Uzbrojenie działki budowlanej: cena i formalności [krok po kroku]

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 30 czerwca 2021

Uzbrojenie działki budowlanej: cena i formalności [krok po kroku]
Uzbrojenie działki budowlanej: cena i formalności [krok po kroku]

Z całą pewnością można stwierdzić, że uzbrojenie działki budowlanej jest niezwykle istotnym aspektem podczas jej użytkowania. Ma to szczególne znaczenie, jeśli na danej działce planowane jest postawienie obiektu mieszkalnego. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat uzbrajania działek budowlanych, a także wykonywania wszystkich niezbędnych przyłączy. Jest to niezwykle istotna kwestia w całym procesie.

Co to jest uzbrojenie działki?

Wiele osób zastanawia się, czym dokładnie jest uzbrojenie działki budowlanej oraz na czym ono polega. Na działce budowlanej, którą się posiada, możliwe jest postawienie budynku mieszkalnego. Jego projekt powinien być związany przede wszystkim z kształtem działki, ale także innymi aspektami budowy tego rodzaju budynków. Bardzo istotną kwestią podczas planowanej budowy jest odpowiednie uzbrojenie działki lub też jej częściowe uzbrojenie, jeśli jest to możliwe. Działkę budowlaną uznaje się za w pełni uzbrojoną, jeśli doprowadzone są do niej wszystkie niezbędne przyłącza.

Pojęcie uzbrojenia działki
Pojęcie uzbrojenia działki

Pojęcie uzbrojenia działki

Doprowadzenie do działki mediów wymaga jej odpowiedniego uzbrojenia, czyli obecności przyłączy do poszczególnych sieci. Wśród nich można przede wszystkim wymienić energię elektryczną oraz wodę, a także w poszczególnych przypadkach gaz oraz kanalizację. Instalacja konkretnych przyłączy w granicach działki określana jest mianem jej uzbrojenia. W obecnych czasach w sprzedaży można znaleźć różne typy działek. Część z nich jest uzbrojona, a część nie. Jeśli działka budowlana nie jest uzbrojona, to oznacza, że konieczne jest zadbanie o wykonanie stosownych przyłączy w sposób samodzielny. Dzięki temu w budynku mieszkalnym będą znajdowały się wszystkie niezbędne media do realizacji prac budowlano-remontowych, a także późniejszego codziennego funkcjonowania w danym lokalu. Uzbrojenie działki budowlanej z całą pewnością będzie wymagało wykonania szeregu formalności, które w obecnych czasach mogą być dość kosztowne. Jednak możliwość wykonania konkretnych przyłączy do budynku zależna jest od wielu zróżnicowanych czynników. Wśród nich można przede wszystkim wymienić obecność przyłączy w okolicy danej działki. Jeśli obok działki znajdują się już inne uzbrojone działki lub domy, to istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że wykonanie wszystkich odpowiednich przyłączy będzie w tym miejscu możliwe do realizacji. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z zakupem działki warto upewnić się, jak dokładnie wygląda aktualna sytuacja.

Jak sprawdzić uzbrojenie działki?
Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

W całym procesie bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim sprawdzenie uzbrojenia danej działki budowlanej. Dzięki temu będzie wiadomo, jakie przyłącza są w danym miejscu obecne, a jakie muszą być dodatkowo wykonane. Dlatego uzbrojenie działki powinno się sprawdzić jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zakupie. Sprawdzenie przyłączy jest możliwe między innymi w takim miejscu jak urząd gminy właściwy dla danej miejscowości. W wydziale geodezji oraz kartografii możliwa jest weryfikacja uzbrojenia działki oraz przyłączy, które się na niej znajdują. Dodatkowo podczas sprawdzania konkretnej działki można również z powodzeniem skorzystać z takiego rozwiązania jak geoportal. Działki na portalu wyszukuje się poprzez wykorzystanie do tego celu ich numeru ewidencyjnego lub adresów. Dzięki sprawdzeniu danej działki będzie możliwe również określenie odległości konkretnych przyłączy od granicy terenu. Odległości mają znaczący wpływ na ustalenie kosztów wykonania dodatkowych przyłączy, dlatego są dość istotną kwestią, na którą powinno się zwrócić uwagę podczas wyboru konkretnej działki. Dodatkowo warto się również wybrać do operatorów sieci, których przyłączenie planuje się w granicach zakupionej działki. W wielu przypadkach będzie to możliwe, jednak nie we wszystkich. Dobrze jest sprawdzić tę informację przed zakupem działki oraz zaplanowaniem na niej budowy budynku mieszkalnego.

Uzbrojenie działki a przepisy

Aktualne przepisy prawa określają, że nie istnieje konieczność uzyskania stosownego pozwolenia na budowę, jeśli chodzi o wykonanie przyłączy do działki. Wśród nich wymienia się zarówno przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, jak i wodociągowe oraz kanalizacyjne. Do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia wymagane jest jedynie zgłoszenie budowy do odpowiedniego organu administracyjnego. Jednak do stosownego zgłoszenia powinno się dołączyć szereg dodatkowych dokumentów. Wśród nich można przede wszystkim wymienić odpowiednie szkice lub rysunki, a także takie elementy jak pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie, które są wymagane w całym procesie. Istotną kwestią jest również dołączenie do dokumentacji właściwego projektu zagospodarowania działki, który powinien zostać stworzony przez projektanta z odpowiednimi do tego celu uprawnieniami. Oprócz tego uzbrojenie konkretnej działki związane jest również z jej warunkami technicznymi. Dlatego na ten aspekt również powinno się zwrócić szczególną uwagę w całym procesie.

Formalności związane z uzbrojeniem działki w prąd

W celu dokonania uzbrojenia konkretnej działki należy spełnić szereg zróżnicowanych formalności. W dużej mierze zależne są one od rodzaju przyłącza, które jest planowane do realizacji. Wśród najważniejszych przyłączy w każdym budynku mieszkalnym można przede wszystkim wymienić energię elektryczną. Jest ona niezbędna do przeprowadzania szeregu prac o charakterze remontowo-budowlanym. W Polsce dostępnych jest kilku Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Każdy z nich jest przypisany do konkretnego terenu na obszarze kraju, a więc wybór dystrybutora będzie przede wszystkim zależny od lokalizacji danej działki. W celu podłączenia do działki energii elektrycznej konieczne jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia, w którym powinna być zawarta przewidywana moc przyłączeniowa. Operator sieci przekazuje inwestorowi warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy. W dokumentach tych zawarte są informacje związane z terminem przyłączenia do sieci, a także kosztami takiego przedsięwzięcia.

Formalności związane z uzbrojeniem działki w wodę

Kolejnym przyłączem, które jest niezbędne w przypadku każdej działki budowlanej, z całą pewnością jest woda. Jednak formalności związane z przyłączeniem do działki wody są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku energii elektrycznej. Pierwszym etapem całego procesu jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę. Ma to miejsce w zakładzie wodociągowym, który jest odpowiedni ze względu na lokalizację danej działki. Do wniosku powinna zostać dołączona mapa, na której zawarte są wszystkie niezbędne elementy. Zakład wodociągowy w odniesieniu do złożonego wniosku wydaje warunki, na podstawie których powinno się zamówić odpowiedni projekt związany z całą procedurą wykonania przyłączy. Projekt również musi być złożony w zakładzie wodociągowym. Podobnie jak zamiar podjęcia zaplanowanych robót, co jest niezwykle istotne w całym procesie. Jednak podczas planowania wykonania przyłączy wodociągowych możliwe jest zdecydowanie się na usługę kompleksową. Podobnie wygląda sytuacja związana z realizacją przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Warto na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę, aby cały proces przyłączenia się do sieci przebiegł w pomyślny sposób.

Formalności związane z uzbrojeniem działki w gaz

Niektóre działki budowlane mogą być również uzbrojone gaz w poszczególnych przypadkach. Zależne jest to przede wszystkim od wybranego sposobu ogrzewania domu. Wśród różnych rodzajów ogrzewania można w szczególności wymienić gazowe. Podczas realizacji przyłącza gazowego wymagane jest złożenie stosownego wniosku o określenie warunków przyłączenia. Natomiast Operator Systemu Dystrybucyjnego podejmie decyzję, czy istnieje taka możliwość oraz jakie są jej uwarunkowania. Sieć gazowa może znajdować się tuż przy granicy danej działki lub nieco dalej. Jeśli odległość nie będzie zbyt duża, zakład gazowniczy podejmie się wykonania odpowiednich przyłączy. Podczas wykonywania wszystkich przyłączy niezbędne jest dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Gwarantuje to powodzenie całego procesu doprowadzenia mediów do budynku.

Od czego zależy uzbrojenie działki?

Uzbrojenie działki we wszystkie niezbędne media to proces, który zależny jest od wielu zróżnicowanych czynników. Ciężko jest je w jednoznaczny sposób określić, ponieważ to operator danej sieci podejmuje ostateczną decyzję związaną z wykonaniem przyłącza do danej sieci. Realizacja przyłączy zależy przede wszystkim od odległości pomiędzy konkretną działką budowlaną, a realnie istniejącą siecią. Im jest ona mniejsza, tym łatwiejsze i tańsze staje się wykonanie przyłączy poszczególnych mediów. Jeśli odległość jest niewielka, możliwe jest zmieszczenie się w kosztach nawet w okolicach dwóch lub trzech tysięcy za wykonanie konkretnego przyłączenia. Każdy dodatkowy metr sieci zwiększa jej koszty oraz możliwość realizacji. W przypadku zbyt dużych odległości operator może nawet odmówić wykonania przyłączy, jeśli będzie to dla niego nieopłacalne. Dlatego tak istotnym aspektem przed zakupem działki jest sprawdzenie, w jakiej odległości znajduje się od niej sieć. Realizacja procesu uzbrojenia działki oraz jego cena zależna będzie więc od kilku istotnych czynników. Wśród nich wymienia się następujące:

 • rejon sieci oraz jej właściciel,
 • określona moc przyłączeniowa,
 • liczba działek na danym obszarze.
Jak długo trwa uzbrojenie działki?
Jak długo trwa uzbrojenie działki?

Jak długo trwa uzbrojenie działki?

Czas trwania procesu uzbrojenia działki również może być bardzo zróżnicowany i zależny od kilku kluczowych aspektów. Wśród nich można przede wszystkim wymienić rodzaj danego przyłącza. Warto wiedzieć, że zazwyczaj uzbrojenia działek w niezbędne media nie są wykonywane od ręki, a cały ten proces może się dość długo przeciągać. Podczas realizacji odpowiednich przyłączy niezbędne jest złożenie stosownych wniosków. Czas oczekiwania na ich rozpatrzenie jest zróżnicowany, jednak zazwyczaj nie trwa powyżej miesiąca. Średnio jest to od dwudziestu jeden do trzydziestu dni. Jednak cały proces doprowadzenia mediów do działki może trwać od kilku miesięcy do nawet roku. Czasami się zdarza, że całość prac realizowana jest przez czas dłuższy niż rok. Warto przygotować się na taką możliwość podczas planowania budowy obiektu mieszkalnego na danej działce.

Czas trwania uzbrojenia w gaz i prąd

W przypadku planowanego przyłączenia energii elektrycznej oraz gazu do działki budowlanej niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Ma to miejsce w zakładzie, który jest właściwy ze względu na lokalizację działki. Zakład energetyczny ma trzydzieści dni na rozpatrzenie wniosku oraz sporządzenie stosownej opinii. Natomiast zakład gazowniczy ma na to jedynie dwadzieścia jeden dni. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji inwestor otrzymuje wstępny projekt umowy. Określone są w nim takie elementy jak terminy realizacji zaplanowanych prac, a także ich koszty. Natomiast samo wykonanie wszystkich niezbędnych działań może trwać od kilku miesięcy do roku.

Czas trwania uzbrojenia w wodę i kanalizację

Proces uzbrojenia działki budowlanej w wodę oraz kanalizację jest bardzo podobny do realizacji przyłącza energii elektrycznej oraz gazowego. Istotnym elementem całego procesu jest złożenie stosownego wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, a także odprowadzania ścieków. Do wniosku powinno się również załączyć mapę. Czas na odpowiedź z zakładu wynosi dwadzieścia jeden dni. Po tym czasie inwestor powinien otrzymać decyzję pozytywną lub negatywną. W przypadku decyzji pozytywnej należy wykonać projekt stosownych przyłączy. Powinien być on dodatkowo przeanalizowany przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, co może trwać kolejne trzydzieści dni. Należy również pamiętać o dokonaniu zgłoszenia planowanych do realizacji prac. Nie może to nastąpić później niż trzydzieści dni przed ich rozpoczęciem.

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

To właśnie inwestor zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności, które są związane z procesem realizacji przyłączy do danej działki budowlanej. Cały proces wiąże się w bezpośredni sposób z ponoszeniem kosztów. Zazwyczaj wydatki, które są przeznaczone na ten cel, nie powinny przekroczyć trzech tysięcy złotych. Kwota ta dotyczy działki o średnich rozmiarach, które nie przekraczają 1200 metrów kwadratowych. Im działka jest większa, tym większa może być również cena za wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy. Jednak koszty realizacji całego procesu są również zależne od innych istotnych aspektów. Wśród nich w szczególności wyróżnia się moc przyłączeniową. Im wyższa moc przyłączeniowa, tym wyższy koszt doprowadzenia poszczególnych mediów. Oprócz tego na koszt uzbrojenia działki ma również wpływ liczba działek budowlanych, które znajdują się w pobliżu danej sieci. Im więcej działek znajduje się na wskazanym terenie, tym mniejsze będą koszty przyłączenia do sieci. Dodatkowo podczas określania kosztów wykonania przyłączy powinno się również zwrócić uwagę na taki aspekt jak rejon sieci oraz jej właściciel. Ceny są zależne od regionu kraju, a ich stawki nie są ujednolicone. Warto o tym pamiętać podczas realizacji całego procesu.

Koszt uzbrojenia działki w prąd

Wśród najważniejszych mediów w przypadku każdej działki budowlanej można przede wszystkim wymienić energię elektryczną. Bez prądu niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a także warunków zabudowy dla konkretnego terenu. Cały proces rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku. Natomiast jego koszt w dużej mierze zależny będzie od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza, a także jego długości. Koszty uzbrojenia działki w prąd napowietrzny wynoszą około pięćdziesięciu złotych za 1 kW mocy. Natomiast w przypadku przyłącza kablowego jest to średnio od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu złotych za 1 kW. Przyłącza, których długość wynosi powyżej dwieście metrów, generują dodatkowe koszty. Najczęściej jest to od trzydziestu do pięćdziesięciu złotych za każdy metr. Koszty obejmują cały proces w sposób kompleksowy, a więc wszystkie niezbędne prace podczas tworzenia przyłączeń. Dodatkowo warto wiedzieć, że w trakcie trwania budowy domu można starać się o wykonanie przyłącza tymczasowego. Opłata za takie rozwiązanie wynosi około dziesięciu złotych za 1 kW. Jest to bezpośrednie podłączenie do linii napowietrznej.

Koszt uzbrojenia działki w wodę

Kolejnym niezbędnym przyłączem z całą pewnością jest woda na działce budowlanej. Sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne w zdecydowanej większości są własnością gminy i to ona ustala warunki przyłączenia się do istniejącej sieci. Dodatkowo bardzo często w tym przypadku wykonanie przyłączy jest darmowe dla inwestora. Na tej samej zasadzie możliwa jest również rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Jednak gminy mogą pobierać za realizację prac dodatkowe opłaty. Wśród nich można wymienić między innymi tak zwaną opłatę adiacencką. Jest to pewna forma partycypacji inwestora w kosztach powstającej sieci. Opłata tego rodzaju może sięgać nawet połowy kosztów, które są związane ze stworzeniem odpowiedniego przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla danej działki. Mogą wynosić kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych, co jest również zależne od długości powstającej sieci. Natomiast w przypadku, gdy w pobliżu danej działki nie znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna to warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem. W gminie możliwe jest zawnioskowanie o wydanie pozwolenia na wykopanie studni oraz szamba, które będą stanowiły alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania.

Koszty uzbrojenia działki w gaz

Wśród różnych możliwych przyłączy do wykonania na działce budowlanej można również wymienić gaz. Gaz jest wykorzystywany najczęściej do ogrzewania danego budynku, dlatego w wielu przypadkach jest on elementem obowiązkowym. Procedura wykonania przyłącza gazowego jest bardzo podobna do przyłącza energii elektrycznej. W przypadku występowania sieci gazowej w pobliżu działki pobierana jest zryczałtowana opłata za wykonanie danego przyłącza. Koszty takiego rozwiązania wynoszą 2300 złotych za odcinek o długości do piętnastu metrów. Ponad tą długość stawka wynosi od siedemdziesięciu do stu złotych za każdy metr, który jest liczony dodatkowo. Jednak istnieje pewna alternatywa, jeśli chodzi o korzystanie z gazu na danej działce. Jest to zamontowanie zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie mają w pobliżu działki sieci gazowej lub koszty przyłączenia do niej są zbyt wysokie. Warto się nad tym zastanowić.

Dodatkowe koszty uzbrojenia działki
Dodatkowe koszty uzbrojenia działki

Dodatkowe koszty uzbrojenia działki

W całym procesie uzbrojenia działki może być konieczne również ponoszenie innych kosztów niż te, które w bezpośredni sposób odnoszą się do wykonania konkretnego przyłącza. Są one przede wszystkim związane z budową drogi dojazdowej do danej działki. Ich stawki mogą być dość zróżnicowane i zależne od kilku istotnych czynników. Jednak warto pamiętać, że droga dojazdowa stanowi obowiązkowy element, nawet na etapie prac wstępnych. A więc należy o nią w odpowiedni sposób zadbać. Droga dojazdowa może być wykorzystywana przede wszystkim podczas przewozu wszystkich niezbędnych materiałów. W całym procesie może być również konieczne ustanowienie służebności. Opłata za służebność może być zarówno jednorazowa, jak i roczna. Jest to w dużej mierze zależne od ilości pojazdów, które przejeżdżają daną drogą, a także częstotliwości ich występowania.

Jak wykonać uzbrojenie działki krok po kroku?

Procedura doprowadzenia poszczególnych przyłączy do działki wygląda w bardzo podobny sposób. Jednak warto pamiętać, że przyłącze energii elektrycznej oraz wody to niezbędne elementy do wydania pozwolenia na budowę, a także warunków zabudowy, które odnoszą się do danej działku budowlanej. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć dokumenty zawierające informacje na temat sposobów zasilania budynku, a także warunki techniczne, które są w bezpośredni sposób związane z przyłączeniem do danej sieci.

Wykonanie przyłącza elektrycznego
Wykonanie przyłącza elektrycznego

Wykonanie przyłącza elektrycznego

Przyłącze elektryczne jest jednym z najważniejszych mediów, które powinny zostać doprowadzone do każdej działki budowlanej, jeśli planowana jest na niej budowa lokalu mieszkalnego. Połączenie tego rodzaju może być wykonane na dwa sposoby. Wśród nich wymienia się zarówno przyłącze napowietrzne, jak i przyłącze w postaci kabla zakopanego w ziemi. Najczęściej jednak przez inwestorów wybierane jest drugie rozwiązanie, czyli kabel w ziemi. Ma to szereg zalet, wśród których można przede wszystkim wymienić względy związane z bezpieczeństwem oraz estetyką. W tym przypadku niezbędne jest także wykonanie oraz zatwierdzenie odpowiedniego projektu. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien być złożony przez właściciela działki do operatora sieci, który funkcjonuje na danym terenie. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, a także określić przewidywane roczne zużycie prądu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia korzystania z prądu. W odpowiedzi na wniosek przez operatora określone są warunki związane z możliwością przyłączenia w konkretnym przypadku, a także moc przyłączeniowa oraz metody związane z wykonaniem przyłączy. Istotne są również wzajemne obowiązki stron oraz konkretne terminy.

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Kolejnym przyłączem, które powinno być wykonane na danej działce budowlanej, jest również przyłącze wodociągowe. Wniosek o określenie warunków technicznych zabudowy powinien być złożony przez inwestora do miejscowego zakładu wodno-kanalizacyjnego. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, wśród których wymienia się na przykład odpowiednio przygotowaną mapę. Oprócz tego powinno się również podać informacje związane z planowanym zużyciem wody. Zakład wodno-kanalizacyjny w odpowiedzi na wniosek powinien określić zakres realizowanych prac. Następnym etapem całego procesu jest przygotowanie odpowiedniego projektu, który będzie uwzględniał wszystkie ustalenia zakładu wodno-kanalizacyjnego. Projekt musi być dodatkowo zaakceptowany przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, a także przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Jest to niezwykle istotny element całego procesu. Koniecznym aspektem jest również zgłoszenie wszystkich planowanych prac do urzędu gminy. Warto o tym pamiętać. Po wykonaniu niezbędnych prac zakład wodociągowy powinien przeprowadzić odbiór techniczny, który będzie potwierdzał poprawność wykonania zlecenia.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Przyłącze kanalizacyjne również jest bardzo istotnym elementem uzbrajania działki budowlanej. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej staje się obowiązkowe przez inwestora, jeśli tylko znajduje się ona w pobliżu działki. Natomiast jeśli przy działce nie znajduje się sieć kanalizacyjna, warto zdecydować się na rozwiązanie alternatywne, czyli szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jednak możliwość zastosowania takich elementów powinna być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dobrze na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę podczas planowania wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Wykonanie przyłącza gazowego
Wykonanie przyłącza gazowego

Wykonanie przyłącza gazowego

W niektórych przypadkach konieczne będzie również wykonanie przyłącza gazowego. Ma to szczególne zastosowanie podczas korzystania z pieca gazowego. Ogrzewanie domu gazem jest bardzo wygodne, dlatego, jeśli w pobliżu działki znajduje się sieć gazowa, warto zdecydować się na przyłączenie do niej. Cały proces przyłączenia gazu jest podobny do realizacji przyłączy wody oraz energii elektrycznej. Jest to możliwe na podstawie złożenia stosownego wniosku do zakładu gazowniczego. Następnie podpisywana jest umowa oraz powinien zostać stworzony projekt. Na podstawie projektu realizowane są wszystkie niezbędne prace, które obejmują wybudowanie instalacji oraz podłączenie do niej urządzeń. Instalacja powinna przejść próbę szczelności, a następnie zostać wypełniona. Na końcu całego procesu podpisywana jest umowa kompleksowa ze sprzedawcą gazu, a także montowany jest licznik gazowy.

FAQ

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Całkowity koszt uzbrojenia działki jest różny w zależności od np. metrażu instalacji, wielkości projektu, stawek obowiązujących w danej gminie.

Co to jest uzbrojenie działki?

Uzbrojenia to nic innego jak obecność przyłączy do poszczególnych sieci. Wśród nich można przede wszystkim wymienić energię elektryczną oraz wodę, gaz oraz kanalizację.

Ile trwa uzbrojenie działki?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków jest zróżnicowany. Średnio jest to od dwudziestu jeden do trzydziestu dni. Jednak cały proces doprowadzenia mediów do działki może trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Komentarzy:

 1. Świetny artykuł. Kupiliśmy nieuzbrojoną działkę. Żałuję, że nie przeczytałam wcześniej tego artykułu. Mam nadzieję, że nie kupiliśmy kota w worku. Wydawało mi się, że działa to na zasadzie, składam wniosek czekam przyjeżdżają i robią, ale teraz widzę, że to nie jest takie proste. Na pewno wykorzystam wiedzę z artykułu, będę mądrzejsza idąc do wodociągów i enei. Dziękuję! Pomagacie przebrnąć przez to wszystko!

  Odpowiedz
 2. Jesteśmy z mężem w trakcie zakupu działki…. załatwiamy wszystkie formalności. . . Ciesze się że przeczytałam Państwa bloga na ten temat. Bardzo pomocny wpis , dokładnie objaśnia co nalezy zrobić w chwili gdy działka nie ma podciągnietych pod nią wszystkich mediów. Gdzie należy sie udać aby dokonać wszystkich formalności. Chociaż to jeszcze długa droga przed nami.
  Piszecie super artykuły, sa naprawde przydatne dla budujących. Robicie Państwo dobrą robote ! Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 3. Każdy przed zakupem działki powinien przeczytać ten artykuł. Niestety uzbrojenie działki to bardzo żmudny i kosztowny proces. Sam się o tym przekonałem mimo ze w bliskiej odległości są wszystkie media to dostawca gazu odmówił przyłączenia twierdząc ze jest to dla nich nieopłacalne. Zarówno gminy jak i dostawcy mediów nastawieni są przede wszystkim na deweloperów przynajmniej tak jest w moim mieście.

  Odpowiedz

Komentarz