Słowniczek pojęć

Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów domów typowych.

Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu.

Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym, przy najniższych cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji.

Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

STAN SUROWY OTWARTY (RSSO)

 • Zawiera konstrukcję budynku; 
 • Nie zawiera stolarki okiennej i drzwiowej; 
 • Bryła budynku w stanie surowym otwartym przekryta jest dachem, bez pokrycia docelowego. Na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym.

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ)

 • Konstrukcja budynku jak w domu w stanie surowym otwartym, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi;
 • Zawiera pokrycie dachowe.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY)

W tym etapie uwzględniono:

 • Instalacje wewnętrzne;
 • Instalację elektryczną bez osprzętu;
 • Ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową;
 • Okładziny ścian i podłóg;
 • Tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Roboty malarskie;
 • Wszelkie izolacje;
 • Parapety i cokoły;
 • Orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:

 • Przyłącza do budynku;
 • Otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia;
 • Opaski wokół budynku;
 • Ogrodzenie działki;
 • Meble i wyposażenie wnętrz;
 • Balustrady i wykończenie schodów;
 • Dodatkowe instalacje z Pakietów do projektów domów.

REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK)

Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Przy założeniu, że roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy najniższych stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale najniższych cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach.

Każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, zakup materiałów z innej półki cenowej, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy budowlanej zwiększy zakładane w kosztorysie koszty budowy domu

Energia użytkowa – EUco -  Zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzania i wentylacji budynku w ciągu roku. Jest to ilość ciepła, która z systemu grzewczego budynku trafia do poszczególnych pomieszczeń, skąd pod postacią strat ciepła (przez przenikanie i na drodze wentylacji) trafia do otoczenia.

EP - ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych, czyli energii zawartej w paliwach i nośnikach takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa.

EK - roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka powinna być dostarczona, by zapewnić utrzymanie zadeklarowanej w projekcie temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzewania wody użytkowej.

Kubatura

Objętość pomieszczeń wraz z elementami konstrukcji (ścianami, stropami)

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnia jaką budynek zajmuje na działce

Powierzchnia netto

powierzchnia wszystkich pomieszczeń w ich wysokościach użytkowych (od wys. "około 1,8 m")

Powierzchnia użytkowa

powierzchnia pomieszczeń w ich wysokościach użytkowych z odliczeniem pomieszczeń gospodarczych, technicznych i pomocniczych, takich jak: garaż, strych, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia, schowek, szatnia, sień.

Podstawa naliczania powierzchni użytkowej: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności:

 • pokoi,
 • kuchni,
 • spiżarni,
 • przedpokoi,
 • alków,
 • holi,
 • korytarzy,
 • łazienek,
 • innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania;

Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni:

 • balkonów,
 • tarasów,
 • loggi,
 • antresoli,
 • szaf,
 • schowków w ścianach,
 • pralni,
 • suszarni,
 • wózkarni,
 • strychów,
 • piwnic,
 • komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia wszystkich kondygnacji po obrysie ścian zewnętrznych wraz z powierzchnią ścian, z odliczeniem skosów poniżej "około 180 cm" (dotyczy domów z poddaszem).

Wysokość do kalenicy

Wysokość budynku od zera projektu do najwyższego miejsca kalenicy.

Minimalne wymiary działki

Minimalny wymiar terenu, na którym mieści się budynek zgodnie z przepisami ogólnymi. Minimalne wymiary nie uwzględniają warunków posadowienia na konkretnej działce, takich jak: obowiązująca linia zabudowy, strefy ochronne. Minimalne wymiary działki odnoszą się do ścian zewnętrznych budynku, nie biorą pod uwagę odległości od granicy działki tarasów, podestów i schodów w projekcie.

Wymiary zewnętrzne budynku

Wymiary: długość i szerokość budynku w najszerszym miejscu, z uwzględnieniem wystających elementów jak ganek, podcień, wykusz. Główna bryła budynku zazwyczaj ma mniejszy wymiar zewnętrzny.

Skosy na poddaszu

Odliczamy od powierzchni użytkowej część powierzchni podłogi znajdującej się pod skośnymi powierzchniami dachu. Odliczamy 100 % powierzchni do wysokości 140 cm, oraz 50 % powierzchni do wysokości 220 cm. Reszta powierzchni poddasza w 100% jest liczona jako powierzchnia użytkowa.

Kąt nachylania dachu

Podajemy kąty nachylenia wszystkich głównych połaci dachu z pominięciem dachów lukarn. Jeżeli w opisie parametrów budynku podano dwa, lub trzy różne kąty nachylenia dachu - oznacza to, że występują w tym budynku połacie dachowe o różnych kątach nachylenia.

Wysokość pomieszczeń

Wysokość netto pomieszczeń parteru budynku od wykończonej podłogi do sufitu.

Budynek parterowy

Budynek z nieużytkowym poddaszem lub bez poddasza / strychu - z zagospodarowaną tylko kondygnacją parteru.

Budynek z poddaszem użytkowym

Budynek parterowy z zagospodarowanymi pomieszczeniami na poddaszu. W planach miejscowych odpowiada mu zabudowa do 1,5 kondygnacji.

Budynek piętrowy

Budynek z pełnymi dwiema kondygnacjami - parterem i piętrem, przy czym piętro nie posiada skosów poniżej wysokości użytkowej, zakończone jest stropem drewnianym lub żelbetowym.

Budynek podpiwniczony/częściowo podpiwniczowy

Budynek, w którym występuje piwnica pod całością budynku, lub pod jego częścią.

Powierzchnie opisane na poddaszach

Często na rzutach opisujemy podwójnie powierzchnie na poddaszu - powierzchnia mniejsza oznacza pow. użytkową pomieszczenia, powierzchnia większa to pow. podłogi w pomieszczeniu.

Dach dwuspadowy

Jest to dach o dwóch połaciach dachowych i ścianach szczytowych.

Dach wielospadowy

Jest to dach o większej ilości połaci dachowych, z kalenicą, dom najczęściej bez ścian szczytowych.

Dach czterospadowy

Dach, który posiada cztery połacie dachowe i nie posiada kalenicy, ewentualnie występuje krótka kalenica.

Budowa domu systemem gospodarczym

W większości przypadków Inwestorzy budują dom w systemie gospodarczym. Charakteryzuje się on tym, iż wiele prac wykonywanych jest we własnym zakresie, przy pomocy rodziny, czy zaprzyjaźnionych fachowców, których trzeba znaleźć samemu. Dzięki temu można w dużej mierze ograniczyć koszty stawiana budynków. Metoda gospodarcza daje możliwość obniżenia wydatków, aczkolwiek musimy liczyć się z tym, iż budowa domu będzie trwała dłużej, niż w przypadku zatrudnienia do budowy jednego wykonawcy, który zajmie się wszystkim. Będzie też bardziej absorbująca.