Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Tango 121 395,00 zł 179 686,00 zł 240 869,00 zł 420 554,00 zł
Tango wariant B 136 184,00 zł 194 475,00 zł 240 869,00 zł 435 344,00 zł
Topaz 192 190,00 zł 271 755,00 zł 229 205,00 zł 500 959,00 zł
Topaz 2 182 232,00 zł 263 031,00 zł 227 610,00 zł 490 641,00 zł
Topaz 2 wariant B 287 605,00 zł 522 055,00 zł
Topaz 2 wariant C 289 334,00 zł 523 372,00 zł
Topaz 3 169 548,00 zł 247 653,00 zł 275 719,00 zł 523 372,00 zł
Topaz 3 wariant B 272 418,00 zł 529 111,00 zł
Topaz 3 wariant C 218 360,41 zł 301 502,80 zł 278 096,83 zł 579 599,63 zł
Topaz wariant B 312 518,00 zł 553 695,00 zł
Topaz wariant C 326 106,00 zł 523 372,00 zł
Trzypokoleniowy 171 619,00 zł 267 421,00 zł 283 502,00 zł 550 923,00 zł
Tukan 152 522,00 zł 222 002,00 zł 217 977,00 zł 439 979,00 zł
Turkus 141 870,00 zł 216 586,00 zł 196 777,00 zł 413 363,00 zł
Tytan 90 010,87 zł 134 960,49 zł 208 390,20 zł 343 350,69 zł
Tytan 2 146 656,00 zł 198 155,00 zł 195 696,00 zł 393 851,00 zł
Tytan 2 B 143 723,00 zł 194 192,00 zł 191 782,00 zł 385 974,00 zł
Tytan 2 wariant B 194 192,00 zł 385 951,00 zł
Tytan 2 wariant C 217 970,00 zł 415 851,00 zł
Tytan 3 119 614,00 zł 171 186,00 zł 239 108,00 zł 410 293,00 zł
Tytan 3 wariant B 192 531,00 zł 421 323,00 zł
Tytan 3 wariant C 198 531,00 zł 455 323,00 zł
Tytan 4 115 416,00 zł 168 648,00 zł 237 856,00 zł 406 504,00 zł
Tytan wariant B 141 568,00 zł 347 271,00 zł