MG Projekt na Facebooku MG Projekt na Twetterze Teczka projektów
Musisz wybrać przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania.Dziennik budowy

Dziennik budowy

Cena regularna: 60 zł / Cena promocyjna, przy zakupie projektu domu: 0,00 zł

 

Pracownia architektoniczna MGProjekt nieustannie doskonali ofertę, aby jak najlepiej odpowiadała ona oczekiwaniom naszych Klientów. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa Pakiet Dziennik Budowy


W celu zasięgnięcia informacji lub zakupu projektu albo pakietu – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, bądź wypełnienie formularza zamówienia na naszej stronie. Zapraszamy również do naszego biura, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.


Mamy nadzieję, że niniejsza dokumentacja będzie wpaniałym dodatkiem i zachętą przy wyborze wymarzonego projektu. Życzymy Państwu prawidłowego zaplanowania inwestycji, jej bezproblemowej realizacji i radości płynącej z zamieszkania w wymarzonym domu. Pragniemy aby Państwo byli w pełni usatysfakcjonowani produktem z naszej pracowni zatem Dzienik budowy będzie idealnym uzupełnieniem wybranego projektu.


Jak wiemy Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu prac budowlanych oraz występujących w trakcie robót - zdarzeń i okoliczności. Prawo Budowlane określają iż założenie i prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe oraz określają zasady prowadzania takiego dziennika. Zatem Dziennik budowy jest jakby kroniką wydarzarzeń, jakie mają miejsce na budowie. Dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 

Dzienni budowy

 

Oto kilka porad dotyczących rejestracji dziennik budowy.

Zarejestrowanie dziennika budowy dokonywane jest na podstawie wniosku Inwestora lub jego Pełnomocnika, w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

We wniosku należy podać:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 • Numer decyzji pozwolenia na budowę (rozbiórkę) oraz datę jej wydania.
 • Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

Trzeba pamiętać że:

W przypadku składania wniosku o rejestrację kolejnego tomu dziennika budowy, jeżeli minęły 3 lata od daty zarejestrowania poprzedniego, należy przedłożyć do wglądu jego oryginał.
Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.
Rejestracja dziennika budowy może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

 

Jak prowadzić dziennik budowlany i kto jest osoba odpowiedzialną za prowadzenie dziennika?

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy
 • kierownik robót budowlanych
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

 

Oryginał Dziennika budowy jest jednym z dokumentów, które inwestor jest zobowiązany złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej na temat dziennika budowy można dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego na blogu MGProjekt.

Formularz kontaktowy

Szanowni Państwo ze względów bezpieczeństwa zarówno naszej jak i Państwa poczty internetowej wprowadziliśmy zabezpieczenie w postaci pola captcha znajdującego się na dole formularza.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi

Poleć ten projekt

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi

Zamów Katalog

Szanowni Państwo ze względów bezpieczeństwa zarówno naszej jak i Państwa poczty internetowej wprowadziliśmy zabezpieczenie w postaci pola captcha znajdującego się na dole formularza.

Zamów Katalog

Szanowni Państwo ze względów bezpieczeństwa zarówno naszej jak i Państwa poczty internetowej wprowadziliśmy zabezpieczenie w postaci pola captcha znajdującego się na dole formularza.

Informacja


Aby dodać komentarz musisz się wcześniej zalogować.

Zapisz się do newslettera

X

Ta strona używa cookie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.