Adaptacja projektów

Zmiany w projekcie i adaptacja

Warunki adaptacji projektu powtarzalnego
Pracownia zezwala na następujące zmiany i odstępstwa od projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie jego przystosowywania do lokalizacji:

 • Zmianę obrysu zewnętrznego ścian zewnętrznych
 • Zmianę obrysu wewnętrznego ścian zewnętrznych
 • Zmianę układu ścian wewnętrznych działowych
 • Zmianę funkcji, ilości i usytuowania poszczególnych pomieszczeń na dowolnej kondygnacji w projekcie 
 • Zmianę ukształtowania, ilości i kąta nachylenia połaci dachowych 
 • Zmianę ilości, umiejscowienia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych 
 • Zmianę rodzaju materiału i technologii wykonania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz ścian fundamentowych 
 • Zmianę rodzaju i technologii wykonania stropów nad dowolną kondygnacją 
 • Zmianę umiejscowienia, kształtu i materiału wykonania schodów w budynku
 • Zmianę wielkości, kształtu i materiałów, bądź likwidacja: tarasów, podestów i balkonów
 • Likwidację lub dodanie dowolnej ilości lukarn, wykuszy, podcieni, balkonów, loggii, kolumn, pilastrów, ganków, werand
 • Zmianę materiałów wykończeniowych, instalacyjnych, izolacyjnych
 • Zmianę rodzaju pokrycia dachowego
 • Doprojektowanie bądź likwidacja podpiwniczenia – częściowego lub całkowitego


Zmiany muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w sposób zgodny z przepisami, Prawem Budowlanym i obowiązującymi normami. Pozostałe zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z pracownią projektową.


Zgoda na zmiany jest dołączana do dokumentacji projektowej.
Dodatkowo możemy dowolnie rozszerzyć zgodę o kolejne zmiany, których zażąda klient, jednak zastrzegamy sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę - naszym zdaniem - szpecącą projekt.
Nasza pracownia posiada sieć przedstawicieli regionalnych – partnerów, którzy zajmują się pośrednictwem sprzedaż projektów, oraz wykonywaniem adaptacji projektów do działek i nanoszeniem zmian w projektach.


Jeśli chcecie Państwo znaleźć odpowiedniego projektanta adaptującego – zajrzyjcie na naszą stronę „przedstawiciele i partnerzy”. Tam z pewnością znajdziecie lokalną firmę projektową pracującą na terenie, na którym będziecie budować swój dom, która pomoże Wam przebrnąć przez formalności adaptacji i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz zajmie się naniesieniem zmian w projekcie.