Tablica budowy

Tablica budowy

120

 

Tablica budowy jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej. Dlatego dla Państwa komfortu przedstawiamy Pakiet Tablica budowy

Będzie to doskonałe uzupełnienie naszej obszernej dokumentacji. Wszystko to dla Państwa wygody. Naszym priorytetem jest pełne zadowolenie Klienta z otrzymanego produktu, także Pakiet Tablica budowy jest w naszej opinii idealna dla przyszłej realizowanej inwestycji. Życzymy pomyślnego budowania Waszego wymarzonego domu.

Kilka wskazówek dotyczących Tablicy budowy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2002r., Dz.U.Nr 108 poz. 953 określa wygląd tablicy, jej wymiary, kolor oraz dane jakie muszą się na niej znajdować, a także w jaki sposób ma być umieszczona na placu inwestycji. Zgodnie z tym rozporządzeniem tablica informacyjna powinna zawierać następujące dane:

  • rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów (kierownika budowy, kierowników robót,  inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów);
  • numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dodatkowego pakietu do projektu.

UWAGA ! Składając zamówienie na Tablicę budowy godzą się Państwo na przekazanie danych wysyłkowych dostawcy tablicy.

Oferta 0 zł skierowana wyłącznie dla klientów bezpośrednio zamawiających w pracowni.

Aby otrzymać Tablicę budowy godzicie się Państwo na podanie danych adresowych swojej przyszłej budowy.

Otrzymując Tablicę budowy wyrażają Państwo zgodę na wykonanie przez MG Projekt fotografii budowanego domu i zamieszczenie jej na stronie www pracowni w galerii zdjęć z realizacji. Oświadczenie o wyrażeniu zgody mogą Pąństwo pobrać, podpisać i przesłać w postaci meila, bądź faxem do pracowni MGPROJEKT - link do pobrania oświadczenia