Koszty realizacji

Objaśnienie skrótów:

 • RSSO - Realizacja stanu surowego otwartego
 • RDPK - Realizacja domu pod klucz
 • RSSZ - Realizacja stanu surowego zamkniętego
 • AKTD - Aktualizacja danych
 • KRWY - Koszt robót wykończeniowych

Wszystkie koszty podane są w polskich złotych. Koszty realizacji jakie podajemy na naszej stronie, pochodzą z kosztorysów poszczególnych projektów naszych domów. Kosztorys wykonywany jest w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, z aktualnymi cenami z Sekocenbudu. Przyjmujemy w kosztorysie budowę systemem gospodarczym , przy średnich cenach robocizny i materiałów, oraz sprzętu i transportu według średniej krajowej i dotyczy to wszystkich etapów realizacji. Uwaga: Podane koszty są wartościami netto.

*STAN SUROWY OTWARTY (RSSO): zawiera konstrukcję budynku, bez okien i drzwi, bryła budynku przekryta dachem, bez pokrycia docelowego, czyli na dachu jest folia przeciwwiatrowa na łatach i kontrłatach, lub papa na deskowaniu pełnym;

*STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (RSSZ): Jest to konstrukcja budynku jak w RSSO, wraz z oknami i drzwiami zewnętrznymi, oraz pokryciem dachowym;

*ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (KRWY): W tym etapie uwzględniono:

 • instalacje wewnętrzne,
 • instalację elektryczną bez osprzętu
 • ceramikę sanitarną i armaturę łazienkową,
 • okładziny ścian i podłóg,
 • tynki ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty malarskie,
 • wszelkie izolacje,
 • parapety i cokoły,
 • orynnowanie i obróbki blacharskie, itp.

Roboty nie uwzględnione:
przyłącza do budynku, otoczenie wokół domu, czyli tarasy, podjazdy, dojścia, opaski wokół budynku, ogrodzenie działki, oraz meble i wyposażenie wnętrz, balustrady i wykończenie schodów. W tym etapie nie uwzględniono również dodatkowych instalacji z naszych pakietów;

*REALIZACJA DOMU POD KLUCZ (RDPK): Jest to etap, w którym łączy się zakres etapów stanu surowego zamkniętego (RSSZ) i robót wykończeniowych (KRWY).

Reasumując, przy założeniach iż roboty będą wykonywane metodą gospodarczą, przy średnich stawkach robocizny, a materiały zakupione do budowy będą również w przedziale średnich cen, to ogólne koszty realizacji powinny być zgodne, lub zbliżone do tych, które zostały przyjęte w naszych kosztorysach. W innym przypadku, czyli każde odstępstwo od dokumentacji projektowej, zmiany na budowie, lub zakup materiałów z „innej półki cenowej”, jak również zatrudnienie specjalistycznej firmy zwiększy zakładane w kosztorysie koszty.

Nazwa projektu RSSO: RSSZ: KRWY: RDPK: AKTD:
Chatka 46 416,00 zł 75 982,00 zł 62 817,00 zł 138 799,00 zł
Chatka 2 80 048,53 zł 109 312,67 zł 103 767,22 zł 213 079,89 zł
Chatka drewniana 59 720,00 zł 94 474,00 zł 106 248,00 zł 200 722,00 zł
Chatka wariant B 80 911,00 zł 181 025,00 zł
Chatka wariant D 82 637,00 zł 200 615,00 zł
Chatka wariant E 63 925,00 zł 173 828,00 zł
Cukiereczek 133 467,90 zł 197 254,47 zł 221 859,22 zł 419 113,69 zł
Cypisek 75 905,00 zł 105 386,00 zł 90 813,00 zł 196 199,00 zł
Cypisek 2 81 105,00 zł 112 486,00 zł 96 212,00 zł 208 698,00 zł
Cypisek 3 98 405,00 zł 139 986,00 zł 107 012,00 zł 246 998,00 zł
Cypisek 3 wariant B 151 186,00 zł 262 998,00 zł
Cypisek 4 102 102,00 zł 141 920,00 zł 128 863,00 zł 270 783,00 zł
Czapla 113 339,00 zł 182 239,00 zł 279 972,00 zł 462 211,00 zł
Czaruś 77 069,82 zł 132 428,21 zł 138 453,96 zł 270 882,17 zł
Czaruś wariant B 131 078,00 zł 266 350,00 zł
Cztery kąty 103 195,00 zł 169 115,00 zł 167 133,00 zł 336 249,00 zł
Cztery kąty 2 97 960,00 zł 146 341,00 zł 185 011,00 zł 331 352,00 zł
Cztery kąty 2 wariant B 138 047,00 zł 323 102,00 zł
Cztery kąty 3 113 920,00 zł 178 883,00 zł 179 840,00 zł 358 722,00 zł
Cztery kąty 4 83 452,68 zł 121 361,11 zł 159 906,11 zł 281 267,22 zł
Cztery kąty 4 wariant B 134 697,00 zł 281 274,00 zł
Cztery kąty wariant B 152 038,00 zł 312 031,00 zł