Dziennik budowy

Normalna cena: 60

Special Price 0

Oszczędzasz: 60 zł (100%)

Dziennik budowy domuPracownia architektoniczna MGProjekt nieustannie doskonali ofertę, aby jak najlepiej odpowiadała ona oczekiwaniom naszych Klientów. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa pakiet Dziennik Budowy

W celu zasięgnięcia informacji lub zakupu projektu albo pakietu – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, bądź wypełnienie formularza zamówienia na naszej stronie. Zapraszamy również do naszego biura, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Mamy nadzieję, że niniejsza dokumentacja będzie wpaniałym dodatkiem i zachętą przy wyborze wymarzonego projektu. Życzymy Państwu prawidłowego zaplanowania inwestycji, jej bezproblemowej realizacji i radości płynącej z zamieszkania w wymarzonym domu. Pragniemy aby Państwo byli w pełni usatysfakcjonowani produktem z naszej pracowni zatem Dzienik budowy będzie idealnym uzupełnieniem wybranego projektu.

Jak wiemy Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu prac budowlanych oraz występujących w trakcie robót - zdarzeń i okoliczności.

Prawo Budowlane określają iż założenie i prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe oraz określają zasady prowadzania takiego dziennika. Zatem Dziennik budowy jest jakby kroniką wydarzarzeń, jakie mają miejsce na budowie. Dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Oto kilka porad dotyczących rejestracji dziennik budowy.

Dziennik budowy domu

Zarejestrowanie dziennika budowy dokonywane jest na podstawie wniosku Inwestora lub jego Pełnomocnika, w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

We wniosku należy podać:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 • Numer decyzji pozwolenia na budowę (rozbiórkę) oraz datę jej wydania.
 • Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Trzeba pamiętać że:

 • W przypadku składania wniosku o rejestrację kolejnego tomu dziennika budowy, jeżeli minęły 3 lata od daty zarejestrowania poprzedniego, należy przedłożyć do wglądu jego oryginał.
 • Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.
 • Rejestracja dziennika budowy może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Jak prowadzić dziennik budowlany i kto jest osoba odpowiedzialną za prowadzenie dziennika?

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Oryginał Dziennika budowy jest jednym z dokumentów, które inwestor jest zobowiązany złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Więcej na temat Dziennika budowy można dowiedzieć się z artykułu zamieszczonego na blogu MGProjekt.