Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Na swoim 98 843,00 zł 132 467,00 zł 136 660,00 zł 269 128,00 zł
Na swoim 2 100 043,00 zł 133 667,00 zł 137 760,00 zł 271 428,00 zł
Na wspólnej 101 607,20 zł 148 409,42 zł 186 925,79 zł 335 335,21 zł
Narcyz 120 990,00 zł 188 190,00 zł 205 530,00 zł 393 720,00 zł
Narcyz 2 141 400,00 zł 219 332,00 zł 231 326,00 zł 450 658,00 zł
Narcyz 3 121 642,00 zł 190 014,00 zł 207 422,00 zł 397 436,00 zł
Narcyz 4 121 320,00 zł 189 445,00 zł 206 974,00 zł 396 419,00 zł
Natalia 145 622,00 zł 213 440,00 zł 198 142,00 zł 411 582,00 zł
Natalia 2 161 916,00 zł 231 469,00 zł 217 632,00 zł 449 101,00 zł
Natalia 3 162 061,00 zł 236 504,00 zł 227 218,00 zł 463 721,00 zł
Natalia 4 152 873,00 zł 204 869,00 zł 185 198,00 zł 390 066,00 zł
Natalia wariant B 205 540,00 zł 393 993,00 zł
Nektarynka 126 281,00 zł 181 707,00 zł 168 262,00 zł 349 969,00 zł
Neptun 202 924,00 zł 283 476,00 zł 235 829,00 zł 519 305,00 zł
Nieduży 120 098,00 zł 179 365,00 zł 179 495,00 zł 358 860,00 zł
Niezapominajka 97 268,00 zł 135 097,00 zł 142 894,00 zł 277 991,00 zł
Niezapominajka z garażem 118 083,00 zł 156 187,00 zł 155 107,00 zł 311 294,00 zł
Niezapominajka z garażem 2 127 562,00 zł 172 654,00 zł 188 684,00 zł 361 338,00 zł
Nowoczesny 142 173,00 zł 221 213,00 zł 201 994,00 zł 423 207,00 zł
Nowoczesny 2 142 173,00 zł 221 211,00 zł 214 487,00 zł 435 698,00 zł