Etapy budowy – pojęcia

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 12 marca 2021

etapy budowy pojecia

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących terminologii stosowanej w opisach i dokumentacji typowych projektów domów architekci z MG Projekt przygotowali mini artykuł wyjaśniający te kwestie.

Najwięcej niejasności związanych jest z kosztem budowy domu.

Koszty realizacji jakie podane są na stronie pracowni architektonicznej MGProjekt pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów.

Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu.

Opracowując go, kosztorysant przyjmuje budowę systemem gospodarczym, przy średnich cenach robocizny, materiałów, sprzętu i transportu według średniej krajowej.

Zasada ta dotyczy wszystkich etapów realizacji inwestycji.

Podane koszty są wartościami netto.

etapy budowy domu

Stan surowy otwarty (RSSO)

  • Zawiera konstrukcję budynku.
  • Nie zawiera okien i drzwi.
  • Bryła budynku przekryta jest dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym.

Stan surowy zamknięty (RSSZ)

Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, zawiera dodatkowo:

Roboty wykończeniowe (KRWY)

W tym etapie uwzględniono:

Roboty nie uwzględnione na tym etapie:

Realizacja domu pod klucz (RDPK)

Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w kosztorysach projektów gotowych.

W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z innej półki cenowej, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Komentarz