Dodatkowe egzemplarze projektu

Istnieje możliwość zakupienia egzemplarza dodatkowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz pakietu.

Poniżej koszty dodatkowych egzemplarzy:

  • dodatkowy egzemplarz tomu projektu architektoniczno-budowlanego - 400 zł - dostępny jako pakiet,
  • dodatkowy egzemplarz projektu w nowej formie graficznej (1 egzemplarz projektu architektoniczno-budowlanego + 1 egzemplarz projektu technicznego) - 500 zł - dostępny jako pakiet,
  • dodatkowy egzemplarz dowolnego pakietu (oprócz dodatkowego egzemplarza projektu), lub projektu dodatkowego - 60 zł.

Można zamówić dowolną ilość dodatkowych teczek projektu.

Jeśli dodatkowe teczki są wysłane osobną przesyłką niż główny projekt – będzie doliczony koszt przesyłki w wysokości 15 zł.

Jeśli dodatkowy egzemplarz projektu zamawiany jest osobną wysyłką niż główny projekt, zapłata za niego może nastąpić jedynie przelewem na konto pracowni ( koszt dodatkowej teczki + koszt przesyłki ). Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłka zostanie wysłana.

Egzemplarz dodatkowy projektu jest oznaczony stemplem chroniącym przed nieprawnym wykorzystaniem dokumentacji projektowej.

Stempel posiada uwagę, że egzemplarz projektu nie służy do wykorzystania do celów urzędowych.

Dodatkowe egzemplarze mogą służyć jedynie do wewnętrznego wykorzystania na budowie.