Zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie domuKupując projekt w MG Projekt nie musicie się Państwo martwić o to, czy otrzymacie zgodę od autora projektu na planowaną modyfikację.

Już w momencie odbioru projektu otrzymacie bezpłatną, uniwersalną, wielopunktową zgodę na najczęściej wykonywane przeróbki, dzięki której Wasz projektant adaptujący będzie miał wolną rękę w pracy nad adaptacją.

Jeśli  planowane przez Państwa zmiany wykraczają poza zakres typowej zgody - bez problemu wydamy Wam bezpłatnie dodatkową zgodę.

Wystarczy do nas zatelefonować, lub wysłać mail z prośbą.

Jeśli już przy składaniu zamówienia na projekt wiecie Państwo, że przeróbki wykroczą poza zakres typowej zgody -  proszę dopisać dodatkowe punkty zmian w formularzu zamówienia projektu.

Jeśli pomysł na dodatkowe zmiany "narodził się" gdy już nabyliście projekt - prosimy kontakt, dokument zostanie wysłany pocztą.

Poniżej, zakres typowej zgody na zmiany, jaką dołączamy do każdego projektu

Zmiany w projekcie i adaptacja

Warunki adaptacji projektu powtarzalnego

Pracownia zezwala na następujące zmiany i odstępstwa od projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie jego przystosowywania do lokalizacji:

 • Zmianę obrysu zewnętrznego ścian zewnętrznych.
 • Zmianę obrysu wewnętrznego ścian zewnętrznych.
 • Zmianę układu ścian wewnętrznych działowych.
 • Zmianę funkcji, ilości i usytuowania poszczególnych pomieszczeń na dowolnej kondygnacji w projekcie.
 • Zmianę ukształtowania, ilości i kąta nachylenia połaci dachowych.
 • Zmianę ilości, umiejscowienia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych.
 • Zmianę rodzaju materiału i technologii wykonania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz ścian fundamentowych.
 • Zmianę rodzaju i technologii wykonania stropów nad dowolną kondygnacją.
 • Zmianę umiejscowienia, kształtu i materiału wykonania schodów w budynku.
 • Zmianę wielkości, kształtu i materiałów, bądź likwidacja: tarasów, podestów i balkonów.
 • Likwidację lub dodanie dowolnej ilości:
  • lukarn,
  • wykuszy,
  • podcieni,
  • balkonów,
  • loggii,
  • kolumn,
  • pilastrów,
  • ganków,
  • werand.
 • Zmianę materiałów wykończeniowych, instalacyjnych, izolacyjnych.
 • Zmianę rodzaju pokrycia dachowego.
 • Doprojektowanie bądź likwidacja podpiwniczenia - częściowego lub całkowitego.

Zmiany muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w sposób zgodny z przepisami, Prawem Budowlanym i obowiązującymi normami.

Pozostałe zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z pracownią projektową.

Zgoda na zmiany jest dołączana do dokumentacji projektowej.

Nasza pracownia posiada sieć przedstawicieli regionalnych - partnerów, którzy zajmują się pośrednictwem sprzedaży projektów, oraz wykonywaniem adaptacji projektów do działek i nanoszeniem zmian w projektach.

Jeśli chcecie Państwo znaleźć odpowiedniego projektanta adaptującego - zajrzyjcie na stronę "Przedstawiciele". Tam z pewnością znajdziecie lokalną firmę projektową pracującą na terenie, na którym będziecie budować swój dom, która pomoże Wam przebrnąć przez formalności adaptacji i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz zajmie się naniesieniem zmian w projekcie.