Czym najlepiej ocieplać stropodach wentylowany?

Czym ocieplać stropodach wentylowany?
Czym ocieplać stropodach wentylowany?

Stropodach to odmiana dachu płaskiego, czyli dachu o niedużym nachyleniu. Co znaczy nieduże nachylenie? Nie ma jednoznacznej definicji dachu płaskiego, ale na ogół określa się przedział od 3 do maksymalnie 20°.

Stropodachy są dachami płaskimi wykonanymi na stropie najwyższej kondygnacji. Nie pozostawia się pod nimi typowej przestrzeni użytkowej, jak strych czy poddasze. Stropodach zamyka budynek od góry, pełni rolę zarówno stropu, jak i dachu.

Solidny stropodach spełnia funkcję konstrukcyjną, ale jest też przegrodą hydroizolacyjną, termoizolacyjną, akustyczną i regulującą przepływ pary wodnej.

Są trzy rodzaje stropodachów, wynikające ze sposobu odprowadzania pary wodnej. To stropodachy pełne, odpowietrzane oraz wentylowane (zwane też dwudzielnymi, szczelinowymi lub kanalikowymi).

Stropodach wentylowany

Zastosowanie konstrukcji stropodachu wentylowanego pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej i zabezpieczyć ocieplenie przed wilgocią. Strop z ułożonym na nim ociepleniem jest oddzielony od pozostałych warstw szczeliną powietrzną, więc wilgoć jest odprowadzana.

Dolną warstwę stropodachu stanowi konstrukcja nośna, na niej jest ułożona paroizolacja, następnie warstwa ocieplająca, warstwa powietrza (wentylacyjna), dach właściwy i warstwa pokryciowa – uszczelniająca.

Konieczne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. Gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W stropodachach wentylowanych dwudzielnych, gdzie minimalna grubość warstwy powietrza nad izolacją jest ponad 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu.

Ocieplanie stropodachu wentylowanego

Docieplenie stropodachu wentylowanego polega na wdmuchaniu przez otwory wentylacyjne materiału izolującego. Poleca się do tego piankę poliuretanową, lub granulat z wełny skalnej, jak np. GRANROCK SUPER firmy ROCKWOOL. Wykonuje się z niego niepalne ocieplenie poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych i stropodachów wentylowanych (gęstości 30 i 45 kg/m3) oraz skośnych przestrzeni poddaszy użytkowych, ścian trójwarstwowych i ścian o konstrukcji szkieletowej (gęstość 60 kg/m3).

Granulat jest wytwarzany z półproduktu o określonej gęstości. GRANROCK SUPER to granulat przeznaczony do wykonywania bezpośrednio na budowie izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych, a także stropów pod poddaszami nieużytkowymi.

Grubość ocieplenia GRANROCK SUPER należy tak dobrać, aby dla panującej temperatury „t” w pomieszczeniach użytkowych współczynnik przenikania przegrody U spełniał warunek: U + ΔU + ΔUc  ≤ Uc(max)

U (max)[W/m2K]
Nowe i modernizowane obiekty budownictwa:t ≤ 8 stopni C8 < t ≤ 16 stopni Ct > 16 stopni C
ogólnego,0,50,25
produkcyjnego, magazynowego, gospodarczego0,70,50,25
Grubość ocieplenia GRANROCK SUPER

Więcej produktów znajdziesz na https://www.rockwool.pl/

Przykładowe obliczenie dla stropodachu wentylowanego o następujących warstwach (od dołu stropu):

 • tynk lub gładź cementowo-wapienna gr. 1,5 cm,
 • strop kanałowy gr. 20 cm,
 • izolacja cieplna granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER  (λobl. = 0,042 W/mK),
 • dobrze wentylowana warstwa powietrza,
 • płyta korytkowa,
 • pokrycie papą.
GranulatGRANROCKSUPER
Grubość izolacji [cm]1015202530
U [W/m2K]0,370,260,20,160,13
U + ΔU [W/m2K]0,470,360,30,260,23
Opór cieplny warstwy izolacji R [W/m2K]2,353,554,755,957,1
GRANROCK SUPER

Dla projektowanego oporu cieplnego należy obliczyć stosując wzór:

dp = Rp × λobl

gdzie: dp – projektowana grubość izolacji [m],

Rp – projektowany opór cieplny termoizolacji [m2K/W],

λobl – wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła (λobl.= 0,042W/mK).

Projektowaną grubość termoizolacji należy zwiększyć o 5%, uwzględniając możliwości osiadania luźno nasypanego granulatu. Skorygowana w ten sposób grubość termoizolacji powinna wynosić:

ds = dp × 1,05

gdzie: ds – skorygowana grubość termoizolacji [cm]

dP – projektowana grubość termoizolacji [cm]

Uwaga – izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachów oraz posiadające sprzęt do wdmuchiwania granulatu w przestrzeń stropodachu.

Konieczne jest zachowanie kolejność robót:

 1. Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału – zgodnie z projektem.
 2. Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.
 3. Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.
 4. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.
 5. Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.
 6. Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.
 7. Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
0 komentarz(e/y)
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze