Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Helios 131 933,00 zł 195 147,00 zł 220 111,00 zł 415 257,00 zł
Helios wariant B 202 470,00 zł 420 725,00 zł
Helios wariant C 173 547,00 zł 416 825,00 zł
Helios wariant D 231 394,00 zł 451 896,00 zł
Helios wariant E 208 733,00 zł 445 510,00 zł
Helios wariant F 236 791,00 zł 474 895,00 zł
Helios wariant H 214 149,00 zł 433 925,00 zł
Helios wariant I 276 626,00 zł 520 115,00 zł
Helios wariant J 207 949,00 zł 431 776,00 zł
Hetman 167 345,00 zł 231 517,00 zł 202 607,00 zł 434 123,00 zł
Hetman wariant B 211 516,00 zł 394 112,00 zł
Hiacynt 187 692,00 zł 279 607,00 zł 285 931,00 zł 565 537,00 zł
Hiacynt 2 205 997,00 zł 292 284,00 zł 294 096,00 zł 586 380,00 zł
Hiacynt wariant B 209 860,00 zł 662 466,00 zł
Hornówek 168 097,00 zł 256 848,00 zł 218 549,00 zł 475 397,00 zł
Hornówek 2 148 590,00 zł 224 934,00 zł 243 361,00 zł 468 294,00 zł