Słowniczek pojęć i definicji

Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów domów typowych. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym, przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji.Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

 

STAN SUROWY OTWARTY (RSSO):

 • Zawiera konstrukcję budynku; 
 • Nie zawiera stolarki okiennej i drzwiowej; 
 • Bryła budynku w stanie surowym otwartym przekryta jest dachem, bez pokrycia docelowego. Na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym.

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ):

 • Konstrukcja budynku jak w domu w stanie surowym otwartym, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi;
 • Zawiera pokrycie dachowe.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY):

W tym etapie uwzględniono:

 • Instalacje wewnętrzne;
 • Instalację elektryczną bez osprzętu;
 • Ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową;
 • Okładziny ścian i podłóg;
 • Tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Roboty malarskie;
 • Wszelkie izolacje;
 • Parapety i cokoły;
 • Orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:

 • Przyłącza do budynku;
 • Otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia;
 • Opaski wokół budynku;
 • Ogrodzenie działki;
 • Meble i wyposażenie wnętrz;
 • Balustrady i wykończenie schodów;
 • Dodatkowe instalacje z Pakietów do projektów domów.

REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK):

Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

 

Przy założeniu, że roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodnelub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach.

Każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowiezakup materiałów z innej półki cenowej, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy budowlanej zwiększy zakładane w kosztorysie koszty budowy domu.


Energia użytkowa – EUco -  Zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzania i wentylacji budynku w ciągu roku. Jest to ilość ciepła, która z systemu grzewczego budynku trafia do poszczególnych pomieszczeń, skąd pod postacią strat ciepła (przez przenikanie i na drodze wentylacji) trafia do otoczenia.

EP - ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych, czyli energii zawartej w paliwach i nośnikach takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa.

EK - roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka powinna być dostarczona, by zapewnić utrzymanie zadeklarowanej w projekcie temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzewania wody użytkowej.

Kubatura - objętość pomieszczeń wraz z elementami konstrukcji (ścianami, stropami)

 

Powierzchnia zabudowy - powierzchnia budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnia jaką budynek zajmuje na działce

 

Powierzchnia netto - powierzchnia wszystkich pomieszczeń w ich wysokościach użytkowych (od wys. "około 1,8 m")

 

Powierzchnia użytkowa - powierzchnia pomieszczeń w ich wysokościach użytkowych z odliczeniem pomieszczeń gospodarczych, technicznych i pomocniczych, takich jak: garaż, strych, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia, schowek, szatnia, sień.

 

Podstawa naliczania powierzchni użytkowej:

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

 

Powierzchnia całkowita - powierzchnia wszystkich kondygnacji po obrysie ścian zewnętrznych wraz z powierzchnią ścian, z odliczeniem skosów poniżej "około 180 cm" (dotyczy domów z poddaszem).

 

Wysokość do kalenicy - wysokość budynku od zera projektu do najwyższego miejsca kalenicy.

 

Minimalne wymiary działki - minimalny wymiar terenu, na którym mieści się budynek zgodnie z przepisami ogólnymi. Minimalne wymiary nie uwzględniają warunków posadowienia na konkretnej działce, takich jak: obowiązująca linia zabudowy, strefy ochronne. Minimalne wymiary działki odnoszą się do ścian zewnętrznych budynku, nie biorą pod uwagę odległości od granicy działki tarasów, podestów i schodów w projekcie.

 

Wymiary zewnętrze budynku - wymiary: długość i szerokość budynku w najszerszym miejscu, z uwzględnieniem wystających elementów jak ganek, podcień, wykusz. Główna bryła budynku zazwyczaj ma mniejszy wymiar zewnętrzny.

 

Skosy na poddaszu - odliczamy od powierzchni użytkowej część powierzchni podłogi znajdującej się pod skośnymi powierzchniami dachu. Odliczamy 100 % powierzchni do wysokości 140 cm, oraz 50 % powierzchni do wysokości 220 cm. Reszta powierzchni poddasza w 100% jest liczona jako powierzchnia użytkowa.

 

Kąt nachylenia dachu - podajemy kąty nachylenia wszystkich głównych połaci dachu z pominięciem dachów lukarn. Jeżeli w opisie parametrów budynku podano dwa, lub trzy różne kąty nachylenia dachu - oznacza to, że występują w tym budynku połacie dachowe o różnych kątach nachylenia.

 

Wysokość pomieszczeń - wysokość netto pomieszczeń parteru budynku od wykończonej podłogi do sufitu.

 

Budynek parterowy - budynek z nieużytkowym poddaszem lub bez poddasza / strychu - z zagospodarowaną tylko kondygnacją parteru.

 

Budynek z użytkowym poddaszem - budynek parterowy z zagospodarowanymi pomieszczeniami na poddaszu. W planach miejscowych odpowiada mu zabudowa do 1,5 kondygnacji.

 

Budynek piętrowy - budynek z pełnymi dwiema kondygnacjami - parterem i piętrem, przy czym piętro nie posiada skosów poniżej wysokości użytkowej, zakończone jest stropem drewnianym lub żelbetowym.

 

Budynek podpiwniczony, lub częściowo podpiwniczony - budynek, w którym występuje piwnica pod całością budynku, lub pod jego częścią.

 

Powierzchnie opisane na poddaszach - często na rzutach opisujemy podwójnie powierzchnie na poddaszu - powierzchnia mniejsza oznacza pow. użytkową pomieszczenia, powierzchnia większa to pow. podłogi w pomieszczeniu.

 

Dach dwuspadowy - jest to dach o dwóch połaciach dachowych i ścianach szczytowych.

 

Dach wielospadowy - jest to dach o większej ilości połaci dachowych, z kalenicą, dom najczęściej bez ścian szczytowych.

 

Dach czterospadowy - dach, który posiada cztery połacie dachowe i nie posiada kalenicy, ewentualnie występuje krótka kalenica.