Chudziak: wylewanie, proporcje i zastosowanie chudego betonu

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 4 października 2021

Chudziak
Chudziak

Być może słyszeliście, kiedyś pytanie, co to jest chudziak?

Jeżeli słyszeliście i w dalszym ciągu nie znacie na nie odpowiedzi, ten tekst został stworzony z myślą o Was.

Przez cały tekst powiemy sobie o różnych kwestiach związanych z chudziakiem.

Naturalnie będzie to jednak w pewien sposób skrót.

Żaden tekst nie sprawi, że ktoś stanie się ekspertem od budownictwa (zresztą nie chodzi tylko o budownictwo).

Co to jest chudziak?

Co to jest chudziak?
Co to jest chudziak?

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z chudziakiem, nie pozostaje nic innego, jak odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czym w ogóle jest chudziak.

Tak więc chudziak to po prostu potoczna nazwa betonu podkładowo-wyrównawczego.

Dodatkowo trzeba wiedzieć, że jest to beton nienośny mający klasę wyższą niż C8/10.

Cechą charakterystyczną chudziaka (betonu podkładowo-wyrównawczego) jest niezbyt duża wytrzymałość w przypadku ściskania.

Co zrobić, aby doszło do powstania betonu podkładowo-wyrównawczego?

Powiedzieliśmy sobie na temat definicji betonu i teraz czas na kolejny krok, którym jest stworzenie betonu podkładowo-wyrównawczego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niezależnie o jakim rodzaju betonu byśmy mówili, zawsze istotna jest konkretna receptura.

Co do proporcji betonu oraz składu mieszanki betonowej, najczęstszym rozwiązaniem jest skorzystanie z tablic, norm.

Warto jeszcze też odnieść się do sytuacji, w której przyszło nam betonować w obniżonej temperaturze.

Taka sytuacja wymaga następujących działań: konieczne jest dodanie odpowiedniej domieszki oraz zmniejszenie ilości wody zarobowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej powinno być na poziomie 10-20%).

Uwaga! Koniecznie trzeba też odnieść się do daty przydatności do użycia.

Jeżeli data ważności produktu już minęła, jego stosowanie jest niedozwolone.

Zastosowanie chudego betonu

Zastosowanie chudego betonu
Zastosowanie chudego betonu

Skoro mamy mówić o zastosowaniu, warto przypomnieć, że chudziak charakteryzuje się niezbyt dużą wytrzymałością.

Niemniej nie oznacza to tego, że mowa o rodzaju betonu, który jest obecny stosunkowo rzadko.

Prawda przedstawia się zgoła odmiennie – chudziak obecny jest na każdej budowie.

Bardzo dobrym odniesieniem się jest układanie warstwy podkładowej.

Układanie warstwy podkładowej chudziakiem sprawdzi się przy ławach fundamentowych, jak i posadzkach.

Dobrze też podkreślić, że w momencie wylewania fundamentów, zadania prezentują się w następujący sposób:

  • zmniejszenie napływu wody do betonu konstrukcyjnego,
  • zmniejszenie odpływu wody do betonu konstrukcyjnego,
  • wyrównanie podłoża.

Układanie chudziaka zawsze ma miejsce bezpośrednio na gruncie, w ten sposób ma dojść do tego, aby konstrukcja stała się stabilna oraz wytrzymała.

Jako że beton podkładowo-wyrównawczy znajduje się na każdej budowie, kwestia zastosowania jest bardzo szeroka.

Nie powiedzieliśmy jeszcze nic na temat warstwy wyrównującej pod podłogi, a chudziak również i jest tam obecny.

Warto także mieć świadomość, że w tym przypadku mówimy na temat pierwszej warstwy stabilizującej.

Po prostu jest to podstawa i później na tej podstawie pojawiają się kolejne warstwy.

Pora jeszcze odnieść się do komina – przy kominie beton podkładowo-wyrównawczy również stanowi podstawę.

W dalszej kolejności dochodzi do rozłożenia zbrojenia oraz betonu i oczywiście następnie budowany jest fundament pod komin.

Wylewanie chudziaka

Wylewanie chudziaka
Wylewanie chudziaka

Chudy beton powinien zostać wylany z betoniarki, czy może betoniarni?

W związku, z tym że powiedzieliśmy sobie wcześniej na temat powstania betonu podkładowo wyrównawczego, przede wszystkim skupimy się na betoniarni.

Fakty są takie, że chudy beton może zostać zamówiony w zakładach produkujących beton.

Jeżeli chodzi o koszty, które muszą zostać poniesione, oczywiście wszystko zależy od tego, z czyich usług zdecydujemy się skorzystać. Niemniej liczenie na to, że zamówienie betonu będzie tańszym rozwiązaniem, jest błędem.

Z drugiej strony różnice nie są znaczące, więc w niektórych sytuacjach można się skłaniać do wyboru droższej opcji.

Czasem po prostu oszczędzanie może nie być dobrym pomysłem.

Poza tym dobrze jeszcze raz przeczytać na temat powstawania betonu podkładowo-wyrównawczego.

Chudy beton
Chudy beton

Jakiej grubości powinien być chudy beton?

Niewykluczone, że czytając ten tekst, zastanawialiście się nad tym, jaką grubość powinien mieć chudy beton?

Odpowiedź na to pytanie jest jednak prosta.

W praktyce przyjęło się, że grubość chudziaka powinna wynosić 8-10 cm.

Niemniej to nie wszystko, o czym powinno się pamiętać.

Istotne są również lokalne warunki gruntowe oraz zagęszczenia warstwy podsypu.

Można powiedzieć, że to są dwa czynniki mające wpływ na to, jak przedstawia się grubość chudziaka.

Zalety i wady chudziaka

Spójrzmy na chudziaka pod kątem tego, w jaki sposób przedstawiają się zalety oraz wady.

Zalety chudego betonu

Mówiąc o zaletach, na pewno warto nawiązać do tego, że beton podkładowo-wyrównawczy obecny jest na każdej budowie.

Gdyby nie chudziak mielibyśmy do czynienia z układaniem pokładzin na nierównych podłogach.

Jest to niewątpliwie coś, co obecnie bardzo trudno jest sobie wyobrazić.

Wszak chudziak stabilizuje elementy na budowie.

Od razu można także powiedzieć na temat kolejnej zalety, którą jest zdolność do produkcji dowolnej konsystencji mieszanki, ta zdolność przekłada się później na stabilizację podbudowy bez względu na to, jak przedstawia się położenie.

Kolejna zaleta to cena, o której już nieco sobie mówiliśmy (produkcja własnoręczna jest tańsza od dokonania zamówienia w betoniarni).

Wady chudego betonu

Przejdźmy teraz do tego, co można powiedzieć na temat wad.

Przede wszystkim należy zacząć od niskiej odporności na ściskanie.

Niska odporność na ściskanie dyskwalifikuje chudziaka m.in. w przypadku nadproży (okiennych oraz drzwiowych) i budulca schodów.

Koniecznie trzeba też nawiązać do problemów z powstawaniem chudziaka (jeżeli oczywiście zdecydujemy się na takie właśnie rozwiązanie). Wyrobienie własnoręcznej mieszanki to nie tylko ewentualne trudności, ale po prostu żmudne działanie.

Można też podkreślić, że jest to działanie określane jako czasochłonne i nie wolno zapomnieć o generowaniu dodatkowego kosztu robocizny.

Doszło do pęknięcia chudziaka, jak należy w takim wypadku postąpić?

Nie ma co ukrywać, że w życiu zdarzają się różne sytuacje i nie zawsze można je określić jako te, które są przez nas przewidywane.

Przykładem może być pęknięcie chudziaka.

Zacznijmy może od tego, że mamy dwa rodzaje rysów – skurczowe oraz mechaniczne.

Powstanie rys skurczowych związane jest ze skutkami fizykochemicznych przemian, które odbywają się w betonie natomiast rysy mechaniczne to efekt czynników zewnętrznych.

Co do konkretów, tak naprawdę musimy zastanowić się nad kilkoma kwestiami i, kiedy to zrobimy, odpowiedź nie będzie stanowić najmniejszego kłopotu.

Oto te kwestie, o których mowa:

  • Jak przedstawiają się warstwy podbudowy?
  • Czy podbudowa była zagęszczona?
  • Jak podbudowa była zagęszczona (jeżeli oczywiście była)?
  • W jaki sposób pielęgnowano beton?
  • Czy nie zapomniano o dylatacjach obwodowych?

Jak widać więc, pęknięcie chudziaka to bardzo szeroki temat, który można rozpatrywać na przeróżne sposoby.

Gruby beton a chudziak

W związku, z tym że za nami jest już mnóstwo informacji związanych z chudziakiem, czas dokonać porównania grubego oraz chudego betonu.

Biorąc pod uwagę, że to chudziak jest tematem tekstu, zacznijmy do grubego betonu.

Na wstępie należy podkreślić, że mówienie o grubym betonie jest umowne.

W gronie specjalistów raczej nie spotkamy się z takim określeniem.

Najprościej mówiąc, przez gruby beton rozumie się beton konstrukcyjny, który dzięki posiadaniu odpowiednich parametrów jest dobrym rozwiązaniem w przypadku ścian czy schodów.

Co do chudziaka, na dobrą sprawę należy powtórzyć wszystko to, co już zostało wcześniej powiedziane (np. to, że chudziak odpowiada za stabilizowanie elementów na budowie).

Klasy betonu
Klasy betonu

Klasy betonu

Na początku tekstu, kiedy definiowaliśmy sobie to, czym jest chudziak, padły słowa mówiące o tym, że jest to beton nienośny o klasie wyższej niż C8/10.

Nadszedł moment, żeby powiedzieć nieco na temat klas betonu.

Klasa betonu to po prostu oznaczenie tego, w jaki sposób przedstawia się wytrzymałość na ściskanie.

Jeszcze dokładniej mówiąc, chodzi o określenie wielkości naprężeń ściskających, jakie mogą zostać przeniesione.

Jak już wiadomo ze względu na opisywanie chudziaka, klasa betonu składa się również z oznaczeń liczbowych.

Oznaczenia te związane są z wytrzymałością charakterystyczną na ściskanie próbek mających kształt walca oraz sześcianu (walca dotyczy pierwsza wartość natomiast sześcianu druga).

Ważne – za bardziej bezpieczną określa się wytrzymałość ustaloną na próbkach walcowych.

Największy wpływ związany jest z zawartością cementu oraz wskaźnikiem wodno-spoiwowym.

Po prostu im więcej spoiwa i mniej wody, tym lepszy wpływ na klasę betonu.

Co do zawartości betonu, dochodzi do pewnego konfliktu.

Otóż, kiedy jest zwiększenie udziału cementu w mieszance, ma to przełożenie na negatywne oddziaływanie.

To negatywne oddziaływanie dotyczy właściwości reologicznych.

Błędy na budowie popełniane przy fundamentach, w przypadku których chudziak odgrywa pewną rolę.

Czas powiedzieć na temat niezawibrowanego betonu w fundamentach.

Zacznijmy od tego, że w zależności od rodzaju gleby oraz warunków środowiska gruntowo-wodnego dochodzi do przyjęcia odpowiedniej klasy betonu.

Co więcej, wraz z nią ma miejsce właściwa klasa stali zbrojeniowej dla elementów żelbetowych.

Gdyby nie doszło do odpowiedniego zawibrowania mieszanki, nie będzie można powiedzieć o takiej klasie, jak to ma miejsce w projekcie.

Mówiąc wprost parametry szczelności będą na zbyt niskim poziomie.

Koniecznie trzeba też odnieść się do tego, że beton będzie charakteryzować się pustkami, czy kawernami.

To jednak jeszcze nie wszystko.

Otóż jest również nadmierne osadzanie mieszanki, co może źle wpłynąć na prawidłowe wykonanie otuliny.

Tak dopiero teraz możemy się odnieść do chudziaka.

Jeżeli dojdzie do zastosowania chudego betonu, otulina powinna mieć 40-45 mm.

Gdyby jednak nie było chudziaka, różnica jest znaczna (minimum 45 mm).

Niezmiernie ważne jest również zachowanie odpowiedniego czasu pomiędzy pracami fundamentowymi.

W przypadku robienia wykopów, konieczne jest ich niezwłoczne zabezpieczenie.

W przypadku przerwania prac ziemnych realne są dwa zagrożenia.

Te zagrożenia to obsuwanie gruntu oraz zasypywanie wykopów.

Naturalnie mogło jednak zdarzyć się tak, że już do tego doszło (tak dochodzimy do związku z chudziakiem).

Załóżmy również, że w wykopie znajdowało się zbrojenie.

Biorąc pod uwagę takie okoliczności, przed zabetonowaniem ław nieodzowne jest oczyszczenie wykopu i stali.

Oczyszczanie musi przebiegać w na tyle ostrożny sposób, żeby nie doszło do uszkodzenia chudziaka.

Podsumowanie

Chudziak to beton podkładowo-wyrównawczy, nie mniej potoczna nazwa nie wzięła się z niczego, w końcu cechą charakterystyczną betonu podkładowo-wyrównawczego jest niezbyt duża wytrzymałość na ściskanie.

Chudy beton to mieszanka charakteryzująca się formą mokrej ziemi.

Warto pamiętać, że niedopuszczalnym pomysłem jest dolewanie wody. Jest to swego rodzaju pułapka, bo kiedy są problemy z mieszaniem w betoniarce (a takie problemy niewątpliwie mogą wystąpić), niejako automatycznie może przyjść do głowy dolanie wody.

Układanie chudziaka odbywa się bezpośrednio na gruncie, gdyż w ten sposób dba się o stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji.

FAQ

✓ Jakiej grubości powinien być chudy beton?

W praktyce przyjęło się, że grubość chudziaka powinna wynosić 8-10 cm.

✓ Gdzie stosuje się chudy beton?

Układanie warstwy podkładowej stosuje się przede wszystkim przy ławach fundamentowych, jak i posadzkach.

✓ Jakie wady ma chudy beton?

Wśród wad chudego betonu wymienia się niską odporność na ściskanie, oraz czasochłonne przygotowanie.

Komentarz