Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Familijny 155 883,00 zł 242 763,00 zł 266 094,00 zł 508 856,00 zł
Familijny wariant B 230 415,00 zł 505 434,00 zł
Fantazja 141 683,00 zł 208 221,00 zł 230 312,00 zł 438 532,00 zł
Faworyt 149 947,00 zł 222 706,00 zł 194 501,00 zł 417 206,00 zł
Faworyt 2 157 685,00 zł 243 077,00 zł 216 570,00 zł 459 647,00 zł
Faworyt 2 wariant B 230 924,00 zł 472 425,00 zł
Faworyt 3 139 343,00 zł 214 085,00 zł 196 368,00 zł 410 453,00 zł
Faworyt wariant B 191 706,00 zł 359 206,00 zł
Faworyt wariant C 250 307,00 zł 455 106,00 zł
Faworyt wariant D 249 760,00 zł 455 561,00 zł
Faworyt wariant E 211 576,00 zł 381 560,00 zł
Faworyt wariant F 226 661,00 zł 435 270,00 zł
Faworyt wariant G 214 085,00 zł 410 410,00 zł
Faworyt wariant H 226 661,00 zł 441 391,00 zł
Figiel 115 213,00 zł 170 336,00 zł 140 293,00 zł 310 628,00 zł
Figiel 2 140 979,00 zł 209 192,00 zł 186 700,00 zł 395 802,00 zł
Filip 125 180,00 zł 191 689,00 zł 196 335,00 zł 388 023,00 zł
Fokstrot 137 016,00 zł 201 967,00 zł 217 772,00 zł 419 739,00 zł
Fokus 168 074,00 zł 240 767,00 zł 211 495,00 zł 452 261,00 zł
Fokus 2 178 630,00 zł 252 897,00 zł 228 086,00 zł 480 983,00 zł
Fokus wariant B 268 066,00 zł 488 561,00 zł
Francik 41 223,00 zł 64 460,00 zł 71 486,00 zł 135 945,00 zł
Francik z tarasem 47 111,00 zł 70 319,00 zł 79 708,00 zł 150 026,00 zł
Francik z tarasem wariant B 77 350,00 zł 158 142,00 zł
Fraszka 96 429,00 zł 139 089,00 zł 151 012,00 zł 290 100,00 zł
Fraszka 2 108 830,00 zł 161 017,00 zł 167 923,00 zł 328 941,00 zł