Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Chatka 46 416,00 zł 75 982,00 zł 62 817,00 zł 138 799,00 zł
Chatka 2 75 839,44 zł 104 005,98 zł 104 538,60 zł 208 544,58 zł
Chatka drewniana 44 568,00 zł 72 959,00 zł 83 578,00 zł 156 537,00 zł
Chatka wariant B 80 911,00 zł 181 025,00 zł
Chatka wariant D 82 637,00 zł 200 615,00 zł
Chatka wariant E 63 925,00 zł 173 828,00 zł
Cukiereczek 118 462,52 zł 182 287,90 zł 210 647,07 zł 392 934,97 zł
Cypisek 75 905,00 zł 105 386,00 zł 90 813,00 zł 196 199,00 zł
Cypisek 2 81 105,00 zł 112 486,00 zł 96 212,00 zł 208 698,00 zł
Cypisek 3 98 405,00 zł 139 986,00 zł 107 012,00 zł 246 998,00 zł
Cypisek 3 wariant B 151 186,00 zł 262 998,00 zł
Cypisek 4 102 102,00 zł 141 920,00 zł 128 863,00 zł 270 783,00 zł
Czapla 113 339,00 zł 182 239,00 zł 279 972,00 zł 462 211,00 zł
Czaruś 66 941,52 zł 119 077,57 zł 133 271,97 zł 252 349,54 zł
Czaruś wariant B 131 078,00 zł 266 350,00 zł
Cztery kąty 97 497,00 zł 162 038,00 zł 155 900,00 zł 317 938,00 zł
Cztery kąty 2 89 082,00 zł 135 248,00 zł 176 655,00 zł 311 903,00 zł
Cztery kąty 2 wariant B 138 047,00 zł 323 102,00 zł
Cztery kąty 3 113 920,00 zł 178 883,00 zł 179 840,00 zł 358 722,00 zł
Cztery kąty 4 68 096,31 zł 102 948,93 zł 142 700,75 zł 245 649,68 zł
Cztery kąty 4 wariant B 134 697,00 zł 281 274,00 zł
Cztery kąty wariant B 152 038,00 zł 312 031,00 zł