Zawartość projektu

 Zawartość projektu domu

Szanowni Państwo z dniem 19 wrzesnia 2020 roku weszła w życie nowa ustawa odnośnie projektu budowlanego która dzieli go na trzy odrębne części:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonuje miejscowy projektant adaptujący)

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny

W komplecie nowej wersji dokumentacji projektowej znajdują się 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego

 1. Projekt architektoniczno-budowlany zawierający:
  • opis architektoniczny z elementami konstrukcji
  • część rysunkowa:
   • rzut parteru, poddasza/piętra, rzut dachu w skali 1:100
   • przekroje skala 1:50
   • elewacje skala 1:100
 2. Projekt techniczny zawierający:
  • opis techniczny i konstrukcyjny (obliczenia statyczne - w zależności od projektu włączone w projekt lub stanowiące odrębną teczkę)
  • Część rysunkowa architektura i konstrukcja:
   • rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachu / w skali 1:50,
   • przekroje przez budynek / budynek skali 1:50,
   • elewacje budynku / w skali 1:50 (*niektóre projekty posiadają rysunki w skali 1:100 lub 1:75),
   • zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
   • szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane
  • Część instalacyjna:
   • część opisowa do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych (jeśli występują)
  • Część rysunkowa do projektów instalacji:
   • schematy instalacji elektrycznych, schemat rozdzielni, plan instalacji odgromowej
   • schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody
   • schematy instalacji grzewczych
   • schemat instalacji gazowej (jeśli występują)Do projektu dołączane jest zestawienie materiałowe, obejmujące przedmiar robót, z wykazem elementów drewnianych oraz stali budowlanej.

Do projektu dołączone są kopie uprawnień wszystkich projektantów, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych.

Projekt zawiera oświadczenie projektantów o poprawności projektu w świetle Prawa Budowlanego, a także zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budynku (BIOZ).

Do projektu dołączona jest także zgoda na zmiany adaptacyjne. Zgoda dołączana jest do każdego projektu bezpłatnie. Na Państwa życzenie zakres zgody na zmiany możemy dowolnie rozszerzyć.

Dokumentacja wymaga adaptacji do działki przez uprawnionego projektanta - dopiero po dokonaniu adaptacji może służyć do uzyskania pozwolenia na budowę. Więcej informacji w tym zakresie na stronie:

Kupiłeś projekt i co dalej