Wywóz szamba: ceny wywozu, umowy, kara za brak rachunków

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 11 lutego 2021

Wywóz szamba
Wywóz szamba

Kwestia przydomowego zbiornika na nieczystości nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Na nas, jako właścicielach posesji, ciąży obowiązek wywozu szamba i zapewnienia, aby szambo było całkowicie szczelne oraz aby pod żadnym pozorem do gruntu nie dostawały się żadne zanieczyszczenia. Mogą one bowiem zawierać szkodliwe substancje chemiczne, wirusy oraz bakterie, a tym samym być groźne dla organizmów żywych oraz dla roślinności. Zbiornik na nieczystości płynne powinien mieć również odpowiednio dobraną pojemność, dzięki temu nie będzie zapełniał się zbyt szybko, co zmniejszy częstotliwość konieczności wywożenia szamba. Obecnie duża część terenów, które przeznacza się pod zabudowę, jest położona w pewnej odległości od sieci kanalizacyjnej. Posiadanie szamba staje się więc koniecznością, która generuje pewien stały koszt. Nie zawsze bowiem mamy możliwość zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Co za tym idzie, rozwiązanie, jakim jest zbiornik do nieczystości płynnych powinno być odpowiednio przemyślane.

Każdy z budynków mieszkalnych ma obowiązek wywozu szamba. Funkcję tę w większości z gospodarstw domowych, mieszczących się w domach jednorodzinnych, sprawuje szambo, czyli szczelny oraz bezodpływowy zbiornik magazynujący ścieki. Bardzo często staje się on jedynym rozwiązaniem dla wielu osób, które nie chcą decydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Powody mogą być różne, począwszy od zwykłej niechęci, do faktu, że ścieków jest na tyle mało, że budowanie jej nie jest po prostu opłacalne. Z kolei jeszcze innym, ale nie mniej istotnym powodem decyzji o zastosowaniu szamba szczelnego, jest umiejscowienie działki, które uniemożliwia podłączenie kanalizacji do domostwa. Sposób ten jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku działek, które położone są terenie występowania wysokich wód gruntowych, uniemożliwiających odpowiednie i bezpośrednie rozsączanie oczyszczonych ścieków do gruntu. Jest to również o wiele tańsze rozwiązanie. Decyzję o lokalizacji szamba na naszej działce powinniśmy podjąć jeszcze na etapie projektowania domu. Pod uwagę należy bowiem wziąć fakt, że szambo musi być całkowicie szczelne, co potwierdzone powinno zostać specjalnym certyfikatem. Dodatkowo zgodnie z wszelkimi nowelizacjami prawa budowlanego, budowa szamba, które nie przekracza 10 m3 nie wymaga od nas zdobycia odpowiedniego pozwolenia na budowę. Za wystarczający można bowiem uznać sam fakt zgłoszenia takiej budowy do stosownego urzędu względem naszego miejsca zamieszkania, którym będzie zazwyczaj starostwo powiatowe.

Lokalizacja szamba na działce

Niezwykle istotnym ograniczeniem, które należy wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o lokalizacji szamba, jest rodzaj terenu, na którym nasza działka jest umiejscowiona. Musimy unikać miejsc, które są lub mogą być pod ochroną środowiskową. Nie mniej ważne jest również to, aby miejsce, które wybierzmy nie było terenem narażonym na zalania oraz powodzie. Jest to szczególnie ważne w przypadku zagłębień terenu. Najmniejszego sensu nie ma narażanie naszego przydomowego szamba na zalanie z powodu nadmiaru wód opadowych. Innym bardzo ważnym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę, jest kąt jego nachylenia. Wszystko po to, aby jego opróżnianie mogło odbywać się w miarę bezproblemowo. Z tego powodu bardzo dobrym pomysłem jest wykonanie specjalistycznego przewodu, który zakończony będzie odpowiednio do tego celu skonstruowanym złączem. Przewód ten umiejscawia się w ogrodzeniu naszego domu. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że pozbywamy się w ten sposób konieczności wjazdu na teren naszej posesji pojazdu asenizacyjnego. Co ważne jest to również wygodne ze względów logistycznych, ponieważ żaden z domowników nie musi być obecny w momencie, kiedy został zaplanowany wywóz nieczystości płynnych. Nie zawsze bowiem mamy możliwość bezproblemowego dostosowania naszego kalendarza do terminów wykonania usług przez firmę, z którą współpracujemy. Pomimo tego, że pojemnik naszego szamba musi być całkowicie szczelny, aby spełniał określone normy, to i tak ciąży na nas odpowiedzialność stosowania odpowiednich odległości. Jednym z takich wymogów jest zachowanie przynajmniej 15 metrów odstępu pomiędzy szambem a studnią głębinową. Sprawa ma się podobnie, jeżeli chodzi o granicę naszej działki, jednak w tym przypadku długość odstępu to jedynie 2 metry. Jedynym rozwiązaniem na obejście tego przepisu jest porozumienie z właścicielem sąsiadującej działki i jego zgoda na to, aby zarówno nasz zbiornik do nieczystości płynnych, jak i sąsiada znajdował się na granicy działki. Nie mniej ważna jest odległość budynku mieszkalnego od lokalizacji szamba. Według przepisów pomieszczenia mieszkalne dla ludzi oraz ich okna i drzwi muszą znajdować się minimum 5 metrów od lokalizacji zbiornika.

Jaka wielkość szamba będzie odpowiednia?

Zasada odnośnie tego, jakiej wielkości szambo powinniśmy wybrać, jest dość prosta. Im większy zbiornik na ścieki zdecydujemy się zastosować, tym rzadziej będziemy musieli zaprzątać sobie głowę tym, aby go opróżnić. Jednak samą pojemność szamba ściśle powinniśmy dopasować do potrzeb naszych i naszej rodziny. Nie bez znaczenia będzie więc to, ilu członków liczy nasze gospodarstwo domowe. Zazwyczaj podaje się szacunkowe obliczenia, według których jedna osoba w ciągu dnia wytwarza od 100 do 200 litrów nieczystości. Jeśli więc pod uwagę weźmiemy fakt, że nasze szambo musi zmieścić ścieki z co najmniej czternastu dni, łatwo możemy obliczyć, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wielkość zbiornika na szambo naszej rodziny. Jednak to nie koniec obliczeń. Podczas wyboru pojemności zbiornika do nieczystości płynnych należy uwzględnić również wielkość wozu asenizacyjnego, którym dysponuje firma realizująca wywóz nieczystości płynnych. Zazwyczaj optymalną pojemnością są szamba mające objętość od 8 do 12 m3.

Jak przygotować działkę pod szambo szczelne?

Jeżeli podjęliśmy już decyzję, że na naszej działce znajdować się będzie szambo betonowe, plastikowe lub wykonane z gotowych konstrukcji, niezbędnym etapem prac musi być odpowiednie przygotowanie terenu do wykonania wykopu oraz sam wykop. Według zaleceń długość, szerokość oraz wysokość wykopu, jaki przygotowujemy, powinna zostać powiększona o około 0,5 metra w stosunku do gabarytów wybranego zbiornika do nieczystości płynnych. Jeśli mamy taką możliwość, najlepiej będzie, jeśli różnica wyniesie jednak około 1 metra. Pomoże nam to w zapewnieniu odpowiedniego luzu szamba w momencie jego montażu. Podczas dokonywania wykopu należy również pamiętać o ewentualnej konieczności podniesienia terenu nad zbiornikiem szamba po to, aby móc wyrównać dane miejsce lub zastosować na jego powierzchni kostkę brukową. Dno wykopu zawsze musi zostać przez nas odpowiednio wyrównane oraz wypoziomowane. Bardzo dobrym rozwiązaniem podczas wyrównywania podłoża jest użycie lekkiej podsypki ze żwirku lub piasku, szczególnie w przypadku dna, które jest kamieniste. Jednak to o czym zawsze musimy pamiętać to, że podsypka nie może służyć do wyrównania terenu, ale jedynie do tego, aby zapewnić właściwe osadzenie zbiornika. Pod uwagę musimy wziąć również czas wykonania wykopu. Jeśli prace zostaną zakończone zbyt wcześnie, może dojść do obsuwania się jego ścianek pod wpływem działania wód gruntowych. Nie mniej ważny od samego wykopu jest również swobodny dojazd do niego. W każdej sytuacji musi zostać zapewnione miejsce, które umożliwi swobodny przejazd pojazdu z szambem podczas jego opróżniania. Jest to szczególnie ważne, jeśli decydujemy się na zbiornik betonowy.

Rodzaje szamb

Jeszcze około kilkanaście lat temu szambo kojarzyło się z samodzielnym wykonaniem kręgów zrobionych z betonu. Jednak technologia zmieniła się i od wielu lat stosuje się głównie gotowe zbiorniki do nieczystości płynnych, które wykonane zostały zarówno z betonu jak i z innych sztucznych tworzyw. Co ciekawe szambo ekologiczne nie jest tym samym co oczyszczalnie ścieków, niewpływające negatywnie na środowisko naturalne. Zbiorniki na nieczystości najbardziej zbliżone są do tych, w których dokonuje się magazynowania ekologicznego nieczystości ciekłych.

Szambo z betonowych kręgów

Zbiornik na nieczystości wykonany z betonowych kręgów był kiedyś niezwykle popularnym rozwiązaniem, które praktycznie spotkać można było w każdym gospodarstwie domowym bez kanalizacji. Jednak w dzisiejszych czasach jest to sposób, który wykorzystuje się niezwykle rzadko. Dlaczego? Jednym z głównych powodów jest to, że niezwykle problematyczne jest całkowite utrzymanie szczelności szamba z betonowych kręgów, szczególne w miejscach wszelkich złączeń. Sytuacja ta ma miejsce pomimo dopilnowania wszelkiej staranności i zastosowania specjalnych zapraw, które charakteryzują się niezwykle wysoką odpornością na substancje zawarte w rozkładających się ściekach. Wada ta praktycznie już na samym początku dyskwalifikuje to rozwiązanie u większości z nas. Nikt nie chce przecież mierzyć się z przeciekami nieczystości zaraz obok swojego domu. Największą zaletą szamba z betonowych kręgów jest natomiast jego niska cena w stosunku do innych rozwiązań. Zakup kręgów betonowych nie powinien należeć do dużych wydatków, dodatkowo są to elementy łatwe do zakupu w praktycznie każdej betoniarni. Zaletą może być również fakt, że sam ich przewóz nie należy do problematycznych ze względu na ich niewielki rozmiar w porównaniu do gotowych zbiorników na nieczystości. Co ważne, również sama wielkość wykopu nie musi być tak duża, jak przy zakupie gotowych rozwiązań. Prace nad szambem z betonowych kręgów jesteśmy w stanie wykonać całkowicie samodzielnie przy zastosowaniu tak zwanej metody studniarskiej. Pierwszym etapem prac jest wybranie ziemi w ilości, która pozwoli nam zmieścić pierwszy krąg. Następnie usuwamy ziemię ze środka tego kręgu i umieszczamy go jeszcze niżej, po czym umieszczamy na nim kolejny krąg. Kolejne kroki polegają na powtarzaniu danej sekwencji, aż do momentu uzyskania przez nas odpowiedniej głębokości. Zazwyczaj w tym celu stosuje się tunel, który jest dość głęboki. Natomiast szambo powstaje z dwóch, lub w niektórych przypadkach z trzech komór, połączonych ze sobą za pomocą żeliwnych rur przelewowych. Natomiast ilość rur w danej komorze całkowicie zależy od wielkości użytych kręgów. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie warstwy chudego betonu wraz z odpowiednim uszczelnieniem wykonanym z trzech warstw papy lepiku. Na koniec powinniśmy wylać dość solidny beton B20 wraz z uszczelniaczami oraz zbrojeniem. Jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest po prostu zakup gotowego kręgu z dnem, co sprawia, że nie ma już potrzeby jego wylewania. Góra szamba z betonowych kręgów musi zostać przykryta odpowiednią płytą stropową posiadającą żeliwny właz. Jeśli pragniemy zaoszczędzić, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie mniejszej ilości kręgów, które mają większą wysokość oraz zastosowanie jedynie dwóch komór. Każda z komór musi mieć bowiem osobne dno, pokrywa oraz właz, natomiast każdy właz musi mieć swoją uszczelkę.

Szambo betonowane na miejscu budowy

Bardzo ciekawą alternatywą zasługującą na omówienie są również zbiorniki do nieczystości płynnych, które betonuje się bezpośrednio na miejscu budowy. Oczywiście możemy pokusić się o samodzielne ich wykonanie, jednak nie jest to polecana metoda. Pracę najlepiej zlecić fachowcom ze względu na konieczność odpowiedniego i całkowitego zaizolowania spoin zbiornika. Błędy, które mogą popełnić osoby niemające doświadczenia w danym temacie, skutkują w późniejszym czasie przesiąkaniem nieczystości do gleby. Ponieważ ścieki bardzo często zawierają środki chemiczne i wykazują występowanie substancji szkodliwych, takie wycieki mogą szkodzić środowisku i powodować jego skażenie. Co ważne, szambo betonowe, które zostało wykonane w sposób odpowiedni, jest również odporne na bardzo duże obciążenia. Ogromną zaletą jest także możliwość przeprowadzenia prac w oparciu o indywidualny projekt. Z tego właśnie powodu zbiornik na nieczystości ma możliwość posiadania nietypowego kształtu oraz rozmiaru. Pozwala nam to dopasować go w sposób, który całkowicie spełnia nasze potrzeby oraz możliwości dostępności miejsca na działce. Przy jego wykonaniu nie potrzebujemy ciężkiego sprzętu budowlanego, a cała budowa nie powinna trwać dużej niż od dwóch do trzech tygodni. Trwałość szamba betonowego zależy od tego, jakie materiały zostały użyte i jaki beton został zastosowany przy budowie. Najlepiej wykorzystać beton, który charakteryzuje się obniżoną nasiąkliwością. Łączenia, które zostaną wykonane oraz wewnętrzne części szamba muszą być uszczelnione za pomocą powłoki bitumicznej lub wodoszczelnej zaprawy cementowej wzbogaconej szkłem wodnym.

Również w tym przypadku niezbędne będzie wykonanie miejsca pod szambo, a jego dno musi zostać pokryte betonem o klasie B7,5. Właściwa warstwa betonu powinna zostać przez nas ułożona na odpowiedniej warstwie zbrojeniowej, tak samo jak w przypadku betonu na ściany. Stosowana mieszanka betonowa musi być najwyższej jakości, którą jest klasa B20. Zawiera ona w sobie odpowiednie proporcje uszczelniacza oraz wykazuje działanie samozagęszczające po jej ułożeniu. To, o czym trzeba pamiętać, to przyłącze przewodów kanalizacyjnych oraz uszczelnienie styku pokryw stropowych, oraz kominka inspekcyjnego ze zbiornikiem. Zbiornik do nieczystości płynnych zasypać można dopiero w momencie wyschnięcia wszystkich warstw izolacyjnych, które zostały ułożone. Szambo tego typu jest konstrukcją na tyle ciężką i szczelną, że nie jest od nas wymagane zabezpieczenie go przed wodami gruntowymi oraz kotwienia. Nie pojawią się również zagrożenia w postaci wyparcia szamba z wykopu pod wpływem działania ciśnienia wody gruntowej. Zbiorniki, które betonowane są na miejscu budowy, składają się z dwóch komór oddzielonych od siebie płytą przelewową, w której znajduje się otwór umiejscowiony w górnej krawędzi o średnicy około 160 mm. Zbiorniki dwukomorowe wymagają od nas wykopu płytszego. Wszystko ze względu na mniejszą głębokość, niż w przypadku zbiorników jednokomorowych. Muszą natomiast mieć one dwa włazy oraz dwa kominki inspekcyjne. Co jednak ważne, zbiorniki dwukomorowe mają możliwość przerobienia na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jednak pamiętajmy o tym, że stosowanie szamba betonowanego na miejscu jest uzasadnione jedynie w przypadkach, gdy zależy nam na tym, aby zbiornik miał nietypowy kształt.

Szambo betonowe

Nie powinniśmy mieć problemu z zakupem zbiorników betonowych prefabrykowanych, ponieważ wiele firm posiada różne ich rodzaje w swojej ofercie. Co ważne, ceny również nie są wygórowane. Najczęściej wymienianą zaletą tego typu rozwiązania jest jego bardzo duża wytrzymałość na obciążenia z zewnątrz. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również to, że szamba betonowe cechują się prostą konstrukcją oraz są one bardzo szybkie w montażu. W zależności od tego, jaki jest nasz grunt oraz jak łatwo będzie na nim wykonać wykop, czas jaki przewiduje się na montaż całego szamba to od dwóch do sześciu godzin. W porównaniu z wcześniej wymienionymi metodami jest to rozwiązanie wręcz błyskawiczne. Wpływ ma na to przede wszystkim to, że tego rodzaju szambo nie wymaga kotwienia ani dociążenia. Bardzo dobrze osadza się bowiem w gruncie i nie powoduje zagrożenia wysadzeniem, nawet na terenach podmokłych. Jeśli tylko montaż został wykonany w odpowiedni sposób, jest to rozwiązanie trwałe oraz bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Ważne tylko, aby zadbać o jego odpowiednie uszczelnienie. Sam montaż nie jest skomplikowany. Zbiornik do nieczystości płynnych dostarczany jest w jednym elemencie, a  co ważne częściowo jest w nim już zamontowana betonowa płyta pokrywająca. Możemy wybrać zarówno zbiorniki jednokomorowe, jak i dwu- a nawet trzy komorowe. Kłopotów przysporzyć może nam sam transport, ponieważ elementy ważą zazwyczaj kilka ton. Sytuacja ta może mieć miejsce szczególnie w przypadku, gdy do naszej posesji ciężko jest dojechać. Po umieszczeniu zbiornika w wykopie należy go odpowiednio zaizolować, po czym osadzenia wymagają kominki inspekcyjne, które muszą sięgać poziomu terenu. Przykryte powinny zostać płytami włazowymi. Kolejnym krokiem jest już tylko podłączenie przewodu kanalizacyjnego oraz zasypanie wykopu. Ważne jednak, aby pamiętać o zabezpieczeniu górnej części szamba zaprawą wodoszczelną. Minimalizuje to ryzyko przesiąknięcia.

Lepiej wybrać szambo jednokomorowe, czy dwukomorowe?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy wiedzieć o tym, że przegrody służą głównie temu, aby odgrodzić ścieki stałe od płynnych. Z tego powodu komora pierwsza głównie za zadanie ma przyjąć wszelkie zanieczyszczenia, pełniąc w pewnym sensie rolę oczyszczalni. Należy pamiętać o nabyciu i stosowaniu preparatów biologicznych, które za zadanie mają zwiększyć biodegradalność ścieków, a co za tym idzie, zmniejszyć konieczność częstego wywożenia szamba. Co ważne, istnieje możliwość przerobienia naszego przydomowe szamba na oczyszczalnię ścieków, jednak musi to być dwukomorowy zbiornik do nieczystości płynnych. Zastosowanie dwóch komór pozwala nam również zwiększyć pojemność zbiornika. Ciężko będzie nam bowiem znaleźć na rynku szamba, które mają większą pojemność niż 12 m3. Wszystko ze względu na ich wagę, z tego właśnie powodu o wiele lepiej jest zastosować dwukomorowy zbiornik do nieczystości płynnych.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych

Istnieje również możliwość zakupu szamba wykonanego z tworzywa sztucznego, jakim są poliestry. Charakteryzuje je niewielka waga, co bardzo ułatwia zarówno transport zbiornika na miejsce, jak i sam montaż. Szamba tego typu są całkowicie szczelne, a także bardzo odporne na agresywne substancje znajdujące się w ściekach, oraz na działanie wód gruntowych. Nie są wymagane dodatkowe uszczelnienia. Co warte podkreślenia, w przeciwieństwie do zbiorników betonowych szamba te nie podlegają procesowi korozji. Jedną z wad jest natomiast podatność na uszkodzenia powstałe w skutek mechaniczny. Inną, nie zawsze dla nas oczywistą zaletą, jest ich lekkość, która powoduje ryzyko wypchnięcia wskutek działania wód gruntowych w momencie, kiedy zbiornik do nieczystości płynnych jest opróżniony. Z tego powodu nie poleca się ich stosować w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, a raczej zaleca się zastosowanie szamba betonowego. Cena takiego zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego może być dużo wyższa, niż zastosowanie zbiorników betonowych. Jednak pozwala nam na całkowicie samodzielny montaż. Co ważne, taki zbiornik zostaje dostarczony przez producenta wraz z instrukcją montażu oraz gwarancją.

Jak często należy wywozić szambo?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jak często realizować wywóz nieczystości płynnych. Wszystko zależy bowiem od tego, jakiej pojemności jest nasz zbiornik oraz od tego jak liczne jest nasze gospodarstwo domowe. Co ważne, nie zawsze większy zbiornik do nieczystości płynnych oznacza rzadszy wywóz nieczystości płynnych. Wszystko za sprawą tego, że zbyt długie przetrzymywanie ścieków, wiąże się często z nieprzyjemnym zapachem oraz, co gorsza, z produkcją groźnego metanu. Zalecaną optymalną częstotliwością wywozu nieczystości jest opróżnianie zbiornika co dwa tygodnie, bez względu na ilość nieczystości. Samo zapotrzebowanie na wywóz nieczystości płynnych nie jest wcale trudne do obliczenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość zbiornika oraz przyjmiemy, że na jedną osobę zużywa się średnio około od 150 do 200 litrów wody na dzień, to łatwo możemy obliczyć, kiedy potrzebny będzie wywóz nieczystości płynnych. Jednak w każdej sytuacji poleca się nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, która regularnie będzie wykonywała swoje usługi. Dzięki temu nie będziemy musieli pamiętać o zamówieniu usługi wywozu szamba. To na właścicielach danej posesji spoczywa przygotowanie oraz umożliwienie dostępu do szamba, a także regularne jego opróżnianie. Jest to ważne nie tylko ze względu na środowisko naturalne, ale również chodzi o komfort mieszkańców. Po miesiącu nieczystości płynne zaczynają fermentować, a co za tym idzie, wydziela się bardzo nieprzyjemny zapach, który jest uciążliwy. Należy pamiętać również o stosowaniu biopreparatów, które mają za zadanie neutralizować zapachy oraz ułatwiać rozkład związków organicznych. Pamiętajmy również o sprawdzaniu stanu poziomu nieczystości w zbiorniku, ponieważ jego zapełnienie może być różne ze względu na porę roku – niekiedy wywóz nieczystości płynnych. Większą ilość wody zazwyczaj zużywamy w okresie letnim oraz w okolicach świąt, przerw wakacyjnych oraz urlopów.

Wywóz nieczystości płynnych a obowiązujące przepisy prawne

Ponieważ ścieki są realnym zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla życia człowieka, wywóz nieczystości płynnych i konieczność korzystania z usług asenizacyjnych została uregulowana prawnie. W nieczystościach płynnych mogą być zawarte nie tylko szkodliwe dla organizmów żywych substancje chemiczne, ale również chorobotwórcze wirusy oraz bakterie. Z tego właśnie powodu cała zawartość szamba powinna trafiać do utylizacji, poprzez wywiezienie jej zawartości przez pojazd asenizacyjny do wywozu nieczystości. Niestety bardzo często okazuje się, że przydomowe szamba nie są szczelne lub co gorsza, nieczystości płynne są traktowane jako nawóz i zamiast wywozu nieczystości trafiają na pola. Dawniej prawo było dość tolerancyjne dla takich zachowań, na szczęście obecne przepisy szczegółowo określają konieczność posiadania dokumentacji potwierdzającej regularny wywóz nieczystości płynnych. Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego, musi mieć ważną umowę na jego opróżnianie zawartą z firmą, która posiada uprawnienia odnośnie wypompowywania szamba oraz transportowania nieczystości płynnych. Poza tym użytkownik zbiornika musi również posiadać rachunki za wywóz nieczystości płynnych. Jakiekolwiek uchylanie się od swojej odpowiedzialności wywozu szamba może grozić nałożeniem wysokich kar pieniężnych i skierowaniem sprawy do sądu, co może zakończyć się nałożeniem wysokiej grzywny na właściciela nieruchomości.

Wywóz szamba ceny

Wywóz szamba ceny
Wywóz szamba ceny

Dość powszechnym poglądem jest stwierdzenie, że koszt szamba to jedynie jego montaż oraz zakup. Jednak jest to rozwiązanie długoterminowe, a co za tym idzie, musimy doliczyć do niego wszelkie koszty eksploatacyjne, także koszty wywozu nieczystości płynnych. Firmy, które specjalizują się w usługach asenizacyjnych oraz realizują wywóz nieczystości płynnych z domu, zazwyczaj pobierają opłatę za metr sześcienny wypompowanych nieczystości. W zależności od rejonu, w roku 2020 był to koszt od 150 do 350 zł za usługę, jednak zauważa się dość wyraźną tendencję wzrostu ceny. Przewiduje się więc, że w roku 2021 koszt wywozu nieczystości płynnych może być wyższy od kilu do kilkunastu procent. Podobnie więc jak w przypadku innych usług tak sam wywóz nieczystości płynnych z domu kosztuje nas z roku na rok coraz więcej. Zazwyczaj firmy specjalizujące się w usługach asenizacyjnych swój cennik wynajęcia pojazdu asenizacyjnego uzależniają w głównej mierze od pojemności zbiornika na nieczystości. Najmniej będzie kosztowało nas wypompowanie nieczystości pojazdem o pojemności do 4 m3. Jednak większe zbiorniki jednokomorowe wymagają wykorzystania do tego celu pojazdów o pojemności minimum 5 m3. Rozwiązania te nie różnią się zbyt wiele w cenie, jednak w perspektywie długoterminowej koszty będą się powiększać. Aby dobrze zorientować się, co wchodzi w cenę wywozu szamba z domu, musimy wziąć pod uwagę również koszt dojazdu wozu asenizacyjnego na naszą posesję. Zazwyczaj w cenie wywozu szamba wliczona jest opłata za odległość do 10 km. Większość firm stosuje jedną ustaloną stawkę wywozu szamba będącą opłatą za odbiór szamba z posesji, które znajdują się na terenach położonych dalej. Zazwyczaj koszt wywozu szamba waha się w przedziale od 1,5 do 4 zł za kilometr. Warto więc dobrze zapoznać się z ofertą wywozu szamba i skorzystać z tej, która oferuje nam najlepsze rozwiązanie pod względem cen. Wywóz nieczystości płynnych zazwyczaj ma miejsce co dwa tygodnie, więc bez sensu jest przepłacać, ponieważ w dłuższej perspektywie może przynieść nam to dość wysokie dodatkowe stałe opłaty.

FAQ

Jak często należy wywozić nieczystości płynne?

Wszystko zależy od tego, jakiej pojemności jest nasz zbiornik oraz od tego jak liczne jest nasze gospodarstwo domowe. Nie zawsze większy zbiornik oznacza rzadsze wywożenie nieczystości. Zbyt długie przetrzymywanie ścieków, wiąże się często z nieprzyjemnym zapachem oraz, co gorsza, z produkcją groźnego metanu. Zalecaną częstotliwością jest opróżnianie szamba co dwa tygodnie.

Jakie są wady szamb plastikowych?

Jedną z wad szamb plastikowych jest podatność na uszkodzenia powstałe w skutek mechaniczny. Inną, nie zawsze oczywistą zaletą, jest lekkość, która powoduje ryzyko wypchnięcia wskutek działania wód gruntowych w momencie, kiedy zbiornik jest opróżniony. Z tego powodu nie poleca się stosowanie szamb plastikowych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

Jakie są wady szamb betonowych?

Kłopotów przysporzyć może transport szamba betonowego, ponieważ elementy ważą zazwyczaj kilka ton. Sytuacja ta może mieć miejsce szczególnie w przypadku, gdy do posesji ciężko jest dojechać.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze