Adaptacja poddasza użytkowego: formalności, ważne dokumenty

Adaptacja poddasza na poddasze użytkowe
Adaptacja poddasza w domu

Domy z poddaszem użytkowym cieszą się niesłabnącą popularnością.

Jeśli Inwestor jest w stanie zaakceptować skosy w pomieszczeniach, warto zainteresować się takimi budynkami, ponieważ stosunek kosztu realizacji do uzyskanej powierzchni użytkowej jest w ich przypadku bardzo korzystny.

Użytkowe poddasze można też zaaranżować w wybudowanym już domu jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym, czy strychem.

Adaptacja poddasza w istniejącym budynku

W domu istniejącym, aby zaadaptować poddasze na powierzchnię użytkową należy spełnić kilka warunków.

Inwestor ma obowiązek wystąpić o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli w gminie nie ma takowego to o warunki zabudowy dla działki.

Właśnie w tych wytycznych określone są warunki wykonania poddasza użytkowego.

Ważnym czynnikiem decydującym o możliwości adaptacji poddasza na użytkowe poddasze jest jego wysokość.

Aby mogło spełniać funkcję użytkową w świetle nie może być mniej niż 2.5m, przynajmniej dla części poddasza w najwyższym punkcie.

Jeśli jest niżej, wtedy trzeba liczyć się z podniesieniem dachu (zmiana wysokości ścianek kolankowych) lub ze zmianą kąta nachylenia połaci dachowej.

Jeśli dach przeznaczony jest do remontu, czy przebudowy to oczywiście nie ma problemu z takimi zmianami.

Należy przygotować projekt, wraz z ekspertyzą techniczną stanu istniejącego, a następnie złożyć wniosek o pozwolenie.

W sytuacji kiedy dachu nie zmienia się, a wymagane wysokości nie są spełnione, to poddasze musi pozostać jako nieużytkowe.

Warto więc już na etapie projektowania domu przemyśleć sprawę poddasza, które w przyszłości można było by zaadaptować, kiedy na przykład powiększy się rodzina.

Adaptacja poddasza na poddasze użytkowe
Adaptacja poddasza w istniejącym budynku

Formalności i niezbędne do adaptacji poddasza dokumenty

Aby poddasze mogło być poddane adaptacji na poddasze użytkowe trzeba dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dostępne są dwie procedury.

Jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowia, warunków powodziowych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska lub zmianie ulegną wielkości i układ obciążeń (zmiany konstrukcyjne), to wówczas taka zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego podlega pozwoleniu na budowę.

Jeśli nie nastąpi zmiana w/w warunków, wtedy wystarczy zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe poddasze.

Jeśli organ w terminie do 30 dni od wskazanej w zgłoszeniu daty zmiany sposobu użytkowania nie wniesie sprzeciwu, to może nastąpić zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wskazanej w zgłoszeniu.

W przypadku robót objętych pozwoleniem na budowę, Inwestor otrzymuje rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania w drodze decyzji na pozwolenie na budowę.

W przypadku zaistniałych braków, Inwestor otrzymuje w drodze postanowienia o obowiązku uzupełnienia tych braków.

Zarówno przy zgłoszeniu, jak i przy pozwoleniu na budowę, do wniosku i zgłoszenia Inwestor składa odpowiednio przygotowany projekt domu, w którym miedzy innymi zamieszcza się informacje o dotychczasowym i zamierzonym sposobie użytkowania obiektu budowlanego lub jego wyznaczonej części.

Projekt musi zawierać część opisową, gdzie określony jest rodzaj, wraz z charakterystyką obiektu, czyli dla poddasza będzie to opis techniczny dla części istniejącej i po zmianach.

Tutaj należy podać charakterystyczne wielkości oraz określić zakres zmian w części konstrukcyjnej i określić czy zachodzą takie zmiany, czy też konstrukcja pozostaje bez zmian.

Adaptacja poddasza - konstrukcja
Adaptacja poddasza

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć wspomniany wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z zapisami z planu zagospodarowania przestrzennego, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności gdzie zlokalizowana jest działka).

W przypadku jeśli gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, Inwestor dołącza uprzednio otrzymane warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe.

W projekcie oczywiście zawarte powinny być rysunki oraz projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem części przeznaczonej do zmiany sposobu użytkowania oraz podanie odległości od granic, czy istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.

W przypadku poddasza zazwyczaj nie trzeba do projektu zagospodarowania mapy do celów projektowych, wystarczy kopia mapy zasadniczej.

Jeśli jednak planujemy przy okazji rozbudowę domu – wtedy mapa do celów projektowych jest niezbędna.

Dodatkowo zawsze należy dołączyć ekspertyzę stanu istniejącego oraz odpowiednie uzgodnienia, pozwolenia na budowę, czy opinie lub umowy na media.

Pamiętajmy, aby w projekcie, na karcie tytułowej określić kategorię obiektu oraz dołączyć charakterystykę energetyczną, wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, takich jak na przykład pompa ciepła.

Energooszczędne okna połaciowe
Energooszczędne okna dachowe

W dokumentacji wskazuje się też warunki ochrony przeciwpożarowej, czyli określa się spełnienie wymagań p.poż. wraz z określeniem kategorii obiektu oraz jego odporności ogniowej.

W przypadku rozbudowy wraz z nadbudową poddasza do projektu należy dołączyć wcześniej wykonane badania geotechniczne z podaniem warunków gruntowo-wodnych na działce i wskazaniem grupy konstrukcyjnej, jak również podanie warunków posadowienia i klasyfikacji gruntów.

9 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Agoosinska

Przydatne i ciekawe wskazówki dotyczące ewentualnej adaptacji poddasza oraz wymagań, jakie musi ono spełnić, by zostało zakwalifikowane jako użytkowe. Okazuje się, że wcale nie jest prosto spełnić wymagania – warto o tym pomyśleć, jeszcze na etapie budowy domu. Sama nie jestem przekonana, w jaki sposób zagospodarować ewentualne poddasze. W interesującym mnie projekcie na chwilę obecną jest ono do adaptacji. Niekoniecznie lubię pokoje na poddaszu – minusem wg mnie jest nagrzewanie się i duchota latem. Być może warto zrobić tam ewentualnie jakiś pokój gościnny, na którego nie ma miejsca na parterze lub też strych na wszelkiego rodzaju graty i graciki 🙂 Może jakieś propozycje, co zamierzacie mieć na poddaszu?

Małgorzata C

Artykuł jak najbardziej do przeczytania dla osób, które planują zrobić poddasze. Najważniejsze, że podano “prawne” wskazówki- co zgłosić, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale nie oszukujmy się- co gmina to własne podejście do sprawy. W jednej zgłoszenie tego faktu pójdzie szybko, w innej będzie się ciągnąć w nieskończoność. Na pewno łatwiej od razu załatwić sobie poddasze użytkowe a dopiero później je wykończyć, ale wiadomo, nie zawsze są na to finanse, a na własne cztery kąty ludzie chcą się jak najszybciej wprowadzić. Znając życie w niedalekiej przyszłości dokumentacji do adaptacji poddasza będzie więcej, w końcu przepisy ciągle się zmieniają, coś dodają, gdzieś indziej coś ułatwią… Niemniej jednak artykuł warty przeczytania.

Marta96

Temat adaptacji poddasza znam z doświadczenia, bo wykonywaliśmy adaptację poddasza w kamienicy, w której mieszkamy. Największe trudności co ciekawe mieliśmy z… Sąsiadami. Jeden z nich bardzo długo odmawiał podpisania uchwały zezwalającej na adaptację części poddasza. Warto więc zwrócić na to uwagę i porozmawiać wcześniej z sąsiadami, aby wstępnie się do tego przygotować. Cała budowa poszła dosyć sprawnie. Ale jeśli mogę coś radzić to w trakcie budowy warto zwrócić szczególną uwagę na dach i jego stan, ponieważ my borykamy się z problemem gorąca w lato. Upał jest do tego stopnia odczuwalny, że często trzeba zejść na dół w nocy, bo nie da się spać.

Katarzyna

A co jeśli zaadaptowalam poddasze bez zgłaszania. Jak to teraz zalegalizować?

Karyna

Znalazłam tą stronkę i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Bardzo fajne artykuły. Serdecznie dziękuję

Bolesława

Dziękuję za ten artykuł

Adriana

Wprost nie mogę doczekać się kolejnych tekstów od Ciebie.

Michelle

Podziwiam Twoją zdolność do upraszczania skomplikowanych kwestii.

Iuliia

Interesujące spostrzeżenia, ale czy jest szansa na opisanie tego w szerszym kontekście?