Stan surowy zamknięty: co obejmuje i ile kosztuje SSZ?

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 22 października 2021

Stan surowy zamknięty
Stan surowy zamknięty

Budowa domu mieszkalnego składa się z kilku etapów, których nie sposób pominąć. Wśród nich można przede wszystkim wymienić stan surowy zamknięty. Jest to kolejny etap budowy domu, który następuje bezpośrednio po stanie surowym otwartym. Na tym etapie budynek ma kompletną konstrukcję nośną, a także dach, okna oraz drzwi. Dzięki temu jest w odpowiedni sposób zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat stanu surowego zamkniętego, a także zapoznać się z jego specyfiką.

Co to jest stan surowy zamknięty?

Co to jest stan surowy zamknięty?
Co to jest stan surowy zamknięty?

Stan surowy zamknięty jest jednym z etapów budowy domu jednorodzinnego. Każda budowa gotowego domu dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest stan surowy otwarty, w którym powstają takie elementy jak:

W stanie surowym otwartym powstaje ogólny zarys budynku, jednak wciąż nie można w nim znaleźć wszystkich niezbędnych elementów, jakie powinien mieć obiekt. Kolejnym etapem realizowanych prac jest właśnie stan surowy zamknięty. W tym przypadku budynek obejmuje takie elementy jak:

Dzięki temu jest w odpowiedni sposób zabezpieczony przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych, takich jak opady śniegu lub deszczu. Jednak w środku obiekt wciąż nie jest wykończony, dlatego kolejnym etapem jest realizacja wszystkich niezbędnych prac wykończeniowych.

Definicja stanu surowego zamkniętego

W przepisach prawa budowlanego nie pojawia się konkretna definicja stanu surowego zamkniętego, dlatego jego dokładne określenie może być trudne. Najlepszym rozwiązaniem podczas realizowanych prac będzie ustalenie ich zakresu wraz z ekipą budowlaną, która zajmuje się budową. Dzięki temu inwestor będzie dokładnie wiedział, czego może się spodziewać po doprowadzeniu budynku do stanu surowego zamkniętego. Dla wielu inwestorów duże znaczenie ma zamknięcie budynku przed sezonem zimowym, ponieważ wtedy będzie w odpowiedni sposób zabezpieczony przed opadami śniegu oraz mrozem. W przypadku rozciągnięcia budowy na więcej niż jeden sezon warto w szczególny sposób zadbać o zabezpieczenie istniejących elementów domu, tak aby nie uległy uszkodzeniom. Jeśli dom osiągnie stan surowy zamknięty to oznacza, że zostały w nim zrealizowane wszystkie niezbędne prace konstrukcyjne i jest gotowy do wykonywania prac w kolejnych etapach.

Co wchodzi w skład stanu surowego zamkniętego?

Co wchodzi w skład stanu surowego zamkniętego?
Co wchodzi w skład stanu surowego zamkniętego?

Za stan surowy zamknięty można najczęściej uznać realizację około połowy prac budowlanych, które są wymagane do całkowitego postawienia obiektu mieszkalnego. Zazwyczaj wybudowanie domu do tego etapu trwa od trzech do czterech miesięcy, dlatego warto ten czas uwzględnić w całym procesie. Warto zauważyć, że w prawie budowlanym nie ma jednoznacznej definicji stanu surowego zamkniętego, dlatego jego poszczególne elementy zależne są od ekipy budowlanej realizującej zlecone prace.

Stan zero

Stan zero budynku mieszkalnego uznawany jest za etap organizacyjny, podczas którego plac budowy przygotowywany jest do realizacji wszystkich niezbędnych prac. Teren budowy powinien być odgrodzony i powinny zostać również wyznaczone granice budynku. Na tym etapie wykonywane są fundamenty, a także piwnica, jeśli znajduje się w projekcie konkretnego obiektu. Dodatkowo na tym etapie powinno się skompletować wszystkie niezbędne materiały, które będą potrzebne podczas dalszych etapów.

Stan surowy otwarty

Określenie elementów stanu surowego zamkniętego nie jest możliwe bez wskazania poszczególnych składowych stanu surowego otwartego, który następuje bezpośrednio przed stanem surowym zamkniętym. Stan surowy otwarty obejmuje przede wszystkim konstrukcję budynku, czyli takie jego elementy jak ściany, kominy, ewentualne schody. Nie są w nim uwzględnione w ogóle okna oraz drzwi. Cały budynek zostaje pokryty dachem, jednak bez pokrycia docelowego, które jest realizowane na etapie stanu surowego zamkniętego.

Stan surowy zamknięty

Kolejnym etapem budowy obiektu mieszkalnego jest stan surowy zamknięty. Uwzględnia on wszystkie etapy stanu surowego otwartego, a także poszczególne prace dodatkowe. Wśród nich można wymienić następujące elementy:

Stan surowy zamknięty obejmuje budynek z wykonaną całą stolarką, czyli wstawionymi oknami, drzwiami oraz innymi przeszkleniami zawartymi w projekcie. W tym momencie obiekt jest całkowicie zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i możliwe jest rozpoczęcie w nim prac wykończeniowych, które są niezbędnego do całkowitego wykończenia danego obiektu mieszkalnego.

Co to jest stan deweloperski?

Po zakończeniu stanu surowego zamkniętego można rozpocząć realizację etapu stanu deweloperskiego. Dom w stanie deweloperskim jest już w odpowiedni sposób ocieplony, a także ma wykonane wszystkie niezbędne przyłącza. Na tym etapie realizowane są przede wszystkim prace związane z wykonaniem elewacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami budynku. Wśród nich można wymienić montaż następujących składowych:

Dodatkowo stan deweloperski obejmuje również wykonanie przez ekipę budowlaną następujących prac:

Stan deweloperski może obejmować również odpowiednie przygotowanie terenu zewnętrznego wokół budynku. Może ono uwzględniać takie działania jak postawienie ogrodzenia, a także stworzenie drogi dojazdowej do garażu, jeśli znajduje się w bryle budynku. Dzięki wykonaniu wszystkich niezbędnych prac na etapie stanu deweloperskiego możliwe jest przejście do ostatniego etapu działań, czyli wykończenia budynku wewnątrz.

Co to jest stan pod klucz?

Ostatnim etapem budowy obiektu mieszkalnego jest wykończenie go do stanu pod klucz. W takiej formie budynek jest gotowy do wprowadzenia i zamieszkania. W prawie budowlanym nie ma jednoznacznej definicji stanu pod klucz. Jednak uznaje się, że budynek na tym etapie ma wszystkie wymienione elementy:

 • niezbędne instalacje,
 • tynki na ścianach,
 • armatura, czyli wykonanie tak zwanego białego montażu,
 • wykończenie ścian,
 • wykończenie podłóg,
 • stolarka zewnętrzna,
 • stolarka wewnętrzna.

Uzyskanie stanu pod klucz oznacza formalne zakończenie budowy danego obiektu. W tym przypadku powinno się powiadomić Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac, a następnie wystąpić o uzyskanie stosownego pozwolenia na użytkowanie budynku. Jest ono niezbędne do zamieszkania, dlatego jego zdobycie staje się obowiązkowe dla każdego inwestora, który planuje zamieszkać w nowym budynku, przeznaczyć go na wynajem lub zarządzać nim w inny sposób.

Czym różni się stan surowy zamknięty od stanu deweloperskiego?

Stan surowy zamknięty znacząco się różni od stanu deweloperskiego budynku. Stan surowy zamknięty jest jednym z etapów budowy danego obiektu. Natomiast w stanie deweloperskim wykonane prace są bardziej zaawansowane. To właśnie w tym stanie budynki są wystawiane do sprzedaży przez deweloperów. Definicje stanu surowego zamkniętego oraz stanu deweloperskiego oraz ich zakresy nie są jasno określone, dlatego każdy deweloper może je rozumieć nieco inaczej. Jednak zakres prac powinien być zawarty w umowie podpisywanej z deweloperem lub ekipą budowlaną realizującą poszczególne etapy prac. Stan deweloperski może być bardziej lub mniej rozbudowy, co zależne jest od zapisów w zawartej umowie. Dlatego warto na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę.

Kiedy zakończyć prace przy stanie surowym zamkniętym?

Zakończenie prac w przypadku stanu surowego zamkniętego powinno się odbyć w odpowiednim momencie. Analizując cały cykl budowy domu z całą pewnością można stwierdzić, że najlepszym czasem na zakończenie realizowanych prac jest jesień. Dlatego najlepiej zamknąć budynek jeszcze przed nastaniem zimy. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą mieć bardzo negatywny wpływ na całą konstrukcję domu, a także jego stan. Dlatego dom powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony przed mrozem oraz wiatrem, a także opadami deszczu, śniegu i gradu. Wskazane czynniki mogą wywołać wiele zniszczeń, jeśli pozostawi się dom w stanie surowym otwartym. Natomiast dzięki zamontowaniu dachu, okien oraz drzwi możliwe będzie zapobieganie wnikaniu wilgoci do wnętrza domu podczas zimy. Warto wziąć pod uwagę te zalecenia podczas budowy domu, ponieważ dzięki nim będzie można sporo zaoszczędzić i nie trzeba będzie zabezpieczać w żaden sposób murów domu przed niekorzystnymi czynnikami.

Zakończenie prac a wykończenie

Zakończenie prac przy stanie surowym zamkniętym w bezpośredni sposób łączy się z uzyskaniem możliwości realizowania prac wykończeniowych. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na zamknięcie domu bezpośrednio przed planowanymi pracami wykończeniowymi. Jednak termin ten może się łączyć z nastaniem jesieni oraz zimy, ponieważ znaczącą część prac wykończeniowych można wykonywać w chłodnych okresach roku. Dzięki temu będzie możliwe zaoszczędzenie sporej ilości czasu, a także przyspieszenie realizowanych prac, ponieważ zazwyczaj na zimę terminy u ekip budowlanych są łatwiej dostępne niż podczas lata. Jednak w celu prowadzenia prac wykończeniowych zimą najlepiej zadbać o podstawowe ogrzewanie, a także prowizoryczne oświetlenie. Dom podczas prac wykonywanych zimą powinien być ogrzewany co najmniej do piętnastu stopni Celsjusza. Dzięki temu będzie możliwe optymalne schnięcie tynków, co ma duże znaczenie w kontekście prac wykończeniowych. Oprócz tego warto również zadbać o odpowiedni poziom wentylacji we wnętrzu domu, aby nie gromadziła się w nim nadmierna wilgoć. Nadmierne gromadzenie się wilgoci może w niekorzystny sposób wpłynąć na efektywność prowadzonych prac, dlatego powinno się go za wszelką cenę unikać oraz regularnie grzać i wietrzyć nowo powstały budynek.

Planowanie zakończenia prac

Zakończenie prac przy stanie surowym zamkniętym powinno być w odpowiedni sposób zaplanowane. Dzięki temu będzie możliwa realizacja następnych etapów budowy domu. Przy planowaniu wszystkich niezbędnych prac najlepiej skorzystać z usług specjalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z budową domów. Niestety błędy popełnione na etapie stanu surowego zamkniętego mogą być w późniejszym czasie trudne do usunięcia, a także kosztowne. Dlatego warto ich unikać, jeśli jest to tylko możliwe. Podczas realizacji prac warto również zwrócić uwagę na czas upływający pomiędzy poszczególnymi etapami. Nie powinien być on zbyt długi, ponieważ w obecnych czasach bardzo często zdarzają się kradzieże podstawowych elementów wykończenia domu, takich jak okna lub drzwi. Dlatego dom nie powinien przez dłuższy czas pozostawać w stanie surowym zamkniętym bez dalszej realizacji prac. Natomiast jeśli takie działanie jest z jakiegoś powodu konieczne to warto zastanowić się nad instalacją alarmu, a także monitoringu. Na pewno zwiększy to poziom bezpieczeństwa podczas budowy domu, a także zapobiegnie ewentualnym kradzieżom.

Kolejność prac po stanie surowym zamkniętym

Po zakończeniu etapu stanu surowego zamkniętego przychodzi czas na wykończenie wnętrza domu. W tym przypadku należy podjąć kilka istotnych decyzji, które będą związane ze specyfiką danego budynku. Wśród nich można przede wszystkim wymienić wybór rodzaju ogrzewania, a także poszczególnych materiałów wykończeniowych. Jeśli w obiekcie planowany jest montaż kominka lub systemu alarmowego to moment bezpośrednio po zakończeniu stanu surowego zamkniętego idealnie się w tym przypadku sprawdzi. Oprócz tego dobrze jest przemyśleć koncepcje aranżacyjne poszczególnych pomieszczeń, zanim przystąpi się do prac wykończeniowych. Dzięki temu możliwe będzie nadanie im pożądanego charakteru, a sam wygląd domu ma bardzo duże znaczenie dla wielu inwestorów.

Rozprowadzenie instalacji

Kolejnym etapem prac realizowanych bezpośrednio po zakończeniu stanu surowego zamkniętego jest rozprowadzenie poszczególnych instalacji. Dotyczy to zarówno instalacji wodnej, jak i instalacji kanalizacyjnej. Oprócz tego istotne jest również rozprowadzenie przewodów podtynkowych, na przykład w instalacji elektrycznej.

Wykończenie ścian

Wśród działań następujących po zakończeniu stanu surowego zamkniętego można również wymienić odpowiednie wykończenie ścian. Dotyczy to przede wszystkim tynkowania ścian oraz sufitów, a także otworów okiennych i drzwiowych. W tym przypadku możliwe jest również wykończenie poszczególnych ścian płytami gipsowo-kartonowymi, co na pewno wpłynie na ich wygląd.

Izolacja podłóg

W całym procesie niezwykle istotna jest także właściwa izolacja podłóg, dlatego warto zadbać o profesjonalną realizację tego procesu. Do izolacji podłóg najczęściej wykorzystywany jest styropian. Jeśli planuje się instalacje centralnego ogrzewania to jest dobry moment na jej montaż. Warto również uwzględnić odpowiednie rozplanowanie grzejników w całym obiekcie, ponieważ będą miały one dość duży wpływ na jego późniejsze użytkowanie.

Ile kosztuje stan surowy zamknięty?

Wiele osób zastanawia się, jaki jest koszt budowy domu w stanie surowym zamkniętym. Jednak z całą pewnością można stwierdzić, że ogólne koszty budowy domu na tym etapie mogą być trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od bardzo wielu zróżnicowanych czynników. Wśród nich można wymienić między innymi wielkość domu, a także rodzaj zastosowanych materiałów. Niektórzy inwestorzy decydują się na użycie materiałów o najwyższych parametrach jakościowych, aby budowany dom charakteryzował się wysokim poziomem funkcjonalności. Natomiast inni inwestorzy budują dom po tak zwanych kosztach i szukają w sprzedaży jak najtańszych materiałów.

Statystycznie średni koszt budowy domu w stanie surowym zamkniętym waha się od 150 do 180 tysięcy. Jednak może zamknąć się zarówno w mniejszej, jak i większej kwocie. Stan surowy zamknięty obejmuje od trzydziestu do czterdziestu procent całkowitych kosztów związanych z wybudowaniem danego obiektu mieszkalnego.

Koszt ścian i fundamentów

Fundamenty i ściany stanowią podstawowy element każdego budynku mieszkalnego. Ich postawienie jest niezbędne do realizacji poszczególnych etapów budowy, dlatego zazwyczaj zadania z tym związane są wykonywane jako pierwsze. W przypadku budowy domu o wielkości około 100 m2 koszt postawienia fundamentów i podłogi może wynosić od dwudziestu pięciu do trzydziestu pięciu tysięcy, z czego znacząca część tej sumy to robocizna ekipy budowlanej. Kolejnym etapem prac jest postawienie ścian zewnętrznych, które w przypadku domu o takiej wielkości mogą kosztować od siedmiu do dwunastu tysięcy złotych, z czego również duża część kwoty będzie stanowiła robociznę. Powierzchnia ścian działowych zdecydowanie będzie mniejsza od ścian zewnętrznych, a koszt ich postawienia może się wahać od trzech do pięciu tysięcy złotych. Na tym etapie konieczne będzie również zamontowanie kominów oraz przewodów wentylacyjnych, co sprawi, że koszty mogą wzrosnąć nawet do dziewięciu tysięcy, wliczając w to robociznę.

Koszty schodów i stropu

W obecnych czasach wiele osób decyduje się na budowę lokalu dwupoziomowego, co sprawia, że konieczne będzie również stworzenie stropu, a także w niektórych przypadkach schodów. Schody mogą być postawione już na tym etapie, jednak wiele osób decyduje się na nie na późniejszych etapach budowy domu. Decyzja związana z wyborem schodów odnosi się przede wszystkim do wyboru materiałów, z których mają one powstać. Na etapie budowy domu mogą powstać schody żelbetowe. Koszty ich wykonania wahają się od pięciu do siedmiu tysięcy. Natomiast na późniejszych etapach najczęściej wykonuje się schody drewniane, które mogą być droższe od żelbetowych. Koszty ich postawienia mogą wynosić nawet od piętnastu do dwudziestu tysięcy złotych, w zależności od rodzaju zastosowanego materiału. Oprócz schodów niezbędne będzie również wybudowanie stropu. Koszty jego postawienia wraz z robocizną w przypadku domu o wielkości około stu metrów kwadratowych mogą wynieść nawet 45 tysięcy złotych.

Koszt dachu

Kolejnym niezbędnym elementem powstającego obiektu mieszkalnego jest dach. Dlatego w ogólny kosztorys budowy domu należy wliczyć koszty związane ze stworzeniem konstrukcji pokrycia dachowego. Cena wykonania więźby dachowej wraz z zakupem niezbędnych materiałów wynosi około 11 tysięcy złotych, z czego aż cztery tysiące będą stanowiły robociznę ekipy budowlanej. Koszty zakupu i montażu membrany dachowej wynoszą od tysiąca do trzech tysięcy złotych. Natomiast realizowane przez ekipę budowlaną orynnowanie oraz założenie podbitki dachowej może wynieść nawet dziewięć tysięcy złotych, co już jest liczone wraz z robocizną. Podczas budowy dachu niezbędne jest również odpowiednie pokrycie powierzchni dachu. Najczęściej w tym procesie wykorzystuje się blachodachówkę lub dachówkę ceramiczną. W dużej mierze od wybranego materiału zależne będą koszty stworzenia pokrycia powierzchni dachu. Jednak w przypadku domu o powierzchni około stu metrów kwadratowych standardowe stworzenie pokrycia dachowego kształtuje się w cenach od osiemnastu do dwudziestu dwóch tysięcy złotych, w co wliczone jest również stosowne wynagrodzenie ekipy budowlanej, w tym przypadku dekarzy.

Koszt okien

Stan surowy zamknięty obejmuje również wstawienie okien, zarówno tradycyjnych, jak i dachowych. Cena okien może być dość zróżnicowana i zależna od wielu istotnych czynników. Wśród nich wymienia się przede wszystkim standard okien, a także rodzaj materiałów, z jakich zostały wykonane. Koszt podstawowych okien z PCV może wynosić nawet do dwudziestu tysięcy złotych i będzie to jeden z tańszych wyborów. Jednak koszty wzrastają, jeśli inwestor decyduje się na zastosowanie okien drewnianych. Koszty ich zakupu oraz montażu mogą wynieść nawet do czterdziestu tysięcy złotych. Cena całości będzie podwyższona w przypadku chęci zamontowania rolet zewnętrznych. Całkowite koszty mogą być w tym przypadku wyższe nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Średnia cena montażu okien dachowych wynosi dwanaście tysięcy. Natomiast ich wstawienie może kosztować dwadzieścia pięć procent całkowitego kosztu zakupu poszczególnych produktów, co warto uwzględnić na etapie planowania.

Koszt drzwi

Stan surowy zamknięty oprócz montażu okien uwzględnia również montaż drzwi zewnętrznych. Najczęściej w lokalu mieszkalnym można znaleźć jedne drzwi zewnętrzne, jednak niektórzy inwestorzy decydują się również na drugie drzwi, co będzie podwyższało koszty związane z ich zakupem oraz montażem. Koszt zakupu standardowych drzwi wejściowych wraz z montażem kształtuje się w okolicy pięciu tysięcy złotych, co nie jest wygórowaną stawką jak za produkt o takim charakterze. Jednak ceny drzwi zewnętrznych są również zależne od materiałów ich wykonania oraz standardów wykończenia. Im wyższa jakość drzwi, tym ich cena na pewno będzie wyższa. Oprócz tego w przypadku zakupu i montażu drzwi warto zwrócić szczególną uwagę na ich właściwości antywłamaniowe. Warto o nie zadbać, ponieważ dzięki temu zwiększony będzie poziom ochrony wnętrza domu przed włamaniem z kradzieżą.

Koszt drzwi tarasowych

W domach mieszkalnych jednorodzinnych bardzo modne są liczne przeszklenia, dlatego coraz więcej inwestorów się na nie decyduje. Jednak koszty drzwi tarasowych również mogą być dość zróżnicowane i zależne przede wszystkim od ich wielkości, ale także rodzaju zastosowanych materiałów. Średnia cena drzwi tarasowych o wymiarach 2,3 x 3 m wynosi od czterech do siedmiu tysięcy złotych.

Koszt bramy

W wielu obiektach mieszkalnych inwestorzy decydują się również na garaż, co wiąże się z koniecznością montażu bramy garażowej. W tym przypadku również cena będzie związana z rodzajem zastosowanego produktu. Najtańsze są nieocieplane bramy uchylne. Koszt ich zakupu oraz montażu może wynieść mniej niż tysiąc złotych, jednak z uwagi na swoje niskie parametry jakościowe nie są one często wybierane przez inwestorów. Największą popularnością cieszą się bramy segmentowe, które mogą być ocieplone i wyposażone w napęd. Koszty zakupu tego rodzaju bramy mogą się wahać od dwóch do pięciu tysięcy złotych, co warto uwzględnić w kosztorysie domu w stanie surowym zamkniętym.

Koszt robocizny

Podczas budowy domu w stanie surowym zamkniętym należy również uwzględnić koszty związane z robocizną ekipy budowlanej. Mogą one wynieść nawet dwadzieścia procent kwoty wszystkich wydatków. W związku z tym warto zdecydować się na wybór fachowej ekipy, która będzie miała wiedzę oraz doświadczenie związane z realizacją prac budowlanych. Dzięki temu zmniejszone zostanie ryzyko popełnienia błędów na etapie budowy oraz ich kosztownej naprawy. Nie warto oszczędzać również na podstawowych materiałach, które są wykorzystywane podczas budowy. Jednak dobrym sposobem będzie porównywanie cen poszczególnych produktów w różnych sklepach, a także wybieranie spośród nich najkorzystniejszych dla siebie.

O czym pamiętać na etapie stanu surowego zamkniętego?

Etap stanu surowego zamkniętego jest niezwykle istotny w całym procesie budowy domu. Dlatego w tym przypadku warto w szczególny sposób zadbać o wybór profesjonalnej ekipy budowlanej, która będzie miała wiedzę oraz doświadczenie na temat realizowanych prac. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na zakup dobrze dopasowanych materiałów, które będą się charakteryzowały wysokimi parametrami jakościowymi. Dzięki temu powstający budynek będzie spełniał najwyższe normy jakościowe, a ryzyko popełnienia błędów podczas realizowanych prac budowlanych znacząco się zmniejsza.

Ile kosztują fundamenty domu jednorodzinnego?

W przypadku budowy domu o wielkości około 100 m2 koszt postawienia fundamentów i podłogi może wynosić od 25 do 35 tysięcy.

Ile kosztują schody żelbetowe?

Koszty wykonania schodów waha się od 5 do 7 tysięcy złotych.

Komentarzy:

 1. Super przydatne informacje. Nawet ja , laik w tej dziedzinie, wiem jak wygląda budowa domu krok po kroku. Mogę zaplanowac kolejne etapy już dużo wcześniej, zakupić potrzebne materiały. Blog Polecam wszystkim, zwłaszcza tym, którzy tak jak ja planuja budowę swojego wymarzonego domku. Dzięki tym informacjom mogę zaplanowac koszty, które w dzisiejszych czasach spędzają sen z powiek niejednemu budującemu. Bardzo przydatny blog.

  Odpowiedz
 2. Myślę, że taki wpis jest bardzo przydatny, dla osób które planują rozpoczęcie budowy swojego wymarzonego domu. Niestety w tych czasach ceny szokują i ciężko podjąć się takiej inwestycji. Wiedząc, jakie dokładnie wydatki czekają przy budowie, każdy może mniej więcej obliczyć sobie przybliżone koszta jakie wyniosą przy budowie, czym będzie wielkim ułatwieniem dla każdego. Blog daje dużo podpowiedzi i myślę, że warto czytać wpisy, jeśli czegoś nie wiemy, ponieważ odpowiedzą nam na większość pytań, dotyczących budowy. Również dzięki temu możemy dużo wczesniej zaplanować każdy kolejny etap naszej budowy i nie robić tego na ostatnią chwilę. Polecam przeczytać artykuł 🙂

  Odpowiedz
 3. Bardzo czytelny artykuł, pozwala rozwiać wiele wątpliwości. Cena wiadomo, jest czynnikiem, który derminuje wiele czynników. Jako osoba, która nie jest z wykształcenia budowlańcem, ani nie ma z tym większej styczności na codzień, pozwala ubrać słowa w czyny. Choć trzeba przyznać, że życie zwryfikuje, bo obecne ceny, inflancja powodują stały wzrost cen. Zastanawiam, jak ceny mogą pójśc w ciągu najbliższego roku. Brakuje mi niestety porównania dla domów piętrowych oraz parterowych. Jest to też odwieczna zagadka, czy opłaca się zbudować dom parterowy czy piętrowy? Jakie to będzie miało przełożenie na ceny w tym na budowę domu. Oba typy mają swoje wdzięki, serce podpowiada za piętrowym, pytanie, jakie różnice w cenie są pomiędzy parterowym a piętrowym domem?

  Odpowiedz
 4. Fajnie fajnie wyjaśnione co i jak, nalezy zwrócić właśnie uwagę na różne aspekty przy budowie. Jezeli chodzi o koszta to na chwilę obecną nic nie jest pewne niestety. Mamy przynajmniej miły poradnik od poczatku do konca 🙂 pozdrawiam.

  Odpowiedz
 5. Mega świetny artykuł. Sam jestem na etapie szukania projektu swojego wymarzonego domu i nie do końca wiedziałem co oznacza stan surowy zamknięty. Dzięki informacji w Waszym blogu każdy z nas może dowiedzieć się wszystkiego, jak wygląda krok po kroku budowa to stanu surowego. Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na Waszą stronę.

  Odpowiedz
 6. Ciekawy wpis, jak zwykle rozwiewa wiele wątpliwości związanych z budową domu. Polecam szczególnie przeczytać tym osobą, które planują budowę własnego domu. Dla wielu ludzi jest to czarna magia, a zarazem wielkie wyzwanie. Warto czytać i pogłębiać swoją wiedze dzięki tak dobrze napisanym artykułom. Jest to odpowiedź na wiele pytań. Pokazane krok po kroku na co zwrócić uwagę i od czego się zabrać. Ciężko oszacować cenę i przewidzieć koszty całkowitej budowy domu w dzisiejszych czasach. Inflacja ciągle rośnie, dlatego w każdym kolejnym miesiącu cena może być wyższa. W bardzo szybki klarowny sposób wyjaśnione co kryje się za każdą nazwą określającą stan budowy. Dobrze znać takie pojęcia, pozwoli to na dokładniejszą weryfikację stanu swojej budowy. Zdecydowanie każdy etap cieszy i nie można się już doczekać kolejnego. Dziękuje za dobrą lekcje na ten temat 😉

  Odpowiedz

Komentarz