Projekty domów -20%. Promocja trwa jeszcze tylko: Promocja MGProjekt

Dokumentacja projektowa

 Zawartość projektu domu

Szanowni Państwo z dniem 19 wrzesnia 2020 roku weszła w życie nowa ustawa odnośnie projektu budowlanego która dzieli go na trzy odrębne części:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonuje miejscowy projektant adaptujący)

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny

Obecnie mamy rok przejściowy na dostosowanie się do zmian które będą na stałe obowiązywać od 18 września 2021. Do tego czasu dla Państwa wygody przygotowaliśmy 2 opcje dokumentacji budowlanej.

Starszą, która nadal obowiązuje jeszcze do 17 września 2021, oraz nowej, która będzie wiążąca od 18 września 2021. Proszę o zapoznanie się z informacją o zawartości dokumentacji budowlanej dla obu opcji:

W komplecie starszej wersji dokumentacji projektowej (wciąż obowiązującej do 18 września 2021)  znajdują się 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich:

 1. Projekt architektoniczny z częścią konstrukcyjną zawierający:
  • opis architektoniczny i konstrukcyjny (obliczenia statyczne - w zależności od projektu włączone w projekt lub stanowiące odrębną teczkę)
 2. Część rysunkowa architektura i konstrukcja:
  • rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachu / w skali 1:50,
  • przekroje przez budynek / budynek skali 1:50,
  • elewacje budynku / w skali 1:50 (*niektóre projekty posiadają rysunki w skali 1:100 lub 1:75),
  • zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
  • szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane
 3. Część instalacyjna:
  • część opisowa do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych (jeśli występują)
 4. Część rysunkowa do projektów instalacji:
  • schematy instalacji elektrycznych, schemat rozdzielni, plan instalacji odgromowej
  • schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody
  • schematy instalacji grzewczych
  • schemat instalacji gazowej (jeśli występują)Do projektu dołączane jest zestawienie materiałowe, obejmujące przedmiar robót, z wykazem elementów drewnianych oraz stali budowlanej.

W komplecie nowej wersji dokumentacji projektowej znajdują się 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego

 1. Projekt architektoniczno-budowlany zawierający:
  • opis architektoniczny z elementami konstrukcji
  • część rysunkowa:
   • rzut parteru, poddasza/piętra, rzut dachu w skali 1:100
   • przekroje skala 1:50
   • elewacje skala 1:100
 2. Projekt techniczny zawierający:
  • opis techniczny i konstrukcyjny (obliczenia statyczne - w zależności od projektu włączone w projekt lub stanowiące odrębną teczkę)
  • Część rysunkowa architektura i konstrukcja:
   • rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachu / w skali 1:50,
   • przekroje przez budynek / budynek skali 1:50,
   • elewacje budynku / w skali 1:50 (*niektóre projekty posiadają rysunki w skali 1:100 lub 1:75),
   • zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
   • szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane
  • Część instalacyjna:
   • część opisowa do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych (jeśli występują)
  • Część rysunkowa do projektów instalacji:
   • schematy instalacji elektrycznych, schemat rozdzielni, plan instalacji odgromowej
   • schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody
   • schematy instalacji grzewczych
   • schemat instalacji gazowej (jeśli występują)Do projektu dołączane jest zestawienie materiałowe, obejmujące przedmiar robót, z wykazem elementów drewnianych oraz stali budowlanej.

Całą dokumentację projektową wysyłamy w eleganckiej i pojemnej teczce - wysyłka jest bezpłatna!

Teczka do projektów

Do projektu dołączone są kopie uprawnień wszystkich projektantów, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych.

Projekt zawiera oświadczenie projektantów o poprawności projektu w świetle Prawa Budowlanego, a także zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budynku (BIOZ).

Do projektu dołączona jest także zgoda na zmiany adaptacyjne. Zgoda dołączana jest do każdego projektu bezpłatnie. Na Państwa życzenie zakres zgody na zmiany możemy dowolnie rozszerzyć.

Dokumentacja wymaga adaptacji do działki przez uprawnionego projektanta - dopiero po dokonaniu adaptacji może służyć do uzyskania pozwolenia na budowę. Więcej informacji w tym zakresie na stronie:

Kupiłeś projekt i co dalejBack to top