Pakiet kosztorys inwestorski

550

Oprócz zestawienia materiałowego dostępnego w naszej ofercie, jako dodatek do projektu polecamy również kompletny Kosztorys Inwestorski.
Kosztorys jest wykonany w programie Norma, obejmuje przedmiar robót i wycenę budynku w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, z uwzględnieniem kosztu materiałów, robocizny, sprzętu i transportu.

Kosztorys rozbity jest na poszczególne części:

 • stanu zerowego,
 • stanu surowego otwartego,
 • stanu surowego zamkniętego,
 • robót wykończeniowych,
 • robót instalacyjnych w budynku.

Kosztorysy są aktualizowane co pół roku.
Wszystkie pozycje w kosztorysie podawane są w kwotach netto.
Kosztorys przygotowany jest w formie drukowanej w odrębnych teczkach, w dwóch egzemplarzach.

Pakiet dołączany jest do wysyłki projektu, możemy też dosłać go po wcześniejszym zamówieniu projektu przez Klienta (przedpłata przelewem).

W skład Kosztorysu wchodzą następujące elementy:

 • Kosztorys inwestorski części budowlanej.
 • Kosztorys inwestorski części instalacyjnej.
 • Kosztorys ofertowy części budowlanej.
 • Kosztorys ofertowy części instalacyjnej.

Poniżej prezentujemy fragmenty przykładowego Kosztorysu:

 • Fragment Przedmiaru
 • Fragment Kosztorysu
 • Fragment Tabeli Elementów Scalonych

 Kosztorys inwestorski