Żywica epoksydowa na posadzkę i do drewna: cena i stosowanie

Żywica epoksydowa
Żywica epoksydowa

Żywica epoksydowa to popularne tworzywo, które wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu. Charakterystyczna, polimerowa struktura żywic epoksydowych pozwala na tworzenie bardzo długich, jednorodnych wiązań. Istnieje kilka grup żywic, które różnią się właściwościami fizykochemicznymi i sposobem wytwarzania. W poniższym artykule przedstawiono kilka najważniejszych informacji, dotyczących tego tworzywa, które coraz częściej jest wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym.

Czym jest żywica epoksydowa?

żywica epoksydowa podłoga
Żywica epoksydowa podłoga

Żywice epoksydowe są tworzywem sztucznym, opartym na strukturze polimeru. Ze względu na ich złożone zastosowanie, bardzo często produkuje się je i dostarcza na miejsce budowy w formie ciekłej. Wraz z żywicą stosuje się tak zwany utwardzacz, który reagując z nią, tworzy bardzo wytrzymałą powłokę. Dzięki temu, wykorzystuje się ją bardzo często w budownictwie, między innymi do produkcji mocnych i wytrzymałych podłóg i posadzek z żywicy w domu. Żywica epoksydowa to tak naprawdę bardzo szeroka gama różnych produktów i rozwiązań. Co ciekawe, cały czas ulega ona stopniowym przeobrażeniom, wynikającym z faktu ich ciągłego dopracowywania. Dzięki temu, jej właściwości i parametry takie jak np. odporność na promieniowanie uv są wciąż udoskonalane.

Żywica epoksydowa – jak powstaje?

Proces powstawania żywic epoksydowych jest bardzo złożony i skomplikowany. Istnieje kilka metod ich wytwarzania, aczkolwiek najpopularniejszą z nich jest metoda oparta na reakcji epichlorohydryny (ECH) i dianu (Bisfenolu A, BPA). Metoda ta pozwala na wytwarzanie w miarę dużych ilości żywicy, stosunkowo niskim kosztem. Żywicę epoksydową można też wytwarzać z epichlorohydryny (ECH) i innych difenoli. Przy doborze reagentów warto sugerować się ich strukturą chemiczną. Winna ona zawierać atomy wodoru, które łatwo dysocjują w środowisku alkalicznym. Dość popularną formą żywic, wytwarzanych w polskim przemyśle, są żywice cykloalifatyczne, do których wytwarzania nie stosuje się epichlorohydryny (ECH). Powstają one drogą utleniania związków nienasyconych.

Właściwości fizykochemiczne

Właściwości żywicy epoksydowej
Właściwości żywicy epoksydowej

Produkowane w przemyśle żywice epoksydowe, mają różne właściwości fizyczne i chemiczne. Jest to zależne między innymi od wielkości cząsteczek wchodzących w ich skład.

Żywice epoksydowe małocząsteczkoweSą to ciekłe żywice epoksydowe. Produkuje się je na podstawie reakcji pomiędzy bisfenolem a epichlorodyną.
Żywice epoksydowe średniocząsteczkoweMają one postać stałą. Wytwarza się je z dokładnie tych samych reagentów, co ich ciekły odpowiednik. Niemniej, w przeciwieństwie do nich, metoda wytwarzania żywic stałych opiera się na reakcji bezpośredniej.
Żywice epoksydowe wysokocząsteczkoweMają postać stałą i twardą. Są one wytwarzane za pomocą tak zwanej metody poliaddycji (metoda stopowa), polegającej na połączeniu żywic mało-, lub średniocząsteczkowch z bisfenolem.

Żywica epoksydowa rodzaje

Żywica epoksydowa zastosowanie w budownictwie
Żywica epoksydowa zastosowanie w budownictwie

Żywicę epoksydową w budownictwie wykorzystuje się najczęściej do produkcji posadzek. W tym celu stosuje się najczęściej trzy podstawowe rodzaje tych produktów — masę cienkowarstwową, grubowarstwową i kwarcową (a także ich odmiany).

Cienkowarstwowa masa epoksydowa

Cienkowarstwowa masa epoksydowa
Cienkowarstwowa masa epoksydowa

Cienkowarstwowa masa epoksydowa to tworzywo, które zaraz po nałożeniu osiąga grubość około 0.5 mm. Produkt ten z powodzeniem można nakładać na posadzki samemu z pomocą wałka malarskiego, gdyż nie jest to szczególnie trudne. Zastosowanie tej masy jest bardzo złożone. Można ją wykorzystywać między innymi do wykańczania podłóg i posadzek w domu, jako żywica epoksydowa na taras, a także wykańczania schodów. Co ciekawe, może ona mieć różnobarwną formę, dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków barwiących. Większość dostępnych na rynku żywic cienkowarstwowych jest już wcześniej barwiona. Niemniej jednak żywica epoksydowa bezbarwna jest również bardzo popularna. Cienkowarstwowa żywica epoksydowa ma jedną, istotną wadę: jej odporność na oddziaływania mechaniczne jest stosunkowo niska, co oznacza, że nie nadaje się ona do produkcji nawierzchni przemysłowych. Głównie stosuje się ją do zastosowań domowych.

Grubowarstwowa żywica epoksydowa

Grubowarstwowa żywica epoksydowa
Grubowarstwowa żywica epoksydowa

Grubowarstwowa żywica epoksydowa posiada z kolei bardzo dużą wytrzymałość, co oznacza, że z powodzeniem można jej uzyć do produkcji nawierzchni przemysłowych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. W przeciwieństwie do żywicy cienkowarstwowej, grubość posadzki jest relatywnie duża i wynosi od 2 mm, do nawet 4 mm, produkty charakteryzuje podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Na rynku można znaleźć różne masy grubowarstwowe na posadzkę. Większość z nich jest barwiona, aczkolwiek można znaleźć również i takie, które zawierają w sobie drobne, ozdobne kruszywo (do zastosowań mieszkalnych). Niestety, żywice grubowarstwowe mają pewną wadę: jest nią dość skomplikowana metoda nakładania na posadzki, wymagająca najczęściej zatrudnienia profesjonalnej ekipy. Spowodowane jest to nakładaniem stosunkowo grubej warstwą żywicy na powierzchnię, którą następnie należy odpowiednio wypoziomować. W przeciwnym razie uzyskana w ten sposób nawierzchnia posadzki nie będzie równa, co przy jej odporności na oddziaływania mechaniczne, będzie bardzo trudne do skorygowania.

Grubowarstwowa, kwarcowa masa epoksydowa

Grubowarstwowa masa epoksydowa
Grubowarstwowa masa epoksydowa

Żywice epoksydowe z dodatkiem kwarcu, są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań dekoracyjnych. Są coraz częściej wybierane, a charakteryzują się bardzo dużą odpornością na oddziaływania mechaniczne i ścieranie. Dzięki temu można je zastosować również do produkcji posadzek przemysłowych. Żywica epoksydowa kwarcowa nadaje się do betonu. Tworzywa na posadzki epoksydowe doskonale sprawdzają się również w warunkach dużej wilgotności. Coraz częściej na rynku można znaleźć wiele różnych wzorów kwarcowej masy epoksydowej o wysokim połysku. Różnią się one kolorystyką i dodatkami.

Żywica epoksydowa do drewna

Żywice epoksydowe można wykorzystywać również do ochrony powierzchni drewnianych. Charakteryzują je doskonale parametry izolacyjne, zabezpieczające przed działaniem wilgoci, znacznych różnic temperatur itd. W przemyśle żywice epoksydowe do drewna wykorzystuje się również do zabezpieczania powierzchni blatów roboczych, chroniąc je w ten sposób przed oddziaływaniami mechanicznymi i zarysowaniami. Do ochrony drewna służy najczęściej żywica epoksydowa bezbarwna. Stosuje się ją w celu podkreślenia naturalnego piękna powierzchni drewnianych. Oprócz niej można też zakupić żywice barwione, których kolorystyka jest bardzo różnorodna i praktycznie nieograniczona. Wadą tego rodzaju żywic jest dość trudna aplikacja, wymagająca sporego doświadczenia i wprawy. Co prawda montaż nie jest uzależniony od zastosowania specjalistycznego i profesjonalnego sprzętu, aczkolwiek wymaga on pewnych umiejętności manualnych. Dlatego zaleca się, by inwestor, który decyduje się na te produkty, zatrudnił do laminowania specjalistyczną firmę usługową.

Zastosowanie żywicy epoksydowej

Zastosowanie żywicy epoksydowej w budownictwie
Zastosowanie żywicy epoksydowej w budownictwie

Żywica epoksydowa nie jest stosowana wyłącznie do wylewania posadzek. Jej zastosowanie w budownictwie jest ogromne. Oto przykłady wykorzystania żywic w nowoczesnym budownictwie:

 1. Produkcja farb proszkowych i lakierów (w tym izolacyjnych i elektroizolacyjnych).
 2. Produkcja klejów do szkła, ceramiki, klejów do metali (dotyczy również klejów termoutwardzalnych).
 3. Produkcja struktur izolacyjnych w instalacjach elektronicznych i elektrotechnicznych.
 4. Produkcja materiałów izolujących i uszczelniających.

Żywica epoksydowa a bezpieczeństwo

Wadą żywic, jest ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego przy pracy z żywicami, bezwzględnie należy stosować podstawowe zalecenia bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno podstawowych form ochrony przed ich szkodliwym oddziaływaniem,  jak i znajomości procedur, wynikających z faktu bezpośredniego oddziaływania żywic na ciało człowieka. Żywica może oddziaływać na organizm człowieka na trzy różne sposoby.

 1. Oddziaływanie poprzez skórę.
 2. Oddziaływanie poprzez drogi oddechowe.
 3. Oddziaływanie doustne.

Zarówno żywice epoksydowe, jak i ich utwardzacze, posiadają ostry zapach. Mogą one tym samym podrażnić drogi oddechowe i błony śluzowe. Z kolei bezpośrednie oddziaływanie chemikaliów na skórę, może wywołać natychmiastowe reakcje zapalne, lub alergie a w ostateczności nawet rozległe oparzenia. Bezpośrednie wdychanie oparów żywic i ich utwardzaczy, może z kolei doprowadzić do powstania zawrotów głowy, a nawet mdłości. W niektórych przypadkach, może ono wywołać również okresową utratę przytomności.

Żywica epoksydowa a środowisko

Żywica epoksydowa a środowisko

Żywice epoksydowe są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, zwłaszcza dla organizmów wodnych. Co ciekawe, związki w nich zawarte, mogą utrzymywać się w otoczeniu przez bardzo długi czas. W niektórych przypadkach, ich usunięcie jest uzależnione od zastosowania specjalnych substancji chemicznych, wytrącających niebezpieczne składniki bezpośrednio z otoczenia. Dlatego każdy, kto wykorzystuje (np. podczas remontu domu) nieutwardzone żywice epo, winien je wyrzucać do ściśle określonych punktów, przeznaczonych do tego typu substancji. Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać jej do odpadów domowych!

BHP pracy z żywicą epoksydową

Producenci żywic i ich utwardzaczy, zwykle dbają o to, by w procesie ich nakładania nie pozostały żadne odpady, mogące mieć szkodliwy wpływ na człowieka lub otaczające go środowisko. Dlatego wszystkie komponenty wchodzące w skład w/w żywic, są dokładnie odważone. Tym samym w procesie mieszania żywic i utwardzaczy, wszystkie składniki zostają całkowicie zużyte. Warto pamiętać o tym, by podczas pracy z żywicami epoksydowymi, pracownik miał dostęp do świeżego powietrza. Wnętrze domu, w którym żywice epo są nakładane, winno być odpowiednio wentylowane. Co więcej, wszystkie wykorzystywane w tym procesie narzędzia, winny być przeznaczone do tego typu żywic. Należy je utrzymywać w odpowiedniej czystości i — w miarę możliwości — nie pożyczać innym osobom. Osoba nakładająca żywicę powinna wyrobić sobie nawyk ciągłego zamykania pojemników z tą substancją, aby ograniczyć emisję oparów, mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Żywica powinna być nakładana w odpowiedniej odzieży ochronnej. Odzież ta powinna zapewniać maksymalną ochronę rąk, twarzy i oczywiście oczu. Co więcej, powinna być w miarę możliwości trwała i nie ulegać szybkim rozdarciom i innym uszkodzeniom. Rękawice robocze odgrywają ogromną rolę podczas prac z żywicą. Najlepiej sprawdzą się rękawice jednorazowe, które są wykonane z mocnej i trwałej gumy. W razie jakiegokolwiek ich uszkodzenia koniecznie należy zmienić je na nowe. Ręce nie powinny być narażone na bezpośredni kontakt z żywicą i jej utwardzaczami! Do ochrony twarzy i jamy ustnej, najlepiej wykorzystać maski i okulary ochronne. Oddziaływanie mechaniczne na twardą żywicę (np. szlifowanie), wymusza konieczność zastosowania specjalnych masek, zawierających filtr przeciwpyłowy. Co równie ważne, pod żadnym pozorem nie wolno zapominać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia, w którym odbywają się wyżej wymienione prace. Podczas stosowania żywic, warto również pamiętać o odpowiednim obuwiu. Musi ono posiadać antypoślizgową podeszwę i strukturę osłaniającą kostkę. Pozwoli ona ochronić ją nie tylko przed oddziaływaniami fizycznymi, ale też przed bezpośrednim działaniem żywicy. Bardzo ważne jest, by posiadały one specjalne nakładki w postaci kolców. Dzięki nim poruszanie się po świeżo rozlanej żywicy będzie o wiele łatwiejsze i — co równie ważne — bezpieczniejsze. Po zakończeniu prac z aplikacją żywicy epoksydowej, koniecznie należy zadbać o odpowiednie czyszczenie rąk z żywicy. Warto o tym pamiętać zwłaszcza przed spożywaniem jedzenia, ale też podczas np. palenia tytoniu. Do tego, powinno się stosować mydło a najlepiej ziarnistą pastę BHP. Bardzo ważne jest, by do mycia rąk nie stosować żadnych rozpuszczalników. Mogą one wejść w reakcję chemiczną z żywicami, doprowadzając do powstania poważnych oparzeń skórnych. Po zakończeniu mycia rąk można je nawilżyć specjalnym kremem. Obecność żywicy epoksydowej całkowicie wyklucza jedzenie i palenie w danym pomieszczeniu domu. Co więcej, ubranie robocze zabrudzone żywicą, nie powinno znajdować się w innych pomieszczeniach, w których osoby spożywają posiłki. Jak zabezpieczyć żywicę epoksydową podczas transportu? Przewożenie żywic w miejsce realizacji inwestycji, powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Produkty te przede wszystkim powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach, dzięki czemu nie zagrażają one ani innym osobom, ani też środowisku naturalnemu. Co, jeśli, czy jak postępować w trakcie wypadku? Jeśli oczy człowieka miały bezpośredni kontakt z żywicą epoksydową, niezwłocznie należy je przemywać czystą, bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut. Niezależnie od skuteczności przemycia oczu, koniecznie powinno się odwiedzić lekarza. W przypadku, jeśli skażeniu uległa skóra, koniecznie należy ją przemywać czystą, bieżącą wodą. Podobnie jak w przypadku oczu, czynność ta powinna trwać około 15 minut. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów niepożądanych koniecznie należy skonsultować się z lekarzem.

Żywica epoksydowa cena

Żywica epoksydowa cena
Żywica epoksydowa cena

Cena wykonania podsadzki do żywicy epoksydowej jest stosunkowo wysoka. Poniższa analiza obejmuje koszt całkowity i poszczególne koszty składowe, poniesione z tytułu ułożenia wielowarstwowej podsadzki żywicznej na powierzchni 30 metrów kwadratowych. Do wykonania wyżej wymienionej podsadzki, należy zakupić:

 • preparat gruntujący, który będzie potrzebny do zwiększenia przyczepności podłoża,
 • żywicę epoksydową,
 • lakier,
 • dodatkowe składniki antypoślizgowe i zamykające.

Łączna cena powyższych materiałów oscyluje w okolicach 4500 złotych i może ulec drobnym zmianom, wynikającym z różnicy cen u określonych sprzedawców. Masę można nakładać na posadzki samemu, aczkolwiek wiąże się to z koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Zlecenie jej firmie zewnętrznej, będzie wiązało się z kosztami w wysokości około 5000 złotych. Koszt robocizny jest naliczany od metra kwadratowego i wynosi średnio 170 złotych.

Zalety i wady żywic epoksydowych

Zalety i wady żywic epoksydowych
Zalety i wady żywic epoksydowych

W ramach podsumowania, spróbujmy jeszcze raz zestawić ze sobą wady i zalety żywic epoksydowych.

Zalety żywicy epoksydowej:

 • bardzo mocna struktura, odporna na oddziaływania fizyczne,
 • ciekawy design, wynikający z dużej liczby dodatków i barw,
 • trwałość na lata,
 • jej właściwości antypoślizgowe,
 • mocne wiązania na poziomie cząsteczek,
 • łatwość przygotowywania gotowej masy (żywica + utwardzacz),
 • wysoki połysk nawierzchni,
 • łatwość utrzymania w czystości (gładka powierzchnia),
 • właściwości antyalergiczne,
 • możliwość stworzenia bardzo ciekawych wzorów graficznych (np. efektu trójwymiarowości).

Wady żywicy epoksydowej:

 • trudności w nakładaniu (konieczne jest zastosowanie profesjonalnego zespołu),
 • trudna obróbka mechaniczna utwardzonej żywicy,
 • stosunkowo wysoka cena nakładania,
 • ograniczona szkodliwość dla zdrowia.

Podsumowując, żywica jest bardzo ciekawym i uniwersalnym materiałem nie tylko na posadzki epoksydowe, który — zwłaszcza w budownictwie — posiada ogromny potencjał. Zróżnicowanie strukturalne poszczególnych żywic umożliwia ich wykorzystanie w różnych warunkach i różnych zastosowaniach. I choć są one dość trudne w nakładaniu, posadzki epoksydowe są coraz częściej stosowane, głównie ze względu na trwałość, cechy antyalergiczne i łatwość utrzymania w czystości.

3 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Violeta

Artykuł jest dobrze napisany i łatwo się go czyta.

Eva

Doceniam głębię analizy, jednak miejscami wydaje się ona nieco przegadana. Skrócenie pewnych partii nie zaszkodziłoby przekazowi.

Benedykt

Faje są żywice, można je kupić w naszym sklepie, zapraszamy