Drewno konstrukcyjne: cena, klasy i rodzaje drewna na konstrukcję domu

Drewno konstrukcyjne
Drewno konstrukcyjne

Drewno konstrukcyjne do budowy domu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Także domy z bali drewnianych ponownie wracają do łask. Nowoczesne technologie sprawiły, że drewno konstrukcyjne jest nie tylko wyjątkowo wytrzymałe, ale również bezpieczne dla użytkowników. Oczywiście wymaga ono precyzyjnej obróbki. Wszystkie materiały konstrukcyjne muszą spełniać rygorystyczne normy oraz standardy. W innym przypadku nie zostałyby one dopuszczone do budowy. Poniżej przedstawiono wszystkie najważniejsze informacje dotyczące drewna konstrukcyjnego.

Czym jest drewno na konstrukcję?

Drewno na konstrukcję
Drewno na konstrukcję

Drewno konstrukcyjne jest jednym z najchętniej wykorzystywanych materiałów do budowy domów, a także wielu innych obiektów. W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi drewno ma bardzo dużą ilość zalet. Jest ono przede wszystkim lekkie i trwałe. Znacząco ułatwia to realizację prac budowlanych. Właściwie zaimpregnowane drewno wykazuje wyjątkową wytrzymałość na warunki otoczenia.

Trzeba również wspomnieć, że drewno konstrukcyjne cechuje się wysoką odpornością na obciążenia. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów tego materiału, a wybór zależy wyłącznie od naszych wymagań. Niemal każdy rodzaj drewna odznacza się innymi parametrami technologicznymi. Wiele więc zależy od typu wykonywanej budowli. Z wiadomych względów drewno konstrukcyjne musi przejść przez złożoną obróbkę. Ma ona na celu kompleksowe zabezpieczenie materiału przed negatywnym oddziaływanie czynników otoczenia. Jakość budulca w dużej mierze warunkuje bezpieczeństwo eksploatacji budynku. Priorytetem jest to, aby materiał ten został zabezpieczony przez grzybami, pleśnią, owadami, wilgocią, czy też ogniem. Drewno musi zostać zaimpregnowane, gdyż bez tego nie sprawdzi się ono, jako materiał konstrukcyjny.

Jakość i parametry drewna konstrukcyjnego

Jakość i parametry drewna konstrukcyjnego
Jakość i parametry budulca

Parametry drewna konstrukcyjnego zależą w dużej mierze od klasy drewna. W przeszłości jakość drewna była oznaczona parametrem K, jednak obecnie nie jest to oznaczenie często spotykane. Według aktualnych norm budowlanych klasy drewna litego oznaczana się symbolami od C14 do C50. Jeśli chodzi o drewno konstrukcyjne z drzew iglastych, to oznacza się go symbolami od D30 do D70. Do każdej klasy materiały przypisane są konkretne parametry wytrzymałościowe będące gwarancja jakości.

Mowa tutaj m.in. o:

  • odporności na zginanie,
  • rozciąganie wzdłużne i poprzeczne,
  • gęstości,
  • module sprężystości.

Warto mieć świadomość, że nie bez znaczenia jest również klasa sortownicza drewna. Wpływa ona na ogólną wytrzymałość drewna.

Można wyróżnić takie klasy sortownicze, jak:

  • KW (klasa wyborowa),
  • KS (klasa średniej jakości),
  • KG (klasa gorszej jakości).

Każda klasa sortownicza jest ściśle powiązana z klasą wytrzymałościową. Drewno KG traktowane jest, jako odpad, więc nie może służyć ono do celów budowlanych. Nie zalicza się ono do grupy konstrukcyjnej, gdyż jego wytrzymałość jest zbyt niska. W dzisiejszych czasach każdy tartak musi oznaczać wyprodukowane drewno konstrukcyjne symbolem CE. Jest to gwarancja jakości i potwierdzenie, że materiał spełnia wszelkie standardy określone w normie PN-EN 14081-1+A1:2011.

Sprzedaż nieoznakowanego drewna jest zabroniona. Może ona skończyć się nałożeniem bardzo wysokiej kary finansowej (nałożonej przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego). Istotne jest także to, aby przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji drewna konstrukcyjnego stosowało złożoną kontrolę jakości. Zmniejszy to ryzyko pojawienia się wad produkcyjnych, czy też innych nieprawidłowości związanych z jakością materiału konstrukcyjnego. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji daje klientom poczucie bezpieczeństwa. Jest ona najlepszym potwierdzeniem tego, że parametry drewna są w stu procentach zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Certyfikacja daje również inwestorowi pewność podczas zakupu materiału. Ułatwia to wybór odpowiedniego rodzaju drewna do wykonania określonych elementów konstrukcji.

Przygotowanie materiału

Przygotowanie drewna konstrukcyjnego
Przygotowanie materiału

Drewno, które będzie służyć celom budowlanym musi przejść przez wieloetapowe przygotowanie. Wiele zależy od tego, w jakim stanie zakupiliśmy materiał. Można wyróżnić trzy etapy przygotowania drewna konstrukcyjnego – sprawdzenie jakości, impregnacja, przechowywanie. Każdy etap ma duży wpływ na parametry materiału konstrukcyjnego. Ważne jest to, aby stosować się do ogólnie przyjętych zasad.

Sprawdzenie jakości drewna

Ciężko sprawdzić jest stan drewna konstrukcyjnego bez odpowiednich urządzeń, czy też specjalistycznej wiedzy. Samodzielnie raczej nie ocenimy, jak wysoki jest stopień jego zawilgocenia. Możemy jednak wyłapać wszelkie wady, które widoczne są gołym okiem. Mowa tutaj o pęknięciach, czy też sękach. Ponadto powinniśmy sprawdzić także zgodność wymiarową belek konstrukcyjnych z projektem domu. Może zdarzyć się tak, że dostarczone drewno będzie miało inny przekrój, niż ten określony w dokumentacji budowlanej. Należy pamiętać, że zgodność wymiarowa stanowi podstawę podczas budowy obiektu. Niedopuszczalne są nawet niewielkie odchyły od zaleceń konstruktora. Oczywiście wymiary drewna konstrukcyjnego maja również duże znaczenie z uwagi na cenę. Jeśli dostarczono nam belki o mniejszym przekroju, niż zakupione, to jesteśmy stratni całkiem dużą kwotę.

Impregnacja drewna

Jest to bardzo ważny etap, który zabezpiecza materiał przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Polega ono również na zminimalizowaniu ryzyka pojawianie się negatywnych zjawisk mikrobiologicznych. Każdy element powinniśmy zabezpieczyć poprzez stosowanie profesjonalnych preparatów do impregnacji. Tylko w ten sposób zabezpieczymy drewno przed korozją biologiczną, a także szkodnikami. Warto wiedzieć, że zaimpregnowane drewno zmienia swój naturalny kolor. Najczęściej przybiera ono odcień pomarańczowy lub zielony. Na rynku bez trudu znajdziemy zaimpregnowane drewno konstrukcyjne.

Zwykle warstwa ochronna nakładana jest metodą ciśnieniową lub zanurzeniową, dzięki czemu ma ona optymalną grubość. Minusem takiego rozwiązanie jest z pewnością cena. Za fabrycznie przygotowane drewno konstrukcyjne zapłacimy znacznie więcej. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na samodzielną impregnację. Istnieją na to dwa sposoby.

Trzeba jednak mieć świadomość, że nie przynosi ona tak dobrych rezultatów, jak tradycyjna technika zanurzeniowa. Dużą zaletą jest jednak szybka i bezproblemowa aplikacja. Samodzielne impregnowanie metodą zanurzeniową jest wyjątkowo złożone. Po pierwsze należy wykopać w gruncie dół o głębokości zgodnej z długością najdłuższej belki. Następnie należy wyłożyć go folią. Tak przygotowany dół wypełniamy impregnatem, a następnie zanurzamy w nim drewniany element konstrukcyjny.

Ważne jest to, aby zabezpieczyć elementy przed wynurzeniem na powierzchnię. Będą one naturalnie wznosić się ku górze. Drewno powinno znajdować się w impregnacie minimum kilka dni. Po wynurzeniu wymaga ono długotrwałego suszenia. Trzeba poświęcić na to nawet tydzień. Jeśli chodzi o suszenie drewna konstrukcyjnego w warunkach domowych, to jest to niezwykle problematyczne. Najlepiej oczywiście skorzystać z profesjonalnej suszarni powietrznej lub spalinowej (bezgrzejnikowej). Z oczywistych względów większość osób decyduje się na suszenie na wolnym powietrzu. Niestety nie zawsze warunki pogodowe sprzyjają procesowi wysychania budulca.

Przechowywanie drewna konstrukcyjnego

Proces ten wymaga od nas dużego zaangażowania. Jeśli mamy zamiar składować drewno konstrukcyjne na wolnym powietrzu, to musimy zabezpieczyć je przez czynnikami atmosferycznymi. W tym celu najlepiej zastosować folię paraprzepuszczalną, która zapewnia znakomitą izolację przeciwwilgociową oraz termiczną.

Dobrym rozwiązaniem jest również przechowywania drewna do budowy konstrukcji pod zadaszeniem. Ważne jest to, aby elementy konstrukcyjne nie były wyeksponowane na promienie UV, deszcz, a także inne szkodliwe warunki otoczenia. Składowane drewno należy układać warstwowo. Pamiętajmy jednak o tym, aby pomiędzy warstwami umieścić przekładki. To właśnie one zapewniają optymalny przepływ powietrza.

Zwróćmy również szczególną uwagę na podłoże, na którym będziemy składować drewno. Elementów drewnianych nie można umieszczać bezpośrednio na wilgotne podłoże. Oznacza to, że musimy zabezpieczyć ziemię, czy też beton przez wilgocią np. folią. Nie można również zapomnieć o tym, że drewno musi być ostrożnie układane. Trzeba zwrócić uwagę, aby było ono równo ułożone, gdyż zmniejsza to ryzyko powstania wszelkich odkształceń, czy tez wypaczeń.

Rodzaje drewna konstrukcyjnego

Rodzaje drewna konstrukcyjnego
Rodzaje drewna konstrukcyjnego

Drewno konstrukcyjne można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Wybór zależy w dużej mierze od tego, jakie elementy budynku zostaną z niego wykonane. Pamiętajmy również o tym, że parametry budulca muszą być przede wszystkim zgodne z projektem. Mowa tutaj o wytrzymałości, czy też zawartości wody.

Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo

Drewno konstrukcyjne klejone
Drewno konstrukcyjne klejone

Drewno klejone bsh i drewno klejone kvh zwykle służy ono do budowy konstrukcji okiennych, czy też więźby dachowej. Zarówno drewno klejone bsh jak i drewno klejone kvh przechodzi przez czterokrotne struganie. Jego produkcja jest dość złożona. Drewno klejone powstaje poprzez sklejenie listewek, czy też płatów drewna. Oczywiście do procesu klejenia w drewnie konstrukcyjnym stosuje się wyłącznie klej wodoodporny. Nie ma więc obawy, że elementy konstrukcji drewnianych ulegną rozwarstwieniu np. pod wpływem wilgoci. Na uwagę zasługuje fakt, że drewno konstrukcyjne klejone warstwowo wyróżnia się dość wysokim poziomem izolacyjności, a także ognioodporności. Warto wiedzieć, że zarówno drewno klejone bsh jak i drewno konstrukcyjne kvh znacząco przewyższają swoją wytrzymałością drewno lite.

Drewno konstrukcyjne lite

Zwane jest ono również drewnem struganym. Jego wytworzenie polega na przecieraniu drewna okrągłego. Kłoda przecierana jest do momentu, aż uzyska ona pożądaną gładkość. Tak przygotowana kantówka konstrukcyjna poddawana jest suszeniu. Kolejnym krokiem jest czterostronne struganie drewna suszonego na gładko. Zabieg ten wykonuje się nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd wizualny belek. Struganie drewna suszonego zwiększa również odporność na ogień. Kantówka konstrukcyjna bez drzazg nie ma punktów zaczepienia dla ognia.

Wyżej wyjaśniono, jakie klasy drewna konstrukcyjnego można wyróżnić. Dobrze jednak wiedzieć, jak właściwie odczytać te symbole. Najbardziej wytrzymałe drewno oznaczone jest symbolem C30 – jest ono bardzo rzadko stosowane. Raczej znajduje ono zastosowanie w wyjątkowych konstrukcjach użyteczności publicznej. Im niższa liczba, tym mniejsza wytrzymałość. Optymalną klasą drewna jest poddawane procesowi suszenia drewno konstrukcyjne C24. Taka wytrzymałość jest wystarczająca podczas stawiania konstrukcji drewnianych domów jednorodzinnych.

Drewno konstrukcyjne cena

Drewno konstrukcyjne cena
Drewno konstrukcyjne cena

Cena drewna konstrukcyjnego zależy w dużej mierze od jego rodzaju. Koszt zakupu jest zwykle uzależniony również od jego parametrów, wytrzymałości, klasy itd. Ceny kształtowane są również przez rynek. W niemal każdym obszarze Polski będą one inne. Mniej z pewnością zapłacimy za czterostronnie strugane drewno suche w tartaku. Drewno konstrukcyjne z hurtowni, czy też bezpośrednio od importera (np. drewno konstrukcyjne skandynawskie) będzie droższe. Jakie więc drewno konstrukcyjne wybrać? Najbardziej wytrzymałe, ale i najdroższe jest czterostronnie strugane drewno konstrukcyjne c24, drewno budowlane bsh i drewno konstrukcyjne kvh.

Drewno konstrukcyjne skandynawskie
Drewno konstrukcyjne skandynawskie

Musimy również zdecydować, czy interesuje nas drewno suche z impregnacją, czy bez. Wiele osób dla oszczędności kupuje niezabezpieczone drewno konstrukcyjne, natomiast warstwę ochronną kładą samodzielnie. Za 1m3 drewna konstrukcyjnego średniej jakości zapłacimy około 1000 zł. Za suszone drewno konstrukcyjne do więźby dachowej w tartaku należy zapłacić średnio 950 zł, jeśli jednak zależy nam na impregnacji to koszt wzrośnie około 1050 zł za m3. Cena tarcicy wynosi w przybliżeniu 700 zł za m3. Przed zakupem warto sprawdzić ofertę internetowych hurtowni budowlanych. Powinniśmy sprawdzić wszelkie certyfikaty, które potwierdzą jakość materiału. Ponadto warto zapytać jak drogi jest transport oraz rozładunek. Jeśli zdecydujemy się na zakup online, to powinniśmy sprawdzić, czy sklep nie dolicza dodatkowych kosztów ze względu na odległość. Zwykle transport do innego województwa jest dodatkowo płatny, przez co opłacalność zakupu zmniejsza się.

Drewno konstrukcyjne na domy szkieletowe

Drewno konstrukcyjne na domy szkieletowe
Drewno konstrukcyjne na domy szkieletowe

Wiele osób zastanawia się, jaki rodzaj drewna konstrukcyjnego będzie najlepszy na dom szkieletowy.

W pierwszej kolejności należy uzmysłowić sobie, że dużym błędem jest wykorzystywanie drewna mokrego, takiego jak niestugane drewno świerkowe czy drewno sosnowe. W ten sposób wcale nie obniżymy kosztów budowy.

Decydując się na drewno konstrukcyjne słabej jakości, które ma obniżone parametry wytrzymałościowe narażamy siebie i swoją rodziną na niebezpieczeństwo.

W tartakach można znaleźć często mokre drewno świerkowe i drewno sosnowe w różnych rozmiarach, którego wilgotność przewyższa 30%. Taki materiał ma znacząco obniżone parametry wytrzymałościowe.

Drewno suszone (o wilgotności poniżej 18%) do wykorzystania na budowie wyróżnia się dwukrotnie wyższą wytrzymałością od mokrego drewna świerkowego.

Dlaczego jak to tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że konstrukcja stworzona z drewna świerkowego o niskiej wytrzymałości może po prostu zawalić się – korzystanie z drewna świerkowego słabej jakości przy budowie domu jednorodzinnego może grozić katastrofą budowlaną.

Trzeba również wiedzieć, że drewno schnie nawet wtedy, kiedy jest z niego stworzona konstrukcja. Skręca się ono i kurczy aż do momentu, kiedy osiągnie ono wilgotność na poziomie 12-14%. Zmniejsza to stabilność całego szkieletu z drewna świerkowego.

Sporym błędem jest również położenie izolacji bezpośrednio na konstrukcję stworzoną z mokrego drewna świerkowego. W takiej sytuacji wilgoć z mokrej tarcicy wsiąknie w materiał izolacyjny, przez co straci on swoje właściwości. Dodatkowym minusem jest to, że w takiej sytuacji drewno jest szczególnie narażone na pleśń, czy też grzyby.

Wybierając drewno konstrukcyjne na dom powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i zwrócić uwagę czy drewno zostało wysuszone. Przede wszystkim należy wybrać certyfikowane drewno suche, które spełnia rygorystyczne normy i standardy.

Najlepiej zdecydować się na drewno konstrukcyjne c24 (jego wilgotność to około 15%).

Belki świerkowe powinny być czterostronnie strugane na gładko, gdyż taki kształt zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. Drewno konstrukcyjne c24 powinny być też frezowane.

Drewno konstrukcyjne wymiary

Drewno konstrukcyjne wymiary
Drewno konstrukcyjne wymiary

Wymiary drewna konstrukcyjnego zależą w dużej mierze od systemu produkcji danego przedsiębiorstwa.

Najczęściej wyróżnia się strugane belki konstrukcyjne o takich długościach, jak 5,1 m oraz 5,4 m.

Jeśli chodzi o wymiary, w budownictwie mieszkaniowym najczęściej spotykana jest kantówka konstrukcyjna o wymiarach 45×145 mm, 45×195 mm, 45×220 mm, 60×145 mm.

Oczywiście można spotkać się również z innymi wymiarami, jednak takie belki konstrukcyjne są rzadko stosowane i robione na specjalne zamówienie.

Interesującym jest, że coraz więcej przedsiębiorstw oferuje drewno konstrukcyjne docinane na wymiar.

Takie zakłady przygotowują gotowe drewno budowlane, które posłuży do budowy konstrukcji domu czy więźby dachowej.

Dzięki temu nie będziemy musieli docinać materiału, a tym samym nie wygenerujemy odpadów.

Wiele zakładów wykonuje elementy drewniane na indywidualny wymiar w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Właśnie dlatego zamówienie może zostać zrealizowane szybko, precyzyjnie, a zarazem ekonomicznie.

Prefabrykaty są oczywiście droższe, niż standardowe belki. Wynika to z faktu, że płacimy nie tylko za materiał, ale również usługę wykonania elementów na wymiar. Należy jednak pamiętać, że w przypadku samodzielnej obróbki ponosimy straty w postaci odpadów, które są odcinane i nie nadają się do wykorzystania podczas budowy.

3 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Drew

Warto również zwrócić uwagę na zastosowanie. Drewno konstrukcyjne np. lite C24 można wykorzystać na: konstrukcje domów szkieletowych,
budowę domów tradycyjnych, murowanych,
konstrukcje więźby dachowej,
stropy,
antresole,
ściany nośne i działowe,
legary pod deski podłogowe,
belki do suchej zabudowy,
budowę garaży, budynków gospodarczych, wiat i zadaszeń,
konstrukcje altan oraz pergoli,
konstrukcje sauny fińskiej
i innych

Jarek

Dzień dobry,
Szkoda, ze nie został podjęty watek konstrukcji z masywnych bali. Czy to okraglch obrabianych maszynowo, czy tez “rzemieslniczych”, jak i prostokątnych z jednego pnia lub klejonych warstwowo.
Dziekuje

Irek

Witam
Państwa tekst zawiera błędna dane odnośnie oznaczenie klasowego drewna(Jeśli chodzi o drewno konstrukcyjne z drzew iglastych, to oznacza się go symbolami od D30 do D70. ) Według aktualnej normy 338 drewno iglaste jest oznaczone literą C a drewno liściasta literą D. Ewentualnie proszę o podanie z jakiego źródła Państwo korzystali pisząc artykuł .