Przeczytaj poprzedni wpis:
Badania geotechniczne
Badania geotechniczne gruntu: kategorie, odwierty i ceny badania gleby

Przepisy prawne są jednoznaczne. Od 29 kwietnia 2012 roku, obowiązkiem inwestora jest posiadanie opinii geotechnicznej. Konieczność przeprowadzenia wyżej wymienionej analizy, dotyczy...

Zamknij