Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Vega 216 875,00 zł 292 320,00 zł 247 491,00 zł 539 811,00 zł
Verona 253 707,00 zł 335 042,00 zł 235 007,00 zł 570 048,00 zł
Vertigo 301 955,00 zł 453 966,00 zł 431 477,00 zł 885 443,00 zł
Viking 122 383,00 zł 234 263,00 zł 222 998,00 zł 457 260,00 zł
Viking 2 120 340,00 zł 175 116,00 zł 166 177,00 zł 341 293,00 zł
Viking 3 103 415,00 zł 144 320,00 zł 141 126,00 zł 281 446,00 zł
Viking 4 146 525,22 zł 228 596,57 zł 273 436,73 zł 502 033,30 zł
Viking 5 146 507,65 zł 238 384,62 zł 269 378,81 zł 507 763,43 zł
Viking 5 wariant B 143 115,00 zł 234 034,00 zł 283 415,00 zł 517 449,00 zł
Viking wariant B 120 990,65 zł 194 753,06 zł 211 006,70 zł 405 759,76 zł
Viking wariant C 149 857,00 zł 225 549,00 zł 273 889,00 zł 499 437,00 zł
Villa Nova 369 865,00 zł 585 563,00 zł 411 695,00 zł 997 257,00 zł