Zakup działki budowlanej - na co zwrócić uwagę?

Zakup dzialki pod budowe domu.
11 najważniejszych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę przed zakupem działki pod budowę domu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki budowlanej?

W poprzednim wpisie dotyczącym wyboru działki pokrótce zostały przedstawione istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przed wyborem i kupnem działki budowlanej. W odpowiedzi na liczne zapytania Inwestorów postanowiliśmy uporządkować i uzupełnić te informacje.

Stan prawny działki.

Wniosek o wypis z księgi wieczystej może złożyć każdy i robimy to w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych dla miejsca lokalizacji działki pod budowę domu. W wypisie sprawdzamy jakie są zapisy w księdze, w szczególności w dziale IV czy hipoteka działki jest wolna, czy aby nie obciążona np.:

  • kredytem,
  • służebnością drogi koniecznej.

Tutaj sprawdzić możemy również:

  • powierzchnię,
  • właściciela,
  • czy działka jest pusta, czy istnieje na niej jakaś zabudowa.

Status działki.

W Urzędzie Gminy w wydziale Architektury (Urbanistyki i Planowania) sprawdzamy, czy działka posiada wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego zapisy dla danej działki. Z planu dowiadujemy się, czy działka jest budowlana i czy znajduje się na terenach budowlanych i pod jaki rodzaj zabudowy podlega (budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, szeregowej, bliźniaczej itp.). Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego to dobrze jak właściciel parceli posiada warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, aby zapoznać się z zapisami o możliwości zabudowy. W zapisach planu zagospodarowania przestrzennego, lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podane są minimalne powierzchnie działek budowlanych dla danej gminy (musimy uważać, aby nie kupić działki o mniejszej powierzchni niż jest wymagana w tych zapisach). Tutaj sprawdzamy również, czy działka nie znajduje się w obszarze chronionym np.:

  • krajobrazu;
  • zabytków;
  • miejsc archeologicznych;
  • środowiska.

Granice parceli.

Należy dokładnie sprawdzić przebieg granic działki pod dom – najlepiej, aby wytyczone były przez geodetę, gdyż bardzo często zdarza się, iż postawione ogrodzenie, słupki, lub miedza nie pokrywają się z rzeczywistym przebiegiem tych granic.

Zakup dzialki budowlanej
Zakup działki pod budowę domu.

Rodzaj gruntów

Loading Facebook Comments ...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *