Izolacja akustyczna ścian: jak poprawić izolacyjność akustyczną domu

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczna

Dom powinien być oazą ciszy i spokoju, dlatego tak ważne jest zadbanie o dobrą izolację akustyczną wszystkich ścian, przegród, stropów i dachu.

O tej kwestii należy już pomyśleć na etapie projektu budynku, ale konieczne będzie też kontrolowanie etapu wykonawczego, aby wszystkie założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.

Zapewnienie odpowiedniej izolacji akustycznej nie dotyczy wyłącznie budownictwa wielorodzinnego, ale jest równie istotne w domach jednorodzinnych.

Komfort akustyczny wpływa na jakość życia domowników, pozwala im w spokoju wypoczywać i pracować.

Trzeba mieć świadomość, że nawet w przypadku domu wolnostojącego duże znaczenie w kontekście wygody mieszkania będzie mieć jak najmniejsze rozchodzenie się drgań wywołanych hałasem.

Każdy projekt domu musi spełniać wszystkie wymagania prawa budowlanego w zakresie:

  • nośności i stateczności konstrukcji,
  • higieny,
  • zdrowia i środowiska,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa użytkowania,
  • izolacyjność cieplnej,
  • oszczędności energii,
  • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
  • ochrony przed hałasem.

Inwestor musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym nie skupiać się wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa oraz izolacyjności cieplnej konstrukcji, ale również zadbać o odpowiedni komfort akustyczny.

Czym jest izolacyjność akustyczna? Jakie są normy dla budownictwa jednorodzinnego?

Czym jest izolacyjność akustyczna?
Czym jest izolacyjność akustyczna?

Warto nadmienić, że za izolacyjność akustyczną uważa się ogólną zdolność części konstrukcyjnych budynku do blokowania przenoszenia się dźwięków pomiędzy sąsiadującymi ze sobą pomieszczeniami.

Hałas może być wywołany przez dwa typy dźwięków:

Dźwięk powietrzny

Tego typu dźwięki są przewodzone przez przegrody zarówno z zewnątrz domu, jak i pomiędzy pomieszczeniami w wyniku rozmów bądź odgłosów wytwarzanych przez urządzenia domowe.

Izolacyjność akustyczną przedstawia się według wskaźników RA1 i RA2, które określają, jaką ilość decybeli powinna stłumić przegroda.

Ten pierwszy wskaźnik izolacyjności akustycznej dotyczy przegród wewnętrznych, a drugi tych zewnętrznych.

Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej.

Jednak należy zwrócić uwagę, że te wskaźniki nie uwzględniają wszystkich niedokładności wykonawczych, natomiast z ich uwzględnieniem mamy do czynienia ze wskaźnikami R’A1 i R’A2.

Dźwięk uderzeniowy (materiałowy)

W tym przypadku chodzi o dźwięki powstające podczas chodzenia, przesuwania ciężkich mebli bądź upadania różnego rodzaju przedmiotów na podłogę.

To dość uciążliwy hałas docierający do pomieszczenia położonego piętro niżej.

Wskaźnikiem określającym izolacyjność akustyczną w tym zakresie jest L’n,w, który informuje, ile decybeli ma prawo przenikać przez przegrodę.

Im niższy ten wskaźnik tym lepiej.

Podstawowe normy związane z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej nie są zbyt rygorystyczne i raczej należy się kierować wskaźnikami odnoszącymi się do podwyższonego standardu.

W przypadku ścian zewnętrznych wskaźnik R’A2 jest zależny od poziomu hałasu na zewnątrz budynku.

Oznacza to, że przy 70 dB należy zadbać o izolacyjność na poziomie około 38 dB.

Z kolei przy ścianach wewnętrznych w standardzie podstawowym będzie R’A1 ≥30 dB pomiędzy pokojami oraz ≥40 dB w standardzie podwyższonym.

Pomiędzy pokojami a kuchnią lub łazienką wartość w standardzie podstawowym będzie o 5 dB wyższa oraz na takim samym poziomie jak pomiędzy pokojami dla standardu podwyższonego.

Natomiast dla stropu w standardzie podstawowym L’n,w nie powinien być wyższy niż 63 dB, a w standardzie podwyższonym będzie to wartość maksymalna 53 dB.

Jak zadbać o ciszę w domach jednorodzinnych?

Jak zadbać o ciszę w domu?
Jak zadbać o ciszę w domu?

Pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy lokalizacji domu.

Przy zakupie działki warto zorientować się, co przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz już istniejące elementy infrastruktury.

Owszem, działka zlokalizowana w pobliżu lotniska bądź autostrady może mieć atrakcyjną cenę, ale trzeba mieć świadomość, że ogromną trudność sprawi odpowiednie wyciszenie budynku w celu ochrony przed dokuczliwym hałasem zewnętrznym i na pewno nigdy nie osiągnie się takiego poziomu wyciszenia ściany, jak w przypadku domu zlokalizowanego pod lasem.

Komfort akustyczny zależy również od właściwości i jakości wykorzystanych do budowy materiałów.

Generalnie można powiedzieć, że zdecydowanie łatwiej ograniczyć hałas rozchodzący się drogą powietrzną poprzez zastosowanie przegród o odpowiedniej konstrukcji.

W przypadku hałasów uderzeniowych nie wystarczą przegrody budowlane, ale należy także przestrzegać optymalnego połączenia ścian i stropów, a także wykonać dylatacje w konstrukcji budynku.

Niezbędne dylatacje

Dylatacja budynku
Dylatacja budynku

Skuteczna izolacja akustyczna nie byłaby możliwa w przypadku powstawania mostków akustycznych, czyli miejsc przenoszenia dźwięków i drgań.

Innymi słowy, podłoga będzie dobrze tłumic hałas tylko wtedy, kiedy będzie odpowiednia grubość materiału izolacyjnego, ale również właściwa metoda połączenia warstw podłogi z innymi przegrodami.

Najbardziej narażone na powstawanie mostków akustycznych są sztywne połączenia podłogi z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi, w tym ze ścianami oraz elementami instalacyjnymi, jak rury.

Wzdłuż oraz wokół owych połączeń powstają szczeliny i dlatego przed położeniem kolejnych warstw podłogi niezbędne będzie ułożenie pasków z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej bądź elastycznego styropianu.

Dzięki temu dźwięki zostaną stłumione.

Cicho na poddaszu

Wygłuszenie poddasza
Wygłuszenie poddasza

Kiedyś nie wykorzystywano poddasza do celów mieszkalnych, ale w ostatnich latach coraz częściej spotyka się tego typu rozwiązanie.

Bardzo modne są domy parterowe z poddaszem użytkowym.

W związku z tym niezwykle istotne okazuje się zapewnienie odpowiednich parametrów z zakresu izolacji akustycznej, aby zagwarantować komfort mieszkania.

Dotyczy to również sytuacji adaptacji strychu w starszych budynkach.

Pomieszczenia usytuowane bezpośrednio pod dachem narażone są w dużej mierze na dźwięki pochodzące z zewnątrz.

To nie tylko kwestia gwaru ulicznego, ale także przelatujących nad domem samolotów oraz spadających na dach kropel deszczu czy gradu.

Natężenie dźwięku bez dobrej izolacji akustycznej staje się wyjątkowo uciążliwe i praktycznie niemożliwe do wytrzymania w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza gdy na poddaszu zostaje zlokalizowana sypialnia.

Warto sobie uświadomić, że redukcja hałasu zaledwie o 10 dB zostaje odebrana prze ucho człowieka jako niwelacja głośności o połowę, więc widać, jak istotne będzie zadbanie o dobrą izolację akustyczną.

Izolacja akustyczna powinna objąć zarówno dach, jak i ściany oraz stropy.

Jedynie takie kompleksowe podejście pozwoli odpowiednio wyciszyć cały budynek.

Przy wyborze materiałów na montaż dachu powinno się zwracać uwagę na kwestię termoizolacyjne, jak i izolacji akustycznej.

Dopiero wtedy mieszkanie na poddaszu będzie w pełni komfortowe.

Poprawnie wykonanie izolacji akustycznej dachu musi uwzględniać trzy podstawowe elementy.

Pokrycie dachu

Blachodachówka
Blachodachówka

Największe znaczenie w kontekście izolacyjności akustycznej połaci dachu ma rodzaj zastosowanego materiału pokryciowego.

Generalnie im cięższe pokrycie, tym lepsze parametry izolacji akustycznej.

Badania naukowe wykazały, że zdecydowanie najbardziej optymalnym wyborem jeśli chodzi o izolację akustyczną są dachówki betonowe, które o 3 dB mają wynik lepszy w porównaniu z dachówkami ceramicznymi.

Jak to wygląda w kontekście blachodachówki? Jeśli chodzi o izolację akustyczną ma ona wynik aż o 7 dB gorszy w stosunku do dachówki betonowej.

Przy wyborze lekkiego materiału na pokrycie dachu należy rozważyć zakup kompletnego systemu, który oprócz samego pokrycia zawiera jeszcze dodatkowe elementy zapewniające odpowiedni poziom termoizolacji oraz dobre parametry dźwiękoizolacyjne.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że całkiem niezłą izolację akustyczną gwarantują gonty drewniane, a nawet trzcina.

Niezwykle pomocne okazuje się również wykonanie sztywnego poszycia pod dachowe pokrycie.

Materiał termoizolacyjny

Ocieplenie domu styropianem
Ocieplenie domu styropianem

W tym przypadku mamy do czynienia z działaniem dwa w jednym, ponieważ dobrej jakości termoizolator może także wyciszyć dach.

Takie zastosowanie ma izolacja konstrukcji z mat lub płyt z wełny mineralnej odpowiedniej grubości, która wykazuje wysoką efektywność w zakresie pochłaniania fal dźwiękowych. Ta skuteczność wynika zarówno od rodzaju, jak i gęstości izolatora. Wełna mineralna tworzy świetne struktury izolacji akustycznej z blachą dachową albo z płytami gipsowymi.

Warto przy tym pamiętać, że grubość warstwy izolacji musi być dość znaczna, ponieważ powinna wynosić 25 cm, więc izolacja będzie układana w dwóch warstwach zazwyczaj pomiędzy krokwiami więźby oraz bezpośrednio pod nimi.

Właśnie taki układ zapewnia optymalną termoizolację i zarazem dźwiękoizolację.

Niektórzy inwestorzy decydują się na zastosowanie perlitu, specjalnego styropianu akustycznego bądź pianki natryskowej PIR, jednak te materiały nie pozwolą uzyskać tak dobrych efektów jednocześnie izolacji, jak i akustyki, co wełna mineralna ułożona w dwóch warstwach.

Okna dachowe

Okna dachowe
Okna dachowe

Trudno osiągnąć dobre parametry izolacyjności akustycznej bez dobrej jakości okien dachowych.

W końcu przez oszklone powierzchnie szczególnie łatwo przenikają różne dźwięki.

Dlatego zawsze należy wybierać produkty o najwyższych parametrach dźwiękoizolacyjnych, które mają wysoki współczynnik Rw.

Nowoczesne modele okien mają izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB, a przy gorszych parametrach należy rozważyć zastosowanie rolet zewnętrznych.

Wygłuszanie ścian

Izolacyjność akustyczna ścian
Izolacyjność akustyczna ścian

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby ściany zostały wykonane z ciężkich materiałów, ponieważ zdecydowanie trudniej wprawić w wibrację masywną powierzchnię.

Największą masą charakteryzują się pełne cegły klinkierowe, bloczki silikatowe oraz pełne elementy z ceramiki tradycyjnej.

Oprócz masy bardzo ważna okazuje się także grubość ścian oraz jej budowa, czyli ilość warstw ściany.

W przypadku ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego albo ceramiki parametry izolacyjne będą bardzo dobre.

Z kolei przy ścianach dwuwarstwowych należy liczyć się z tym, że warstwa nośna będzie miała mniejszą grubość i masę, a jeżeli ociepli się ją styropianem, to dodatkowo może powstać niekorzystny układ rezonansowy.

Wyjściem z sytuacji będzie zastosowanie wełny mineralnej o grubości co najmniej 15 cm.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazuje się ściana trójwarstwowa np. z silikatów oraz odpowiednia izolacja akustyczna z wełny mineralnej.

W celu poprawy dźwiękoizolacyjności już gotowych ścian można zastosować okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych układanych na stelażu i z przestrzenią wypełnioną wełną mineralną.

Trzeba jednak bardzo dokładnie wykonać montaż, aby płyty nie zaczęły drgać, ani też nie był przenoszony dźwięk poprzez słabo zaizolowany szkielet albo poprzez szczeliny pomiędzy płytami.

Można też wykorzystać płyty gipsowo-wiórowe o lepszych parametrach.

Przy okazji warto zaznaczyć, że materiały miękkie, jak wełna mają w zasadzie charakter nie tyle izolacyjny, co tłumiący.

W pomieszczeniu będzie ciszej, ponieważ fala dźwiękowa zostaje szybko wygaszona.

Natomiast materiały ciężkie i lite, jak metal czy beton są rzeczywiście materiałami o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Jednak gruba i lita ściana byłaby droga w wykonaniu, a ponadto nie dawałaby dobrych parametrów termoizolacyjnych.

To stąd zalecania, aby stosować dwie warstwy murowane z cienką warstwą pomiędzy nimi wykonaną z materiału dobrze tłumiącego dźwięki.

W przypadku lekkich ścianek działowych jednego pomieszczenia sprawdza się izolacja wełną mineralną.

Komfort akustyczny stropów

Jak wygłuszyć stropy?
Jak wygłuszyć stropy?

Hałasy dochodzące z wyższej kondygnacji są wyjątkowo dokuczliwe.

Stropy mogą być z betonu, drewna lub żelbetu. Stropy drewniane zapewniają najgorszą izolacyjność akustyczną, trochę lepsze parametry mają stropy gęstożebrowe ceramiczne, a najlepiej pod względem izolacyjności akustycznej przedstawiają się ciężkie stropy betonowe i żelbetowe monolityczne bądź stropy prefabrykowane.

Jednak od razu należy podkreślić, że żaden rodzaj stropu nie daje dobrej ochrony przed dźwiękami uderzeniowymi i dlatego niezbędne okazują się dodatkowe materiały izolujące.

Najlepsza w tym zakresie okazuje się wełna mineralna, która skutecznie wygłuszy dźwięki uderzeniowe.

Niektórzy inwestorzy decydują się też na styropian elastyczny, aczkolwiek ten materiał nie izoluje dźwięków powietrznych.

W zasadzie do wyboru są 4 możliwości na wyciszenie stropu.

Podłoga pływająca

To rozwiązanie, z podłogą oddzieloną od wszystkich elementów konstrukcyjnych, wykazuje najlepszą skuteczność przy dźwiękach uderzeniowych.

Na podłożu bądź na warstwie paroizolacyjnej umieszczana jest izolacja akustyczna, czyli wełna mineralna lub styropian elastyczny, co pozwala obniżyć współczynnik L’n,w nawet o 30 dB.

Jeżeli jako izolacja akustyczna zostanie zastosowana pianka polietylenowa albo cienkie płyty pilśniowe, to wskaźnik poziomu uderzeniowego obniża się mniej więcej o 20 dB.

Izolacja akustyczna pokrywana jest następnie ochronną folią np. folią polietylenową o grubości 0,2 mm.

Chociaż im izolacja akustyczna będzie grubsza, tym skuteczniejsza do tłumienia dźwięków uderzeniowych, to nie wolno zapominać o dopuszczalnym obciążeniu stropu.

Bardzo ważne jest, aby oddzielić wszystkie warstwy podłogi pływającej od ścian i dlatego wykonuje się dylatacje brzegowe, aby zapobiec przenoszeniu dźwięków z podłogi na ściany, a w konsekwencji do innych pomieszczeń.

Na tak zrobionej posadzce można zastosować okładzinę wykończeniową z drewna, paneli, płytek ceramicznych bądź z wykładziny dywanowej o zwiększonej izolacyjności akustycznej, która świetnie sprawdzi się do tłumienia dźwięków uderzeniowych ze względu na ograniczanie rozchodzenia się drgań w warstwie pokrycia.

Podłoga na legarach

Izolacja akustyczna ścian: jak poprawić izolacyjność akustyczną domu
Izolacja akustyczna podłóg

To rozwiązanie sprawdza się w przypadku niewielkiej nośności stropu, zwłaszcza na poddaszu mieszkalnym albo nad pomieszczeniem nieogrzewanym.

Podłoga na legarach składa się z rusztu drewnianego, warstwy izolacyjnej, folii ochronnej oraz posadzki.

Legary o rozstawie zazwyczaj jednego metra układa się w poprzek belek stropowych, a pod legarami umieszcza się paski z gumy lub innego materiału elastycznego, aby zapobiegać przenoszeniu drgań na strop.

W przestrzeni pomiędzy legarami wkłada się warstwę izolacyjną z wełny mineralnej pamiętając jednocześnie o konieczności pozostawienia pustki powietrznej mającej około 2 cm.

Płyty styropianowe nie nadają się, ponieważ nie wytłumiają dobrze dźwięków powietrznych.

Warstwa izolacji powinna wynosić co najmniej 6 cm, ale trochę grubsza, do 25 cm nie tylko ochroni przed hałasem, ale także przed ucieczką ciepła z domu.

Ostatecznym pokryciem legarów będą płyty wiórowe, zaimpregnowane deski albo płyty gipsowo-kartonowe.

Warto też zamontować kratki wentylacyjne.

Podłoga z suchym jastrychem

Stosuje się ją w przypadku braku możliwości wykorzystania tradycyjnej warstwy betonowej i przeprowadzenia prac mokrych.

W zasadzie stanowi rodzaj podłogi pływającej, z tym że inna jest zastosowana warstwa dociskowa, która składa się z suchego jastrychu z płyt gipsowych bądź wiórowych.

Można również zrezygnować z położenia folii ochronnej.

Taką podłogę wykonuje się bardzo szybko, ponieważ unika się czekania na wyschniecie betonu i o każdej porze roku, także zimą.

Najczęściej wykorzystuje się płyty o frezowanych brzegach i grubości co najmniej 22 mm, które niezwykle łatwo dopasować do siebie i skleić. W związku z tym, że połączenia są gładkie, to nie ma w zasadzie konieczności szpachlowania.

Sufity podwieszane

Tego typu rozwiązanie świetnie się sprawdza przy wyciszaniu stropów wcześniej postawionych domów.

Idealnie zostaną stłumione dźwięki powietrzne, ale trochę gorzej uderzeniowe. Innymi słowy, ograniczą pogłos, odgłosy muzyki czy też rozmów, natomiast drgania materiałowe mogą się rozchodzić.

Sufit podwieszany wykonuje się na wieszaku i łącznikach krzyżowych, a przestrzeń pomiędzy okładziną a stropem wypełnia wełną mineralna.

Specjalne materiały izolacyjne

Jeżeli na etapie budowy zaniedba się kwestię wygłuszenia domu, to można jeszcze spróbować ratować sytuację w późniejszym czasie np. podczas remontu.

Często zdarza się, że po jakimś okresie użytkowania domu natężenie hałasu staje się nie do wytrzymania i trzeba coś zrobić, aby zniwelować ten problem.

W takiej sytuacji można wykorzystać specjalne materiały izolacyjne, które są dostępne w coraz szerszej ofercie handlowej.

Tynki akustyczne

Tynki akustyczne
Tynki akustyczne

Można je stosować zarówno na powierzchnie ścian, jak i sufitów.

Charakteryzują się chropowatą strukturą, aczkolwiek pojawiły się rodzaje na tyle gładkie, iż niewiele różnią się od tradycyjnych tynków.

Trzeba jednak mieć świadomość, że to właśnie te tynki akustyczne kojarzące się z sierścią baranka wykazują najlepsze parametry izolacyjne, o klasie pochłaniania dźwięku A – C (te gładkie występują jedynie w klasach C – D).

Parametry zależą również od grubości natrysku.

Dużą zaletą tynków dźwiękochłonnych jest możliwość ich zastosowania praktycznie na każdej nawierzchni, także z krzywiznami, elementami wystającymi lub trudno dostępnymi.

Bardzo łatwo i szybko można je nałożyć za pomocą specjalnego urządzenia z dmuchawą.

Natrysk pod odpowiednim ciśnieniem sprawia, że osiągnięcie trwałego efektu nie sprawi nikomu kłopotu.

Trzeba jedynie zwrócić uwagę na grubość warstwy.

Tynki silikatowe najlepiej, kiedy mają grubość 2-2,5 cm.

Z kolei celulozowe mogą mieć trochę mniejszą grubość. Warto podkreślić, że tynki akustyczne nie tylko ładnie do 70%-80% pochłaniają fale dźwiękowe, ale również wykazują świetne parametry termoizolacyjne i ognioodporne.

Płyty lub tapety korkowe

Korek rodzaje
Korek rodzaje

Tego typu płyty świetnie nadają się do dużych pomieszczeń, w których zachodzi ryzyko powstawania pogłosu i rozchodzenia się dźwięku jak w studni.

Aglomerat korkowy idealnie tłumi dźwięki.

Płyty korkowe o grubości 1 cm należy przykleić bezpośrednio do ściany za pomocą specjalnego kleju do korka.

Istnieje też możliwość wykończenia estetyczną tapetą.

Warto nadmienić, iż korek jest materiałem przyjaznym alergikom, idealnie nadaje się do pokoju dziecięcego i tam, gdzie przebywają zwierzęta.

Płyty korkowe mogą pochłaniać nawet 95% dźwięków odbijających się od ścian.

Podobne walory mają tapety korkowe, z tym że są cieńsze, więc ich parametry w zakresie izolacji akustycznej nie będą tak dobre, jak płyty.

Płyty z tektury falistej

Płyty o grubości 1 cm bądź 1,5 cm mają charakter warstwowy.

Pomiędzy warstwami z ekologicznej tekstury falistej znajduje się piasek i dzięki temu płyta osiąga bardzo dużą masę.

To właśnie ciężar ( 1 m2 waży 18 kg) w głównej mierze nadaje płycie walory izolacyjne, a falista struktura powoduje rozproszenie dźwięków powietrznych.

Płyty można mocować bezpośrednio do ścian albo przytwierdza się je do specjalnie zbudowanego rusztowana stalowego.

Nie wolno jedynie zapominać o konieczności zabezpieczenia przyciętych krawędzi płyt, aby nie dochodziło do wysypywania się piasku. W tym celu stosuje się taśmę samoprzylepna.

Panele akustyczne

Panele akustyczne wyróżnia niezwykle estetyczny wygląd, więc są bardzo cenionym materiałem wykończeniowym ścian.

Panele akustyczne produkuje się je z płyt MDF bądź z kompozytu polimerowego drzewnego o budowie modułowej.

Panele akustyczne świetnie rozpraszają i tłumią dźwięki powietrzne, skutecznie tym samym redukują niezwykle denerwujący pogłos.

Panele akustyczne mogą występować w postaci dużych płyt albo podłużnych elementów kojarzących się z deskami.

Ich współczynnik pochłaniania dźwięku wynosi 0,17-1,08 i ta wartość zależy od rodzaju panelu, a także częstotliwości dźwięku.

Akustyczne płyty gipsowo-kartonowe

Izolacyjność akustycznych płyt g-k będzie nawet 5-7 dB wyższa w porównaniu z tradycyjnymi płytami g-k, więc warto zainwestować w takie rozwiązanie.

Płyty tego typu dobrze tłumią dźwięki powietrzne.

Wyróżniają się gipsowym rdzeniem o wyraźnie krystalicznej strukturze, a ponadto zawartością włókien mineralnych ograniczających przenikanie dźwięków przez przegrody.

Montaż płyt akustycznych w zasadzie nie różni się od instalowania zwykłych płyt g-k, więc należy je przytwierdzić do rusztowania z drewnianych bądź stalowych słupków, pomiędzy którymi znajduje się dodatkowy izolator, czyli wełna mineralna.

Folia dźwiękoizolacyjna

Parametry izolacyjne można też poprawić poprzez oklejenie profili folią dźwiękoizolacyjną, która powinna się znaleźć pomiędzy rusztem nośnym a płytami.

Można ją przykleić albo zamocować mechanicznie.

Folia z gumy bądź zmodyfikowanego PVC o grubości 3 mm jest raczej dość ciężka, ponieważ ma 5 kg/m2.

To również bardzo elastyczny materiał.

Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby nie powstawały żadne szczeliny między jej pasami.

W przypadku braku folii trzeba dopilnować, aby wełna mineralna zlokalizowana pomiędzy profilami rusztu nie stykała się z okładziną.

Izolacja akustyczna ścian: jak poprawić izolacyjność akustyczną domu
Izolacja akustyczna na poddaszu
7 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Szymon Kitek

Najtrudniej jest zapewnić wysoką jakość izolacyjności akustycznej dla okien i drzwi. Same ściany – czy to wewnętrzne czy zewnętrzne to trochę prostszy temat, bo tu w sumie niewielkim kosztem można mieć bardzo dobre akustycznie materiały (porotherm, silikat). Z dźwiekoszczelnymi oknami (i ościeżnicami!) jest już gorzej, bo za to trzeba niestety sporo dopłacić…

Alicja Wolska

Dzięki za ten treściwy tekst! Bardzo zależy mi na dźwiękoszczelności, więc taka wiedza jest bardzo przydatna w podejmowaniu wyborów. 🙂

Marta

Dużą izolację akustyczną posiada płyta gipsowo-włóknowya Fermacell, można nimi obudować ściany i super się wycisza. Interesuje się tym ponieważ pracuje w budowlance dostarczam towar i wiem, że jakość izolacji akustycznej płyt Fermacell potwierdziły próby MPA Braunschweig.

Sebastian44555

Ja stosowałem do wyciszenia produkty.Jestem zadowolony z efektu.

Jarek2222

Ja stosowałem maty do wyciszenia ściany w mieszkaniu w bloku od hałaśliwego sąsiada.Naprawdę polecam

Konrad

Jakich mat użyłeś?

Piotr

Czy ktoś wie gdzie można w Polsce dostać matę MLV? Widziałem taką w USA stosowana w każdym domu szkieletowym. Podobno przy niewielkiej grubości ( na milimetry to 2,7 – 4,2 ) ma bardzo dobre właściwości izolujące dźwięk. Mam bardzo hałaśliwego sąsiada z boku i szukam skutecznego, ale jednocześnie cienkiego materiału. Będę wdzięczny za podpowiedź.