FAQ

Z czego wynikają zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenia powietrza są spowodowane procesami naturalnymi jak i tymi powstałymi na skutek działalności ludzkiej. Rozwój przemysłu wiąże się ze spalaniem surowców podczas którego tworzą się tlenki azotu, siarki czy węgla.

Co to jest smog?

Smog to połączenie mgły ze spalinami i dymem. Wpływa negatywnie na jakość powietrza co z kolei przekłada się na choroby serca, niewydolność mięśnia sercowego, choroby układu oddechowego.

Jak poprawić jakość powietrza w domu?

Jakość powietrza w Polsce jest różna w zależności od regionu. Dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych rejonów rozwiązaniem jest kupno oczyszczaczy, które poprawiają zanieczyszczone powietrze.