farba, która się odspaja, również należy ją usunąć.

Następnie należy zmatowić powierzchnię materiałów papierem ściernym i odpylić.

Gdy na powierzchni metali widoczne są zatłuszczenia, także należy je usunąć, na przykład za pomocą detergentu jak płyn do mycia naczyń lub specjalistycznego rozpuszczalnika.

Przygotowanie wyrobów

Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie materiałów do prac – gruntu, farby podkładowej, farby antykorozyjnej.

Przed rozpoczęciem malowania metali preparat musi być dokładnie wymieszany. W trakcie prowadzenia robót należy mieszać go co godzinę.

Jeżeli kupuje się kilka opakowań tej samej kolorowej farby antykorozyjnej, zaleca się wymieszać je ze sobą, aby zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne.

Gdy preparat jest zbyt gęsty, zaleca się dodanie rozcieńczalnika zalecanego przez producenta.

Gruntowanie i malowanie farbą podkładową

Jeżeli jest to konieczne, malowanie farbą antykorozyjną zaleca się poprzedzić przez nałożenie gruntu oraz podkładu. Grunt poprawia przyczepność, a podkład pozwala na uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne.

Zależnie od potrzeb można zastosować sam grunt albo samą farbę podkładową. Grunt polecany jest w przypadku każdego typu podłoża, natomiast farba podkładowa wtedy, gdy chce się wygładzić powierzchnię, zmienić jej kolor na zupełnie inny, na przykład z ciemnego na jasny.

Wybierając farbę 3 w 1, nie trzeba stosować dodatkowych preparatów. W farbie zawarte są już wszystkie składniki potrzebne do malowania, co oszczędza czas.

Malowanie farbą antykorozyjną

Prace malarskie prowadzić miękkim i płaskim pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Malowanie powinno odbywać się metodą „mokro na mokro”, co zapobiega powstawaniu plam. Farbę należy nakładać cienką warstwą ruchami poziomymi lub pionowymi albo ruchem krzyżowym. Zalecana liczba warstw to 2-3 zależnie od preparatu.

Czas potrzebny do całkowitego utwardzenia powłoki to zwykle 7 dni.

Błędy popełniane podczas malowania antykorozyjnego metali

Aby metale były skutecznie zabezpieczone przed korozją, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie odpowiednich zasad. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas zabezpieczania metalu przed korozją?

Korozja i sposoby jej zapobiegania – główne błędy

 1. Nieprawidłowy dobór środka do zabezpieczania przed korozją.
 2. Brak przygotowana podłoża albo jego nieprawidłowe przygotowanie.
 3. Brak zastosowania gruntu i podkładu, gdy jest to konieczne, na przykład na mocno skorodowane podłoże.
 4. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta środków na korozję, na przykład pod względem warunków aplikacji, mieszania, rozcieńczania.
 5. Niestaranna aplikacja, która prowadzi do powstania niewłaściwej grubości powłoki, przerw w powłoce.

Co to jest proces Sendzimira?

Proces Sendzimira to technika, w której przedmiot zanurzany jest w kąpieli cynkowej, czyli w płynnym cynku w temperaturze około 440-460 °C. Dochodzi wtedy do wytworzenia warstwy cynku, która ma postać stopu cynku i żelaza.

Jakie farby stosowane są na rdzę?

Farby stosowane na rdzę to farby akrylowe, chlorokauczukowe, alkidowe, poliuretanowe, uretanowe, poliwinylowe, alkidowo-akrylowe i alkidowo-uretanowe.

Komentarz