Pakiet instalacja fotowoltaiczna

429

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie.

Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory czy zegarki, lamp i sygnalizacji drogowych oraz parkometrów, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z: paneli fotowoltaicznych, inwertera, przewodów łączeniowych i elementów montażowych. Dzięki tym składowym wytwarzany jest prąd stały z promieni słonecznych. Prąd kieruje się do inwertera inaczej zwanego falownikiem. Następuje przekształcenie napięcia przemiennego prądu z sieci na prąd stały o regulowanej częstotliwości. Ten prąd możemy wykorzystać do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym. Jeżeli zależy nam na pełnej kontroli naszego systemu, możemy zainstalować inwerter z podłączeniem do internetu. Dzięki mobilnym urządzeniom możemy być na bieżąco z pracą naszej elektrowni.

Instalacja fotowoltaiczna w domach jest projektowana tak, by jak najdokładniej oszacować zużycie energii w konkretnym obiekcie. Zdarza się, że ze względu na warunki pogodowe, wyprodukujemy nadmiar energii – wówczas trafia on do zakładu energetycznego.

Zamawiając pakiet instalacji fotowoltaicznej warto pomyśleć o zamówieniu pakietu charakterystyki energetycznej. Zmiana tej instalacji powoduje zmianę energooszczędności projektu.

Instalacja fotowoltaicznaNadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh.

W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 - oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Instalacja fotowoltaiczna