Wersja elektroniczna projektu

499

Wersja elektroniczna projektu jest przygotowywana w formie nieedytowalnych plików z rzutami kondygnacji - przydatne to jest w przypadku różnych adaptacji bądź w momencie gdy projekt jest złożony w urzędzie a istnieje potrzeba ustalenia współpracy z wykonawcami.
Pliki DWG są edytowalne i konieczne gdy występuje potrzeba dokonania zmian w projekcie takich jak wszelkie przeróbki architektoniczne (np. zmiany gabarytów budynku, ścian zewnętrznych i wewnętrznych), przeprojektowanie instalacji, czy też bardzo pomocne przy projektowaniu wnętrz.
Poniżej prezentujemy fragment wersji elektronicznej projektu, oraz listę rysunków, które zawiera pakiet Wersja elektroniczna projektu:

Wersja nieedytowalna projektu:

 • Rzut fundamentów.
 • Rzut piwnicy (jeśli występuje).
 • Rzut parteru.
 • Rzut stropu nad parterem.
 • Rzut poddasza lub piętra (jeśli występuje).
 • Rzut więźby dachowej.
 • Rzut dachu.
 • Przekroje.
 • Elewacje budynku.
 • Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Pliki edytowalne DWG:

 • Plik edytowalny DWG parteru.
 • Plik edytowalny DWG poddasza lub piętra (jeśli występuje).
 • Elewacje budynku.
 • Przekrój.

Wersja elektroniczna projektu opatrzona jest napisem "WERSJA NIEEDYTOWALNA PROJEKTU" chroniącym przed nieprawnym wykorzystaniem pliku.

Wersja elektroniczna projektu