Zagęszczenie gruntu: metody zagęszczania, cena, zalety i wady

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 21 lipca 2021

Zagęszczenie gruntu: metody zagęszczania, cena, zalety i wady
Zagęszczenie gruntu: metody zagęszczania, cena, zalety i wady

Zagęszczanie gruntu to bardzo skomplikowane i złożone zagadnienie. Wszystko dlatego, że obecnie stosuje się bardzo szeroką gamę technologiczną przy możliwie jak największej ekonomicznej optymalizacji działania. Trzeba wiedzieć, że dobór metody zagęszczania gruntu zależy od wielu czynników – między innymi warunków gruntowych, możliwości technologicznych oraz dostępności materiałów. Zagęszczanie gruntu czasem bywa konieczne ze względu na jego niewielką nośność i stateczność. Zastosowanie odpowiedniej metody obliczeniowej pozwala wybrać najlepszą technikę zagęszczania. Zagęszczanie gruntu konieczne jest, kiedy po wykonaniu badań geotechnicznych okazuje się, że istnieją wątpliwości co do nośności gruntu na działce przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Niestety, bardzo wielu polskich inwestorów po zakupie działek budowlanych zabiera się od razu za budowę fundamentów. Później okazuje się że budynek postawiony na gruncie o słabej nośności zbyt intensywnie osiada. W efekcie na ścianach i podłogach mogą pojawić się niebezpieczne pęknięcia.

Badania geotechniczne – czyli badanie gruntu – najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej ekipie, która wystawi opinię na podstawie wykonanych pomiarów terenu oraz analiz laboratoryjnych. Wystawiona dokumentacja będzie zawierać dane dotyczące poziomu wód gruntowych, dokładne mapy z miejscami wykonanych badań oraz przekroje geotechniczne wykonanych odwiertów. W tych dokumentach zawarte będą najbardziej istotne informacje dotyczące nośności gruntów.

Warto podkreślić fakt, że według zapisów obecnego prawa budowlanego podczas budowy domu jednorodzinnego nie jest wymagane przeprowadzenie badań geotechnicznych. Zatem ich wykonanie jest indywidualną decyzją każdego inwestora. Dobrym pomysłem jednak może być nawet wykonanie badań geotechnicznych jeszcze przed zakupem działki pod budowę. Wszystko dlatego, że późniejsze zagęszczanie gruntu – jeśli okaże się konieczne – zazwyczaj jest bardzo kosztowne, dlatego ostateczny koszt nawet taniej działki może okazać się bardzo wysoki. Na szczęście, w naszym kraju zdecydowanie przeważają grunty stabilne o wysokiej nośności, na których budowa domu jednorodzinnego jest bezpieczna. Warto jednak sprawdzić to jeszcze przed rozpoczęciem budowy, by później obyło się bez zbędnych niespodzianek.

Rodzaje gruntów
Rodzaje gruntów

Rodzaje gruntów

Na początku warto określić rodzaje gruntów budowlanych, by wiedzieć, które z nich nadają się do budowy domu jednorodzinnego.

Pierwsze kryterium podziału to pochodzenie gruntów – tu można rozróżnić podłoża rodzime i nasypowe.
Grunt rodzimy to podłoże powstałe w wyniku naturalnych procesów geologicznych. Grunt nasypowy z kolei jest efektem działalności człowieka na danym terenie.

Pora przejść do tak zwanej spoistości gruntu. Grunty niespoiste czyli różnego rodzaju żwiry i piaski o różnym zagęszczeniu posiadają zróżnicowany stopień zagęszczenia – od gruntów luźnych aż po grunty bardzo zagęszczone

W niektórych regionach naszego kraju znaleźć można także grunty spoiste, które nadają się do celów budowlanych tylko wtedy, gdy posiadają niski poziom plastyczności. Poziom plastyczności uzależniony jest od poziomu wody w glebie. Grunty spoiste także można podzielić na kategorię – od gruntów zwartych – aż po grunty płynne. Jeśli grunt spoisty ma się nadawać do celów budowlanych, jego współczynnik plastyczności nie powinien przekraczać 0,25.

Warto również wspomnieć o spotykanych na terenie kraju rodzimych gruntach organicznych. Trzeba tylko wiedzieć, że w zasadzie nie nadają się one do celów budowlanych, gdyż stopień zagęszczenia takiego gruntu jest bardzo niewielki, a nośność bardzo ograniczona. Dlatego przy poszukiwaniu działki pod budowę takich gruntów w ogóle nie bierze się pod uwagę.

Zagęszczenie gruntu pod budowę
Zagęszczenie gruntu pod budowę

Kiedy więc zagęszczenia gruntu pod budowę okazuje się niezbędne?

Jak już było wspomniane, aby fundamenty domu jednorodzinnego były mocne i trwałe, powinny zostać postawione na odpowiednim gruncie. Dlatego w przypadku planowania budowy domu jednorodzinnego zawsze warto wykonać badania geotechniczne. Mimo dość wysokiego kosztu, łatwo można wtedy ocenić, czy grunt jest odpowiedni, czy też wręcz przeciwnie, wymaga wzmocnienia. Same badania są o wiele tańsze niż późniejsze zagęszczanie terenu, dlatego zawsze warto się na nie decydować.

Metody zagęszczania gruntu
Metody zagęszczania gruntu

Metody zagęszczania gruntu

Zagęszczanie gruntu kolumnami – metoda wymiany dynamicznej

Koparki czerpakowe lub różnego rodzaju dźwigi w tej metodzie zrzucają ubijak o dużej masie z określonej wysokości. Pierwsza faza formowania kolumny w zagęszczonym gruncie polega na wybiciu sporego krateru, a następnie – wypełnieniu go kruszywem. Tak powstała kolumna kruszywa wypełniana jest przy pomocy specjalnego ubijaka, który raz za razem zrzucany jest z dużej wysokości. Materiał wypełniający krater po każdym rzucie jest uzupełniany. Czynności te powtarza się aż do momentu wyraźnego zmniejszenia zagłębiania się ubijaka po rzucie. Wzrost oporów zagłębienia oznacza że, podstawa kolumny dotarła już do warstwy gruntu o większej sztywności. Warto podkreślić, że używany w tej metodzie sprzęt naprawdę robi wrażenie. Umożliwia on bowiem zrzut ubijaka o masie od 10 do 12 ton z wysokości nawet 40 m. Aby uformować jedną kolumnę przeciętnie potrzebne jest od 15 do 30 uderzeń. Wykonane kolumny kamienne znacznie poprawiają parametry gruntu, czyli między innymi zagęszczają go oraz poprawiają jego filtrację.

Tego rodzaju kolumny kamienne można formować także przy użyciu zagęszczarki impulsowej. Specjalny stempel w tej metodzie tworzy krater o głębokości mniej więcej 1 metra. Następnie wypełnia się go grubym kruszywem. Ta metoda różna jest od wymiany dynamicznej tym, że używa ona o wiele mniejszej energii, niż spadający z dużej wysokości ubijak. Powstałe kamienne kolumny są o wiele krótsze, jednak ich wykonanie – o wiele bardziej precyzyjne i mniej czasochłonne.

Impulsowe zagęszczanie gruntu

Zagęszczanie i wzmacnianie gruntu polegające na wykorzystanie technologii impulsowej polega na tym, że w relatywnie krótkim czasie przykłada się dużą energię do punktu na wzmacnianym obszarze. Wykorzystywane jest do tego urządzenie, które montuje się na podwoziu gąsienicowym. Urządzenie to posiada specjalnie skonstruowany stalowy stempel w o średnicy około półtora metra. Duża energia powstaje, kiedy w ułożony na gruncie stempel uderza młot o masie 9 ton. Puszczany jest on z wysokości około 1 metra z bardzo dużym zagęszczeniem uderzeń na minutę. Zagęszczarka porusza się po całym zagęszczonym terenie według wyznaczonej wcześniej siatki. Każdy punkt, na którym się zatrzymuje wymaga przekazania określonej ilości energii, dopasowanej do lokalnych warunków.

Wibroflotacja i wibrowymiana – zagęszczanie gruntu kolumnami żwirowymi

Grunty sypkie o zbyt niskim zagęszczeniu uniemożliwiają postawienie na nich fundamentów. Przy tego rodzaju gruntach stosuje się specjalny wibrator, który pozwala na uzyskanie podwyższenia wskaźnika zagęszczenia oraz wyrównanie terenu. Rodzaj stosowanego urządzenia dobierany jest w zależności od rodzaju gruntu. W ten sposób precyzyjnie można dobrać jego moc oraz częstotliwość drgań. Urządzenie podwieszane jest do dźwigu lub koparki i dzięki wibracjom może zagłębić się w grunt. Kiedy osiąga przewidzianą głębokość zaczyna podnosić się i opuszczać ruchem posuwisto zwrotnym przy jednoczesnym bardzo powolnym unoszeniu. Grunt w tej metodzie zagęszczany jest od dołu, powoli zmniejsza swoją porowatość. Powstały na wysokości terenu krater uzupełnia się dowiezionym materiałem. Poszczególne etapy kończą się, kiedy wibrator wyciągany jest na powierzchnię terenu. Kiedy prace przy użyciu wibratora są zakończone, konieczne jest wyrównanie i zagęszczenie gruntu.

Wibrowymiana z kolei stosowana jest przy gruntach spoistych o zbyt niskich parametrach mechanicznych, które nie nadają się do postawienia fundamentów domu jednorodzinnego. Używany jest tutaj specjalny wibrator śluzowy, dzięki któremu można wprowadzić w podłoże gruntowe żwir, który stworzy specjalną kolumnę. Umieszcza się go w podłożu przy pomocy wibracji tworzonych przez maszynę. Na bieżąco kontroluje się opór oraz prędkość pogrążania kolumny. Kiedy znajdzie się ona na przewidzianej głębokości, wibrator rozpoczyna formowanie kolumny. Śluza znajdująca się w jego dolnej części otwiera się, a kruszywo umieszczane jest w gruncie. Kiedy wibrowymiana jest zakończona, trzeba wyrównać poziom roboczy powierzchni oraz dodatkowo zagęścić go wibratorem powierzchniowym.

Metoda jet-grouting

Iniekcja strumieniowa, czyli właśnie metoda jet-grouting, to kolejna z metody wzmacniania gruntów, która polega na mieszaniu go z tłoczonym pod wysokim ciśnieniem zaczynem. Co ciekawe, stosowana jest ona obecnie nie tylko w budownictwie lądowym, ale także wodnym.

Prace przy pomocy tej metody dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich to wiercenie. Specjalna żerdź zostaje wpuszczona w grunt do głębokości zaprojektowanego wcześniej poziomu podstawy docelowej kolumny. Podczas wiercenia stosowana jest płóczka, której zadaniem jest wynoszenie urobku na powierzchnię terenu.

Drugim etapem prac jest formowanie kolumny. W powstały otwór tłoczony jest cementowy zaczyn przez dysze iniekcyjne, które umieszczone są w dolnej części żerdzi. Warto podkreślić, że realizacja przy użyciu metody jet-grouting sprawdza się lepiej w gruntach sypkich, gdzie zajmuje mniej czasu oraz zużywa mniejszą ilość materiału. Jeśli w gruncie występują różnego rodzaju przeszkody, kształt stworzonej kolumny nie musi być regularny.

Pale i kolumny CFA

Również stosowane są jako metoda zagęszczenia gruntu. Specjalny świder ślimakowy pogrąża się w gruncie, przy okazji nieznacznie odprowadzając urobek. Ta metoda pozwala na to, że otaczający grunt nie rozluźnia się, a uzyskiwana nośność w granicach kolumn jest znacznie wyższa. W centralnej części świdra znaleźć można specjalny przewód, który umożliwia tłoczenie betonu podczas formowania. Przewód ten podczas drążenia otworu jest zamknięty, a otwiera się, kiedy świder osiąga żądaną głębokość. Niski stopień wibracji i hałasu, sprawia że wspomniana metoda może być stosowana w sąsiedztwie już istniejących obiektów. Sprawdza się ona doskonale na wszystkich rodzajach gruntów sypkich i spoistych.

Stabilizacja powierzchniowa

Jest to kolejna metoda zagęszczania gruntu polegająca na wymieszaniu go z optymalną ilością spoiwa oraz wody. Cement, który dodaje się do gruntu ma za zadanie zwiększyć jego spójność, obniżyć nasiąkliwość oraz plastyczność. Ilość zastosowanego spoiwa uzależniona jest od tego, jakie własności podłoża chce się osiągnąć. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie odpowiedniej receptury środka wiążącego. Następnie rozkłada się go na powierzchni terenu i miesza z gruntem przy zastosowaniu dodatku wody. Powstała mieszanka jest zagęszczana gładkim walcem. Po 7 i następnie po 28 dniach zalecane jest przeprowadzenie kontroli gruntu.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Podłoże o niskiej nośności bardzo często wymaga zastosowania konstrukcji złożonej z geowłókniny separacyjnej, zbrojenia geosyntetycznego oraz kolejnych warstw zbrojenia i warstw kruszywa. Najstabilniejsze konstrukcje z gruntu zbrojonego można uzyskać poprzez zastosowanie geosyntetyków. Zapewniają one stabilizację ziaren kruszywa wzajemnie je klinując. Z geosyntetyków można układać różnego rodzaju geomaterace lub przestrzenne struktury, które przybierają formę komórek wypełnionych kruszywem.

Stopień zagęszczenia gruntu i wskaźnik zagęszczenia

Mówiąc o stopniu zagęszczenia gruntu, mamy na myśli naturalny jego stan. Wielkość ta charakteryzuje grunty, które zostały utworzone i złożone przez naturę. Z kolei wskaźnik zagęszczenia gruntu informuje jak został zagęszczony grunt, który został wbudowany w podłoże. Jest to wskaźnik, którego używa się w odniesieniu jedynie do gruntów nasypowych, czyli tych stworzonych przez człowieka. Obydwie wartości dokładnie można określić w badaniach i analizach laboratoryjnych. Dzięki zagęszczaniu tej samej próbki w różnych wilgotnościach, można określić krzywą zależności gęstości objętościowej od wilgotności. Dzięki temu można określić wilgotność, przy której otrzymuje się maksymalne zagęszczenie gruntu. To badanie jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często zdarza się, że grunt jest wysuszony, przez co jego zagęszczenie jest bardzo trudne do uzyskania.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określić można także poprzez sondowanie gruntu. Najbardziej powszechnym i najczęściej wykorzystywanym urządzeniem jest sonda lekka. Trzeba tylko pamiętać, że nie powinno jej się używać do określania wskaźnika zagęszczenia warstwy gruntu do głębokości pół metra. Chociaż niektórzy geotechnicy robią to, korzystając ze wzorów korekcyjnych.

Jedną z najbardziej nowoczesnych metod do szybkiego określenia wskaźnika zagęszczenia jest badanie lekką płytą dynamiczną. Przeprowadzane jest ono w terenie. To właśnie tutaj obciążona dynamicznie płyta, która posiada wbudowany czujnik, pozwalający na zmniejszenie dynamicznego modułu odkształcenia gruntu. To na jego podstawie właśnie można określić stopień zagęszczenia powierzchni. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że pomiar trwa zaledwie kilka sekund i jest bardzo precyzyjny. Lekka płyta dynamiczna może kontrolować zagęszczenie podłoża do głębokości 30 cm. Aby zbadać głębiej położone warstwy gruntu należy wykonać próbne wykopy. Obecnie badania lekką płytę dynamiczną stają się coraz bardziej powszechne.

Cena zagęszczenia gruntu
Cena zagęszczenia gruntu

Cena zagęszczenia gruntu

Roboty geotechniczne są niezbędne przy planowaniu jakichkolwiek robót budowlanych, ponieważ to właśnie dzięki nim można właściwie przygotować teren pod budowę. W ten sposób zyskuje się pewność, że planowany dom jednorodzinny stanie w miejscu stabilnym, o odpowiedniej nośności. Trzeba jednak liczyć się z tym, że roboty geotechniczne, a także badania związane z właściwościami gruntów, są dość kosztowne. Jednak mają one niebagatelne znaczenie względem bezpieczeństwa, co oznacza, że warto potraktować je jako inwestycje w przyszłość. Trzeba mieć świadomość tego, że w zależności od firmy czy rodzaju usługi, cennik robót geotechnicznych może być bardzo zróżnicowany. Dlatego najlepiej będzie skonsultować się z wykonawcami, ponieważ tylko w ten sposób zyska się świadomości tego, jaka kwota będzie ostatecznie do zapłaty. Tak naprawdę, dwie różne firmy za tę samą usługę potrafią zażądać bardzo różnych cm, dlatego warto najpierw przeprowadzić małe porównanie, zanim zdecyduje się na usługę konkretnej firmy.

Aby budynek mógł zostać postawiony na wybranym terenie, grunt musi być pod to odpowiednio przygotowany. Dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu ziemia będzie w stanie udźwignąć znacznie większy ciężar, niż przed wykonaniem prac. Oczywiście, cena za te roboty będzie uzależniona od regionu, firmy, wielkości terenu oraz rodzaju wzmocnienia, jakie będzie konieczne. Trzeba przygotować się na to, że koszty zazwyczaj wahają się od 100 do 200 złotych za metr. Cena jest bardzo trudna do ustalenia, ponieważ jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Zależna jest ona nie tylko od ilości dokonanych niezbędnych odwiertów w ziemi, ale także wyboru metody, jaka zostanie wykorzystana.

Na stronach różnych firm geotechnicznych oczywiście można znaleźć podstawowe cenniki. Zazwyczaj jednak ostateczna cena i tak jest uzależniona od wielkości i rodzaju zlecenia. Trzeba przygotować się na to, że zagęszczenie gruntu nie będzie jedynym wydatkiem, który będzie konieczny. Już samo wykonanie badań geotechnicznych, które w ogóle pozwalają określić rodzaj i specyfikację gruntu, jest dość kosztowne. Sondowanie może wynieść w granicach kilkudziesięciu złotych za metr, a badania laboratoryjne kosztują nawet 200 zł za jedną próbkę. Samo wykonanie opinii geologiczno – inżynieryjnej może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. To ona właśnie określi, czy prace związane z zagęszczeniem gruntu będą w ogóle koniecznie.

Podsumowując, pomimo tego, że większość gruntów budowlanych dostępnych w Polsce, zazwyczaj posiada odpowiednią nośność, to jednak zawsze warto wykonać badanie geotechniczne, która powie czy tak jest w rzeczywistości. Tutaj warto kierować się zasadą, że o wiele lepiej jest zapobiegać, niż później leczyć skutki zaniedbań. Po ukończeniu inwestycji na gruncie o słabej nośności może dojść do intensywnego osiadania budynku, które może skończyć się nawet nieszczęściem. Tak więc o zagęszczeniu gruntu warto pomyśleć zawsze wtedy, kiedy zachodzi podejrzenie, że posiada on kiepską nośność oraz wysoki poziom wód gruntowych. Bardzo często można określić to już choćby po tym, że wszystkie domy w okolicy zbudowane są na podwyższeniach. Warto także pamiętać o tym, że badań geotechnicznych można dokonać jeszcze przed zakupem gruntu. Owszem, są one dość kosztowne, wciąż jednak kosztują mniej niż zagęszczanie terenu. Może bowiem okazać się, że działka wystawiona na sprzedaż w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, posiada kiepską nośność, co oznacza, że zagęszczanie może okazać się niezbędne. Wtedy może okazać się, że atrakcyjna cena była tylko pozorem.

Rodzajem gruntu, który najczęściej okazuje się konieczny do zagęszczenia jest ten zbudowany z piasku, żwiru o niskiej zawartości frakcji pylistej, pospółki, a także terenów zdegradowanych – czyli wszędzie tam gdzie zalegają odpady górnicze, komunalne czy też energetyczne.

Nikomu chyba nie trzeba przypominać o tym, że już sama budowa domu jednorodzinnego jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego szkoda zmarnować wszystkie zainwestowane środki, by stawiać ją na niepewnym gruncie. Dlatego warto zapewnić ziemię o jak najlepszej nośności, co możliwe jest właśnie dzięki zagęszczaniu. Zagęszczanie chroni nie tylko interesy inwestora, ale także wykonawcy. Dzięki niemu zyskuje się pewność, że budowa po pewnym czasie nie osiądzie i nie dojdzie do katastrofy budowlanej. Nawet w najmniej ryzykownym wariancie postawienie budynku na niepewnym gruncie zakończy się pękaniem ścian i podłóg.

Podsumowując, zagęszczanie jest procesem technologicznym, który zwiększa gęstość objętościową gruntu. W ten sposób zyskuje się poprawienie innych jego parametrów, między innymi: zmniejszenie porowatości, zwiększenie nośności, zwiększenie wytrzymałości na ścinanie, zmniejszenie wrażliwości na wodę i mróz oraz zmniejszenie wodoprzepuszczalności. Luźno usypane grunty, na skutek ciężaru własnego oraz oddziaływań zewnętrznych, po czasie zaczną się w naturalny sposób zagęszczać. W ten sposób podłoże gruntowe będzie osiadać, a w konsekwencji – podąży za nim cała konstrukcja. Głównym celem zagęszczenia gruntu jest wyeliminowanie tego właśnie zagrożenia, co daje pewność że dom, który zostanie postawiony, będzie bezpieczny.

Bardzo często mówi się, że podstawą solidnej konstrukcji każdego domu jednorodzinnego są mocne i trwałe fundamenty. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli zostaną one postawione na nieodpowiednim gruncie, to w rzeczywistości będą niewiele warte. Dlatego śmiało można powiedzieć, że podstawą każdego domu jednorodzinnego jest zwarty i stabilny grunt, na którym ten stanie. Niezależnie od tego, jakie metody zostaną wybrane – ubijanie, jet-grounding czy zastrzyki z zaprawy cementowej – dają one pewność, że fundamenty konstrukcji będą w przyszłości bezpieczne. Trzeba pamiętać o tym, że metoda zagęszczania gruntu, a właściwie jej wybór, nie zależy wyłącznie od woli inwestora. To właśnie na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych określa się, jaki rodzaj zagęszczania gruntu będzie najbardziej odpowiedni dla danej powierzchni.

Wiele osób decydujących się na zagęszczenie gruntu nie wie, na jakie koszty powinno się przygotować. W tym celu warto znaleźć firmę, która nie tylko zagwarantuje ich zminimalizowanie, ale także zapewni usługę na najwyższym poziomie. Oczywiście, znalezienie takiej firmy, będzie najłatwiejsze, jeśli skorzysta się z internetu. Trzeba jednak przygotować się na to, że nie od razu pozna się koszt usługi. Przedsiębiorca będzie musiał wykonać szczegółowy kosztorys, oparty na rodzaju gruntu, jego powierzchni, a także innych ważnych czynnikach. Inwestor musi przygotować się na to, że zagęszczanie gruntu to proces dość kosztowny, jednak w niektórych przypadkach – nie da się go ominąć. Uniknąć konieczności zagęszczania gruntu można, jak już wyżej było wspomniane, jeszcze na etapie kupna działki. Badania geotechniczne umożliwiają rezygnację z zakupu terenu niestabilnego, który będzie wymagał w przyszłości zagęszczenia. Pomimo tego, że obecne przepisy budowlane nie wymagają przeprowadzania badań geotechnicznych przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego, to jednak ich wykonanie zdecydowanie leży w interesie inwestora. Kiedy dom jednorodzinny zostanie już postawiony, może się okazać bowiem, że jeśli zagęszczanie było konieczne, a nie zostało wykonane, to tak naprawdę nic nie jest w stanie już pomóc.

Podsumowując, zagęszczenie gruntu pod budowę domu jednorodzinnego to kwestia przezorności i zadbania o swoje przyszłe interesy. Późniejsze naprawienie bowiem szkód, które ewentualnie mogą wystąpić, może okazać się bowiem niemożliwe. W najlepszym przypadku postawienie domu na nieodpowiednio przygotowanym gruncie, może skończyć się w pękaniem ścian i podłóg. O najgorszym wariancie lepiej nawet nie mówić – intensywne osiadanie może zakończyć się całkowitym zniszczeniem budynku. Jak wyżej wspomniano, metod zagęszczania gruntu jest bardzo wiele i muszą być one dopasowane w zależności od istniejących okoliczności. Ten tekst jasno powinien dać znać inwestorom, którzy wciąż zastanawiają się nad wykonaniem badań geotechnicznych, że tak naprawdę, nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko szczegółowa analiza powierzchni jest w stanie pokazać bowiem, czy zaplanowana konstrukcja stanie stabilnie i będzie bezpieczna.

Podsumowując, na temat badań geotechnicznych oraz zagęszczania gruntu wciąż jeszcze mówi się za mało, a jest to kwestia, którą szczegółowo powinien znać każdy inwestor. Na szczęście, niestabilne grunty należą w Polsce wciąż jeszcze do rzadkości, dzięki czemu zagęszczanie potrzebne jest naprawdę wyjątkowych i rzadkich przypadkach.

FAQ

Kiedy zagęszczanie gruntu jest konieczne?

Nośność gruntu ma kluczowe znaczenie podczas prac budowlanych. Analiza podłoża jasno określa jakość i na jej podstawie określa się, czy grunt jest wystarczająco spoisty. Jeżeli istnieje ryzyko osadzenia się budynku, należy zagęścić grunt.

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Grunty budowlane można podzielić na: grunty naturalne i antropogeniczne.

Jakie są sposoby zagęszczenia gruntów?

W zależności od złożoności problemu, stosuje się: zagęszczanie gruntu kolumnami, impulsowe, wibroflotacja i wibrowymiana, iniekcja strumieniowa.

Komentarz