Zawartość projektu

Zawartość projektu domu

W komplecie dokumentacji projektowej, którą Państwo otrzymujecie, znajdują się 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich:

 1. Projekt architektoniczny z częścią konstrukcyjną zawierający:
  • opis architektoniczny i konstrukcyjny (obliczenia statyczne - w zależności od projektu włączone w projekt lub stanowiące odrębną teczkę)
 2. Część rysunkowa architektura i konstrukcja:
  • rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachu / w skali 1:50,
  • przekroje przez budynek / budynek skali 1:50,
  • elewacje budynku / w skali 1:50 (*niektóre projekty posiadają rysunki w skali 1:100 lub 1:75),
  • zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
  • szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane
 3. Część instalacyjna:
  • część opisowa do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych (jeśli występują)
 4. Część rysunkowa do projektów instalacji:
  • schematy instalacji elektrycznych, schemat rozdzielni, plan instalacji odgromowej
  • schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody
  • schematy instalacji grzewczych
  • schemat instalacji gazowej (jeśli występują)Do projektu dołączane jest zestawienie materiałowe, obejmujące przedmiar robót, z wykazem elementów drewnianych oraz stali budowlanej.

Do projektu dołączone są kopie uprawnień wszystkich projektantów, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych.

Projekt zawiera oświadczenie projektantów o poprawności projektu w świetle Prawa Budowlanego, a także zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Do projektu dołączona jest także zgoda na zmiany adaptacyjne. Zgoda dołączana jest do każdego projektu bezpłatnie. Na Państwa życzenie zakres zgody na zmiany możemy dowolnie rozszerzyć.

Dokumentacja wymaga adaptacji do działki przez uprawnionego projektanta - dopiero po dokonaniu adaptacji może służyć do uzyskania pozwolenia na budowę.