Pakiet energooszczędny

Normalna cena: 150

Special Price 0

Oszczędzasz: 150 zł (100%)

Czym jest pakiet energooszczędny i dlaczego warto zastosować się do jego wskazówek?

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku zależy od strat ciepła będących następstwem przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz przez przewody wentylacyjne - z wnętrza do powietrza zewnętrznego.
Pakiet energooszczędny podaje sposoby na zmniejszenie strat ciepła, dzięki czemu zmniejszy się również zapotrzebowanie domu na energię.

W projekcie typowym zastosowane zostały normatywne rozwiązania ochrony cieplnej budynku i ograniczone zostało występowanie mostków cieplnych, co zapewnia średni koszt ogrzewania i utrzymania budynku. W projekcie typowym podano informacje na temat współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród w budynku. Podano również informacje na temat zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową budynku, jego strat ciepła przez przegrody oraz przez wentylację, oraz stosunek zwartości bryły budynku do jego kubatury.
Te informacje pozwolą uprawnionemu audytorowi na wystawienie dla budynku certyfikatu energetycznego.

Pobierz Pakiet Energooszczędny część I (PDF)
Pobierz Pakiet Energooszczędny część II (PDF)
Pobierz przykładowy projekt instalacji wentylacji mechanicznej i systemu DGP (PDF)

W Pakiecie Energooszczędnym zastosowane zostały alternatywne, dodatkowe rozwiązania projektowe podnoszące energooszczędność domu. Dzięki temu dom po wybudowaniu będzie potrzebował mniej energii do jego użytkowania.

Szacunkowa oszczędność energii dzięki zastosowaniu rozwiązań Pakietu Energooszczędnego:

 • oszczędność na zużyciu energii elektrycznej - ok. 20%,
 • oszczędność na energii potrzebnej do ogrzewania budynku dzięki podniesieniu izolacji termicznej przegród, oraz zastosowaniu kotła c.o. o większej sprawności (kondensacyjnego) - około 20% na ogrzewaniu.

Dodatkowo w Pakiecie Wentylacja mechaniczna i kominek DGP:

 • oszczędność energii potrzebnej do ogrzania budynku dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (z rekuperatorem) - około 30% na ogrzewaniu.

Całkowita oszczędność zużycia energii dla budynku (energia elektryczna, zużycie gazu ziemnego lub innego paliwa do ogrzewania) to ca. 45-55 % całkowitych kosztów energii domu.

Procentowy rozkład strat ciepła przez poszczególne przegrody i elementy budynku:

Dom energooszczędny

 1. Wentylacja i przewody kominowe 30-45%
 2. Połacie dachowe 10-25%
 3. Ściany 20-30%
 4. Podłoga na gruncie 5-10%
 5. Stolarka okienna i drzwiowa 15-25%

Adaptacja projektu powtarzalnego a Pakiet Energooszczędny

Projekt typowy można realizować zgodnie z podstawową dokumentacją, lub zastosować zmiany i uzupełnienia zawarte w Pakiecie:

 • dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, piwnicznych i fundamentowych
 • dodatkowe ocieplenie stropodachów i dachów
 • dodatkową izolację termiczną podłogi na gruncie, lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą i pod nieogrzewanym strychem
 • dodatkowe docieplenie balkonów i loggii
 • ograniczenie występowania mostków termicznych

W Pakiecie Energooszczędnym pokazano dodatkowe ocieplenie dla różnych rodzajów konstrukcji budynku, aby umożliwić odpowiednie dopasowanie rozwiązań, nawet po zmianie technologii wykonania budynku.
Zmiany w projekcie podstawowym powinny być wprowadzone na etapie adaptacji budynku do działki, lub w trakcie budowy - wpisem do dziennika budowy przez osobę uprawnioną.

Lokalizacja budynku względem stron świata, sąsiedniej zabudowy, oraz ukształtowanie terenu i zieleni otaczającej:

Lokalizacja budynku względem stron świata

Budynek, aby uzyskał najlepszą możliwą orientację względem stron świata, a co za tym idzie najlepszą ekspozycję pomieszczeń użytkowych względem światła słonecznego powinien być zaadaptowany na działce zgodnie z założonym w sytuacji kierunkiem.

Przy posadowieniu domu należy brać pod uwagę:

 • usytuowanie w odległości od sąsiednich budynków nie powodującej zacienienia okien domu,
 • usytuowanie domu z odpowiedniej odległości od wszystkich innych obiektów mogących powodować zacienienie - jak wysokie drzewa, wzniesienia terenu, wysokie ogrodzenia w bliskiej odległości.

Jeżeli budynek jest zlokalizowany na działce o nadmiernej ekspozycji na działanie wiatru - np. na wzniesieniu lub na pustym rozległym terenie bez zabudowy i naturalnych przeszkód, sugeruje się wykonać nasadzenia wysokich krzewów lub drzew osłaniających budynek od strony nawietrznej (najczęściej od str. północno-zachodniej).
Jeżeli budynek jest narażony na zbyt dużą ekspozycję na nasłonecznienie, a co za tym idzie przegrzewanie wnętrz przez powierzchnie szklane - należy nasadzić wysoką zieleń izolacyjną osłaniającą dom, od strony największego operowania słońca.