Karta Dużej Rodziny
2019-11-14 09:35:56
MG Projekt

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

 

Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na wysokość dochodów, może wnioskować o wydanie KDR. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Aby ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny należy upewnić się, że dzieci spełniają kryterium wieku:

  • mają do 18 lat;
  • w przypadku gdy dzieci uczą się w szkole lub w szkole wyższej, mają do 25 lat;
  • kryterium wieku nie obowiązuje w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzór Karty Dużej Rodziny

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują KDR na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Przez rodziców rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, czyli:

  • rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • rodzinie zastępczej niezawodowej,
  • rodzinie zastępczej zawodowej,
  • rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
  • rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej,
  • rodzinnemu domowi dziecka

na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek o wydanie KDR w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Jakie zniżki zapewnia ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

 

Jako Partner Programu Karta Dużej Rodziny Pracownia Architektoniczna MGProjekt zobowiązuje się do udzielenia 5% rabatu na projekt domu każdemu posiadaczowi KDR. Przysługuje on bez względu na sposób składania zamówienia, oraz sumuje się z innymi promocjami, organizowanymi przez MGProjekt, co oznacza że może być znacznie wyższy.

 

Jeśli nie posiadasz Karty Dużej Rodziny, a Twoja rodzina kwalifikuje się do Programu, złóż teraz wniosek na http://rodzina.gov.pl Listę partnerów KDR i dostępnych dla rodzin wielodzietnych zniżek można znaleźć za pomocą Wyszukiwarki Partnerów Karty Dużej Rodziny

 

Nasi partnerzy
Newsletter

By być na bieżąco ze wszystkimi nowymi projektami zapisz się do naszego newslettera!

© MGProjekt 2023 Pracownia Architektoniczna