Klimakonwektor w domu: cena, opinie i zalety klimakonwektorów

MG Projekt Pracownia Architektoniczna / Aktualizacja 31 maja 2021

Klimakonwektor
Klimakonwektor

Ciepło – zimno, czyli o zaletach posiadania klimakonwektorów w domu jednorodzinnym

Przyjemny chłód w upalne letnie dni, przytulne ciepło w czasie zimowych mrozów – komfort temperaturowy przez okrągły rok to marzenie każdego użytkownika domu jednorodzinnego. A gdyby taki komfort mogło zapewnić nam jedno urządzenie, to oznaczałoby wręcz życie w bajkowym świecie. To nie jest bajka, to nie są mrzonki – takie urządzenia dostępne są na rynku. Kilmakonwektory, bo o nich tu mowa, łączą w sobie funkcje urządzeń grzewczych i chłodzących. W naszym klimacie obie te opcje urządzenia mają zastosowanie przez cały rok. Zanim podejmiemy decyzję o ich zakupieniu i montażu warto dowiedzieć się wszystkiego o budowie, zasadach działania, efektywności pracy, kosztach użytkowania oraz o dostępności i cenie klimakonwektorów na rynku polskim.

Co to jest klimakonwektor?

Klimakonwektory najczęściej spotyka się w biurach oraz innych budynkach użyteczności publicznej – sklepach wielkopowierzchniowych, salach koncertowych, halach sportowych, aulach. Klimakonwektory są to urządzenia służące do utrzymania w pomieszczeniu zadanej, czyli zaprogramowanej temperatury. To urządzenia wysokiej klasy łączące w sobie funkcje agregatów chłodniczych, kotłów grzewczych i pompy ciepła. Klimakonwektory mogą tylko grzać lub tylko chłodzić albo robić jedno i drugie. W okresie chłodów klimakonwektor jest grzejnikiem, latem zmienia się w klimatyzator, który przyjemny chłód zapewnia dzięki wodzie, niekiedy z dodatkiem, np. glikolu. W klimatyzatorach tradycyjnych używa się szybkowrzącego freonu. Powietrze z klimakonwektora nie jest nadmiernie suche, tym samym sprzyja alergikom i osobom cierpiącym na schorzenia górnych dróg oddechowych. Krótko mówiąc: w obiektach wyposażonych w klimakonwertory oddycha się lekko czystym, odpowiednio nawilżonym, jonizowanym powietrzem. Potocznie klimakonwektory nazywane są fan-coil. Ta popularna nazwa tylko po części oddaje specyfikę klimakonwektorów. Angielskie fan, czyli wentylator z pozoru klasyfikuje każde urządzenie do grupy klimakonwektorów wentylatorowych, choć w rzeczywistości typów klimakonwektorów jest znacznie więcej. Klimakonwektory są wymiennikami ciepła i jako takie wymagają podłączenia zarówno do instalacji grzewczej, jak i do klimatyzacji. Same w sobie nie są źródłem ciepła. W dużym uproszczeniu klimakonwektor jest połączeniem grzejnika z klimatyzatorem, ale w rzeczywistości samodzielnie bez podłączenia do systemów grzewczych i chłodzących nie mógłby funkcjonować.

Budowa klimakonwektora i rodzaje klimakonwektorów

Klimakonwektory oglądane z zewnątrz przypominają grzejniki, które tradycyjnie zawieszane są na ścianach pod parapetami okiennymi. Czasem wyglądają jak bardzo eleganckie skrzynki metalowe w różnych kolorach. Istnieją także klimakonwektory w formie płaskich paneli podwieszanych na ścianie albo urządzenia imitujące kasetony sufitowe. Niektóre typy klimakonwektorów są montowane w podłogach lub w kanałach, co czyni je niewidocznymi dla użytkowników.

W budowie wewnętrznej popularnego klimakonwektora znajdujemy:

 1. Wymiennik.
 2. Wentylator.
 3. Zawór regulacyjny ilości czynnika chłodząco-grzewczego.
 4. Sterownik.
 5. Filtr powietrza.
 6. Tacę na skropliny.

Wymiennik ciepła (jeden lub kilka) pobiera czynnik chłodząco-grzewczy. Jego zadaniem jest uzyskanie zadanej temperatury. Czynnikiem chłodząco – grzewczym jest woda. Najczęściej jest to woda destylowana, czasem z domieszką innych płynów zapobiegających zamarzaniu, przyspieszających schładzanie, np. glikolu. Wentylator odbiera ogrzane lub schłodzone powietrze z wymiennika i rozprowadza je po pomieszczeniu. Wyposażenie klimakonwektora w wentylator pozwala podpiąć urządzenie do kanałów wentylacyjnych oraz umieszczenie filtrów powietrza przed wymiennikiem. W kilmakonwektorach indukcyjnych wykorzystuje się siłę indukcji powietrza dostarczanego z zewnątrz budynku. Ten typ klimakonwektorów podłącza się tuż przy wlocie do kanałów wentylacyjnych. Urządzenia indukcyjne charakteryzuje niski poziom głośności podczas pracy. Ilość wymienianego powietrza nie ma związku z koniecznością odprowadzenia nadmiaru ciepła wytworzonego podczas pracy urządzeń, z jedynie jest wypadkową oceny warunków higienicznych pomieszczenia, na które składają się: liczba użytkowników, temperatura zewnętrzna, wilgotność, praca urządzeń emitujących ciepło. Zadaniem zaworu regulacyjnego jest dostarczanie czynnika grzewczego w odpowiedniej ilości. Sterownik jest podzespołem umożliwiającym użytkownikom regulację pracy urządzenia. Sterowanie może odbywać się za pomocą wbudowanego regulatora, zdalnie przy użyciu sterownika pokojowego albo zdalnie za pomocą systemu nadrzędnego sterowania całym obiektem. Filtr powietrza oczyszcza strumień powietrza nadmuchiwanego nad wymiennik ciepła. W klimakonwektorach wykorzystuje się filtry silikonowe oraz węglowe/

Jak działa klimakonwektor?

Klimakonwektory mogą chłodzić, grzać lub pełnić obie te funkcje. Chłodzące lub grzejące określane są mianem dwururowych. Podłącza się je do systemu grzewczego lub do klimatyzacji albo do innego źródła chłodu, np. agregatu wody lodowej.

Klimakonwektory chłodząco-grzewcze zwane czterorurowymi muszą mieć podłączenie i do urządzenia grzewczego i do źródła chłodzenia. Klimakonwektor w domu jednorodzinnym najczęściej współpracuje z nowoczesnymi, rozbudowanymi systemami pomp ciepła. Można oczywiście stosować klimakonwektory przy każdym typie ogrzewania, ale to pompy ciepła dają najbardziej optymalne warunki dla pracy klimakonwektorów. W przypadku innych źródeł ciepła należy dodatkowo zamontować urządzenia współpracujące przy schładzaniu, na przykład agregaty wody lodowej. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami ciepła – ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikami na korzyść klimakonwektorów przemawia znacznie niższa bezwładność tego urządzenia. Połączenie wymiennika ciepła z wentylatorem lub wykorzystanie siły indukcji powietrza daje doskonałe rezultaty czasowe – pomieszczenia tak ogrzewane zadaną temperaturę osiągają znacznie szybciej. Wartością dodaną jest także brak efektu przegrzania. W przypadku funkcji chłodzenia bezwładność klimakonwektora jest niestety większa, niż klimatyzatorów z systemem freonowym. W największym uproszczeniu działanie urządzenia da się opisać jako przepływ znacznej ilości powietrza z pomieszczenia przez znajdujący się wewnątrz zabudowy wymiennik lub wymienniki ciepła. Termoregulator zapewnia uzyskanie zadanej temperatury. Wentylator (jeden lub więcej) wspomaga przepływ powietrza. W krótkim czasie z wnętrza klimakonwektora do pomieszczeń wyrzucane jest powietrze schłodzone lub ogrzane o temperaturze zaprogramowanej przez użytkownika.

Działanie klimakonwektora wentylatorowego

Ze względu na fakt, że klimakonwektory wentylatorowe są najczęściej stosowane warto dokładniej poznać ich budowę i działanie. W konstrukcji tego rodzaju urządzenia najważniejszymi elementami są:

 • wentylator lub wentylatory promieniowe lub poprzeczne,
 • wymienniki ciepła (jeden lub więcej),
 • silniki elektryczne do napędu wentylatorów,
 • obudowa (z izolacją akustyczną oraz termiczną),
 • filtr powietrza.

Wentylatory nawiewają przefiltrowane powietrze na wymiennik ciepła a następnie ogrzane lub schłodzone powietrze kierują do pomieszczenia. Podczas pracy klimakonwektora wentylatorowego może dochodzić do skraplania wody. Na wyposażeniu urządzenia są więc tacki na skropliny, które mocuje się pod wymiennikami ciepła. Klimakonwektory wentylatorowe bardzo szybko i efektywnie ogrzewają lub schładzają pomieszczenie. Nie można ich jednak stawiać na równi z grzejnikami lub klimatyzatorami. Dzięki termostatom, regulatorom, osprzętowi hydraulicznemu działają bez przegrzewania, bez drastycznych skoków temperatury; wyrzucają powietrze o optymalnej wilgotności, przefiltrowane a czasem również najonizowane tworząc zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach niezależnie od pory roku oraz zmiennej ilości osób w pomieszczeniu.

Sterowanie klimakonwektorami

Sterowniki klimakonwektorów to skomplikowane urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne. W zależności o typu urządzenie stosuje się sterowniki:

 • Elektromechaniczne wbudowane w urządzenie,
 • Elektroniczne i elektromechaniczne przewodowe montowane w ścianach pomieszczeń,
 • Elektroniczne bezprzewodowe,
 • Działające na podczerwień.

Klasyczny sterownik pozwala na:

 • Przełączanie funkcji chłodzenie – grzanie,
 • Regulację prędkości pracy wentylatora,
 • Włączanie i wyłączanie urządzenia.

Sterowanie temperaturą przy ogrzewaniu lub schładzaniu polega na otwieraniu lub przymykaniu zaworu regulującego przepływ wody przez wymiennik ciepła. Użytkownik robi to poprzez ustawienie określonej temperatury na panelu sterownika.

W najnowszych systemach klimakonwektorów łączonych z pompami ciepła w domach jednorodzinnych urządzenia wchodzą w skład zestawów możliwych do sterowania za pomocą aplikacji smart home. Choć jest to wciąż rozwiązanie stosunkowo drogie, co rok zwiększa się grupa użytkowników klimakonwektorów domowych.

Podział klimakonwektorów w zależności od typu, liczby wymienników oraz konstrukcji. Podział klimakonwektorów na typy i rodzaje dokonywany jest ze względu na budowę, różnice konstrukcyjne, miejsce montażu:

Z punktu widzenia sposobu podawania powietrza do wymienników ciepła klimakonwektory dzielimy na dwa typy:

 • Wentylatorowe fan- coil.
 • Indukcyjne.

Klimakonwektory fan-coil, czyli wentylatorowe mają jeden lub kilka wentylatorów, które nawiewają zassane z otoczenia powietrze na wymiennik ciepła. Po uzyskaniu zadanej temperatury powietrze jest wydmuchiwane do pomieszczenia.

Ten typ urządzeń spotyka się w wielkich obiektach użyteczności publicznej: galeriach handlowych, halach sportowych, salach widowiskowych. Utrzymywanie komfortowej temperatury jest trudne nie tylko ze względu na zmiany pór roku, ale także zmienną liczbę osób w pomieszczeniach, dużą ilość urządzeń emitujących do otoczenia ciepło wydzielane podczas pracy. Dzięki błyskawicznej wymianie powietrza na chłodne lub ciepłe możliwe jest utrzymanie niezmiennych warunków mikroklimatycznych, co sprzyja dobremu samopoczuciu ludzi i zwierząt domowych. Klimakonwektory wentylatorowe mają możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu. W klimakonwektorach indukcyjnych wykorzystuje się siłę indukcji powietrza, a dokładnie zjawisko inżektora. Wewnątrz urządzenia nie ma wentylatorów. Do wnętrza klimakonwektora wpływają dwa strumienie powietrza: chłodny z centrali klimatyzacyjnej (lub ciepły np. z pomp ciepła) oraz strumień powietrza zassanego z pomieszczenia. Wymieszane strumienie przepływają przez wymiennik ciepła i w zależności od oczekiwanych efektów są ogrzewane lub schładzane do wartości zadanej temperatury. Klimakonwektory indukcyjne steruje się zdalnie za pomocą systemu sterowania temperaturą w całym budynku.

Obydwa typy klimakonwektorów to urządzenia bardzo wydajne, energooszczędne, proste w obsłudze i nieskomplikowane jeśli chodzi o serwis. Na pewno ważne jest także to, że zajmują niewiele miejsca, przez co właściciele obiektów zyskują na powierzchni użytkowej.

Ze względu na ilość wymienników ciepła wyróżnia się urządzenia:

 • Dwururowe.
 • Czterorurowe.

Klimakonwektory dwururowe to systemy chłodzące lub grzewcze. Czterorurowe klimakonwektory łączą w sobie funkcję grzania i schładzania powietrza.

Z racji miejsca zamontowania mówimy o klimakonwektorach:

 • Przypodłogowych – umieszcza się je nad podłogą montując do ściany; wyglądają jak klasyczne grzejniki; są kompaktowe – ich grubość niewiele przekracza 10 cm; doskonale wpasowują się w otoczenie; pomalowane taką samą farbą jak ściany stają się niemal niewidoczne;
 • Podsufitowych – w budowie i wyglądzie są tożsame z klimakonwektorami przypodłogowymi; montuje się je do ścian tuż pod sufitem; idealnie dopasowane kolorystycznie są niewidoczne, a podwieszone wysoko w ogóle nie przeszkadzają użytkownikom a dodatkowo pozwalają uzyskać dodatkową przestrzeń na meble;
 • Kasetonowych – klimakonwektory tego rodzaju wiesza się na sufitach podwieszanych; rozwiązanie najczęściej spotykane w sklepach, biurach, innych przestrzeniach publicznych; są stosunkowo głośne;
 • Ściennych – urządzenia ścienne wyglądem przypominają montowane w pomieszczeniach jednostki klimatyzatorów typu split – najbardziej popularne klimatyzatory spotykane niemal wszędzie w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni;
 • Podłogowych – te urządzenia są niewidoczne; ukryte pod podłogą, przykryte kratką pracują bezgłośnie i nie zajmują przestrzeni;
 • Kanałowych – klimakonwektory kanałowe montuje się w sieciach kanałów; powietrze do pomieszczenia wlatuje przez zamaskowany kratką otwór w ścianie; bardzo ciche, używane w hotelach, szpitalach, w domach jednorodzinnych.

Spotyka się także inny podział ze względu na sposób montażu:

 • Poziome (horizontal.
 • Pionowe (vertical).

Ze względu na rodzaj zaciąganego powietrza wyróżniamy klimakonwektory:

 • Pracujące na powietrzu zewnętrznym – posiadają tak zwaną czerpnię powietrza; często są to urządzenia podokienne;
 • Działające na powietrzu wstępnie obrobionym, np. w centrali klimatyzacyjnej;
 • Zaciągające powietrze z pomieszczenia, w którym pracują.

Zastosowanie klimakonwektorów w domu

Klimakonwektory w przewadze stosowane są w obiektach użyteczności publicznej. Jeszcze kilka lat temu niemal w ogóle nie spotykało się tego rodzaju urządzeń w domach. O ile dość łatwo uzyskuje się w warunkach domowych efekty podgrzewania powietrza, to ze schładzaniem były zawsze duże problemy. Klimakonwektory działające w dużych obiektach potrzebują lodowej wody produkowanej przez wytwornice – potężne, drogie urządzenia, których montaż w domu jest trudny i zupełnie nieopłacalny. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z zastosowaniem w systemach domowych pomp ciepła. Połączenie klimakonwektorów z pompami ciepła okazało się najlepszym, wymarzonym wręcz mariażem, który w efekcie daje pożądaną temperaturę przy znacznych oszczędnościach energii. Tak więc klimakonwektor w domu jednorodzinnym przestał być fanaberią czy modnym gadżetem, a stał się urządzeniem na miarę czasów: nowoczesnym, oszczędzającym środowisko, ekonomicznym dla użytkowników. O walorach zdrowotnych mikroklimatu tworzonego dzięki pracy klimakonwektorów także nie wolno zapominać – warunki, które wytwarzają klimakonwektory są najbardziej zbliżone do optymalnych warunków naturalnych w obszarach: temperatura, wilgotność, czystość powietrza. Ważne jest też to, że klimakonwektor przełamał utarte standardy budowlane, które zmierzały do maksymalnej oszczędności strat ciepła zimą, ale nie zwracały uwagi na to, że przy termoizolacji latem to ciepło też jest w budynku zatrzymywane. O schładzaniu pomieszczeń w ogóle nie myślano. W naszej strefie klimatycznej od pewnego czasu temperatura latem jest tak wysoka, że schładzanie powietrza wewnątrz domów powoli staje się koniecznością. Nowy standard termiczny: ciepło zimą, chłodno latem można teraz uzyskać łatwo i tanio właśnie przy zastosowaniu klimakonwektorów.

Jaki klimakonwektor jest najlepszy do domu jednorodzinnego?

Zdecydowanie najlepsze są urządzenia indukcyjne, jednak ich wysoka cena bywa odstraszająca. Można więc w różnych pomieszczeniach zastosować odmienne rozwiązania. I tak do sypialni i pokoju dziecięcego najlepiej jest zamontować klimakonwektor indukcyjny. Ciche są także urządzenia kanałowe – o ile to możliwe ich budowę warto przewidzieć na etapie planowania inwestycji. W małych pomieszczeniach użytkowych warto wykorzystać ściany i sufity – klimakonwektory przysufitowe, ścienne, kasetonowe nie zajmą dużo miejsca, nie zaburzą ładu przestrzennego. W dziennych pokojach, np. w salonach warto zainwestować w systemy kanałowe – ciche, niewidoczne, oszczędzające powierzchnię.
Oczywiście zawsze można także zamontować klimakonwektory przypodłogowe, które wyglądają jak zwykłe grzejniki konwekcyjne.

Klimakonwektory do pomp ciepła w domach jednorodzinnych

Pompy ciepła to urządzenia czerpiące energię cieplną z wody lub powietrza. Pierwsze pompy stosowane w budownictwie jednorodzinnym wymagały głębokich odwiertów, przez co ich montaż był bardzo drogi. Samo urządzenie do tanich także nie należało. Obecnie nowoczesne pompy odzyskują ciepło głównie z powietrza. Niepotrzebne są drogie odwierty, a i koszt zakupu pomp znacznie zmalał. Wpływ na to ma głównie ogromna konkurencja na rynku producentów pomp. Klasyczną pompę ciepła można porównać do lodówki, która się zepsuła i zamiast usuwać ciepło ze swojego wnętrza zaczęła je w nim kumulować. Taki swoisty efekt „odwróconej lodówki” w pompie ciepła polega na odbieraniu z zewnętrznego powietrza ciepła i przekazywaniu go do wnętrza domu. W nauce to zjawisko znane jest po nazwą efektu Joule`a –Thomsona. Do prawidłowej pracy pompa ciepła wymaga jedynie zasilania energią elektryczną. Jest urządzeniem wielofunkcyjnym służącym do ogrzewania, schładzania oraz do podgrzewania wody.
Efektywność pomp wodnych jest bardzo wysoka, przy jednocześnie niewielkich kosztach eksploatacji. Jeśli jeszcze do tego w domu będziemy mieć system fotowoltaiki lub inne źródło energii odnawialnej, to koszty ogrzewania oraz schładzania domostwa przez system pompy i klimakonwektora będą zaskakująco niskie, a zwrot nakładów szybszy, niż przy innych rozwiązaniach.

Klimakonwektor i rekuperacja

Wyposażając dom jednorodzinny w system pompy z klimakonwektorem warto rozważyć zakup pompy z systemem rekuperacji.
System rekuperacji służy przede wszystkim do wymiany powietrza w budynku. Działa jak ogromny wentylator, który wymusza obieg powietrza. Przy wymianie zanieczyszczonego powietrza na świeże dodatkowo rekuperator odbiera ciepło, zanim powietrze zostanie wywiane na zewnątrz.
Rekuperacja polega więc na odzyskiwaniu ciepła ze zużytego powietrza. O ile zwykła pompa odbiera ciepło z powietrza zasysanego z zewnątrz, to ta wyposażona w rekuperator dodatkowo zatrzyma ciepło z powietrza nasyconego CO2, które podlega wymianie. Zanim zostanie wyrzucone z budynku rekuperator odbierze ciepło, które będzie przekazane do pompy ciepła. Co daje rekuperator? Zastosowanie systemu pompy z rekuperatorem to nie tylko zapewnienie stałej wymiany powietrza na świeże, to także możliwość odzyskiwania ciepła, co przekłada się na znaczne oszczędności energii. Wartość dodana dla portfela użytkowników oraz dla środowiska naturalnego.

Planowanie zakupu klimakonwektorów

Aby cieszyć się komfortem termicznym przez okrągły rok należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie, a przede wszystkim przewidzieć moc i wydajność urządzeń. W przypadku ogrzewania jasne jest to, że nagrzewamy wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Inaczej jest ze schładzaniem – nie musimy włączać chłodzenia w całym domu, w każdym pomieszczeniu. Warto także rozważyć opcję wspomagania klimakonwektorów ogrzewaniem podłogowym. Takie podejście pozwoli zaoszczędzić na kosztach zakupu, gdyż wystarczy zaopatrzyć się w tańsze klimakonwektory dwururowe grzejące lub chłodzące, a nie w klimakonwektory czterorurowe z kotłem grzewczym. Jest to system najbardziej wydajny, oszczędny, zrównoważony.

Podłączenie klimakonwektora w domu jednorodzinnym

Montaż i podłączenie urządzenia to domena wyspecjalizowanych firm – najczęściej jest to usługa sprzedawana w pakiecie z urządzeniem.
Najwięcej problemów stanowi znalezienie miejsca na jednostkę zewnętrzną, w której pracują wentylatory. Należy bezwzględnie zadbać o oddalenie jednostki od okien sąsiadów. Mimo coraz wyższej jakości użytkowej, w tym także w zakresie parametrów akustycznych, całodobowe działanie urządzenia może przeszkadzać innym. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją systemów klimakonwektorów lub klimakonwektorów z pompami ciepła oferują także usługi serwisowe gwarancyjne oraz opiekę pogwarancyjną.

Zalety i wady klimakonwektorów

Za najważniejszą zaletę klimakonwektorów uznaje się możliwość połączenia funkcji grzewczej z chłodzeniem. Oczywiście mowa tu o klimakonwektorach czterorurowych. Klimakonwektory cenione są także za szybkość działania. Przewyższa on w tym względzie zarówno grzejniki konwekcyjne czy ogrzewanie podłogowe, jak i klimatyzatory schładzające pomieszczenia. Efekt działania klimakonwektora odczuwalny jest niemal natychmiast. Termoregulatory wmontowane w urządzeniach pozwalają na bardzo dokładne programowanie temperatury – bez ryzyka przegrzania i przy znacznych oszczędnościach. Bez wątpienia plusem urządzeń jest ich niewielki rozmiar, ciche działanie, możliwość montażu w sposób oszczędzający powierzchnię. Bardzo ważną zaletą klimakonwektorów jest uzyskiwanie efektu mikroklimatu sprzyjającego człowiekowi, tj. komfortu termicznego, wilgotnościowego oraz wysokiego stopnia oczyszczania powietrza z alergenów, pyłów, toksyn. Po stronie korzyści z całą pewnością należy zapisać ekonomiczne walory systemów klimakonwektorów, szczególnie w połączeniu z pompami ciepła oraz odnawialnymi źródłami energii elektrycznej. Ogrzewanie i schładzanie pomieszczeń przez klimakonwektory jest tańsze i przyjazne środowisku. Nie ma produktów ubocznych w postaci pyłów popiołów i innych odpadów. Klimakonwektory sprawdzają się nie tylko podczas temperatur ekstremalnych. To doskonałe rozwiązanie na miesiące przejściowe, gdy między dniem i nocą są znaczne wahania temperatur. W tym czasie klimakonwektor w ciągu dnia gromadzi ciepło na przednim panelu dzięki bezszelestnej, niemal niezauważalnej ciągłej pracy wymiennika, pobierającego niewielką ilość energii elektrycznej. Wieczorem, gdy temperatura nagle spada ciepło nagromadzone na panelu po włączeniu nawiewu błyskawicznie rozjedzie się po pomieszczeniu. Nie ma efektu przegrzania, jak przy tradycyjnych grzejnikach. Nie następuje także gwałtowny wzrost poboru energii elektrycznej. Kolejną zaletą klimakonwektorów jest dokładne filtrowanie powietrza. Jak wielkie może mieć to znaczenie przekonujemy się obecnie w świecie zainfekowanym przez groźnego wirusa. Wprawdzie urządzenia typu klimakonwektor nie zwalczają COVIDU -19, ale z pewnością wspomagają oddychanie oraz chronią przed infekcjami bakteryjnymi, grzybowymi i innymi wywołanymi przez agresywne mikroorganizmy. Zaletą klimakonwektorów jest to, że do ich zamontowania nie jest wymagana budowa specjalnej instalacji. Za rozwiązaniem przemawia także wysoka jakość powietrza – zarówno nagrzewanie jak i schładzanie przebiega w sposób nieagresywny w przeciwieństwie do klimatyzatorów i grzejników konwekcyjnych. Jeśli chodzi o wady klimakonwektorów to są one mało istotne przy zestawie zalet. Są to raczej niedogodności wynikające ze specyfiki pracy urządzeń lub konieczności serwisowania. I tak do wad należy zaliczyć:

 • Konieczność oczyszczania i wymiany filtrów,
 • Podłączenie klimakonwektorów chłodzących do kanalizacji lub montaż tacek skraplających, na których gromadzić się będą skropliny wytwarzane podczas schładzania,
 • Odgłosy pracy w urządzeniach wyposażonych w wentylatory; wprawdzie coraz bardziej nowoczesne klimakonwektory mają wbudowane wysokiej jakości wentylatory, to w sypialniach mogą one przeszkadzać; rozwiązaniem jest budowa systemu kanałowego, podłogowego albo zastosowanie klimakonwektorów indukcyjnych, które nie mają wentylatorów,
 • Za wadę uznaje się wciąż wysoką cenę klimakonwektorów, szczególnie indukcyjnych.

Klimakonwektory a alergie

Alergie zaliczane są do grupy najpoważniejszych chorób współczesności. W większości przypadków wyleczenie jest niemożliwe. Pozostaje leczenie objawowe i poprawianie komfortu życia chorych. W tym celu warto wykorzystać klimakonwektory, które są najbardziej przyjaznymi urządzeniami grzewczo – chłodzącymi dla osób cierpiących na alergie. W kilmakonwektorach montuje się filtry akrylowe (łatwe w czyszczeniu) oraz węglowe. Filtry czyści się okresowo oraz wymienia na nowe po upływie okresu żywotności szacowanego przez producenta (od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat). Niektóre modele klimakonwektorów są wyposażone w jonizatory powietrza.

Klimakonwektor cena

Ceny urządzeń zależą od rodzaju i mocy. Standardowy klimakonwektor wentylatorowy o mocy 3,5 KW w kształcie grzejnika kosztuje między 2 a 3 tysiące złotych. To dużo w porównaniu z grzejnikiem, ale jeśli uświadomimy sobie, że jest to jednocześnie grzejnik i klimatyzator, to wydatek jawi się jako bardzo rozsądny. Jeśli do tego klimakonwektor zostanie podłączony do pompy ciepła, to koszt użytkowania zrekompensuje wydatek poniesiony na zakup urządzenia.

Jaki klimakonwektor kupić?

Na polskim rynku działa wiele autoryzowanych przedstawicielstw wiodących światowych producentów klimakonwektorów. Nie można zdecydowanie wskazać jednej firmy jako najlepszej. Dlatego zaleca się zapoznanie z ofertami na stornach www, czytanie opinii na forach tematycznych oraz kontakt z dystrybutorami urządzeń na Polskę. Kontakt ten jest także istotny z racji doradztwa co do montażu urządzeń w domu. Nikt tak dobrze nie zna sprzętu, jak sprzedawcy. Warto zamówić wizytę przedstawiciela w domu, podczas której ten dokona pomiarów na podstawie których zostanie opracowany projekt budowy systemu klimakonwektorów. Załącznikiem do projektu będzie także kosztorys. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju kontakty nawiązać z więcej niż jedną firmą a następnie wybrać ofertę najbardziej korzystną lub wynegocjować lepsze warunki.

Oto przykłady klimakonwektorów cieszących się najlepszymi opiniami polskich użytkowników. Ceny aktualne na miesiąc luty 2021 roku.

 1. Klikamakonwektor kanałowy czterorurowy Verano typ CVK4 14/35/130; cena 2460,00 zł.
 2. Klimakonwektor przypodłogowy wentylatorowy BM150 ; cena 1790,00 zł.
 3. Klimakonwektor ścienny fancoile Panasonic Aquarea Air Paw-AAIR-900; cena 5589,00 zł.
 4. Klimakonwektor ścienny fancoile Panasonic Aquarea Air Paw-AAIR-700; cena 5289,00 zł.
 5. Klimakonwektor wodny 4-rurowy przypodłogowy Daikin – silnik AC, FWV3SDAF; cena 1810 zł.
 6. Klimakonwektor wodny Daikin, 2-rurowy typu Flexi z obudową – silnik AC, FWL3SDAT; cena od 1700 zł.
 7. Klimakonwektor czterorurowy wodny Daikin typu Flexi z obudową – silnik AC FWL03DAF; cena 1820 zł.
 8. Klimakonwekotr ścienny fancoile Panasonic Aquarea Air Paw-AAIR-200; cena 4989 zł.
 9. Klimakonwektor pokojowy CNC Purmo VIDO K100 do pomp ciepła; cena 2239 zł.
 10. Klimakonwekotr wentylatorowy 1ZE2A05P VM-8 80 Ferroli; cena 1830 zł.

Przy zakupie kilku urządzeń zawsze istnieje możliwość negocjacji ceny.

Klimakonwektor a aranżacja pomieszczeń

Wygląd klimakonwektorów sprzyja aranżowaniu urządzeń z pozostałymi elementami wyposażenia. Przeciętne, średniej klasy urządzenia dostępne są najczęściej w kolorze białym, beżowym, kremowym, szarym. Większość klimakonwektorów stosowanych w pomieszczeniach mieszkalnych ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu zyskuje się na przestrzeni. Można jednak uczynić z klimakonwertora element wyposażenia grającego rolę główną lub choćby drugoplanową. Coraz więcej producentów skłania się do wypuszczania linii o wysokich walorach estetycznych, w szerokiej palecie barw oraz w różnorodnych kształtach. Zawieszane na ścianach kimakonwenktory panelowe wyglądają niczym dzieła sztuki. Mogą się wyróżniać barwami i wzorami, albo wtapiać się w otoczenie dzięki zastosowaniu farb identycznych na ścianie i na obudowie klimakonwektora.
Jeśli nie chcemy aby urządzenie w ogóle było widoczne warto zdecydować się na system kanałowy lub ukryć klimakonwektor w podłodze.

Czy jest to opłacalne?

Wiele osób poszukuje symulacji skutków finansowych zastosowania klimakonwektorów do ogrzewania i schładzania domów jednorodzinnych. Nie istnieje jeden uniwersalny algorytm, różne są także punkty odniesienia jeśli chodzi o porównanie opłacalności nowego rozwiązania z poprzednim. Skąd te problemy?

Po pierwsze domy położone są w różnych strefach klimatycznych – inaczej kalkulacje mogą wyglądać dla terenów górskich, inaczej dla położonych nad Bałtykiem.

Po drugie ważne są także warunki techniczne budynku – trudno znaleźć domy o równych bilansach cieplnych, takich samych termoizolacjach, z tożsamymi źródłami energii i cenami za nią. W literaturze przedmiotu funkcjonuje od kilku lat przykład domu z południa Polski, w którym zamontowano powietrzną pompę ciepła i system klimakonwektorów. Na dachu budynku umieszczono instalację fotowoltaiczną. Na urządzenia właściciele wydali około 70 tysięcy złotych. Jak na dom o powierzchni około 150 m2 to kwota duża. Z rocznego bilansu wynika, że obecnie za energię elektryczną płacą około 300 złotych miesięcznie. Zanim zamieszkali w domu jednorodzinnym zasiedlali osiemdziesięciometrowe mieszkanie, gdzie koszty ogrzewania i energii wynosiły dwa razy więcej. Z prostych obliczeń wynika, że instalowanie pompy i klimakonwektorów w tym domu zwróci się właścicielom po około 20 latach. To długi czas i jest bardzo prawdopodobne, że część urządzeń trzeba będzie wymienić na nowe. Nie ma więc mowy o spektakularnym zwrocie nakładów w bardzo krótkim czasie, o ile w ogóle w tym przypadku o zwrocie nakładów mówić można. Należy raczej przyzwyczaić się do myśli, że system klimakonwektorów w połączeniu z pompą ciepła to nowoczesne, oszczędne, ekologiczne rozwiązanie dla ogrzewania i schładzania pomieszczeń. Można o opłacalności klimakonwektorów współdziałających z pompami ciepła mówić także porównując koszty ogrzewania domu za pomocą różnych systemów grzewczych. Dla domu o powierzchni użytkowej około 200 m2 koszty rozkładają się następująco:

Nie uwzględniamy w zestawieniu kotłów na paliwa stałe. Szacowanie opłacalności musi być wielopłaszczyznowe. W przypadku klimakonwektorów poza sferą ekonomii ocenie podlega także sfera ekologiczna. W chwili zakupu płacimy więcej, niż za systemy grzewcze czy chłodzące tradycyjne. W trakcie użytkowania oszczędzamy na energii. I nie ma znaczenia, czy źródłem jest ciepło pochodzące z kotła gazowego, z pieca zasilanego paliwami olejem, węglem czy drewnem albo z pompy ciepła wodnej lub powietrznej – w każdym przypadku klimakonwektory działające w naszym domu zaoszczędzą ciepło oraz energię elektryczną. Dla środowiska naturalnego klimakonwektory są dobrodziejstwem poprzez ograniczenie zużycia paliw zasilających energetykę cieplną i elektrownie. Jeśli klimakonwektory łączymy z pompami ciepła zasilanymi energią pozyskaną ze źródeł odnawialnych możemy uznać, że tak działające urządzenia chronią środowisko w stopniu najbardziej zaawansowanym.

FAQ

Jak zbudowany jest klimakonwektor?

W budowie wewnętrznej popularnego klimakonwektora znajdujemy: wymiennik, wentylator, awór regulacyjny ilości czynnika chłodząco-grzewczego, sterownik, filtr powietrza, tacę na skropliny.

Jak działa klimakonwektor?

W największym uproszczeniu działanie urządzenia da się opisać jako przepływ znacznej ilości powietrza z pomieszczenia przez znajdujący się wewnątrz zabudowy wymiennik lub wymienniki ciepła.

Jaki klimakonwektor jest najlepszy do domu jednorodzinnego?

Zdecydowanie najlepsze są klimakonwektory indukcyjne, jednak ze względu na ich wysoką cenę nie każdy inwestor może pozwolić sobie na zakup urządzenia.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze