Projekt szamba szczelnego

Normalna cena: 399

Special Price 0

Oszczędzasz: 399 zł (100%)

Oferujemy Państwu projekt szamba szczelnego dostępny do wszystkich naszych projektów. Zbiornik bezodpływowy, przeznaczony do niewielkich budynków mieszkalnych o pojemności 9,5 m3.

Usytuowanie zbiornika powinno spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz ewentualne wytyczne z indywidualnie otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pakiet Projekt szamba szczelnego jest dedykowany do wszystkich tych osób budujących indywidualne domy jednorodzinne na działkach, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej.