Porotherm: cena,rodzaje, wymiary i murowanie krok po kroku

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 6 października 2021

Pustaki ceramiczne Porotherm są na chwilę obecną jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych.

Porotherm
Porotherm

Doskonałe parametry izolacyjne, niewielka masa i specyficzna konstrukcja sprawiają, że coraz więcej inwestorów wybiera je do realizacji własnych inwestycji.

Przyjrzyjmy się im i dowiedzmy, na czym tak naprawdę polega ich wyjątkowość.

Jak powstają pustaki ceramiczne?

Zwykle są one pochodną związku naturalnej gliny i mączki drzewnej (opcjonalnie trocin).

Mieszanina ta jest odpowiednio formowana, a następnie wypalana w bardzo wysokiej temperaturze, sięgającej nawet 900 stopni Celsjusza.

Oczywiście w tak ogromnej temperaturze wszystkie drewniane składniki (np. trociny) ulegają natychmiastowemu wypaleniu.

Dzięki temu, wewnątrz pustaka powstają charakterystyczne otwory.

Znajdujące się wewnątrz nich powietrze, ma ogromne znaczenie w kontekście utrzymania odpowiedniego poziomu termoizolacji.

Alternatywą dla tego rozwiązania są pustaki o konstrukcji szczelinowej, wykonane z tzw. ceramiki poryzowanej.

Ich struktura opiera się na specjalnie przygotowanych otworach, umiejscowionych w sposób uporządkowany we wnętrzu pustaka.

Znajdujące się wewnątrz nich powietrze, znacznie wydłuża czas obiegu ciepła wewnątrz pustaka.

Ich obecność wpływa również na redukcję masy pustaka, dzięki czemu jest on łatwiejszy w montażu, niż jego lite odpowiedniki.

Rozwiązania tego typu stosuje się np. w systemach Porotherm o których poniżej.

Pustaki ceramiczne wymiary

Pustaki ceramiczne wymiary
Pustaki ceramiczne wymiary

Zaletą systemów Porotherm jest pełna standaryzacja wymiarów.

Pustaki porotherm produkuje się w ściśle określonych wymiarach:

 • szerokość 80, 188, 250, 288, 375, 380, 440 mm,
 • wysokość 220, 238 mm,
 • długość 188, 220, 248, 375, 498 mm.

Dzięki temu możliwe było stworzenie kompletnych systemów, w skład których wchodzą nie tylko same pustaki, ale również elementy połówkowe, narożnikowe, czy pustaki ceramiczne wentylacyjne.

Istotną zaletą pustaków Porotherm jest możliwość ich wykorzystania również w konstrukcjach działowych i warstwowych.

W tej konfiguracji stosuje się najczęściej pustaki ceramiczne Porotherm węższe, których szerokość wynosi 8.5 cm, lub 11 cm.

Cegła czy pustak ceramiczny?

Cegła czy pustak ceramiczny?
Cegła czy pustak ceramiczny?

W przeciwieństwie do tradycyjnych cegieł pustaki mają otwory, które poprawiają parametry termoizolacyjne stawianej w ten sposób ściany.

Co więcej, ich wymiary są znacznie większe, niż w przypadku zwykłych cegieł.

Dzięki temu liczba połączeń pomiędzy pustakami (potencjalnych mostków termicznych) jest znacznie mniejsza, niż w przypadku cegły.

Nie trzeba chyba też przypominać, że przedkłada się to na skrócenie czasu budowy pojedynczej ściany.

Warto zauważyć, że pustak Porotherm uzyskuje określone właściwości tylko wtedy, gdy jest montowany według określonych założeń stawianych przez producenta.

Najpopularniejsze rodzaje pustaków Porotherm

Rodzaje pustaków Porotherm
Rodzaje pustaków Porotherm

Porotherm jest bardzo zróżnicowanym systemem. Każdy z rodzajów pustaków ma ściśle określone właściwości, dostosowujące je do wybranych inwestycji.

Niektóre cechy specyficzne poszczególnych rozwiązań mają bardzo subtelny charakter. Dlatego przy wyborze konkretnego rozwiązania, warto sugerować się zdaniem specjalistów.

1. Pustaki porotherm w standardzie Dryfix

To pustaki, które fabrycznie wypełnione są wełną mineralną, znacznie poprawiającą ich właściwości termoizolacyjne.

Stosuje się je do montażu ścian jednowarstwowych, bez użycia docieplenia.

Między innymi ze względu na to, pustaki dryfix montuje się na zaprawę cienkospoinową (na sucho).

Dzięki temu ściany stawiane są zdecydowanie szybciej, niż ich tradycyjne odpowiedniki.

Dzięki ich właściwościom można je również wykorzystywać do budowy domów energooszczędnych.

Pustaki ceramiczne w standardzie Dryfix, mogą występować również w konfiguracji EKO+, charakteryzującej się nieco słabszymi parametrami izolacyjnymi.

Porotherm dryfix parametry:

 • Klasa wytrzymałości: 7.5.
 • Współczynnik przenikania ciepła: U=0,16 W/(m²K) – ściana z tynkiem termoizolacyjnym, U=0,17 W/(m²K) – ściana bez tynku.
 • Współczynnik przenikania ciepła w konfiguracji EKO+: U=0,21 W/(m²K)| ściana z tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm,
  U=0,22 W/(m²K)| ściana bez tynku.
 • Zużycie na metr kwadratowy: 16 sztuk.
 • Zużycie zaprawy: 1 puszka na około 5 metrów kwadratowych.

2. Pustaki porotherm w standardzie Profi

To pustaki szlifowane, przeznaczone do budowy ścian zewnętrznych, jednowarstwowych, na których inwestor nie przewiduje montażu dodatkowego ocieplenia.

Zwykle wybiera się je dla budynków, w których projektowana temperatura wewnętrzna oscyluje w okolicach 16 stopni C, bądź w budynkach magazynowych, w których jest to uzasadnione stosownym rachunkiem ekonomicznym.

Podobnie jak większość rozwiązań Porotherm, również i ten standard montowany jest na zaprawie cienkospoinowej, dzięki której realizacja inwestycji jest znacznie szybsza, a sama ściana nie posiada mostków cieplnych.

Porotherm Profi parametry:

 • Klasa wytrzymałości 10.
 • Współczynnik przenikania ciepła: U=0,27 W/(m²K) ściana z tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm/ U=0,30 W/(m²K)| ściana bez tynku.
 • Zużycie na metr kwadratowy: 16 sztuk.
 • Zużycie zaprawy: 3.1 litra na metr kwadratowy.

3. Pustaki w standardzie Porotherm P+W

Są to rozwiązania przeznaczone do budowy zewnętrznych, docieplonych ścian nośnych i ścian nośnych wewnętrznych, montowanych bez docieplenia.

Charakterystyczną cechą tych pustaków ceramicznych jest montaż na zasadzie pióro-wpust (P+W), dzięki któremu nie wymaga się zastosowania spoin pionowych, mogących pogorszyć właściwości izolacyjne budynku.

Ponadto taka metoda montażu znacznie skraca zakładany czas inwestycji i ogranicza koszty związane ze zużyciem zaprawy.

Porotherm P W parametry:

 • Klasa wytrzymałości 10/15/20 – w zależności od wybranej konfiguracji produktu.
 • Współczynnik przenikania ciepła: U=1,03 W/(m²K).
 • Zużycie na metr kwadratowy: 10,7 sztuk.
 • Zużycie zaprawy: 16 litrów na metr kwadratowy.

W tym standardzie wyróżnia się również pustaki Porotherm 11.5, wykorzystywane najczęściej do budowy ścian działowych (przy konstrukcjach warstwowych).

Porotherm P+W 11.5 parametry:

 • Klasa wytrzymałości: 10.
 • Współczynnik przenikania ciepła: U=1,83 W/(m²K).
 • Zużycie na metr kwadratowy: 8 sztuk.
 • Zużycie zaprawy: 7 litrów na metr kwadratowy.

4. Pustaki porotherm w standardzie AKU

Są to pustaki ceramiczne, które stosuje się najczęściej do budowy ścian ceramicznych wewnętrznych, charakteryzujących się bardzo dużą izolacją akustyczną i doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi.

Jego montaż nie wymaga zastosowania dodatkowych materiałów izolacyjnych, zarówno w zakresie temperatury, jak i akustyki.

Muruje się go na spoinach poziomych lub też w kieszeniach, powstałych po zestawieniu innych pustaków.

Porotherm AKU parametry:

 • Klasa wytrzymałości: 20.
 • Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,95 W/(m²K).
 • Wskaźnik izolacji akustycznej: Rw = 55 dB.
 • Zużycie zaprawy: 25 litrów na metr kwadratowy.
 • Zużycie na metr kwadratowy: 10,7 sztuk.

Warianty montażu ścian z wykorzystaniem systemu Poroterm

Pustak porotherm montaż
Pustak porotherm montaż

Ceramika poryzowana Porotherm, umożliwia realizacje różnych rodzajów ścian, w tym ścian wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Najczęściej jednak stosuje się pustak ceramiczny w tej drugiej konfiguracji.

Ściany zewnętrzne mogą być budowane w trzech różnych wariantach.

1. Ściany jednowarstwowe

Jak sama nazwa wskazuje, ściana jednowarstwowa składa się z jednej warstwy pustaków ceramicznych, osłoniętych (najczęściej z dwóch stron) warstwą tynku.

Do budowy tego typu ścian stosuje się pustaki o bardzo skomplikowanej i złożonej strukturze, dzięki której uzyskują one określone parametry termiczne i akustyczne.

Oznacza to, że współczynniki termoizolacyjne i akustyczne, które są przypisane do tychże pustaków, będą w zasadzie współczynnikami charakteryzującymi wybudowaną w tej technologii ścianę.

Zaletą ścian jednowarstwowych jest bardzo duża trwałość.

Nie wymagają one konserwacji i – co równie ważne – są odporne na zewnętrzne oddziaływania mechaniczne.

Wadą takiej konfiguracji, jest konieczność starannego ułożenia pustaków, gdyż ewentualnych nierówności, nie wyrówna nawet warstwa tynkarska.

Ponadto ściany jednowarstwowe muszą być budowane tak, by maksymalnie wyeliminować szansę powstawania jakichkolwiek mostków termicznych w obrębie spoin.

Standardem, który najlepiej sprawdza się w przypadku takich konstrukcji, jest rozwiązanie Porotherm Dryfix.

2. Ściany dwuwarstwowe

Ściany dwuwarstwowe składają się zwykle z warstwy pustaków i dodatkowej warstwy termoizolacyjnej (ocieplenia domu).

Oczywiście obydwie warstwy są z obydwu stron osłonięte warstwą tynku.

Wewnętrzna warstwa (która oparta jest na pustakach), pełni role konstrukcyjną.

Jej grubość to najczęściej 25 cm.

Utrzymuje ona całość konstrukcji ściany, przez co musi być wykonana stabilnie i profesjonalnie.

Zaletą tego typu konstrukcji, jest możliwość dobrania odpowiednich właściwości termoizolacyjnych, poprzez utrzymanie określonej grubości izolacji termicznej.

W ścianach dwuwarstwowych, grubość warstwy docieplającej ma co prawda płynny charakter, ale najczęściej utrzymuje się na poziomie 15 – 20 cm.

Mocuje się ją do warstwy nośnej za pomocą specjalnych kołków, klejów, bądź też siatek.

Dzięki temu, ewentualne błędy powstałe podczas montażu warstwy nośnej, mogą zostać z łatwością zniwelowane dzięki warstwie izolacyjnej.

Ma to ogromne znaczenie również w kontekście ewentualnych mostków termicznych, które w przypadku dobrej izolacji zewnętrznej po prostu nie występują.

3. Ściany trójwarstwowe o konstrukcji szczelinowej

Jest to najbardziej złożona odmiana konstrukcji ścian zewnętrznych, budowanych w oparciu o system Porotherm.

Opiera się ona na trzech warstwach, z których pierwszą (patrząc od wnętrza budynku), jest warstwa nośna, drugą warstwa izolacyjna (np. wełna mineralna lub styropian) a trzecią – warstwa elewacyjna, zbudowana najczęściej w oparciu o cegły elewacyjne.

Nazwa „szczelinowa” wzięła się stąd, że najczęściej pomiędzy poszczególnymi warstwami występuje jeszcze jedna warstwa, będąca tzw. szczeliną powietrzną.

Powietrze znajdujące się w niej wpływa na znaczną poprawę właściwości izolacyjnych budynku, co w konsekwencji przedkłada się na jeszcze lepszą energooszczędność konstrukcji.

Atutem trójstopniowej konstrukcji ścian, jest również zewnętrzna warstwa elewacyjna.

I choć ma ona bardzo słabe parametry izolacyjne, doskonale chroni warstwę wewnętrzną (izolacyjną) przed oddziaływaniem różnic temperatur, wilgoci i innych oddziaływań mechanicznych.

Wykorzystywane w tym celu cegły klinkierowe charakteryzują się nie tylko wysoką odpornością na oddziaływania fizyczne, ale też bardzo małą nasiąkliwością, co ma olbrzymie znaczenie w kontekście odporności na deszcz i niskie temperatury.

Porotherm cena pustaków ceramicznych

Porotherm cena pustaków ceramicznych
Porotherm cena pustaków ceramicznych

Cena postawienia ściany z pustaków ceramicznych jest stosunkowo wysoka, aczkolwiek dzięki zastosowaniu niektórych rozwiązań (np. metodzie P+W), koszt ten maleje w stosunku do innych materiałów budowlanych (np. cegieł).

Ponadto ściany ceramiczne charakteryzują się bardzo dużą trwałością i doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi i akustycznymi.

W poniższej analizie wykorzystamy najczęściej spotykany budulec ceramicznych ścian zewnętrznych, czyli pustak Porotherm 25 P+W.

Charakteryzuje się on typową dla ścian jednowarstwowych szerokością 25 cm i możliwością montażu bez spoinowania pionowego.

Analizę tą (dla łatwiejszych obliczeń) przeprowadzimy dla ścian o powierzchni 100 metrów kwadratowych.

1. Wariant tani

W wariancie najtańszym, cena wymurowania pustakami porotherm ściany o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyniesie około 3120 złotych.

Przy założeniu, że ceny robocizny będą stosunkowo niskie, łączny koszt zbudowania ściany z porothermu wyniesie około 6300 – 6500 złotych.

2. Wariant pośredni

W wariancie pośrednim, będącym tak naprawdę medianą cen pustaków ceramicznych porotherm i robocizny, łączna cena samych materiałów budowlanych wyniesie około 4500 złotych.

Tyle samo zapłacimy za robociznę, co w przypadku takiej samej, 100 – metrowej ściany, będzie wiązało się z wydatkiem rzędu 9000 – 9200 złotych.

3. Wariant drogi

W wariancie drogim, uwzględniającym najwyższe koszty materiałów budowlanych i robocizny, za same pustaki porotherm (i akcesoria) zapłacimy łącznie około 5500 złotych.

Niestety, najwyższe koszty robocizny nie są już adekwatne do ponoszonych kosztów materiałów i wynoszą około 7500 złotych.

Łącznie daje nam to koszt około 13000 złotych.

Oczywiście powyższe ceny obejmują wyłącznie materiały i robociznę.

Nie uwzględniają one materiałów dodatkowych, takich jak ocieplenie, kołki itd.

Porotherm – murowanie krok po kroku

Porotherm - murowanie krok po kroku
Porotherm – murowanie krok po kroku

1. Zabezpieczenie pustaków przed działaniem wilgoci

Przed rozpoczęciem murowania z wykorzystaniem pustaków Porotherm, koniecznie trzeba zabezpieczyć pierwszą warstwę pustaków przed działaniem wilgoci.

Wykorzystuje się w tym celu odpowiednią folię, którą nakłada się pod pierwszą warstwą pustaków.

Przed ich montażem warto również zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia.

Nie powinna być ona niższa, niż 5 stopni Celsjusza.

2. Przygotowanie odpowiedniej zaprawy

Następnym krokiem będzie przygotowanie odpowiedniej zaprawy.

W przypadku pustaków ceramicznych Porotherm, najlepiej sprawdzą się dedykowane zaprawy, które można mieszać za pomocą ręcznego mieszadła, bądź też w betoniarce.

Co ważne – jeśli budujemy ścianę dwu  lub trójwarstwową, lepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w tradycyjną zaprawę murarską.

3. Sprawdzenie poziomu podłoża

Przed nałożeniem pierwszej warstwy pustaków, koniecznie trzeba sprawdzić poziom podłoża.

Musi ono być równe.

W przeciwnym razie cała ściana nośna będzie krzywa.

Jeśli zauważymy nierówności, koniecznie trzeba wykorzystać w tym celu niwelator.

4. Przygotowanie pustaków ceramicznych

Pustaki przed nałożeniem trzeba odpowiednio przygotować.

W tym celu, zwilżamy je odpowiednią ilością wody.

Dzięki temu, zaprawa nie będzie zbyt szybko oddawała wilgoci, co zapewni jej większą trwałość.

Nie zapomnijmy też o stosownej warstwie wyrównawczej, wykonanej z zaprawy murarskiej.

5. Murowanie

Murowanie rozpoczynamy od przygotowywania narożników.

W tym celu stosujemy różne rodzaje kompletnych pustaków:

 • Porotherm 38 P+W,
 • Porotherm 44 P+W,
 • Porotherm 44 Si.

W przypadku elementów narożnych ważną rzeczą jest nałożenie zaprawy na ich powierzchnie boczne, co korzystnie wpłynie na wzmocnienie ogólnej konstrukcji ścian.

6. Łączenie pustaków

Gdy ułożymy co najmniej trzy warstwy pustaków narożnych, możemy zacząć łączyć je ze sobą.

Oczywiście w międzyczasie stale sprawdzamy pion i poziomujemy konstrukcję.

Przy łączeniu poziomym (pionowe nie jest wymagane) zawsze dbamy o to, by łączna warstwa zaprawy miała grubość około 12 mm.

7. Docinanie pustaków porotherm

Jeśli pojawia się taka potrzeba, poszczególne pustaki można docinać za pomocą pilarki brzeszczotowej.

Mimo to zaleca się (jeśli istnieje taka możliwość), by poszczególne ściany były wykonane z całych elementów.

8. Zabezpieczenie docinanych pustaków

Jeśli ściana składa się z elementów dociętych, konieczne jest zabezpieczenie ich spoiną pionową.

Jest to jedna z niewielu sytuacji (oprócz konstrukcji narożnych), które wymagają jej zastosowania.

Zaprawę pionową powinno się stosować zawsze, gdy boczna, profilowana powierzchnia pustaka (pióro i wpust), styka się z gładką powierzchnią sąsiedniego bloku.

Podsumowanie

Pustaki ceramiczne budowa domu
Pustaki ceramiczne budowa domu

Pustaki Porotherm to na chwilę obecną jeden z najczęściej wykorzystywanych systemów, umożliwiających wymurowanie trwałych i energooszczędnych ścian.

Zastosowanie tych nowatorskich materiałów znacznie przyspiesza czas realizacji inwestycji i minimalizuje poniesione z tego tytułu koszty.

FAQ

✓ Jakie wymiary mają pustaki porotherm?

Pustaki porotherm produkuje się w ściśle określonych wymiarach: szerokość 80, 188, 250, 288, 375, 380, 440 mm; wysokość 220, 238 mm; długość 188, 220, 248, 375, 498 mm.

✓ Ile kosztuje postawienie ściany z Porothermu?

Cena wymurowania pustakami Porotherm 25 P+W ściany o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyniesie około 3120 złotych. Przy założeniu, że ceny robocizny będą stosunkowo niskie, łączny koszt zbudowania ściany z porothermu wyniesie około 6300 – 6500 złotych.

✓ Ile pustaków zużywa się na 1m2 powierzchni?

Na 1 m2 powierzchni zużyje się 16 sztuk pustaków Dryfix i Profi, 10,7 sztuk pustaków systemu P W i AKU, oraz 8 pustaków P+W.

Komentarzy:

 1. W wariancie tanim można murować się z Porothermu E3 (trzecia grupa elementów murowych). Koszt powinien być jeszcze niższy niż ten przedstawiony w tekście. Trzeciej grupy murowej nie ma co się bać – to są materiały pełnowartościowe, ale o obniżonej zawartości materiału ceramicznego. Nośność jest ta sama, akustyka – trochę gorsza, a izolacja termiczna – nawet lepsza niż standardowy Porotherm.

  Odpowiedz
  • Ja murowałem z E3 wyłącznie część garażową. Materiał rzeczywiście tani, ale nie zdecydowałem się na murowanie całego domu ze względu na gorszą klasę odchyłków materiałowych. Generalnie fajny materiał, miałem porównanie bo na budowie miałem Porotherm 25 cm w drugiej i trzeciej klasie murowej. Ten E3 jest na pewno jaśniejszy i trochę lżejszy. Ale innych różnic jakoś szczerze mówiąc nie zaobserwowałem. Myślę, że jeśli akurat u kogoś jest dostępność E3 w składach, to absolutnie nie ma się czego bać.

   Odpowiedz
 2. Witam
  Myślę że jest to bardzo fajny artykuł zawierający wiele danych technicznym i porad pomagający wybrać nam przyszłym użytkownikom odpowiedni produkt . Mamy tutaj bardzo fajne porównanie cen robocizny i materiału odpowiadającej im klasie , dlatego można się zastanowić czy jest sens oszczędzać parę stówek na dom w którym będziemy mieszkać całe życie . Mamy opisane jak obchodzić się z takim pustakiem co trzeba dopilnować czy nawet jak samemu nim murować w budownictwie gospodarczym ,oraz jakiej wybrac zaprawy i dlaczego . Ja na swój dom wybrałem poroterm fryfix w szerokości 25 cm i montażem bez spoinowania pionowego polecam przeczytać ten artykuł przed wyborem z jakiego materiału i jego klasy mają być ściany naszego domu .
  pozdrawiam

  Odpowiedz
 3. Witam serdecznie wszystkich.
  Jeżeli chodzi o dobòr materoałòw to w tej chwili jednym z najbardzoej dostępnych jest porotherm i jest doskonałym materiałem do budowy domu jednorodzinnego jak również wielorodzinnego . Jego zalety to iż nie pije wody jak inne materiały i nie wyjdzie na nim żaden grzyb .
  Prowadzę firmę budowlaną juz trochę czasu i wymòrowałem do tej pory z jakiejś 500 do 600 mieszkań nie licząc domkòw jednorodzinnych niestety do budowania jest niezbędny sprzęt jak i dobra ekipa .
  Najlepszym jednak rozwiązaniem jest budowa tradycyjna na zaprawie a aby obniżyć koszty to dobra ekipa i gotowa zaprawa murarska którą można zamówić w każdej betoniarni , ponieważ przy nie zbyt dobrej ekipie ktòra robi na kleju a nie zrobi dobrze pierwszej warstwy bez niwelatora i sprzętu efekt będzie naprawdę LIPA .
  Mogą wystąpić przedmuchy i mostki termiczne .

  Odpowiedz

Komentarz