Mikoryza: zalety, rodzaje, sadzenie roślin z mikoryzą [krok po kroku]

Mikoryza
Mikoryza

Mikoryza jest zjawiskiem dość powszechnie występującym w przyrodzie. Związane jest ono w bezpośredni sposób z symbiozą grzybów oraz roślin, a konkretniej występujących w nich korzeni.

Mikoryza to obopólne korzyści dla grzybów i roślin, które dzięki niej mogą w efektywniejszy sposób wzrastać oraz być odporniejsze na niekorzystne warunki środowiska naturalnego. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat zjawiska mikoryzy, a także jego cech charakterystycznych.

Co to jest mikoryza?

Mikoryza uznawana jest za zjawisko symbiozy pomiędzy roślinami oraz grzybami mikoryzowymi, które zasiedlają podłoże. Poszczególne strzępki grzybni współpracują z wybranymi gatunkami roślin. Nie ma grzybów uniwersalnych, które doskonale sprawdzą się w przypadku każdej rośliny.

Mikoryza to powszechnie występujące zjawisko polegające na współpracy grzyba z rośliną. W tym przypadku grzyby oraz rośliny do współpracy dobierają się same. Możliwe jest również sztuczne wywołanie mikoryzy, na przykład w swoim ogrodzie. Jednak w tym przypadku należy w samodzielny sposób dobrać jej rodzaj do posiadanych roślin. Pojęcie mikoryza w bezpośredni sposób oznacza “grzybokorzeń”. Dlatego proces ten związany jest z wnikaniem pewnych gatunków grzybni w takie części roślin jak korzenie. Jest to najefektywniejsze, dlatego szczepionki mikoryzowe aplikuje się bezpośrednio na korzenie lub do gleby.

Grzyby wykorzystywane w procesie mikoryzy mają niepatogeniczny charakter, co sprawia, że nie wywołują chorób w częściach roślin. Mikoryza to współpraca pomiędzy różnymi gatunkami grzybów oraz roślin, która powoduje obopólne korzyści. Dlatego tak skuteczne jest jej stosowanie w ogrodzie.

Grzyby mikoryzowe pobierają z roślin głównie związki organiczne takie jak cukry, ponieważ same ich nie potrafią wyprodukować. Natomiast rośliny mają więcej korzyści z tak realizowanej współpracy. Wśród nich można na przykład wymienić większą odporność na zmienne warunki środowiska naturalnego, a także odporność na powstawanie chorób wywołanych patogenami obecnymi w środowisku.

Jak działają grzyby mikoryzowe?

Jak działają grzyby mikoryzowe?
Jak działają grzyby mikoryzowe?

Strzępki grzybni w procesie mikoryzy znajdują się w glebie. Nie tworzą one struktur w formie tkanek, a przybierają postać strzępków, które są niezwykle delikatne oraz mają nitkowaty kształt. Komórki grzybni penetrują glebę w poszukiwaniu dodatkowych składników mineralnych (np. soli mineralnych), czego korzeń rośliny nie jest w stanie osiągnąć samodzielnie ze względu na oddalony obszar, na którym się znajduje.

Zdobyte przez grzyby mikoryzowe składniki przekazywane są roślinie w różnych formach. Mogą to być zarówno enzymy, jak i pigmenty. Dzięki dostarczaniu roślinom korzystnych składników odżywczych grzyby mikoryzowe mają dość duży wpływ na usprawnienie całego procesu fotosyntezy, który przebiega w roślinie. Na późniejszym etapie same z niego korzystają oraz pobierają niezbędne dla siebie substancje, takie jak na przykład cukry. Nadmiar pozyskanych składników odżywczych i soli mineralnych jest magazynowany, dlatego nie wpływa w żaden niekorzystny sposób na rozwój rośliny. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla roślin, jak i grzybów.

Rośliny są bardziej chronione przed różnego rodzaju patogenami, które mogą je atakować oraz wywoływać choroby roślin. Jednak obecność grzybni nie ma wpływu na współpracę roślin z korzystnymi dla nich mikroorganizmami. Wśród nich można na przykład wyszczególnić bakterie wiążące azot, które są bardzo pożyteczne dla roślin oraz wspomagają kondycję roślin. Ta symbioza szczególnie widoczna jest w przypadku roślin motylkowych, dlatego warto ją wykorzystywać w praktyce.

Gdzie występuje mikoryza?

Mikoryza to zjawisko, które występuje w środowisku naturalnym od wielu milionów lat. Dlatego można uznać je za powszechne. Szacuje się, iż około osiemdziesięciu procent roślin bierze udział w mikoryzie oraz pozostaje w symbiozie z wybranymi gatunkami grzybów. Proces ten dotyczy jednak środowisk o charakterze naturalnym, takich jak na przykład lasy. Dlatego mikoryza nieczęsto występuje w przydomowych ogrodach, które były stworzone w sposób sztuczny poprzez ingerencję człowieka.

Mikoryza niszczona jest poprzez dość intensywne uprawy, a także stosowanie różnych środków chemicznych podczas hodowania roślin. Wśród nich można wymienić zarówno nawozy, jak i pozostałe środki ochrony roślin. Samodzielne stwierdzenie, czy w ogrodzie występuje proces mikoryzy jest trudne. Najczęściej mikoryza niszczona jest już na etapie budowy domu i nie odnawia się w sposób samodzielny w późniejszym czasie.

Wśród głównych przyczyn braku mikoryzy w ogrodzie można wymienić głębokie wykopy, jak i pozostałości wapna oraz gruzu. W środowisku naturalnym zjawisko mikoryzy najczęściej występuje w lasach i objawia się poprzez pojawianie się grzybów leśnych. Grzyby leśne są powiązane z grzybami mikoryzowymi.

Bardzo często można zauważyć, że poszczególne gatunki grzybów leśnych rosną wyłącznie w otoczeniu konkretnych drzew są to zarówno drzewa liściaste, jak i drzewa leśne. Ma to związek właśnie z procesem mikoryzy.

Istnieją pewne warunki środowiskowe, które mają dość duży wpływ na pojawianie się mikoryzy, a także efektywność tego procesu. Wśród najważniejszych czynników wpływających na występowanie mikoryzy można wyszczególnić przede wszystkim mikroflorę glebową, a także aktualnie panujące warunki klimatyczne w danym miejscu. Strzępki grzybni wnikają wewnątrz korzeni roślin w sposób dość zmienny i zależny od aktualnie panujących temperatur, dlatego można uznać ten czynnik za niezwykle istotny.

Oprócz tego podczas analizowania procesu mikoryzy uwzględniane są również takie zmienne jak dostępność soli mineralnych w glebie oraz światła. Jeśli jest ich zbyt mało to cały proces może nie przebiegać w efektywny sposób, co warto wziąć pod uwagę podczas chęci zastosowania mikoryzy w swoim ogrodzie.

Na skuteczność procesu mikoryzy ma wpływ budowa oraz specyfika korzenia rośliny. Dlatego poszczególne gatunki mikoryzy łączą się z konkretnymi gatunkami roślin, ponieważ z innymi symbioza z korzeniami roślin może nie być w pełni efektywna oraz nie przynosić obu stronom korzyści.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jedna roślina może pozostawać w symbiozie z kilkoma grzybami mikoryzowymi. Oprócz tego również jeden grzyb może mieć symbiozę z kilkoma rodzajami roślin. Powoduje to sieć wzajemnych zależności, która może przynieść szereg korzyści wszystkim stronom. Natomiast jeśli symbioza nie przebiega w skuteczny sposób to jedynie jedna strona może czerpać z niej korzyści. Może to być zarówno grzyb, jak i roślina.

Korzyści z mikoryzy dla roślin ogrodowych

Korzyści z mikoryzy dla roślin ogrodowych
Korzyści z mikoryzy dla roślin ogrodowych

Z całą pewnością można stwierdzić, że proces mikoryzy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich gatunków roślin ogrodowych. Dlatego bardzo często się je wykorzystuje w przydomowych ogrodach w celu poprawy efektywności uprawianych okazów.

W każdej roślinie odbywa się proces fotosyntezy, podczas którego powstają związki organiczne oraz tlen. W fotosyntezie istotny jest również udział światła, a także obecność dwutlenku węgla oraz wody.

Mikoryza w korzystny sposób wpływa na poprawę efektywności procesu fotosyntezy w roślinach, dzięki czemu możliwe jest osiąganie korzyści przez obie strony, czyli rośliny które otrzymują większą ilość składników odżywczych oraz grzyby. Wśród najważniejszych korzyści procesu mikoryzy u roślin można wyszczególnić następujące aspekty:

 1. Zwiększenie odporności roślin na zmienne, a także trudne warunki środowiska naturalnego, w którym rosną. Wśród nich można przede wszystkim wymienić zwiększoną tolerancję na brak wody oraz suszę, niedostatek składników odżywczych, ale także nadmierną wilgotność lub niekorzystny odczyn pH.
 2. Zwiększenie odporności roślin na ataki patogenów, a także ryzyko wystąpienia chorób, które są nimi powodowane. Dzięki temu korzystnemu aspektowi możliwe jest wyeliminowanie konieczności stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grzyby mikoryzowe oplatają korzenie tworząc wokół nich pewną barierę ochronną, która zapobiega wnikaniu do ich wnętrza chorobotwórczych patogenów wywołujących choroby roślin.
 3. Poprawę symbiozy roślin z przyjaznymi mikroorganizmami, wśród których można na przykład wyszczególnić bakterie wiążące azot. Dzięki temu rośliny rosną szybciej, co ma zbawienny wpływ na ich wytrzymałość, a także ogólną kondycję roślin.
 4. Zwiększenie stabilności gleby, w której rosną rośliny. Gleba ma lepszą strukturę do wzrostu roślin głównie dzięki substancjom wydzielanym przez grzyby. Wśród nich można przede wszystkim wymienić glomalinę. Jej działanie opiera się na poprawie przepływania wody przez glebę, a także poprawie przenikalności powietrza przez podłoże. Dzięki temu roślina jest lepiej odżywiona oraz ma lepszy dostęp do głównych substancji biorących udział w procesie jej wzrostu.
 5. Zmniejszenie ilości wykorzystywanych substancji podczas uprawy roślin. Dotyczy to przede wszystkim używania sztucznych nawozów, a także pozostałych środków ochrony roślin. Roślina ma lepszy dostęp do składników odżywczych właśnie dzięki działaniu mikoryzy, ponieważ strzępki grzybni bardzo ułatwiają kompleksowe odżywianie rośliny.
 6. Poprawę jakości owoców w przypadku drzew i krzewów owocowych. Dzięki wykorzystaniu procesu mikoryzy możliwe jest osiągnięcie większych plonów, a także lepszych parametrów przetwórczych owoców. Dodatkowo w owocach zwiększone są ilości takich substancji jak polifenole, antocyjany, aminokwasy, a także pektyny, które wpływają na jakość osiąganych plonów.

Rodzaje mikoryzy

Rodzaje mikoryzy
Rodzaje mikoryzy

Mikoryza z powodzeniem może być stosowana w przypadku wielu rodzajów roślin. Jednak warto zwrócić w tym przypadku uwagę na fakt, że nie każdy grzyb sprawdzi się w przypadku każdej rośliny, dlatego należy je dobierać w bardzo staranny sposób.

Jeśli szczepionka mikoryzowa zostanie źle dobrana do konkretnej rośliny to może nie przynieść oczekiwanych efektów. Aktualnie wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów mikoryzy. Wśród nich można wyszczególnić następujące:

 1. Endomikoryza, inaczej nazywana również mikoryzą arbuskularną. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych oraz najczęściej występujących rodzajów mikoryzy w środowisku naturalnym, dlatego doskonale sprawdzi się również w przydomowym ogrodzie podczas uprawy roślin. Obecność endomikoryzy była stwierdzona aż w osiemdziesięciu przypadkach roślin rosnących na lądzie, dlatego uznaje się ją za tak powszechną. W tym rodzaju mikoryzy może brać udział nawet sto trzydzieści gatunków grzybów. Endomikoryza polega na bezpośrednim przenikaniu strzępków grzybów do tkanek roślin znajdujących się w ich korzeniach. Dzięki temu jest tak skuteczna. Po zetknięciu się z korzeniami roślin wzrost grzybów jest dodatkowo stymulowany, dlatego strzępki grzybni mogą się efektywnie rozrastać. Endomikoryza występuje wśród bardzo wielu zróżnicowanych gatunków roślin ogrodowych. Są to między innymi takie gatunki jak jałowiec, cis, tuja, a także pelargonia oraz róża. Ten rodzaj mikoryzy bardzo często pojawia się również w przypadku wszelkich drzew owocowych i krzewów owocowych znajdujących się w ogrodach.
 2. Ektomikoryza (mikoryza zewnętrzna) jest zjawiskiem rzadziej występującym wśród roślin. Najczęściej mikoryza zewnętrzna dotyczy roślin wyższych, takich jak różnego rodzaju drzewa leśne, drzewa liściaste czy rośliny drzewiaste. Częstotliwość występowania ektomikoryzy można oszacować na około 10%. W tym procesie może brać udział od 20 do 25 tys. grzybów różnych gatunków. Niektóre gatunki grzybów mogą uczestniczyć w procesie symbiozy wyłącznie z jednym, konkretnym gatunkiem rośliny, jednak rośliny bardzo często mogą tworzyć symbiozę z różnymi gatunkami grzybów. Może ich być nawet piętnaście w tym samym czasie. Ektomikoryza jest dość złożonym procesem. Strzępki grzybni oplatają korzenie roślin i tworzona jest tak zwana opilśń. Dzięki temu możliwe jest wnikanie przez ściany komórek roślinnych korzeni. Mikoryza zewnętrzna jest dość specyficzna i pojawia się przede wszystkim u drzew liściastych oraz iglastych (drzewa leśne). Wśród przykładów drzew, których grzyby oplatają korzenie można wymienić takie gatunki jak:
  • buk,
  • dąb,
  • grab,
  • lipa,
  • topola,
  • wierzba,
  • brzoza,
  • kasztanowiec oraz wiele innych.
 3. Ektendomikoryza, która inaczej nazywana jest mikoryzą erikoidalną. Ten rodzaj mikoryzy ma dość ograniczone zastosowanie, ponieważ najczęściej pojawia się w przypadku gatunków roślin z rodziny wrzosowatych. Jednak możliwe jest jego występowanie również u takich gatunków jak borówka amerykańska, a także azalie i rododendrony. Ektendomikoryza jest połączeniem endomikoryzy oraz ektomikoryzy, ponieważ strzępki grzybni zarówno wnikają przez ściany komórkowe korzeni roślin, jak i tworzą wokół nich tak zwaną opilśń. W ektendomikoryzie biorą udział gatunki roślin kwasolubnych, dlatego zastosowanie całego procesu w ich przypadku jest niezwykle korzystne. Dzięki wnikaniu grzybów w ściany komórkowe korzeni roślin ich warunki rozwoju są poprawione i zachowane jest optymalne pH gruntu, w której wzrastają.

Jaka mikoryza do jakich roślin?

Jaka mikoryza do jakich roślin?
Jaka mikoryza do jakich roślin?

Do różnych rodzajów roślin ogrodowych mają zastosowanie dość zróżnicowane rodzaje mikoryzy. Żywa grzybnia występuje w postaci szczepionki mikoryzowej. Powinna być ona w odpowiedni sposób dostosowana do konkretnego gatunku roślin, przy którym będzie miała zastosowanie.

W sprzedaży dostępne są dość zróżnicowane szczepionki mikoryzowe. Wśród nich można wymienić następujące rodzaje mikoryzy:

 • mikoryza do drzew iglastych,
 • mikoryza do drzew liściastych,
 • mikoryza do roślin wrzosowatych,
 • mikoryza do rodziny storczykowatych,
 • mikoryza do rododendronów,
 • mikoryza do roślin owocowych,
 • mikoryza do warzyw,
 • mikoryza do trawników.

Wśród najczęściej wykorzystywanych rodzajów mikoryzy w ogrodach można wyszczególnić szczepionki mikoryzowe przeznaczone do iglaków. Są to strzępki grzybni dość zróżnicowanych gatunków.

Wśród nich można wyszczególnić maślaki, borowiki, a także podgrzybki. Szczepionkę warto stosować pod drzewa leśne, takie jak na przykład świerk, modrzew, sosny, jodły, a także jałowce oraz żywotniki, które są bardzo popularne w przydomowych ogrodach.

Zastosowanie mikoryzy pod iglaki spowoduje, że będą bardziej odporne na działanie czynników środowiskowych, takich jak na przykład nadmierne przesuszenia.

Oprócz tego szczepionkę można również zakupić w formie żelu lub proszku.

Wśród najczęściej wykorzystywanych szczepionek mikoryzowych w ogrodach można również wyszczególnić produkty stosowane w przypadku drzew owocowych i krzewów owocowych, które również występują w postaci żywej grzybni.

Szczepionkę aplikuje się jedynie raz w ciągu całego życia drzewa owocowego. Ma ona szereg korzyści, wśród których można przede wszystkim wyszczególnić poprawę plonów drzewa, a także zwiększenie jego odporności na trudne warunki środowiska.

Mikoryza pod trawnik

Bardzo korzystnym rozwiązaniem w przypadku trawników uprawianych w przydomowych ogrodach jest zastosowanie mikoryzy, czyli zaszczepienia żywą grzybnią mikoryzową. Podłoża, na których siane są w ogrodach trawy, najczęściej są pozbawione dobroczynnego działania mikoryzy.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest działalność człowieka, która pozbawia podłoże zawartości korzystnych mikroorganizmów. Dlatego warto zadbać o ich powrót poprzez zastosowanie mikoryzy, która ma dla trawników szereg zalet.

Dzięki mikoryzie rośliny rosną szybciej, a także lepsze jest krzewienie się trawnika oraz jego zagęszczenie poprzez rozrost korzeni traw. Oprócz tego odporność roślin po zastosowaniu szczepionki mikoryzowej na działanie niekorzystnych warunków środowiska zwiększa się. Poprawia się też odporność roślin na działanie wszelkiego rodzaju patogenów chorobotwórczych, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i wygląd trawnika.

Wśród głównych zalet stosowania preparatów mikoryzowych można także wymienić podwyższenie odporności na nieregularne podlewanie, a nawet suszę.

Wiele osób zastanawia się, jaką szczepionkę mikoryzową najlepiej wybrać do swojego trawnika. Doskonałym wyborem będzie produkt działający na trawnik w sposób kompleksowy, ponieważ dzięki niemu możliwe będzie osiągnięcie optymalnego wzrostu trawnika.

W składzie szczepionki mikoryzowej powinny się znaleźć różne rodzaje grzybów mikoryzowanych, które są w odpowiedni sposób wyizolowane. Oprócz tego podczas pielęgnacji trawnika warto również wykorzystać naturalny nawóz, który w efektywny sposób dostarczy trawnikowi niezbędnych substancji odżywczych w pierwszym okresie wzrostu.

Można również zdecydować się na zastosowanie hydrożelu w formie granulowanej, dzięki któremu możliwe będzie gromadzenie wody w warstwie trawnika. Sprawi to, że będzie on bardziej odporny na suszę, a także nieregularne podlewanie.

Jak stosować szczepionkę mikoryzową?

Wiele osób zastanawia się, jak stosować szczepionkę mikoryzową w ogrodzie. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni wybór produktu, ponieważ nie każda szczepionka sprawdzi się przy każdym gatunku rośliny znajdującej się w ogrodzie.

Warto zdecydować się na wybór szczepionki dedykowanej konkretnemu gatunkowi roślin, ponieważ produkty uniwersalne mogą się w tym przypadku nie sprawdzić. Różne rośliny wymagają zróżnicowanych gatunków grzybni do przeprowadzenia symbiozy, dlatego tak istotne jest ich odpowiednie dopasowanie.

Mikoryzę najlepiej aplikować w pobliżu młodych korzeni roślin. Dlatego optymalnym czasem będzie zarówno sadzenie roślin, jak i działania polegające na przesadzeniu rośliny. Dostęp do korzeni rośliny jest wówczas ułatwiony, a więc aplikacja szczepionki będzie sprawniejsza.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż po aplikacji szczepionki powinno się zrezygnować z nawozów mineralnych przez około dwa miesiące. Jest to istotne, ponieważ grzybnia musi się we właściwy sposób rozrosnąć, aby zacząć działać. Oprócz tego nie powinno się aplikować szczepionki na korzenie roślin zimą, oraz gdy występują częste zmiany temperatury. W tym przypadku rośliny są uśpione, a cały proces nie przebiegnie w skuteczny sposób. Dlatego najlepiej poczekać z całym działaniem do wiosny lub lata, a nawet jesieni.

Szczepionkę mikoryzową stosuje się w przypadku każdej rośliny wyłącznie jeden raz, a więc warto zadbać o wybór najdogodniejszego terminu.

Efekty stosowania mikoryzy widoczne są dopiero po kilku miesiącach od przeprowadzonego zabiegu, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Aktualnie w sprzedaży dostępne są szczepionki mikoryzowe w dość zróżnicowanych postaciach. Wśród nich można wymienić szczepionki w postaci żywej grzybni, a także proszków lub żelów.

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku roślin ogrodowych będzie zastosowanie mikoryzy w postaci płynnej. Dlatego warto wykorzystać żel lub zestaw do przygotowania go w formie samodzielnej. Najlepiej nanosić żel podczas sadzenia lub przesadzania roślin. Możliwa jest jego aplikacja na korzenie rośliny, dzięki czemu będzie się ona charakteryzowała wyjątkowo wysokim poziomem dokładności. Jednak nie ma przeszkód, aby zastosować mikoryzę również u roślin już zasadzonych. Aby to uczynić należy wprowadzić szczepionkę mikoryzową w postaci żelu do otworów w ziemi, które znajdują się w pobliżu korzeni rośliny.

Żywa grzybnia powinna mieć swobodny dostęp do korzeni, ponieważ wtedy działała w pełni efektywne. Przeprowadzonego zabiegu nie należy powtarzać w późniejszym etapie, ponieważ raz zaaplikowana szczepionka mikoryzowa będzie korzystnie służyła roślinie przez wiele długich lat. Będzie się znajdowała w glebie oraz skutecznie rozwijała w symbiozie z konkretną rośliną lub większą ilością tych samych roślin, jeśli znajdują się obok siebie.

Szczepionki mikoryzowe są bardzo korzystnym rozwiązaniem w przypadku roślin ogrodowych, jednak warto stosować je odnosząc się do pewnych ogólnych zasad i założeń.

Przede wszystkim powinno się w odpowiedni sposób dostosować preparat do wybranych roślin, a następnie dostosować jego formę. Szczepionki mikoryzowe dostępne są w sprzedaży w różnych postaciach, a wśród nich można wymienić na przykład specjalne proszki lub zawiesiny.

Szczepionki w formie sypkiej najlepiej sprawdzają się podczas sadzenia lub przesadzania roślin. Aplikuje się je pod korzenie roślin w glebie lub sypie do doniczek. Następnie po zasadzeniu lub przesadzeniu rośliny całość powinno się podlać, co sprawi, że zastosowany preparat ulegnie rozpuszczeniu i będzie miał szansę zadziałać.

Oprócz tego możliwe jest również wykorzystanie szczepionki w formie zawiesiny, która jest efektywniejsza niż proszek. Zawiesinę można nanosić bezpośrednio na korzenie roślin podczas sadzenia lub przesadzania. Jednak z powodzeniem można ją aplikować również w przypadku rośliny już zasadzonych. Najlepiej do tego celu wykorzystać specjalne aplikatory, dzięki którym możliwe będzie zaaplikowanie środka do wnętrza ziemi. Warto zadbać o to, aby dostał się jak najbliżej korzeni.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę podczas stosowania produktów mikoryzowych są rodzaje mikoryzy. Podczas wyboru produktu warto unikać preparatów uniwersalnych, ponieważ niemożliwe jest dopasowanie jednego rodzaju grzybni do wszystkich rośli znajdujących się w ogrodach.

Każda roślina może wejść w symbiozę jedynie z wybranymi gatunkami grzyba, dlatego powinny się one znajdować w wybranej szczepionce. Najlepszym wyborem będą oczywiście szczepionki, które będą zawierały w swoim składzie fragmenty strzępków żywej grzybni. Dzięki temu będzie miała ona możliwość korzystnego rozrośnięcia się oraz wniknięcia wewnątrz korzeni roślin.

Żywa grzybnia może od razu wejść we współpracę z rośliną, dlatego jest najbardziej polecana. Kolejną zasadą, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas stosowania szczepionek mikoryzowych, jest brak stosowania nawozów do roślin przez pewien czas. Najczęściej są to dwa miesiące.

Oprócz tego warto pamiętać, że na podłoże nie warto stosować żadnych preparatów o charakterze grzybobójczym, ponieważ mogą mieć one negatywny wpływ na grzyby wykorzystywane w procesie mikoryzy.

Aktualnie w sprzedaży dostępne są dość zróżnicowane szczepionki mikoryzowe. Występują one w postaci proszku, granulek oraz zawiesiny. W związku z tak szerokimi możliwościami wyboru również dawkowanie poszczególnych preparatów będzie zróżnicowane. Ich aplikacja możliwa jest na różne sposoby.

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest maczanie korzeni sadzonych lub przesadzanych roślin w preparacie lub stworzonym roztworze. Oprócz tego możliwe jest także zastosowanie produktów doglebowo poprzez ich aplikację wgłąb gleby. Dokładne dawkowanie poszczególnych preparatów umieszczone jest w instrukcji ich stosowania, a więc warto się z nimi zapoznać i do nich zastosować. Jest to bardzo istotne, ponieważ każdy preparat dostępny w sprzedaży jest różny i różnie się go wykorzystuje.

Nieprawidłowe korzystanie z poszczególnych preparatów może powodować brak zadowalających efektów, dlatego warto unikać takiego stanu rzeczy.

Wśród dostępnych metod dawkowania szczepionek mikoryzowych można również wyszczególnić aplikację posypową oraz objętościową. W każdej z nich powinno się zastosować dobrze dobraną ilość preparatu, którą przelicza się na metry kwadratowe powierzchni lub metry sześcienne objętości.

Kiedy stosować mikoryzę?

Kiedy należy stosować mikoryzę?
Kiedy warto stosować mikoryzę?

Mikoryzę w ogrodzie można stosować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest aplikacja szczepionek mikoryzowych podczas sadzenia lub przesadzania roślin. Jest to bardzo skuteczne, ponieważ istnieje możliwość aplikowania szczepionki wprost na korzenie sadzonych roślin. Korzenie moczy się w żelu lub sporządzonym przez siebie roztworze. Dzięki moczeniu korzeni w preparacie możliwe jest ich dokładne pokrycie, co sprawi, że mikoryza praktycznie od razu zacznie działać i grzyby mikoryzowe zaczną zasiedlać roślinę. Podczas sadzenia możliwe jest też zastosowanie preparatu w formie proszku lub granulek. Powinno się go umieścić we wnętrzu dołka, w którym ma zostać zasadzona roślina. Po zakończeniu sadzenia całość obficie podlewamy.

Mikoryzę można również stosować bezpośrednio do korzeni roślin. Aplikuje się grzyby doglebowo z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przeznaczonych aplikatorów. Aplikatory są wyposażone w specjalne podziałki, dzięki którym ułatwione jest dozowanie środków. Dodatkowo mają również rurki, które usprawniają cały proces aplikacji preparatu. Aplikację doglebową stosuje się, gdy rośliny są już zasadzone i nie planuje się ich przesadzania. Najlepiej cały proces przeprowadzić podczas wiosny lub jesieni, ponieważ wtedy na zewnątrz panują najlepsze warunki do rozwoju grzybni. Preparaty warto stosować przez cały okres wegetacyjny roślin, czyli od marca do października, poza okresami kiedy występują częste zmiany temperatury.

Warto pamiętać, aby obficie podlewać rośliny, które zostały poddane aplikacji mikoryzy. Dotyczy to w szczególności działań realizowanych podczas lata, na co warto zwrócić uwagę. W czasie mogą pojawić się susze, co może powodować brak efektywnego rozwoju mikoryzy, dlatego warto temu zapobiegać poprzez regularne podlewanie.

Jak sadzić mikoryzowane rośliny?

Sadzenie roślin z wykorzystaniem mikoryzy podobne jest do sadzenia roślin w sposób tradycyjny, jednak różni się zabiegami przygotowawczymi. Warto podczas nich zadbać o odpowiednią aplikację szczepionki mikoryzowej, ponieważ jest to niezbędne do jej efektywnego działania w późniejszym czasie. Zazwyczaj do poszczególnych preparatów dołączone są instrukcje, w których można znaleźć informacje na temat ich prawidłowego stosowania. Warto się z nimi zapoznać, a także do nich dostosować, ponieważ jest to kluczowe podczas robienia nasadzeń od razu ze szczepionkami. Sadzenie mikoryzowanych sadzonek krok po kroku może przebiegać w następujący sposób:

Zabiegi przygotowawcze

Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie preparatu w formie płynnej, w którym macza się korzenie roślin. Warto zadbać o to, aby były one w całości pokryte odpowiednim środkiem.

Kopanie dołka o odpowiedniej głębokości i wielkości

Dzięki temu możliwe będzie optymalne umieszczenie korzenia rośliny. Korzeni podczas sadzenia nie powinno się podwijać, dlatego warto zadbać o to, aby wykopany dołek miał właściwą głębokość.

Zastosowanie naturalnego nawozu

Dzięki niemu możliwe jest zapewnienie roślinie optymalnego wzrostu. Natomiast w przypadku stosowania szczepionek mikoryzowych w proszku jest to idealny moment na ich umieszczenie w dołku. Możliwe jest również połączenie naturalnego nawozu wraz ze szczepionką mikoryzową. W sprzedaży można znaleźć gotowe preparaty przeznaczone do tego celu, które w szczególności sprawdzają się do trawników.

Sprawdzenie pH gleby przed zasadzeniem rośliny

Jeśli ph gleby będzie niewłaściwe to możliwe jest zarówno jego podwyższenie lub obniżenie poprzez zastosowanie wybranych metod. Glebę z powodzeniem można zakwasić na przykład torfem. Natomiast podnoszenie pH najczęściej odbywa się poprzez wykorzystanie procesu wapnowania.

Umieszczenie rośliny we wcześniej przygotowanym dołku

Warto zadbać o to, aby system korzeniowy umieszczony był w dołku dość luźno, ponieważ wtedy roślina będzie miała optymalne warunki do wzrostu. Oprócz tego dobrze również pamiętać, że roślina nie powinna być umieszczona w dołku zbyt płytko, ponieważ może to w niekorzystny sposób wpływać na jej rozwój. Lepiej zakopać ją nieco za głęboko niż zbyt płytko.

Zasypanie rośliny umieszczonej w dołku ziemią

Po udeptaniu ziemi powinno pozostać w niej niewielkie zagłębienie, które będzie stanowiło ułatwienie podczas podlewania zasadzonej rośliny.

Ubicie gleby wokół zasadzonej rośliny

Sprawi to, że korzenie lepiej będą się układały.

Podlanie rośliny

Podlanie stanowi niezwykle istotny element całego procesu. Regularne podlewania zasadzonych roślin jest kluczowe do ich prawidłowego wzrostu oraz rozwoju grzybów mikoryzowych.

Mikoryza jest bardzo wrażliwa, a więc po aplikacji poszczególnych preparatów należy uważać, aby w żaden sposób jej nie zaszkodzić. Przede wszystkim przez pierwsze trzy tygodnie po aplikacji preparatu należy zwrócić uwagę na stosowanie niektórych preparatów, które mogą mieć negatywny wpływ na stan mikoryzy, a nawet doprowadzić do jej wyeliminowania z gleby.

Wśród tego rodzaju środków można przede wszystkim wyszczególnić fungicydy układowe, czyli szeroko spektrum środków o działaniu grzybobójczym. Zabijają one grzyby, które stanowią główny składnik mikoryzy.

Oprócz tego należy również uważać ze stosowaniem wszelkiego rodzaju środków ochrony roślin. Dlatego najlepiej nie używać ich przez pierwsze dwa miesiące po zaaplikowaniu szczepionki mikoryzowej. Warto pamiętać, aby w regularny sposób podlewać rośliny, ponieważ dzięki temu możliwe będzie zapewnienie im optymalnego wzrostu.

Szczepionki mikoryzowe to produkty w pełni bezpieczne do stosowania doglebowego lub na korzenie roślin. Nie wydzielają do środowiska żadnych chemicznych oraz toksycznych substancji, ponieważ są w pełni naturalne i występują w przyrodzie w formie samodzielnej, jeśli mają odpowiednie warunki do rozwoju.

Grzyby zawarte w mikoryzie nie są modyfikowane genetycznie, na co warto zwrócić uwagę. Mikoryza zastosowana w ogrodzie w samodzielny sposób będzie się w nim rozwijać, jeśli będzie w odpowiedni sposób dopasowana do konkretnej rośliny, a także trafi na podatną glebę. Dlatego podczas stosowania tego rodzaju preparatów szczególną uwagę należy zwrócić na fakt ich właściwego dobrania.

2 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Sława

Jestem pod ogromnym wrażeniem głębi analiz zawartych w tym artykule. Świetna praca!

Lidia

Zamówiłam u nieuczciwego sprzedawcy mikoryzę (3 szt.) do rododendronów a otrzymałam mikoryzę do palmy, juki i draceny. Niestety ze względu na kota nie posiadam takich gatunków kwiatów. Do jakich innych kwiatów mogłabym zastosować taką mikoryzę?