Stal zbrojeniowa: cena, rodzaje, parametry, zastosowanie stali

Stal na budowie domu
Stal zbrojeniowa na budowie domu

Każdy powstający nowy budynek już w projekcie ujęte ma rodzaje materiałów, z jakich będzie wykonany. Nie brakuje tam również stali. Tzw. żelazobeton, czyli specjalne konstrukcje betonowe wzmocnione stalą, to podstawa między innymi fundamentów, stropów, schodów i ścian. Stal do budowy domu kupujemy sami. Jakie są jej rodzaje, czym się kierować przy jej zakupie i ile potencjalnie jej zużyjemy przy budowie domu? – To pytania, które na pewno nurtują każdego inwestora.

Stal do budowy domu może różnić się pod wieloma względami. Stal zbrojeniowa różni się nie tylko właściwościami mechanicznymi i fizycznymi. Dodatkowo materiały budowlane ze stali podlegają normom oraz certyfikatom, których nie sposób pominąć przy zakupie stali zbrojeniowej. Wszystko to oczywiście wpływa na jej jakość, a w ostateczności również na wytrzymałość naszego przyszłego domu na czynniki zewnętrzne.

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal do budowy domu

Żelazobeton powstaje z połączenia betonu oraz, tzw. stali zbrojeniowej. Najczęściej są to pręty żebrowane lub pręty gładkie, które różnią się ze względu na gatunek i klasę stali, ale nie mniej ważne są wymiary oraz kształt. Wszystkie parametry stali zbrojeniowej powinny być ujęte w projekcie domu łącznie z tym, ile stali zbrojeniowej zużyjemy na konkretne elementy danego budynku. Zakup stali do budowy domu wydaje się więc całkiem łatwy, nie zawsze jednak tak jest, głównie z tego powodu, że nie wszyscy znają się na gatunkach oraz klasach stali zbrojeniowej. Co istotne, różne klasy i gatunki stali zbrojeniowej mogą być wykorzystywane do zupełnie innych elementów konstrukcyjnych, nie ograniczamy się więc nigdy, do zakupu tylko jednej klasy i gatunku.

Co dokładnie powinno być określone w projekcie naszego domu? Powinniśmy się między innymi dowiedzieć, ile potrzebujemy prętów zbrojeniowych, o jakim kształcie, długości i średnicy, a także wskazówki co do klasy oraz gatunku stali zbrojeniowej. Ważne jest także, aby te informacje rozpisane były na poszczególne elementy budowlane, ponieważ laikowi trudno będzie odgadnąć, jaki rodzaj prętów użyć do fundamentów, a jaki do stropów czy nadproży. Podana dokłada liczba do każdego elementu konstrukcyjnego z pewnością pozwoli nam uniknąć kupowania stali do budowy domu w ciemno i na oko. Jeśli wynajmujemy firmę budowlaną, to tym bardziej potrzebują oni kompletnych i w wystarczającej ilości materiałów, aby prace postępowały sprawnie i szybko.

Klasa stali zbrojeniowej

Klasa stali
Klasa stali

Podział na klasy opiera się przede wszystkim na różnicach w proporcjach pierwiastków użytych do produkcji danej stali. Klasa więc informuje nas przede wszystkim o właściwościach mechanicznych produktu, określa między innymi jaki maksymalny stopień wygięcia ma stal zbrojeniowa, który nie wpłynie na jej powrót to pierwotnego kształtu. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ stal zbrojeniowa jest elementem wzmacniającym i podtrzymującym całą konstrukcję, konieczne jest więc użycie produktu, który ściśle został określony w projekcie i tym samym decyduje o wytrzymałości naszego budynku na różnorodne czynniki, które mogą naruszyć jego konstrukcję. Niewłaściwie dobrana stal zbrojeniowa może między innymi powodować zbyt duże osiadanie budynku, co może wiązać się nawet z katastrofą budowlaną. Zakup stali musi więc ściśle odpowiadać zaleceniom w projekcie, które wyliczył konstruktor z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. I tego zdecydowanie się trzymajmy.

Oznaczenia stali zbrojeniowej

Klasy stali
Klasy stali

Stal zbrojeniowa na polskim rynku dostępna jest w kilku klasach. Posiadają one oznaczenia w postaci dużej litery naszego alfabetu oraz cyfry rzymskiej. Jeszcze do niedawana istniała pewna dowolność pod względem jakości stali zbrojeniowej, ale wprowadzone normalizacje spowodowały, że bezwzględnie musi ona charakteryzować się określonymi parametrami. Jest to norma europejska do projektowania konstrukcji z żelazobetonu o oznaczeniu PN-EN-1992-1-1 czyli Eurokod 2 oraz norma krajowa, która oznaczona jest symbolem PN-B-03264:2002. Z tego powodu musiano zaniechać produkcji niektórych klas, a wciąż również prowadzone są prace nad ulepszeniem tych istniejących, które jeszcze lepiej będą spełniać swoje funkcje. Wiele więc może się jeszcze w tych kwestiach zmienić.

Na polskim rynku dostępnych jest kilka klas stali do konstrukcji żelbetonowych, które wykorzystywane są w budownictwie jednorodzinnym. Różnią się przede wszystkim wyżej wspomnianymi właściwościami oraz wyglądem. Inne również bywa jej przeznaczenie. W Polsce dopuszcza się dwie normy: krajową oraz europejską. Obecnie najważniejszymi parametrami świadczącymi o jakości stali są ciągliwość oraz granica plastyczności, które wyznaczone są normami europejskimi. Natomiast nasze normy krajowe biorą pod uwagę jeszcze takie właściwości jak między innymi wytrzymałość.

Klasa A-0Stal zbrojeniowa tej klasy to po prostu gładkie pręty lub walcówka, która jest wykorzystywana głównie do elementów pomocniczych zbrojenia w konstrukcjach z niskiej jakości betonu. Pręty zbrojeniowe gładkie mogą także pełnić rolę zbrojenia konstrukcyjnego czy rozdzielczego. Gładkie pręty kupuje się jako gładką walcówkę w kręgach lub w postaci gładkich prętów. Ta klasa cechuje się najmniejszą wytrzymałością, ale małą twardością, co znacznie ułatwia jej wyginanie, co jest niewątpliwe bardzo ważne w tym przypadku, ponieważ pręty zbrojeniowe gładkie tej klasy służą między innymi jako druty do montowania, tzw. strzemion.
Klasa A-IKlasa A-I to również pręty zbrojeniowe gładkie, ale tym różnią się od poprzedniej klasy tym, że pręty gładkie posiadają z jednej strony każdej wiązki końce pomalowane na czerwono (lub jest to czerwony pas o szerokości 2cm na każdym kręgu). Gdzie najczęściej wykorzystuje się pręty gładkie? Stal zbrojeniowa A-I przeznaczona jest na pomocnicze elementy budowlane, takie jak jak strzemiona budowlane i przewiązki. Ta stal zbrojeniowa jest także wykorzystywana jako zbrojenie nośne. Warto wiedzieć, że pręty gładkie mają zastosowanie przy budowie domów, które stawiane są na niepewnym gruncie, przy zagrożeniu wstrząsami sejsmicznymi, narażonych na działanie gazów, cieczy. Stal zbrojeniowa A-1 wykorzystywana jest też do zbrojenia w środowiskach agresywnych.
Klasa A-IIW odróżnieniu od dwóch wcześniejszych klas, klasa A – II ten materiał zdecydowanie różni się już wyglądem. Ta klasa to tzw. pręty żebrowane. Te pręty zbrojeniowe posiadają dwa podłużne żeberka, które biegną równolegle z jego długością, a pomiędzy nimi znajdują się jeszcze żeberka poprzeczne, które ułożone są po skosie i biegną wzdłuż linii. Trzeba wiedzieć, że te pręty zbrojeniowe w różnych rozmiarach użytkuje się najczęściej w elementach budowlanych jako zbrojenie nośne. To stal zbrojeniowa dużo bardziej wytrzymała, więc ma zastosowanie w budynkach, które przede wszystkim narażone są na takie obciążenie, które mogą ulegać zmianom. W zależności od gatunku stal zbrojeniowa klasy A-II może także charakteryzować się odpornością na działanie wyższej temperatury, gazów i cieczy, ale pręty żebrowane muszą być wcześniej odpowiednio zaimpregnowane.
Klasa A-IIIKlasa A – III to także pręty żebrowane, ale te pręty pręty żebrowane posiadają dodatkowo poprzeczne żeberka, które swym ułożeniem przypominają wzór w jodełkę. Te pręty żebrowane to znacznie bardziej wytrzymała klasa stali zbrojeniowej. Ten rodzaj stali zbrojeniowej wysokiej klasy stosuje się w różnych rozmiarach jako zbrojenie elementów konstrukcyjnych, w budynkach przy zmiennych obciążeniach i wysokich temperaturach. Jakość tej stali zbrojeniowej przekłada się również na cenę. Im wyższa klasa, tym pręty zbrojeniowe będą droższe.
Klasa A-IIINStal zbrojeniowa klasy A iiin posiada takie same żebrowanie jak klasa wyżej. Dodatkowo pręty żebrowane klasy A iiin mają nawalcowanie odcinki żeberek podłużnych między tymi poprzecznymi, które znajdują się w odległości około 75 cm. Ten pręty zbrojeniowe wysokiej klasy w różnych rozmiarach stosuje się między innymi w zginanych konstrukcjach żelazobetonu, jako zbrojenie nośne podłużne. Nie trzeba dodawać, że te pręty żebrowane to rodzaj stali zbrojeniowej wysokiej klasy na zbrojenie nośne odznaczający się największą wytrzymałością.

Nastąpiły tutaj istotne zamiany i powyższy podział na klasy stali zbrojeniowej prezentuje się już zdecydowanie inaczej. Zgodnie z normą europejską najważniejszym parametrem jest granica plastyczności oznaczana symbolem “fyk” oraz ciągliwość zapisywana w symbolach “A”, “B”, “C”, przy czym “A” jest najniższą a “C” najwyższą. Nie bierze się pod uwagę wytrzymałości stali zbrojeniowej i tego również brakuje w oznaczeniach. Spowodowało to wycofanie niektórych gatunków prętów zbrojeniowych, które do tej pory były dopuszczalne, a wprowadzono całkiem nowe rodzaje stali zbrojeniowej.

To, jakie pręty zbrojeniowe powinniśmy zastosować, jest ściśle określone w projekcie i zazwyczaj nie jest to tylko jedna klasa, ale na przykład dwie klasy prętów zbrojeniowych. Orientując się pod względem klasy stali zbrojeniowej bez problemu dokonamy zakupu właściwych prętów konstrukcyjnych. Odróżnić ją można przede wszystkim po wyglądzie. Stal zbrojeniowa poza tym może różnić się jeszcze gatunkiem, który jest równie ważnym wyznacznikiem.

Gatunek stali zbrojeniowej

Gatunki stali budowlanej
Gatunki stali budowlanej

Gatunek stali zbrojeniowej to informacja przede wszystkim o jej właściwościach technologicznych, czyli właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz o zawartości określonych pierwiastków. I tak też wyglądają oznaczenia. Jest to złożony ciąg liter oraz cyfr, a każda z nich odnosi się do określonej wartości. Np. litera “S” oznacza gatunek stali spawalnej, “St” to stal zbrojeniowa konstrukcyjna o najszerszym zastosowaniu, “X” oznacza stal zbrojeniową nieuspokojoną, “b” możliwość stosowania stali do zbrojenia, a każda cyfra oznacza zawartość węgla, przy czym im większa zawartość tego pierwiastka, tym większa twardość prętów zbrojeniowych. Dla każdej klasy przyporządkowane są określone gatunki. Na przykład dla stali zbrojeniowej klasy A-O jest to gatunek St0 S-b, a dla A-I między innymi St3 SX-b oraz St3 SY-b. Każda z klas stali zbrojeniowej może mieć ich kilka.

Wymiary i kształt elementów

Wymiary oraz kształt stalowych elementów
Wymiary oraz kształt stalowych elementów

Stal zbrojeniową kupuje się w postaci prętów gładkich lub żebrowanych uciętych do jednej długości, walcówki lub drutu. Alternatywą są także wykonane już siatki zbrojeniowe. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że nie trzeba już samodzielnie wykonywać konstrukcji, ponieważ zakupujemy ją gotową. Na pewno to duża oszczędność czasu, szczególnie gdy tych konstrukcji musimy wykonać naprawdę dużo i z pomocą specjalistycznych narzędzi, ponieważ nie każdą stal zbrojeniową daje się łatwo wyginać za pomocą tylko siły rąk. Takie gotowe konstrukcje są również droższe od samych prętów. Ciężar prętów jest uzależniony od różnej średnicy, która zaczyna się już od 6mm. Stal zbrojeniową sprzedaje się na kilogramy/tony lub na sztuki.

Pręty zbrojeniowe można przycinać na dowolny wymiar, ale dostępne są one również w najbardziej uniwersalnych rozmiarach. Może to być między innymi od 6 do nawet 18 metrów. Wszystko oczywiście zależy od projektu domu, długości fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych. Jeśli na placu budowy nie mamy miejsca i odpowiednich narzędzi, które ułatwią nam prostowanie drutów zakupionych w kręgach i cięcie ich na odpowiedniej długości kawałki, to najlepiej jest zamówić stal zbrojeniową pociętą już i przygotowaną wprost pod budowę naszego domu.

Gdzie przy budowie korzysta się ze stali?

Gdzie przy budowie korzysta się ze stali?
Gdzie przy budowie korzysta się ze stali?

Jako że stal zbrojeniowa służy jako dodatkowe wzmocnienie całego budynku, nie może jej zabraknąć w najważniejszych jego elementach. Są to oczywiście te komponenty, na których opiera się cały budynek, czyli między innymi fundamenty, ściany nośne, stropy, belki stropowe, nadproża oraz wieńce. Ich rola jest niebagatelna. Fundamenty przekazują na podłoże całe obciążenie budowli, stropy oddzielają od siebie poszczególne kondygnacje, wieniec strop ze ścianą, nadproża wzmacniają otwory w ścianach, czyli przede wszystkim okna i drzwi. Bez żelazobetonu ich konstrukcja mogłaby znacznie łatwiej ulec zniszczeniu. Dzięki jej zastosowaniu powstają solidne i wytrzymałe budynki. Przyjęte jest również, aby trzymać się ściśle wytycznych z projektu. Zastosowanie stali zbrojeniowej innej klasy, grubości lub zbyt małej lub nawet za dużej jej ilości, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla konstrukcji całego budynku.

Konstrukcje z żelazobetonu to także nieodłączny element schodów, słupów, tarasów czy balkonów. Trudno byłoby je wykonać bez pomocy stali. Stalowe konstrukcje zalane betonem wytrzymują znacznie większe obciążenia i mogą być bardzo długo użytkowane bez uszczerbku dla swojej konstrukcji. Warto dodać, że w zależności od zastosowanych prętów, tj. klasy, grubości czy gatunku, żelazobeton jest odporny na czynniki zewnętrzne jak mróz czy woda, a także na dynamikę danego budynku. Sam beton, choć jest bardzo odporny na ściskanie, to jednak nie jest w ogóle rozciągliwy. Dopiero w zastosowaniu ze stalą osiąga pod tym względem znacznie lepsze parametry, co widać choćby w konstrukcji schodów czy balkonów, które użytkowane i obciążane, tak naprawdę nie mają szans, aby się rozpaść od tak pod naszym ciężarem. Choć wydaje się to z pozoru dziwne, to jednak dzięki zbrojeniu wzrasta nośność konstrukcji z betonu i jego wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie.

Przy budowie domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się pręty zbrojeniowe gładkie różnej średnicy (od 4 mm do 10 mm) oraz żebrowane ze stali (od 4 mm do 40 mm). W projekcie budowlanym mamy podaną dokładną ilość poszczególnych elementów stalowych, jakie będą musiały być zastosowane przy budowie. Można zamówić ją do budowy w dokładnie określonym tonażu lub wybrać gotowe pręty zbrojeniowe przycięte na wymiar i już odpowiednio powyginane. Trzeba jednak pamiętać o tym, że materiał w projekcie wyliczany jest na styk, więc warto zamówić około 10% więcej, które będzie zapasem na przycięcie.

Oprócz przyciętych na wymiar prętów zbrojeniowych można także zakupić gotowe konstrukcje, tzw. szkielety i siatki zbrojeniowe. Są one droższe od samej stali, ale jeśli zdecydujemy się na pocięte tylko na wymiar stalowe pręty, to trzeba będzie samodzielnie wykonać te konstrukcje. Do tego potrzebne są dodatkowe stalowe elementy budowlane takie jak:

  • drut wiązałkowy,
  • podkładki dystansowe.

Pręty zbrojeniowe gładkie należy odpowiednio powyginać, aby powstały z nich odpowiednie konstrukcje, np. końce powinny być zakończone hakiem, co gwarantuje lepsze trzymanie się betonu, ale nie jest to już konieczne w przypadku prętów żebrowanych. Jeśli to duża budowa, to najlepiej zdecydować się na zakup gotowych konstrukcji. Gotowy materiał do budowy to konstrukcje o nazwach szkielety oraz siatki zbrojeniowe. Szkielety stosuje się do fundamentów, nadproży, wieńców czy słupów. Są przestrzennymi konstrukcjami stworzonymi z prętów nośnych, które łączone są strzemionami. Jako zbrojenie gładzi na stropie stosuje się natomiast najczęściej siatki zbrojeniowe, które wykonane są z cienkich prętów z pomocą zgrzewarki. Te konstrukcje najlepiej kupić gotowe, są one produkowane w hutach.

Żelazobeton jest więc obecny w większości najważniejszych komponentów każdego domu. Ze stali zbrojeniowej tworzy się zbrojenia nośne, do których wykorzystuje się przede wszystkim pręty żebrowane ze stali klasy A-II lub A-III, pręty zbrojeniowe gładkie, które służą jako strzemiona budowlane, a które wykonuje się ze stali o klasie A-0 lub A-I. Te dwa komponenty są łączone za pomocą cienkiego i miękkiego druta stalowego. Takie konstrukcje zalane betonem tworzą elementy budowlane, które są odporne na ściskanie, a także ulegają pewnemu rozciąganiu, ponieważ sam beton ma bardzo niską wytrzymałość właśnie na ten drugi współczynnik. Są to bardzo ważne elementy konstrukcyjne dla każdego budynku, które decydują o jego wytrzymałości i odporności. Niezwykle ważne jest więc, aby do ich montowania używać wysokiej jakości materiałów i dokładnie o takich parametrach, jakie zostały określone w projekcie.

Ile stali zbrojeniowej zużywa się przy budowie domu?

Ile stali zużywa się przy budowie?
Ile stali zużywa się przy budowie?

Ilość zużytej stali uzależniona jest oczywiście od projektu domu, czyli jaki będzie duży, ile będzie miał w środku pomieszczeń, czy będzie posiadał piwnicę, jakie stropy zostaną zastosowane: żelbetowy czy monolityczny, ile okien, drzwi, schody, balkony, tarasy, słupy itp. Bez tego nie da się określić dokładnej ilości stali, która zostanie zużyta do budowy. W każdym projekcie powinny znaleźć się dane, które jasno określają, ile i jaki jej rodzaj należy zakupić. Oczywiście nie trzeba od razu zakupywać całości. Najlepiej podzielić i kupować stal zbrojeniową dokładnie wraz z postępującymi pracami na budowie. No chyba że mamy ją gdzie trzymać. W przeciwnym wypadku bardzo łatwo może stać się łupem złodzieja, a nie o to nam przecież chodzi. Można zacząć od stali przeznaczonej na fundamenty, a w kolejnych etapach dokupować resztę. Jeśli nie mamy tego jasno określonego w projekcie, to warto zapytać osobę, która dla nas go tworzyła, o dokładne parametry.

Można spróbować przeliczyć samodzielnie, jaka ilość stali będzie nam potrzebna lub skorzystać z internetowego kalkulatora, który zrobi to za nas. Możemy również poszukać gotowych informacji, ile zużywa się stali na dom jednorodzinny o metrażu 100m2. To będą oczywiście informacje dość naciągnięte, ponieważ zazwyczaj każdy projekt jest nieco inny i tym samym również będzie się różnił w ilości potrzebnego do budowy materiału. Choć może w samych fundamentach budynki nie będą aż tak inne, to już, np. w ilości i wielkości zastosowanych drzwi, okien, schodów czy rodzaju stropu już nie zawsze będzie tak samo. A takie różnice uczynią również zmiany w ilości i rodzaju potrzebnej stali do budowy. Najlepiej więc kierować się danymi z własnego projektu, ale trzeba również pamiętać o tym, że stal zbrojeniowa do budowy w projekcie wyliczona jest na styk, zawsze więc warto wziąć co najmniej 10% zapasu.

Cena stali zbrojeniowej

Stal budowlana cena
Stal budowlana cena

Koszt stali zbrojeniowej oczywiście jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od klasy, gatunku, a także różnej średnicy prętów. Może być również podawana za tonę lub za sztukę, warto mieć to na uwadze, gdy przymierzamy się do zakupu potrzebnej nam stali. Często się również zdarza, że zakupując w większej ilości, możemy liczyć na odczuwalny rabat. Jednak trzeba się liczyć również z tym, że nie jest to wcale taki mały wydatek, ale biorąc pod uwagę cel, jakiemu ma służyć, nie powinniśmy się dziwić, bo w końcu z budynku będziemy korzystać latami. Nie warto również oszczędzać w tej kwestii na materiale, to może przynieść bardzo nieprzyjemne efekty, np. w postaci pękających ścian czy sufitów, a nawet może grozić znacznie poważniejszą katastrofą budowlaną.

Cena a klasa i gatunek stali

Koszt stali uzależniony jest od jej klasy oraz gatunku. Im bardziej wytrzymała, tym również więcej środków musimy przeznaczyć na zakup stali. Najdroższa więc będzie stal zbrojeniowa A-III oraz A-IIIN. Nie znaczy to jednak, że na każdy element żelazobetonu musimy zakupić najdroższą stal. Wszystko to zależy od tego, gdzie konstrukcje będą montowane. W fundamentach stosuje się zarówno pręty żebrowane o wyższej klasie oraz pręty zbrojeniowe gładkie jako strzemiona budowlane. Inną zastosuje się również do stropów, belek, słupów, nadproży oraz konstrukcji o charakterze pomocniczym. Może się więc okazać, że stali droższej tak naprawdę nie będziemy potrzebować aż tak dużo, jak nam się na początku wydawało. Niemniej na pewno nie będzie to skromny wydatek, raczej trzeba liczyć go w tysiącach.

Cena na wagę i sztuki

Nie mniej ważna od klasy i gatunku jest średnica prętów zbrojeniowych, a to właśnie dlatego, że to czynnik wpływający przede wszystkim na jej wagę. Koszt zazwyczaj podany jest za tonę i to tego przelicznika zazwyczaj trzyma się większość sklepów. Może być ona również podana w kilogramach. Zdarza się również, że pręty zbrojeniowe można kupować na sztuki, ale to tylko wtedy ma sens, gdy nie potrzebujemy dużo materiału, a jedynie dokupujemy brakujące elementy. Warto także rozważyć zakup większej ilości, ponieważ możemy liczyć na darmowy transport oraz korzystny rabat, ale to oczywiście uzależnione jest od konkretnego sklepu objętego promocją.

W rankingach najczęściej podaje się cenę za stal zbrojeniową najbardziej chodliwą. Zazwyczaj jest to stal zbrojeniowa o średnicy około 12mm żebrowana, czyli taka, której najwięcej używa się właśnie w przypadku budowy domów jednorodzinnych. Cena może wahać się od 2500 do 2800 za tonę. Pręty gładkie o mniejszych średnicach będą droższe o około 10%. Wiemy już jednak, że do budowy konstrukcji żelbetonowej potrzebne są różne klasy i średnice stali, więc tak naprawdę ostateczny koszt może wyjść nam zupełnie inny. Nie warto jednak zamieniać klasy wyższej na niższą, czy stosować inną grubość prętów zbrojeniowych lub ich mniejszą ilość. Konstrukcje powinny być wykonane zgodnie z projektem – tylko wtedy powstaje solidny i wytrzymały budynek. Na przykład zbyt mała ilość prętów zbrojeniowych w przekroju może być bardzo groźna dla całej konstrukcji budynku, ponieważ może spowodować niewłaściwy rozkład obciążeń. Nie wskazana jest również zbyt duża ilość prętów zbrojeniowych.

Aktualne ceny stali

Stal budowlana cena
Stal budowlana cena

Według aktualnego cennika budowlanego wpływ na cenę może mieć rejon kraju. W niektórych województwach cena jest znacznie wyższa niż w innych. Cennik został stworzony dla dobrej jakości prętów zbrojeniowych fi 12 mm. W cenę nie jest wliczona usługa transportowa. Według cennika okazuje się, że średnia cena za tego rodzaju stali do budowy to 3 398,19 zł za tonę brutto. Jak to przedstawia się w poszczególnych województwach? Ceny w poszczególnych rejonach Polski są mniej więcej zbliżone, ale zdarzają się miasta, gdzie koszt za tonę stali zbrojeniowej jest znacznie niższy bądź wyższy. Najtaniej zrobimy zakupy w województwie lubelskim, świętokrzyskim i podlaskim – 3,257.11 złotych, najdrożej przedstawia się województwo mazowieckie z ceną 3,497.39 złotych. Rejon zamieszkania ma więc duże znaczenie w przypadku zakupu materiałów budowlanych, a dokładnie stali zbrojeniowej. Jeśli zakupujemy większą ilość i dysponujemy własnym transportem, możemy wziąć pod rozwagę zakupy w innym miejscu niż zazwyczaj robimy zakupy. Jeśli dobrze przeliczymy koszty, może się okazać, że będzie to dla nas znaczna oszczędność, ale to już zależy całkowicie od naszej chęci i czasu, który możemy na to przeznaczyć.

Gdzie kupić stal zbrojeniową?

Gdzie kupić stal do budowy domu?
Gdzie kupić kupić stal zbrojeniową?

W tego rodzaju materiały budowlane najlepiej zaopatrywać się w hurtowniach, składach budowlanych i wytwórniach. Pomysłem może być także zakup stali od kogoś, komu pozostała z budowy. Może okazać się to zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Można pokusić się również o śledzenie pojawiających się promocji i dokonać zakupu właśnie wtedy, gdy jest najtańsza. Warto pamiętać także o tym, że z prętów zbrojeniowych należy przygotować specjalne konstrukcje, jeśli nie posiadamy odpowiednich umiejętności oraz przyrządów jak giętarki, to zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zakupienie nieco droższych, ale już gotowych szkieletów. W jaki sposób przywieźć stal zbrojeniową na plac budowy? Najłatwiej zdecydować się na zakup wraz z transportem. Najczęściej bywa on wliczony w cenę, jeśli oczywiście zamawiany odpowiednio dużą ilość. Rodzaj transportu zależy także od długości prętów zbrojeniowych. Do przywiezienia krótszych wystarczy ciężarówka, te dłuższe wymagają już samochodów z przyczepami.

pręty zbrojeniowe stalowe
pręty zbrojeniowe stalowe

Stal zbrojeniowa jest nieodłącznym elementem każdego nowo powstającego domu. Z jej pomocą powstaje, tzw. żelazobeton, który jest najważniejszym materiałem konstrukcyjnym kluczowych elementów każdego domostwa takich jak fundamenty, stropy, belki, nadproża czy słupy. Dzięki temu powstająca budowla jest solidna i wytrzymała na różnorodne czynniki zewnętrzne. Stal zbrojeniowa do budowy podlega normom europejskim oraz krajowym i różni się ze względu na klasę, gatunek, a także kształt. Te same wyznaczniki wpływają również na to ile zapłacimy za zakup stali.

O tym, jaka ilość stali zbrojeniowej i prętów zbrojeniowych będzie potrzebna na budowie domu, powinien przede wszystkim decydować projekt oraz zastosowane tam rozwiązania, w innym przypadku możemy liczyć tylko na orientacyjne ilości, które mogą zdecydowanie się różnić. Przy każdej budowie domu informacje o rodzaju stali, jakie należy w danym przypadku zastosować, zawarte są w projekcie i należy traktować je priorytetowo, ponieważ są decydujące dla całej budowli.

1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Jolanta

Interesujące spostrzeżenia, ale czy jest szansa na opisanie tego w szerszym kontekście?